Форма авторизації

postheadericon 1. Нормативні документи

Закон України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

КМУ ПОСТАНОВА 10 січня 2019 року № 11 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ВІД 10 ЛЮТОГО 2020 РОКУ № 154-34437

 

Наказ МОНУ від 09.01.2019 №17 Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту в ЗЗСО

Методичні_рекомендації_внутрішня_система_забезпечення_якості_освіти_ЗДО

Додаток 1. Критерії_індикатори_самооцінювання_ЗДО_2021

Додаток 1

до Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти

Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти

 

Вимога/прав ило організації

освітніх і управлінських процесів у закладі дошкільної освіти

 

 

Критерії оцінювання

 

 

Індикатори оцінювання

 

 

Методи збору інформації

1 2 3 4
І. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»
1.1. Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці 1.1.1. Будівлі, приміщення, споруди, обладнання і територія закладу дошкільної освіти є безпечними, доступними та комфортними 1.1.1.1. Улаштування території закладу дошкільної освіти та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним 1.1.1.1. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується архітектурна доступність території та приміщень будівлі 1.1.1.2. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.1.3. У закладі дошкільної освіти забезпечуються розумні пристосування для дітей з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких дітей) 1.1.1.3. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

1.1.1.4. У закладі дошкільної освіти облаштовані та використовується ресурсна кімната для проведення відповідних занять зі здобувачами дошкільної освіти з особливими освітніми потребами (у разі наявності) 1.1.1.4. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

1.1.1.5. У закладі дошкільної освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно- гігієнічні вимоги 1.1.1.5. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних працівників)

Вивчення документації

 

 

1.1.2. Заклад дошкільної освіти забезпечений приміщеннями з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу 1.1.2.1. У закладі дошкільної освіти обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам 1.1.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування медичних та педагогічних працівників)

1.1.2.2. У закладі дошкільної освіти приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечено необхідним обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу 1.1.2.2. Спостереження (освітнє середовище)

Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх 1.1.3.1. У закладі дошкільної освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)
1.1.3.2. Працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій 1.1.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено різноманітне, безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, медичних працівників) Спостереження (освітнє середовище)
1.1.4.2. У закладі дошкільної освіти дотримуються виконання натуральних норм харчування 1.1.4.2. Вивчення документації Опитування (анкетування медичних працівників)
1.1.4.3. У закладі дошкільної освіти харчування здобувачів дошкільної освіти здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 1.1.4.3. Вивчення документації Опитування (анкетування медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

1.1.4.4. Організація харчування у закладі дошкільної освіти сприяє формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти 1.1.4.4. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) Спостереження (освітнє середовище)

 

 

1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти 1.1.5.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується медичне обслуговування дітей, у разі потреби надається невідкладна домедична допомога 1.1.5.1. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)
1.1.5.2. У закладі дошкільної освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи 1.1.5.2. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)
1.1.5.3. У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму 1.1.5.3. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)
1.1.5.4. У закладі дошкільної освіти проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування 1.1.5.4. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.1.5.5. У закладі дошкільної освіти проводиться фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах 1.1.5.5.Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)
1.1.5.6. У закладі дошкільної освіти наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти 1.1.5.6. Спостереження (освітнє середовище)
1.1.5.7. У закладі дошкільної освіти здійснюється медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання 1.1.5.7. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)
1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь- 1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу 1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та 1.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

 

яких форм насильства та дискримінації запобігання йому
1.2.1.2. У закладі дошкільної освіти розроблено та виконується план заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка 1.2.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.2.1.3. Працівники та батьки вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним 1.2.1.3. Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
1.3. Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору 1.3.1. У закладі дошкільної освіти створено умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами 1.3.1.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу (у разі потреби) 1.3.1.1. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище)
1.3.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно- розвиткових занять (послуг) здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, що визначені індивідуальною програмою розвитку (у разі потреби) 1.3.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.1.3. У закладі дошкільної освіти налагоджено роботу з питань навчання дітей із особливими освітніми потребами (створено команди психолого-педагогічного супроводу, розроблено індивідуальні програми розвитку), відстежується результативність діяльності тощо (за потребою) 1.3.1.3.Спостереження (освітнє середовище)

Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

1.3.2. Заклад дошкільної освіти взаємодіє із батьками здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття 1.3.2.1. У закладі дошкільної освіти індивідуальні програми розвитку розробляються за участі батьків та створюються умови для залучення асистента дитини в освітній процес (за потребою) 1.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.2.2. У закладі дошкільної освіти асистент вихователя допомагає педагогам в організації 1.3.2.2. Вивчення документації Опитування (анкетування

 

 

дошкільної освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами) освітнього процесу, співпрацює та залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів діяльності педагогічних працівників, батьків)
1.3.2.3. У закладі дошкільної освіти забезпечується співпраця з інклюзивно- ресурсним центром, навчально-реабілітаційним центром чи іншими закладами щодо супроводу та підтримки здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами 1.3.2.3. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)
1.3.3. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію завдань програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій 1.3.3.1. Предметно-просторове розвивальне середовище, створене в основних приміщеннях закладу дошкільної освіти, відповідає віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та сприяє формуванню у них різних видів компетенцій 1.3.3.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

1.3.3.2. Добір іграшок, посібників та обладнання для формування й облаштування предметно- просторового розвивального середовища у закладі дошкільної освіти відповідає встановленим вимогам 1.3.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

ІІ. Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

2.1. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти 2.1.1. У закладі дошкільної освіти реалізується Базовий компонент дошкільної освіти 2.1.1.1. Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за програмами, затвердженими в установленому порядку 2.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.1.1.2. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти 2.1.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.1.1.3. У закладі дошкільної освіти створюються 2.1.1.3. Вивчення документації

 

 

умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти) Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
2.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється внутрішній моніторинг стану і результатів освітньої діяльності 2.1.2.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення 2.1.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
2.2. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі 2.2.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено дотримання вимог до розпорядку дня та навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей 2.2.1.1. Розпорядок дня здобувачів дошкільної освіти у вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі 2.2.1.1.Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження на здобувача дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти відповідає віковій групі 2.2.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)
ІІІ. Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»
3.1.Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість           організації освітнього процесу 3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність 3.1.1.1. Форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою 3.1.1.1. Вивчення документації
3.1.1.2. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти планують освітній процес, об’єктивно оцінюють його результативність 3.1.1.2. Вивчення документації
3.1.2. Педагогічні працівники застосовують сучасні технології та методики в освітньому процесі, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими 3.1.2.1. Педагогічні працівники володіють знаннями про вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби, гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу 3.1.2.1. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

компетентностями та наскрізними уміннями 3.1.2.2. Педагогічні працівники застосовують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології 3.1.2.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.2.3. Педагогічні працівники застосовують технології формування у здобувачів дошкільної освіти соціально доцільної поведінки 3.1.2.3. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.3. Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси 3.1.3.1. Педагогічні працівники створюють та використовують власні освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, веб- сайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки 3.1.3.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.1.4. У закладі дошкільної освіти мовою освітнього процесу є державна мова 3.1.4.1. Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови 3.1.4.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників, працівників, батьків)
3.1.4.2. У роботі зі здобувачами дошкільної освіти педагогічні працівники збагачують та активізують словник, розвивають зв’язне мовлення, формують навички культури мовлення та виховують бажання спілкуватися рідною мовою 3.1.4.2. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)
3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників 3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації 3.2.1.1. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності 3.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.2.2. Педагогічні працівники діляться досвідом роботи з колегами 3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі творчих (робочих) груп, ініціюють та/або реалізують освітні проекти 3.2.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.3. Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти 3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства 3.3.1.1. У закладі дошкільної освіти всі співробітники працюють у партнерстві один з одним 3.3.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей, забезпечують постійний 3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах 3.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

 

зворотній зв’язок взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці
3.3.3. У закладі дошкільної освіти налагоджена практика педагогічного наставництва та інших форм професійної співпраці 3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер- класи, семінари, наставництво) 3.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.3.4. У закладі дошкільної освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу 3.3.4.1. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові 3.3.4.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)
3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти 3.4.1. У закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет 3.4.1.1. Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм методичної допомоги 3.4.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників) Спостереження (освітнє середовище)
3.4.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти 3.4.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
3.4.1.3. Інформаційно-просвітницький простір є доступним, сучасним, змістовним, сприяє відкритості та прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та задоволенню потреб учасників освітнього процесу 3.4.1.3. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

ІV. Напрям оцінювання «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»
4.1. Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування 4.1.1. У закладі дошкільної освіти сформовано стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності 4.1.1.1. Програма розвитку закладу дошкільної освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсяг та джерела фінансування) 4.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.1.2. У закладі дошкільної 4.1.2.1. План роботи закладу дошкільної освіти 4.1.2.1. Вивчення документації

 

 

діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань освіти здійснюється планування роботи та відстежується результативність його діяльності реалізує стратегію його розвитку та актуальні завдання, висвітлює всі напрямки діяльності
4.1.2.2. Працівники закладу дошкільної освіти та батьки здобувачів дошкільної освіти залучаються до розроблення плану роботи закладу освіти 4.1.2.2. Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)
4.1.3. У закладі дошкільної освіти сформована й функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти 4.1.3.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється систематичний аналіз функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти 4.1.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм 4.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища 4.2.1.1. Працівники та батьки здобувачів дошкільної освіти задоволені загальним психологічним кліматом у закладі дошкільної освіти і діями керівника щодо формування відносин довіри та конструктивної співпраці між ним 4.2.1.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)
4.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах 4.2.2.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу дошкільної освіти/ інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах) 4.2.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників 4.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу 4.3.1.1. У закладі дошкільної освіти укомплектовано кадровий склад (наявність/відсутність вакансій) 4.3.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків)
4.3.1.2. Педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймають на роботу з урахуванням вимог чинного законодавства 4.3.1.2. Вивчення документації
4.3.2. Керівник закладу дошкільної освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності 4.3.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності 4.3.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.3.3. Керівник закладу дошкільної 4.3.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти 4.3.3.1. Вивчення документації

 

 

освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників створює умови для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, участі педагогів у експериментальній діяльності Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.3.3.2. Педагогічні працівники вважають, що керівник закладу дошкільної освіти сприяє їхньому професійному розвитку 4.3.3.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.4. Організація діяльності закладу дошкільної освіти на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою 4.4.1. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу 4.4.1.1. Працівники вважають, що їх права у закладі дошкільної освіти не порушуються 4.4.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.4.1.2. Батьки здобувачів дошкільної освіти вважають, що права їх дітей в закладі дошкільної освіти не порушуються 4.4.1.2. Опитування (анкетування батьків)
4.4.2. Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування 4.4.2.1. Керівник сприяє участі громадського самоврядування , пропозиції працівників закладу та батьків здобувачів освіти враховуються під час прийняття управлінських рішень 4.4.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.4.3. Встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти 4.4.3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу 4.4.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків)
4.4.4. У закладі дошкільної освіти у належному стані утримується матеріально- технічна база 4.4.4.1. Керівник закладу дошкільної освіти вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу 4.4.4.1.Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)
4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності 4.5.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності 4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення 4.5.1.1. Вивчення документації
4.5.2. Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності 4.5.2.1. Педагогічні працівники поінформовані про політику академічної доброчесності, під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її 4.5.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)
4.5.3. Керівник закладу 4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти 4.5.3.1. Вивчення документації

 

 

дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

 

Календар постів
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲