Форма авторизації

postheadericon Аналіз діяльності КЗ «ДНЗ №46 ВМР» за 2021-2022 н.р.

І. АНАЛІЗ РОБОТИ

КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

ЗА МИНУЛИЙ  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.1.  Інформаційна картка

Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом) Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 комбінованого типу Вінницької міської ради»
Ідентифікаційний код 26293947
Адреса закладу 21021,  м.Вінниця, проспект Юності,15
Телефон (0-432) 56-09-96
E-mail kzdnz46@ukr.net
сайт www. dnz46.edu.vn.ua
Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу Кірєєва Наталія Михайлівна

«спеціаліст вищої категорії»,

звання «вихователь-методист»

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) вища,

Вінницький державний педагогічний інститут, вчитель російської мови та літератури,

1980 р.

Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладу Куляс Вікторія Ігорівна

«спеціаліст вищої категорії»

Освіта вихователя — методиста (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) Базова вища, Київський педагогічний університет

ім. Б. Грінченка, 2013 р.

(вихователь дітей дошкільного віку)

Вища, Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 2016 р.

(Логопед в дошкільних закладах. Дефектолог)

Дата заснування закладу 1972 рік
Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту 2011 рік
Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планом на момент атестаційної експертизи (пріоритетний напрям роботи ) комбінованого типу (зі спеціальними групами  для дітей з порушеннями мовлення)
Термін проведення атестаційної експертизи 15 жовтня – 26 жовтня 2012 року
Мова навчання українська
Перелік навчальних програм ·         Освітні програми:

·         Базовий компонень дошкільної освіти (науковий керівник Піроженко Т.О.).

·         Комплексні  програми: 

·         1. «Дитина».Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (Нова редакція) (наук. кер.Огнев´юк В.О.);

·         2. «Українське дошкілля», Програма розвитку дитини дошкільного віку. (Білан О.І.)

·         Парціальні програми:

1.«Граючись учимось. Англійська в руках дітей старшого дошкільного віку», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Коновалюк З., Крутова О., ЛещенкоЗ., Стадник Н., Чухнова О.) – чинна до кінця навчального року;

2. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В.).

3. «Казкова фізкультура. Прціальна програма з фізичного виховання дітей ранього та дошкільного віку» (Єфименко М.М.).

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

1.Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. — Рібцун Ю. В.);

2.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. — Бартєнєва Л. І. );

3.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.);

Характеристика мережі:

—         груп з 12 годинним перебуванням дітей;

—         логопедичні групи

—         інклюзивні групи

 

19 груп (в тому числі 4 групи раннього віку)

 

3

4

Кількість дітей 460
Режим роботи закладу з 07.00 до 19.00
Кількість штатних одиниць 45 педагогів

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

(Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2015 року N 446,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за N 520/26965)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку
(від 1 до 2 років)
перша молодша
(від 2 до 3 років)
друга молодша
(від 3 до 4 років)
середня
(від 4 до 5 років)
старша
(від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 3 4 5
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

Тривалість одного заняття:

Від 1 до 3 років – до 10 хвилин;

у молодшій групі — не більше 15 хвилин;

у середній — 20 хвилин;

у старшій — 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить  10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи — 15 25 хв. залежно від віку дітей

 

1.2. Характеристика кадрового складу КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 

У 2021-2022 навчальному році дошкільний заклад працював відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти , за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програмою «Українське дошкілля».

 

№ з/п Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 19
  ранній вік 3
  дошкільний вік 9
  групи спеціального призначення 3
  (для дітей з вадами мовлення)

(інклюзивні групи)

4
3. Режим роботи груп 12 годин 19
4. Кількість вихованців 460
5. Кількість працівників усього 82
  педагогічний персонал 45
  обслуговуючий персонал 37

 

 

Узакладі виховується 460 дітей, із них 108 дітей раннього віку, 292 дітей дошкільного віку.

 

 

На серпень 2022 р. функціонують 19 груп:

 • 3 групи 3-го року життя;
 • 3 групи 4-го року життя;
 • 3 групи 5-го року життя;
 • 3 групи 6-го року життя;

3 групи для дітей з вадами мовлення;

4 інклюзивних групи.

 

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Всі групи працюють в україномовному режимі.

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Педпрацівники З них з вищою освітою З них з неповною вищою   Кваліфікаційна категорія
  К-сть всього З них з фаховою вищою с/с 10 т.р. спеціаліст ІІ к. І к. Вища

 

 

 

Загальна кількість 45 29 19 5 11 7 20 4 8 6
 З них: завідувачів 1 1 1 1
вихователів-методистів 1 1 1 1
вихователів 33 18 11 4 11 5 19 4 4 1
музичних керівників 3 3 3 2 1
практичних психологів 1 1 1 1
Керівник гуртка 1 1 1 1
Вчителі-логопеди 3 3 1 1 2
Асистент вихователя 2 1 1 2

Дошкільний навчальний заклад  такими педагогічними кадрами:

1 завідувач, 1 вихователь-методист,  33 вихователя, 3 музичних керівника, 1 практичний психолог, 3 вчителя-логопеда,  2 асистента вихователя, 1 керівник англійського гуртка.  Усього 45 педагогів.

Вакансія: 2 асистента вихователя, 4 вихователя

.

 Кількісний та якісний склад педагогічних кадрів

по КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

Кількість педагогів залишилась сталою, якісний склад зріс на 21% за результатами атестації та проходженням курсів підвищення кваліфікації.

Освітній рівень педагогів

 

                                

Кількісний склад педагогів:

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

2021-2022

Організація освітнього процесу в дошкільному закладі здійснювалася  відповідно основних завдань дошкільного закладу, при визначенні яких враховувались їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи, можливості колективу, а саме:

 

 • Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти;
 • Впровадження інклюзивної совіти та збереження і зміцнення здоров’я дошкільників з ООП.
 • Вдосконалення співпраці ЗДО та ЗОШ з формування комунікативно-мовленнєвої та англомовної компетентності старших дошкільників;

 

1.3.    Аналіз  результатів методичної роботи

 

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та завдання на 2021 – 2022 н.р., колектив дошкільного закладу працював над проблемою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

Протягом року були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник»,  «Методична скарбничка вихователя» .

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 11 11 100%
2. Атестація 5 7 150%
3. Самоосвіта 35 35 100%
4. Участь у роботі творчої групи 8 8 100%
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 45 45 100%

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Курсову перепідготовку пройшло одинадцять  педагогів (Дазідова Г.М., Терміт Ю.О., Лабунська Л.А., Дячук Н.В., Михалевська Л.М., Панасенко К.С., Герасимчук О.Б., Попович І.Б., Княжевська Я.К., Манеляк Н.В., Мизинюк Л.А.).

За підсумками атестації 2022 року:

 1. Куляс Вікторія Ігорівна відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» .
 2. Продан Світлана Василівна відповідає займаній посаді, та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 3. Вчитель-логопед Поливіна Наталія Василівна  відповідає займаній посаді та раніше  присвоєній  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
 4. Вихователь Сенченко О.Д. відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».
 5. Мельник Наталія Олександрівна відповідає займаній посаді, встановлено 11 тарифного розряду.
 6. Даревич Олена Миколаївна відповідає , присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії».
 7. Дячук Наталія Валеріївна відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії».

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста.

Активно працювали  педагоги, які закріплені за міськими методичними об’єднаннями, школами, творчими групами, вони щедро ділилися з колегами отриманою інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності дошкільного закладу.

Систематизація і поповнення знань педагогів здійснювались на заняттях семінарів, які носили диференційований характер.

Так вихователі дошкільних груп  з метою   підвищення свого теоретичного і практичного рівня з питань організації та проведення ігор прийняли участь у семінарі практикумі «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку, як складова зростання творчої особистості дитини».

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Казкова фізкультура»

Єфименко М.М.

Вихователь гр.№10

Найчук В.В.

Панасенко К.С.

 
2. «Кола Луллія» Вихователі гр.№6

Мирниця А.М.

Терміт Ю.О.

 
3. «Школа Ейдотехніки»

Г.Чепурний

Вихователв гр.№4

Герасименко О.О.

Лабунська Л.А.

Вихователі гр.№3

Мазур І.О.

Терміт А.І.

 
4. «Вчимося читати»

Л. Шелестова

Вихователь гр.№7

Мельник Н.О.

Вихователь гр.№11

Делас Л.Ф.

Гончарова Н.О.

 
5.  «Кольорові палички»

Д. Кюізенер

Вихователь гр.№18

Назаренко Т.М.

 
6. «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку»

С.В. Циганова

Вихователь гр.№17

Герасимчук О.Б.

 

 
7. «Розвиваємо у дитини мовленнє, інтелект і здібності засобами коректурних таблиць»

К. Крутій

Вихователі гр.№2

Попович І.Б.

Рябоконь С.В.

 
8. «ЛЕГО-конструювання»

Т.В. Пеккер

Вихователь гр.№15

Волкова І.П.

 

Для вихователів усіх групв вересні 2021 р. був проведений теоретичний семінар «Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (нова редакція)», де педагоги ознайомились з сучасними вимогами, пріоритетними завданнями Програми.

Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу впроваджував інноваційні методики та технології, а саме:

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Протягом року методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. Вихователем – методистом  Куляс В.І. надавалися змістовні консультації з питань розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовувалися виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

В роботі закладу систематично практикувалися такі форми методичної роботи як педагогічні години, години роздумів та обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практикуються і форми інтерактивної роботи з педагогами. Зокрема, проводяться засідання «круглого столу», ділові ігри, психолого – педагогічні тренінги, брейн-ринги, майстер-класи, педагогічні майстерні.  Вихователі мають можливість обмінятись досвідом щодо використання позитивного педагогічного досвіду у роботі з дітьми дошкільного віку.

Аналіз стану роботи з  впровадження інноваційних технологій в практику нашої роботи  свідчить про те, що:

 • педагоги закладу виявляють достатній рівень компетенції в сучасних освітніх технологіях та передових педагогічних досвідах;
 • навчальний процес в закладі носить сучасний  характер, орієнтований на кожного вихованця окремо, вихователі широко використовують проблемні ситуації, запитання,   бесіди, пошуково-дослідницьку роботу з дітьми.

У розв’язанні основних завдань дошкільної освіти сьогодення акцент робиться на інтеграцію родинного та суспільного виховання. Саме тому робота педагогічного колективу спрямована на активне залучення сім’ї до освітнього процесу та гуманізацію відносин між членами родин та працівниками дошкільного закладу. Співпрацю з родинами вихованців педагогічний колектив не обмежував лише якісним виконанням батьківського соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним завданням у співпраці з кожною родиною було прагнення допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери між вихователями та батьками, належний рівень загальної та педагогічної культури, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дитини, дійова допомога батьківського загалу у вирішенні матеріальних проблем закладу. Педагогічний колектив сприяв підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборів, оформлення батьківських куточків, підготовку усних журналів для батьків, групове та індивідуальне консультування, розробку домашніх завдань для батьків, перегляд ранків, вивчення досвіду сімейного виховання. Матеріали розміщувались на сайті ЗДО, у мобільному додатку Viber, Facebook.

В жовтні-грудні 2021 року вихователь  Снігур Т.О. прийняла участь в міському онлайн-конкурсі професійної майстерності «Вихователь року -2021» та виборола почесне місце з творчим проєктом «Нетрадиційні техніки малювання, елементи арт-терапії».

Музичний керівник Продан С.В. є керівником методичних об’єднань музичних керівників ЗДО міста.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено  методкабінети посібниками  та педагогічною літературою відповідно  сучасних вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Методичні кабінети груп оформлені відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Вихователі ефективно поєднали такі  принципи, як науковість, знання вікових особливостей вихованців, змістовність, зручність у використанні  та естетичний смак.

У 2021-2022 навчальному році з колективом дошкільного закладу проводились такі педагогічні ради:

 1. «Підсумки роботи та перспективи на майбутнє в роботі закладу дошкільної освіти» (серпень 2021р.).

2.«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної та ігрової компетенцій» (листопад 2021р.).

 1. «Сучасні аспекти трудового виховання дошкільників» (лютий 2022р.).
 2. «Роль художньої літератури у вихованні та розвитку мовлення дітей дошкільного віку» (квітень 2022р.).

Проводилась робота семінару-практикуму на тему: «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку, як складова зростання творчої особистості дитини». В процесі роботи семінару-практикуму вихователі опрацювали методичні рекомендації «Реалізація освітньої лінії Базового компоненту дошкільної освіти «Гра дитини» в роботі сучасного  ЗДО»,  підготували презентації дидактичних ігор, поновили атрибути до рухливих ігор та циклограм сюжетно-рольових ігор.  Під час роботи  проблемного семінару «Гіперактивна дитина в закладі дошкільної освіти» педагоги груп поглибили знання щодо особливостей гіперактивних дітей,  відпрацьовували навички ефективної взаємодії з дітьми та їх батьками. В процесі роботи теоретичного  семінару «Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» вихователі ознайомились зі структурою та специфікою парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом».

Протягом року  працювала творча група під керівництвом вихователя-методиста Куляс В.І. «Екологічний вісник: праця». В рамках роботи творчої групи  було розроблено методичні рекомендації, консультації, анкети та тести для батьків на тему трудового та екологічного виховання дітей.

Підводячи підсумок роботи з цього напряму, можна зазначити, що рівень методичної роботи знаходиться на достатньому рівні, в наступному році ця робота потребує подальшої оптимізації та систематизації.

Основним пріоритетом у 2022/2023 навчальному році буде створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в ЗДО. Все це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі. Необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Завдання для вдосконалення роботи методичної служби на 2022/2023 навчальний рік:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій;
 • сприяння становлення співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;
 • закріплення навичок керування самоосвітою;
 • систематична робота по забезпеченню внутрішньої системи якості освіти.

Використання педпрацівниками технічних засобів навчання у освітньому процесі

 

У закладі дошкільної освіти ІКТ використовуються на всіх рівнях та у всіх напрямках:

 • в управлінській діяльності: планування, контроль, облік вихованців, співробітників, документообіг;
 • в методичній роботі: створення мультимедійних презентацій, підготовки наочних та дидактичних матеріалів;
 • в освітній роботі: самоосвіта, копіювання і множення роздаткового та демонстраційного матеріалу.

Слід відмітити позитивну динаміку використання ІКТ на заняттях, святах музичним керівником Продан С.В., Лисенко О.О., Даревич О.М., вихователями 4 групи Герасименко О.О., Лабунської Л.А., вихователями 11 групи Делас Л.Ф., Гончарової Н.О., вихователями 13 групи Древенчук Ю.І., Дусанюк Н.Р., вихователями 16 групи Гавриш Ю.О., Снігур Т.О., вихователями 19 групи Гусоньки Л.І., Дазідової Г.М.

З 2012 року функціонує сайт ЗДО (http://dnz46.edu.vn.ua ), на якому висвітлюються найсвіжіші новини, що проходять в закладі дошкільної освіти. Метою сайту є оперативне і об’єктивне інформування громадськості про його діяльність та включення в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет Основним завданням ресурсу є висвітлення освітніх послуг учасниками навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти, формування позитивного іміджу. Інформаційний ресурс сайту є відкритим та загальнодоступним. На сайті  створна сторінка «Дистанційна робота», де висвітлюється інформація для батьків, дітей та педагогів закладу щодо дистанційної роботи закладу. А саме: відео заняття для дітей яскрава і цікава інформація для батьків та педагогів.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти у освітньому процесі використовують технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню інтересу в дітей та більш високому рівню засвоєння ними знань.

Педагоги закладу мають достатній рівень володіння ПК на рівні  користувача: впевнено володіють пакетом MS Office (Power Point, Word, Publisher), робота з електронною поштою та пошуком інформації в мережі Інтернет.

1.4. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

Важливою умовою  ефективної управлінської діяльності керівників ЗДО у вирішенні питання організації внутрішнього контролю виступає інформаційне забезпечення всіх підструктур. Системний аналіз інформації надає змогу відстежувати систему роботи ЗДО, зміни, які відбуваються в процесі роботи та перспективи його розвитку. З цією метою завідувачем ЗДО складаються річний, місячний, тижневий плани контролю. Діяльність закладу (не рідше 4-5 разів на місяць) висвітлюється на сайті закладу http://dnz46.edu.vn.ua та на офіційній сторінці закладу в соціальній мережі Фейсбук.

Невід’ємною складовою системи адміністративних заходів з організації та управління діяльністю закладу дошкільної освіти є внутрішній контроль, який передбачає виявлення методичних, психолого-педагогічних, соціально-психологічних чинників досягнення або недосягнення накресленої цілі, їх аналіз, розробку програм корегувальних дій та їх впровадження з метою досягнення бажаного результату.

Основним завданням внутрішнього контролю освітньої діяльності у минулому навчальному році було:

 • встановлення відповідності результатів діяльності навчального закладу державним стандартам і соціальним вимогам;
 • оцінка рівня освітніх, наукових і творчих досягнень учасників освітнього процесу;
 • виявлення факторів, що негативно впливають на розвиток дошкільної освіти.

Значущим в напрямку контролю став аналіз планування. Систематично він проводиться 1 раз на місяць, виявляються позитивні надбання, з якими на найближчій нараді знайомляться всі педагоги, визначаються недоліки, які викладаються педагогу в усній та письмовій формі. Також плани аналізуються вибірково, напередодні дня проведення, щоб педагог міг зрозуміти, що він запланував не відповідно певним вимогам, та своєчасно зміг це усунути, не допускаючи помилок на практиці.

Відповідно до річних завдань та річного плану, графіку контролю адміністрація ЗДО здійснює  тематичні та комплексні перевірки, охоплюючи всі розділи програми.

В січні 2022 року було проведено комплексне вивчення якості освітнього процесу в групі № 9 (середній дошкільний вік). Групу відвідують 25 дітей, а працює з ними вихователь Сенченко Олена Дмитрівна. За результатами вивчення встановлено, що групі № 9 створено умови щодо реалізації освітнього процесу, що відповідає достатньому рівню. Недоліки: під час організації та проведення освітнього процесу виявляються в тому, що недостатньо приділяється увага організації експериментально-дослідницької діяльності дітей. Вихователем-методистом закладу дошкільної освіти були надані рекомендації: оптимізувати роботу щодо експериментально-дослідницької діяльності та зібрати необхідний методичний та дидактичний матеріал за темою.

Згідно річного плану роботи закладу дошкільної освіти пріоритетними напрямками роботи було визначено:

 1. Продовжувати формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетенції засобами ігрової діяльності.
 2. Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до сприйняття світу та соціально значущої діяльності засобами праці.
 3. Формування світогляду дошкільників та мовленнєвого розвитку засобами сучасних форм роботи з літературними творами.

 

Для реалізації першого пріоритетного напрямку було проведено тематичне вивчення  стану роботи з організації рухового режиму та ігрової діяльності в закладі дошкільної освіти як важливої складової фізичного розвитку дошкільників. Комісією було виявлено, що питанню  організації рухового режиму та ігрової діяльності дітей вихователі приділяють належну увагу, але  у роботі слід враховувати наступні рекомендації:

 • вихователям дошкільних груп поповнити спортивні осередки нетрадиційним спортивним обладнанням;
 • вихователям дошкільних груп поновити атрибути до рухливих ігор;
 • вихователям усіх вікових груп під час проведення гімнастики пробудження використовувати спокійний музичний аудіо супровід.

 

Для якісної реалізації другого пріоритетного напрямку  було проведено тематичне вивчення стану організації роботи з трудового виховання дітей дошкільного віку. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична  робота з даного питання з дошкільниками. Проте, деякі питання потребують більш ретельного опрацювання, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

 • вихователям усіх старших груп забезпечити обладнання та інструменти для трудової діяльності дітей відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання;
 • вихователям усіх старших груп поповнити осередки самостійної художньої діяльності зразками виробів для художньої праці;
 • вихователям усіх старших груп поповнити предметно-ігрове середовище:
 • дібрати добірки творів художньої літератури, що ознайомлюють дошкільників зі світом професій, поповнити міні методкабінети дидактичними іграми для формування у дітей знань про професії дорослих, поповнити атрибутами сюжетно-рольові ігри, що сприятиме ознайомленню їх з професіями дорослих;
 • вихователям усіх старших груп активізувати роботу з батьками з проблем трудового виховання дошкільників, осучаснити наочні та інформаційні матеріали.

У березні 2022 року через введення в Україні воєнного стану та призупинення освітнього процесу в освітніх закладах було неможливе проведення тематичного вивчення на тему: «Розвиток мовленнєвої компетентності у здобувачів дошкільної освіти засобами художньої літератури» і питання залишається відкритим на наступний навчальний рік.

Результати контролю адміністративно-господарчої та педагогічної діяльності фіксуються у діловому щоденнику контролю завідувача. Кількість відвідуваних заходів достатня. У системі управлінських заходів адміністрації певне місце займає відвідування занять з метою вивчення результативності навчання та виховання дітей. Кількість відвідуваних заходів відповідає нормативним вимогам, що свідчить про достатній контроль за станом навчально-виховного процесу. За наслідками контролю проводиться всебічний аналіз.

Щорічно проводиться звітування завідувача ЗДО на загальних зборах  трудового колективу та батьків закладу дошкільної освіти щодо функціонування закладу дошкільної освіти у поточному  навчальному році та пріоритетні завдання на наступний навчальний рік.

Всі матеріали щорічного звітування керівника закладу в наявності.

 

1.5. Моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей,

визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Аналіз відвіданих занять, який здійснювався протягом усього навчального року  в усіх групах закладу свідчить про те, що заняття з дітьми  у більшості  педагогів носять диференційований характер, під час яких кожна дитина отримує розумове навантаження згідно її розвитку та підготовленості. Усі дидактичні ігри, які використовуються, розраховані на декілька рівнів складності, тому діти мають можливість для власного темпу та шляху інтелектуального розвитку.

Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей  вихователі обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно проводять необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження.

Підводячи підсумки обстеження дітей всіх вікових груп стосовно засвоєння матеріалу програми «Дитина» протягом року, можна зробити висновок, що рівень знань дітей достатній, про що свідчить  моніторинг досягнень дітей згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

В цьому році  дошкільний заклад випустив  87 дітей, що йдуть до школи.    Діти випускних груп № 2,11,12,14 вільно роблять звуковий аналіз слів, складають речення за схемою, ділять слова на склади, складають описові розповіді, розв’язують логічні завдання, орієнтуються в навколишньому світі, вміють образно говорити про природу, знають тварин, що мешкають на території нашого краю та рослин, які ростуть в наших умовах. У більшості випускників розвинене диференційоване сприймання, логічне мислення, володіння розумовими діями аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, групування. Це свідчить про належний рівень розумової готовності до навчання. Вихователі старших груп разом з практичним психологом Княжевською Я.К. проводили роботу щодо психологічної підготовки дітей до шкільного навчання, яка торкається як інтелектуальної, так і емоційно-вольової та мотиваційної сфери. Дбали вони також і про фізичний розвиток дітей, зміцнення і загартування дитячого організму. В  групах  створені умови для побудови  освітнього  процесу згідно вимог  програми «Дитина».  В усіх старших  групах насичене предметно-розвивальне середовище, що дозволяє урізноманітнювати діяльність дітей, закріплювати набуті уміння і навички в ході самостійної діяльності.

Можна  зробити  висновок, що вихованці старших груп швидко налаштовуються на заняття, з інтересом сприймають навчальні завдання, одразу приступають до виконання. При виникненні труднощів, інтерес  не  втрачається, вони  звертаються  за допомогою  до  вихователя. Діти  приймають активну  участь у підготовці  до занять та прибиранні робочих місць  після  заняття. Випускники  мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову) так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі, що було виявлено за результатами  підсумкових занять за різними розділами освітньої програми «Дитина».

Діти  мають  достатній обсяг знань і уявлень про навколишній світ, та достатній рівень сформованості  операцій мислення та мовлення. Вони добре орієнтуються в найближчому оточенні, родинних зв’язках, природних явищах.   На кінець  року випускники груп  показали гарні результати засвоєння матеріалу за показниками Базового компоненту дошкільної освіти.  Завдяки проведеній роботі діти випускних груп мають бажання іти до школи, мають уявлення про шкільне життя, правила поведінки у школі, шкільне приладдя, підручники. Більша частина дітей чітко усвідомлює для чого потрібно іти в школу, що зміниться в їх житті у зв’язку зі вступом до школи,  готові виконувати шкільні правила. Однак цей показник дещо вищий у вихованців груп № 5,8, котрі набагато краще, ніж інші діти  розуміють значущість ролі учня, з гордістю повідомляють про свій майбутній статус, здатні оцінювати наслідки своїх вчинків, передбачають результати своєї діяльності, розуміють ступінь відповідальності, готові виконувати вимоги вчителя, мають адекватну самооцінку.

Завданнями удосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: розвиток зв’язного мовлення, розвиток дрібної моторики руки, розвиток вміння чітко відтворювати навчальну задачу, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

         Діти  старших груп  розумні, рухливі,  майже всі уміють користуватись комп’ютером, що примушує  педагогів підвищувати свій кваліфікаційний рівень та застосовувати ІКТ технології.

 

 

 

Практичним психологом дошкільного закладу Княжевською Я.К.  проведено обстеження дітей з питання підготовки до школи (графічний диктант за методикою Д.Ельконіна та «Ставлення дитини до школи». Опитувальник А.Л.Венгер, Є.А.Бугрименко).

Враховуючи те, що методика була розроблена для 7-ми річних дітей і те, що діти в ЗДО проходять цей тест навіть не в шість, а в п’ять з половиною років, психолог садочка проводила методику не з усією групою, а по чотири дитини одночасно. Це дало змогу сформувати дітей в підгрупи за рівнем розвитку. Діти орієнтуються на аркуші паперу в клітинку, уміють утримувати увагу та діяти за вказівками психолога. Візерунки основної частини диктанту діти виконують  добре та з задоволенням.

Під час опитування дітей про мотивацію бажання йти до школи переважна більшість дітей говорять про те, що йти до школи хочуть. Майже усі говорять, що йдуть туди, щоб навчатись.

Випускники старших груп багато знають про школу, тому що знайомі зі своїми майбутніми вчителями, протягом року ходили на екскурсії до школи, відвідували підготовчі заняття  і вже знають та відчувають вимоги вчителів до навчання. Психолог відмітила, що діти відверто говорять і про свої побоювання з приводу навчання у школі. Це дало змогу провести відповідні бесіди з батьками невпевнених дітей. Деякі  вихованці відповідають, що в школу йдуть для того, щоб отримувати гарні оцінки. Дошкільнята могли  встановити зв’язок між тим, що навчання в школі якимось чином поєднано з майбутньою роботою. Вони впевнені в тому, що треба учитись.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ СФЕРИ

ВИХОВАНЦІВ СТАРШИХ ГРУП

«Графічний диктант»

Методика Д.Б.Ельконіна

   Група К-сть продіагностованих вихованців Дітей

з високим рівнем розвитку довільної сфери

Дітей

з середнім рівнем розвитку довільної сфери

Дітей

з низьким рівнем розвитку довільної сфери

 
К-сть осіб к-ть

тих, хто йде до школи

К-сть осіб % К-сть осіб % К-сть осіб %
1 Старша група №2 30 21 9 43 9 43 3 14
2 Старша група №11 28 15 5 33 7 47 3 20
3 Старша група №12 30 17 4 11 23 67 2 12
   4 Старша група № 14 20 12 5 42 4 33 3 25
  Загальна кількість  продіагностованих вихованців 108 65 23 21 43 40 11 10

 

 

Висновки:

 1. Не усі діти можуть самостійно за зразком продовжити малюнок. Багатьом треба допомагати,  диктуючи куди вести лінії.
 2. Діти переважно уважні, старанні, але багато не впевнених у собі. Але є й такі, що впевнені занадто і, зазвичай, отримують результати гірші за інших, тому що неуважні.
 3. Загалом, в класичному варіанті графічний диктант рекомендований для дітей 7 років. Тому використовуємо адаптований для цих дітей варіант — за зразком, де діти мають продовжити візерунок, який вже  розпочатий.
 4. В групі №2, де основній масі дітей вже давно виповнилося 6 років, результат значно вищий за інші групи.
 5. Діти групи № 11 організовані та зібрані краще, ніж діти групи № 12 та № 14 Тому і результати отримали вищі.

ДОСЛІДЖЕННЯ

РІВНЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

«Ставлення до школи». Опитувальник АЛ.Венгер, Є.А.Бугрименко

 

групи кількість продіагностованих вихованців дітей

з високим рівнем

сформованості позитивного ставлення до школи

дітей

з середнім рівнем сформованості позитивного ставлення до школи

дітей

з низьким рівнем сформованості позитивного ставлення до школи

К-сть осіб % К-сть осіб % К-сть осіб % К-сть осіб %
1. Старша№2 11 98 4 36 5 44 2 18
2. Старша № 11 12 97 5 40 5 40 2 17
3. Старша № 12 19 93 10 49 9 44 1 0
4. Старша № 14 17 100 11 65 6 35 2  
  Загальна кількість  продіагностованих 59 97 30 49 25 41 7 7

 

Освітній процес в закладі носить  сучасний  характер, орієнтований на кожного вихованця окремо, вихователі широко використовують проблемні ситуації, запитання, евристичні бесіди, пошуково-дослідницьку роботу з дітьми.

Освітньо-виховну роботу усі вихователі будують на основі  індивідуальної роботи та диференційованого підходу до дітей. Заняття проводять з підгрупами дітей з метою надання оптимального рівня розумового навантаження на кожну дитину. Заняття проводяться з урахуванням сучасних вимог  до навчального процесу в дошкільному закладі.

З метою розвитку індивідуальних нахилів і творчих здібностей дітей протягом  навчального року плідно працювали гуртки. Наші вихованці  приймають участь в роботі гуртків, які працюють в закладі, де мають змогу розвивати свої здібності та отримувати  належне інтелектуальне  та фізичне навантаження.  Робота гуртків в нашому дошкільному закладі вже давно стала невід’ємною частиною виховного процесу .

Багато років творчо  та результативно працює з навчання образотворчому  мистецтву вихователь групи №14 Марченко Наталія Францівна, творча та натхнена людина, вона передає вихованцям образне, творче бачення оточуючого світу. Педагог організувала та веде гурток «Чарівний світ паперу», де діти мають змогу навчитись нетрадиційним технікам зображувальної діяльності. Вихованці цього гуртка добре оволодівають техніками квілінгу, кляксографії, набризку, малювання за трафаретами, піктографією, бісероплетіння, карвінгу, ліплять з пластилину та глини, роблять аплікації з ниток, тканини, тіста. Діти знайомляться з такими техніками як «декупаж», технікою обривання паперу та припаювання тканини.  Також, в своїй роботі  педагог використовує елементи  кольоротерапії.

 

1.6. Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Постійний контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача та відповідальних осіб, комісії з охорони праці. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2021/2022 н. р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

У ЗДО сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я  дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали заходів: бесіди, сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя-методиста.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

Вихователі активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.

Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: куточки БЖД, протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

Відповідно до закону України «Про охорону праці», з метою створення і дотримання належних безпечних і здорових умов праці та на виконання наказів завідувача закладу освіти «Про проведення Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти », «Про проведення Тижня безпеки дитини та об’єктового тренування у закладі дошкільної освіти» було проведено Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. У ході проведення тижня з охорони праці всі заплановані заходи виконано.

17 вересня 2021 року та 18 січня 2022 року було проведено практичний тренінг з евакуації дітей та працівників закладу дошкільної освіти на випадок надзвичайної ситуації. Результати проведення цього тренінгу свідчать про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування працівників навчального закладу про надзвичайну ситуацію.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина» та освітньої програми «Впевнений старт» для молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення підсумкових занять,бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виконанню практичних дій працівників та дітей під час виникнення загрози життю і здоров’ю дітей та працівників закладу. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не зафіксовано.

На сайті ЗДО систематично розміщується інформація про правила безпечної поведінки, а також інформація з висвітлення цього питання на сайті постійно оновлюється.

Колектив закладу дошкільної освіти постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Мета організації роботи з запобігання дитячому травматизму, безпеки життєдіяльності – формування у дітей та дорослих правильної соціальної позиції та адекватного мислення щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, мотивація безпечної поведінки, отримання фундаментальних знань, умінь і навичок щодо запобігання виникнення ризиків життю і здоров’ю від різноманітних небезпек.

Цей напрямок роботи колективу закладу дошкільної освіти знаходився під посиленою увагою адміністрації закладу.

Питання щодо запобігання дитячому травматизму, важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності вихованців під час освітнього процесу, аналіз роботи колективу з даних питань систематично розглядалися на:

 • виробничих нарадах ,
 • групових батьківських зборах (вересень 2021);
 • під час колективних та індивідуальних консультацій: «Безпека вашого малюка», «Типові випадки дитячого травматизму, засоби їх запобігання», «Літо без травм», «Як вберегтися від корона вірусної хвороби», «Як поводитися під час обстрілів», «Безпечна евакуація».

З метою запобігання дитячому травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

 • адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
 • вибірковий контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму в групах (щомісячно), за обсягом знань дітей з пожежної безпеки (щоквартально), за організацією роботи з дітьми щодо ознайомлення з правилами безпеки життєдіяльності.

Відповідно до вимог нормативних документів оформлена та ведеться документація, в наявності тематична добірка нормативно-правових документів.

В кожній віковій групі є куточки для дітей та батьків з профілактики різних видів травматизму, в тому числі з вивчення правил дорожнього руху. Має місце велика кількість роздаткового матеріалу, дидактичних ігор, дитячої художньої літератури, яка змінювалась з урахуванням пор року. З метою формування основних моделей безпечної поведінки під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми проводились різні форми роботи, а саме: тематичні заняття, міні-заняття, бесіди, розваги, тренінги, екскурсії, виставки дитячих робіт. Позитивний вплив на формування у старших дошкільників мотивації до оволодіння правилами безпечної поведінки мало використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: мультимедійних презентацій, відео фрагментів телепередач.

Підсумковими заходами проведеної роботи стали «Тижні безпеки дитини». З 04.10.2021 року по 08.10.2021 року «Тиждень безпеки дитини» проводився за тематичними днями: «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини».

В ході тижнів безпеки дитини були проведені консультації для батьків, різноманітні заняття з метою закріплення знань дітей про поведінку в надзвичайних ситуаціях, розваги, дидактичні, рухливі ігри, які показали, що діти, відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки під час пожежі, стихійних лих (грози, зливи), у побуті (гра, ліки, один вдома), на вулиці (дорожньо-транспортний травматизм, праця в природі), у лісі під час яких особливу увагу було звернено на відпрацювання практичних дій захисту вихованців дошкільного закладу, педагогічних працівників та технічно-обслуговуючого персоналу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, інформацію про проведену роботу розміщено на сайті дошкільного закладу. Так, були проведені практичні заняття з евакуації на тему: «Екстрена  евакуація дітей та персоналу під час виникнення пожежі (умовної)», які показали задовільний рівень взаємодії всіх підрозділів колективу.

Особлива увага протягом навчального року приділялась вивченню правил поводження з вибухонебезпечними предметами як дітьми, так і батьками. З цією метою було проведено:

— заняття на тему «Дитина серед людей», «Безпечні вулиці та дороги», «Природа – мати, коли ти добре її знаєш»;

— розваги «Здоровим будь», «Будьмо на дорозі обережними»;

— проведено з дітьми бесіди «Небезпечно: пожежа!», «Обережно поводься на воді», «Спеціальні служби порятунку»;

— конкурси малюнків «Безпека дітей»;

— дидактичні та сюжетно-рольові ігри;

— бесіди з батьками.

Це надало можливість урізноманітнити освітній процес з питань охорони безпеки життєдіяльності дітей завдяки використанню інноваційних педагогічних технологій, що, у свою чергу, сприяло кращому засвоєнню програмових вимог дітьми, підвищенню якості та міцності їх знань та вмінь.

На сайті ЗДО у куточках для батьків була розміщена інформація щодо безпеки життєдіяльності дітей.

Достатньо уваги упродовж 2021/2022 навчального року приділялося роботі з батьками: проводилися бесіди, консультації, батьків знайомили з матеріалами щодо стану травматизму в Україні. Широко використовувались пам’ятки для батьків щодо запобігання дитячого травматизму,в кожній віковій групі ЗДО оформлені папки-пересувки.

 

Моніторинг кількості випадків травматизму під час освітнього процесу

Навчальні роки 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Кількість випадків 0 0 0

 

Таким чином, упродовж наступного 2022/2023 навчального року робота з питань охорони життя і здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму потребує і надалі посиленої уваги з боку адміністрації та працівників закладу дошкільної освіти.

 

Рівень засвоєння програмового матеріалу за розділами

«Безпека життєдіяльності дітей»

 

Рівень знань Розділи програми
Дитина серед людей Предмети навколо Вогонь —  друг, вогонь – ворог Безпечні і небезпечні вулиці і дороги Природа – друг, коли ти добре знаєш її Стихійні лиха
Високий 49% 44% 46% 52% 47% 27%
Достатній 30% 31% 35% 20% 20% 29%
Середній 15% 18% 14% 20% 22% 26%
Низький 6% 7% 5% 8% 11% 18%

 

Самооцінювання стану управлінської діяльності в ЗДО з питань безпеки життєдіяльності  та запобігання дитячому травматизму показали, що робота проводилась на достатньому рівні.

Таким чином, робота з питань охорони життя та здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму потребує уваги з боку адміністрації та працівників закладу дошкільної освіти.

Проблемним питанням залишилось залучення співробітників ДСНС для роботи з дітьми щодо запобігання дитячого травматизму.

Необхідно продовжити:

— опрацювання  Програми з  основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицької Л.В., та Програми з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху» Тимовський О.А., Репік І.А.;

— налагодити зворотній зв’язок з батьками щодо ознайомлення їх із змістом відповідних бесід  та певної роботи, групи недостатньо забезпечені наочними, методичними та науковими  матеріалами;

— дооблаштувати  ігровий майданчик для вивчення правил дорожнього руху.

Аналіз роботи з організації цивільного захисту в ЗДО

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту населення, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої, документів з цивільного захисту населення, документів, які надходять від територіальних та відомчих органів цивільного захисту та упорядковані у закладі дошкільної освіти №77 упродовж 2021/2022 року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту.

Особовий склад закладу дошкільної освіти продовжував наполегливо вирішувати питання захисту дітей від можливих надзвичайних ситуацій, удосконалював знання і практичні дії, підготовку до захисту від наслідків можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру, формування у дорослих і дітей навичок індивідуальної захищеності.

Основні зусилля при вирішенні питань цивільного захисту зосереджувалися на організації навчання дітей та постійного складу згідно з існуючими програмами, проведенні спеціальних тренувань, а також створення умов надійного захисту постійного складу та дітей у надзвичайних ситуаціях і спроможності діяти у разі їх виникнення.

Навчально-матеріальна база ЗДО відповідає нормативним вимогам і дозволяє на належному рівні проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. В наявності навчальна література, плакати, наочний стенд про оповіщення, дії у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, правила надання першої допомоги; пам’ятки населенню по діям в надзвичайних ситуаціях розроблені ДУ «Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області».

З метою організації і ведення цивільної оборони, організації захисту персоналу та дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, створено штаб цивільного захисту.

Розроблено та затверджено необхідні документи та плани, розроблено функціональні обов’язки з цивільного захисту призначеним особам.

Відпрацьовувалось запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів у закладі дошкільної освіти щодо зменшення збитків та витрат у разі їх виникнення, оповіщення персоналу про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, інформування його про наявну обстановку, захист персоналу та дітей від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження.

Робота з дітьми відбувалась на спеціальних заняттях з різних розділів освітньої програм для дітей від 2 до 7 років «Дитина», освітньої програми «Впевнений старт» та під час дидактичних, сюжетно-рольових ігор, розваг, екскурсій.

Здобувачі дошкільної освіти ознайомились з елементарними правилами поведінки в умовах загрози та під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, пожежної безпеки, безпечними правилами поведінки на вулиці, під час купання у відкритих водоймищах, нормами поведінки при спілкуванні з однолітками та старшими людьми. Інформаційно-методичне забезпечення з даного питання постійно поповнювалось, а саме: підібрані методичні ілюстровані матеріали для батьків, вихователів та дітей щодо надання першої допомоги при ушкодженнях: забиття, рани, переломи кісток, вивихи, отруєння, непритомності; розроблені тематичні конспекти занять, розваги та рекомендації для організації роботи в повсякденному житті. Навчально-матеріальна база закладу дошкільної освіти у переважній більшості відповідала нормативним вимогам і дозволяла проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

На кожну дитину та співробітника закладу  дошкільної освіти заготовлено засоби індивідуального захисту (захисні маски на обличчя), пляшки з питною водою (термін придатності відповідний), бейджики з інформацією про дитину. На сайті закладу  дошкільної освіти розміщувалися консультації, рекомендації, ігри з питань закріплення умінь та навичок дітей щодо забезпечення особистої безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях. Матеріал оновлювався відповідно до сезону та необхідності.

Вихователі закладу  дошкільної освіти постійно проводили роботу з батьками по пропаганді знань, спрямованих на дії населення при виникненні надзвичайних ситуацій, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил пожежної безпеки. Особлива увага приділялося питанню пожежної безпеки, поведінці на воді, вживанню дарів природи, правил поведінки у небезпечних місцях тощо.

В ході Тижнів безпеки були проведені консультації для батьків, різноманітні заняття з метою закріплення знань дітей про поведінку в надзвичайних ситуаціях, розваги, дидактичні, рухливі ігри, які показали, що діти, відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки під час пожежі, стихійних лих (грози, зливи), у побуті (гра, ліки, один вдома), на вулиці (дорожньо-транспортний травматизм, праця в природі), у лісі. Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило на майданчику, який оснащений дорожніми знаками, зоною відпочинку для водіїв. Правила поведінки під час виникнення пожежі діти опанували у навчально-розвивальній грі «Пожежники».

Проводились різні форми роботи з дітьми та батьками з метою попередження дитячого травматизму. Проведено лекції для батьків вихованців на теми:

—        «Я життя бережу, сам собі допоможу»;

—        «На одинці вдома»;

—        «Природні стихійні лиха»;

—        «Пожежа»;

—        «Азбука безпеки»;

—        «Заходи щодо забезпечення безпеки дітей на воді».

З метою відпрацювання практичних дій 17 вересня 2021 року та 18 січня 2022 року було проведено навчальний тренінг з евакуації всіх учасників освітнього процесу «Евакуація дітей на випадок мінування закладу», під час якого відпрацьовувались дії з евакуації в разі мінування закладу. Керівний склад, працівники та діти здобули практичний досвід виконання заходів цивільного захисту.

Продовжувалася робота щодо вдосконалення навчально-матеріальної бази цивільного захисту. Влаштований  інформаційно-довідковий куточок ЦЗ у коридорі.

Таким чином, за підсумками роботи з цивільного захисту у 2021/2022 навчальному році план  підготовки цивільного захисту закладу  дошкільної освітив основному виконаний.

Разом з цим у підготовці дітей і постійного складу закладу  дошкільної освіти місце  недоліки:

на заняттях групи №3 недостатньо використовувалися наочні посібники;

— недостатньо проводилась пропаганда знань серед батьків, спрямованих на дії населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

­ невідповідність навчально – матеріальної бази цивільного захисту на сучасному рівню;

—   не досягнуто відповідного схильного ставлення працівників до навчання в групах цивільного захисту та до збереження навчально-матеріальної бази;

— методичний та теоретичний матеріал з питань цивільного захисту населення та роботи з дітьми потребує удосконалення: недостатня кількість наочного матеріалу, дидактичних ігор для роботи з дітьми, конспектів занять та розваг;

В цілому в закладі  дошкільної освіти робота з організації цивільного захисту (цивільної оборони) ведеться на достатньому рівні.

Аналіз роботи з протипожежної безпеки в ЗДО

Робота з цього питання була спрямована в трьох напрямках: із  працівниками закладу  дошкільної освіти, з дітьми, з батьками. Практична робота будувалася за таким розподілом матеріалів :

Пожежна безпека. Теми Днів здоров’я, занять, бесід, різноманітних ігор: «Бережись —  вогонь!», «Небезпечні іграшки». «Сонячний удар»; розваг «Обережно, ялинка», «Ми — маленькі пожежники», «Вогонь злий, вогонь добрий».

Дитина на вулицях міста. Теми Днів здоров’я, занять-тренінгів, ігор, бесід, моделювання ситуацій : «Я здоров’я бережу, сам собі допоможу», «Чистота – застава здоров’я», « У здоровому тілі – здоровий дух»

Особиста безпека дитини. Теми Днів здоров’я, занять з моделюванням ситуацій, обговорення : «Один вдома», «Лихі незнайомці», «Перша медична допомога», « Як сто бід на гойдалці катався ».

Дитина і природа : «Ми з природою дружимо», «Зберігаймо землю і життя»

Цивільна оборона та надзвичайні ситуації (старші дошкільники): заняття-тренінги за темами «Дитина і навколишній світ», (правила виклику рятувальних служб),  перегляд ілюстрацій «Перша допомога», «Допоможи собі сам», моделювання ситуації «Тривога!», заняття «Увага всім!», «Команда рятувальників вирушає на допомогу», «Тижні безпеки».

У кожній групі обладнані куточки з БЖД. де зібрано різноманітний матеріал з цього розділу, з метою покрашення роботи в цьому напрямку. Відповідно до річного плану закладу  дошкільної освіти двічі на рік проводився «Тиждень безпеки дитини» — вересень, травень. У його підготовці і проведенні взяли участь персонал, батьки та діти закладу  дошкільної освіти.

Вихователь-методист Куляс В.І. ка підготувала план підготовки та проведення тижневиків. Під час підготовки до «Тижнів безпеки дитини» проведено ряд заходів: перевірено наявність документів заходу: перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» тощо; перевірено наявність стендів, пам’яток з ЦЗ та безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків; оформлено Куточок ЦЗ та куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх групах; виготовлено ватно-марлеві пов’язки як засіб індивідуального захисту, перевірено стан спортивного обладнання; підготовлено план і конспекти свят і розваг за тематичним планом.

Для батьків проводились як групові так і індивідуальні бесіди, консультації, надавались пам`ятки на час відпусток з питань безпеки життєдіяльності дітей. В кожній групі поновлені папки-пересувки для роботи з батьками під рубрикою «Червоний, жовтий, зелений», «Наш номер – 101», «Правила поведінки на воді», «Обережно, гриби». На загальних батьківських зборах розглядались питання про попередження всіх видів дитячого травматизму

Аналіз роботи з охорони праці в ЗДО

Одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу  дошкільної освіти є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного нагляду за технічним станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Належну увагу адміністрація закладу  дошкільної освіти приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці». Організація роботи з охорони праці здійснювалась на основі: нормативно-правових актів, «Типового положення про службу охорони праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», наказів та вказівок вищих і контролюючих органів.

Адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням Державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ЗДО на 2021/2022 навчальний рік.

Впродовж року на профспілкових зборах, зборах трудового колективу, нарадах при директорові заслуховувалися звіти про їх виконання, проводився аналіз та підводились підсумки. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер.

З метою створення належних безпечних і здорових умов праці в закладі  дошкільної освіти було проведено:

 • заземлення електропристроїв на харчоблоці та пральні
 • зроблені заміри опору електрообладнання
 • дитячі меблі приведено в норму відповідно антропометричним даним дітей.

Відповідальні особи за охорону праці (вихователь-методист Куляс В.І. та заступник завідувача з господарства Валентюк Л.В.) проводили з працівниками інструктажі, що відображено в журналі реєстрації інструктажів на робочому місці.

З новоприйнятими працівниками та періодично (один раз на три роки) з працівниками проводиться навчання з охорони праці.

Здійснювався систематичний контроль за проходженням медичних оглядів учасниками освітнього процесу, за безпекою навчального процесу та технічних приладів закладу.

З метою дотримання вимог охорони праці, запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця, з працівниками закладу,  відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні, цільові  інструктажі.  У період 2021/2022 навчального року, у вересні 2021 року та у травні 2022 року, комісією проведено обстеження технічного стану будівлі, приміщень та обладнання. Складено акт з метою усунення виявлених пошкоджень.

Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача дошкільного навчального закладу, комісії з охорони праці.

Значну роль в ефективності організації роботи з питань безпеки життєдіяльності відіграє тісна співпраця з батьками вихованців. З цією метою проводились наступні форми роботи:

 • Бесіди з батьками під час батьківських зборів на теми: «Ще раз про безпеку», «Створення комфортних умов для перебування дітей у дошкільному закладі – спільна турбота працівників та батьків» (для батьків дітей раннього віку), «Формуємо у дітей основи безпеки життєдіяльності» (для батьків дітей дошкільного віку).
 • Консультацій для батьків: «Ігри та іграшки», «Роль батьків у попередженні небажаних дій дітей як удома, так і на вулиці»;
 • Поповнено пам’ятки для батьків щодо попередження дитячого травматизму.
 • Лекція для батьків: «Підготовка дитини до правильних дій у небезпечних ситуаціях».

Одним з найважливіших завдань діяльності закладу дошкільної освіти є створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці.

З метою створення належних безпечних і здорових умов праці в закладі  дошкільної освіти було проведено:

 • оновлено плани евакуації людей під час пожежі;
 • зроблені заміри опору електроізоляції (травень 2022);
 • здійснено перевірку вентиляційних каналів (травень 2022);
 • здійснено обстеження холодильного обладнання та електроплит (червень 2022).

Адміністрація закладу  дошкільної освіти дбає про створення безпечних умов праці, навчання і виховання, формування свідомого ставлення до життя і здоров’я, вміння надавати першу долікарську допомогу, і як результат – зниження виробничого та дитячого травматизму. У зв’язку з цим у освітній роботі з дітьми значне місце посідає формування основ безпеки життєдіяльності та дбайливого ставлення до життя і здоров’я. Кожен працівник закладу обов’язково повинен добре знати і дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, дбати про особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт. За результатами адміністративно-громадського контролю за рік було визначено достатній рівень стану охорони праці по закладу  дошкільної освіти.

Для підвищення обізнаності працівників закладу з питань безпеки праці організовувались навчання працівників ЗДО з питань охорони праці згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Відповідальні особи за охорону праці проводили з працівниками повторні планові та позапланові інструктажі з усіма категоріями працівників, що відображено в книзі проведення інструктажів на робочому місці. Належна увага приділялась дотриманню вимог охорони дитинства, безпеці життєдіяльності, виконанню санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, проведенню заходів щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму. Систематично контролювався виконання працівниками санітарно-гігієнічних вимог утримання приміщень та санітарно-гігієнічний режим.

Адміністрація закладу дошкільної освіти приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівель, споруд, інженерних комунікацій. Також велика увага приділялася організації безпечного виконання трудових обов’язків працівників, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

За даними результатами ми можемо зробити висновок, що в порівнянні з минулим 2020/2021 н. р. у закладі дошкільної освіти значно покращився стан роботи з охорони праці. Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти проводилась на достатньому рівні.

 

Завдання з питань охорони праці на 2022/2023 навчальний рік:

 • забезпечення працівників необхідним інвентарем та спецодягом;
 • покращення побутових умов в приміщеннях груп.

 

 

1.7. Стан здоров`я та медичне обслуговування

 

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі забезпечується медичним персоналом у складі  медичної сестри старшої Сурко Н.Є. та медичної сестри старшої Луценко І.О., які постійно слідкують за станом здоров’я дітей, проводять профілактику захворювань, антропометричні обстеження, оформляють листи здоров’я з рекомендаціями.

Значно зменшилась кількість захворювань  крапельними інфекціями, пневмоніями.  Слід відмітити, що і тривалість хвороб скоротилась.

Зниження захворюваності – результат  роботи колективу ЗДО, зокрема це:

 1. Своєчасне направлення на профілактичні щеплень;
 2. дотримання вимог санітарії і термінів карантину;
 3. загартування дитячого організму;
 4. проведення курсу вітамінотерапії;
 5. проведення протиепідемічних заходів з метою запобігання грипу та іншим респіраторним захворюванням;
 6. санітарно-просвітницька робота з батьками;
 7. взаємодія медперсоналу дошкільного закладу і дитячої поліклініки.

 

Правильна організація харчування є першочерговою умовою необхідного режиму дня, нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в нашому закладі. Режим харчування –  чотирьохразовий.  В період літнього оздоровлення  введено додатково  другий сніданок. Раціон харчування включає набір різних продуктів, необхідних для здоров’я та росту дітей: м’ясні, рибні, молочні, овочі, фрукти, соки та інше.

Дітям з хронічними захворюваннями,  з відхиленнями у стані здоров’я призначається дієтичне харчування.

Постійно контролюється санітарний стан харчоблоку, умови зберігання і реалізації продуктів,  урізноманітнення страв  і якість приготування їжі, проведення  санітарно-освітньої роботи серед персоналу і батьків щодо раціонального харчування, заняття з персоналом з питань харчової санітарії, профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових захворювань.         В результаті перевірок не виявлено випадків порушення техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та дитячого травматизму.

В дошкільному закладі багато років працює і дає позитивні результати   система фізкультурно-оздоровчих заходів та система роботи з валеології. Бесіди з дітьми в старших групах показали, що  діти мають знання, навички  про ведення здорового способу життя.   Щомісячно в закладі проходять дні здоров΄я. Вихованці отримують знання про здоровий  спосіб життя, оволодівають культурно-гігієнічними навичками, дізнаються про правила безпеки, направлені на збереження окремих органів та систем (зору, слуху, опорно-рухового апарату) під час занять фізкультурою, прогулянок в природу. Ознайомлюються та в ігровій формі навчаються безпеці поводження в екстремальних ситуаціях. В ці дні особлива увага приділяється заняттям фізкультурою, проводяться спортивні та валеологічні розваги, свята, естафети та ігри.

Фізкультурно-оздоровча робота  ведеться згідно орієнтованого розподілу часу на процеси життєдіяльності дітей та розкладу занять груп. Регулярно проводяться усі форми цієї роботи: ранкова гімнастика, загартування, прогулянки, пішохідні переходи, розваги. Заняття з фізкультури проводяться щоденно – на прогулянці чи в залі.  Загартовуючі заходи в групі включають в себе гімнастику пробудження та дихальні вправи, направленні на дренаж легень. Діти добре знають усі вправи, виконують їх самостійно, весело та якісно. Фізкультура на прогулянках проводиться регулярно. Плануються заняття  на свіжому повітрі різного типу: сюжетні, тематичні, комплексні.

Обстеження дітей з основних видів рухів  показує стабільно позитивну динаміку розвитку практично усіх дітей закладу, за винятком тих, хто прийшов в садок нещодавно.

Порівняльний рівень захворюваності дітей

 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Кількісний склад дітей 480 443 450 460
Кількість пропущених днів на 1 дитину 10% 5% 6% 7%
Індекс здоров’я 7,2% 8,2% 8,5% 8,5%
Часто хворіючі діти 12,7% 11,3% 11,2% 11,3%
З гармонійним розвитком 92% 94% 94% 94%
З порушенням постави 3,4% 2,8% 2,7% 2,8%
Зі сколіозом 0% 0% 0% 0%

 

Питаннями збереження психічного здоров΄я дітей  займається практичний психолог Княжевська Я.К. Протягом навчального року психолог відвідала  батьківські збори в групах. Під час них звертала увагу батьків на те, як важливо саме в дошкільному віці  уважно та дбайливо ставитись до  збереження психічного здоров΄я та приділяти увагу розвитку  психічних процесів дитини. Багато батьків  отримали нові для себе знання з питань дитячої психології та замислились про важливість   сімейного виховання в ході роботи тренінгового центру, який працював протягом року на базі нашого закладу. 

В  закладі   створено належну матеріальну та наочно-методичну базу для здійснення комплексного підходу до освітнього процесу.    В усіх вікових групах значно покращено ігрове предметно-розвивальне середовище, придбано велику кількість якісного наочного  матеріалу,  сучасної методичної та педагогічної літератури, що дає змогу будувати освітній процес з дітьми на сучасному рівні.

Педагоги постійно працюють над удосконаленням розвивального простору для дітей. Методкабінети груп оформлені у відповідності до вимог Базового компоненту  дошкільної освіти та освітньої програми  для дітей від  2 до 7 років  «Дитина», містять в собі велику кількість методичної літератури, дидактичний роздатковий та демонстраційний  матеріал. Є в необхідній кількості атрибути для  усіх видів ігор, в яких передбачено варіативність їх проведення з дітьми різних рівнів розвитку.

       В усіх дошкільних групах створено  екрани емоцій, які   завоювали у дітей велику прихильність. Дошкільнята навчаються усвідомлювати свій настрій,  говорити про нього,  звертають увагу на настрій інших дітей.

В  закладі створено умови   для організації різної діяльності дітей — фізкультурної,   природознавчої, в тому числі для експериментально-дослідної діяльності,  народознавства, образотворчої та театралізованої діяльності, художньої творчості дітей. Зібрано в достатній кількості природний матеріал для художньої праці. В  природничих осередках є необхідний матеріал для проведення дослідів.

Завдяки спільним зусиллям колективу закладу дошкільної освіти і батьків створено належні умови для збереження фізичного та психічного здоров’я  малюків, всебічного їх розвитку, забезпечення  психологічного комфорту, атмосфери затишку, уваги та поваги до особистості кожної дитини.

 

 Підводячи підсумки роботи за минулий навчальний рік та враховуючи вимоги сьогодення, колектив закладу дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році буде продовжувати працювати над головною методичною проблемою: «Формування всебічно розвиненої особистості дитини шляхом впровадження в практику роботи інноваційних методик, технологій, програм».

 

1.7. Моніторинг адміністративно-господарчої роботи.

1.7.1.Аналіз організації харчування дітей.

Однією з умов збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення опору її організму до хвороб, і як наслідок, успішності у навчанні є повноцінне харчування.

Систематизована добірка нормативно-правових, інструктивних документів, які регламентують роботу закладу дошкільної освіти щодо організації харчування дітей у повному обсязі.

Забезпечувався належний стан ведення журналів відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, заповнюються своєчасно.

Харчування в закладі дошкільної освіти триразове, все готується безпосередньо в ЗДО. У закладі дошкільної освіти створені необхідні умови для харчування дітей різних вікових груп, а саме:

— система водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходиться у робочому стані;

— режим харчування дітей відповідає режиму роботи  закладу дошкільної освіти та віковим особливостям дітей;

— організоване харчування 460 дітей закладу, з них діти пільгових категорій, а саме: 2 дітей ВПО,51 дитина – спецгрупи, 8 дітей – діти-інваліди, 24 дитини – діти учасників АТО, 15 діте – 50%  звільнені, 5 дітей – 100% звільнені.

Посадовими особами, відповідальними за стан організації харчування, ведеться постійний контроль за якістю продуктів, наявністю відповідної документації від постачальників, умовами зберігання продуктів та дотриманням технологічного процесу, про що свідчать записи у діловій документації з харчування. Контроль здійснюється щоденно.

Результати контролю свідчать про те, що  сестра медична старша, заступник завідувача з господарства, кухарі, педагоги та технічний персонал виконують свої посадові обов’язки на достатньому рівні.

Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.

Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей. Медичною службою ЗДО здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до ЗДО разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей сестрою медичною старшою Н.Є. Сурко здійснюється контроль за дотриманням строків реалізації продуктів.  Перед видачею страв на групи регулярно проводиться відбір добових проб та зняття проб із занесенням органолептичної характеристики смакових якостей їжі до «Журналу бракеражу готової продукції». Щоденно заповнюється відповідна документація.

Сестрою медичною старшою  Н.Є. Сурко щомісячно ведеться накопичувальна відомість витрат продуктів на одну дитину. На основі її аналізу проводиться корекція виконання натуральних норм харчування.

Плата за харчування дітей становить:

— вікова група від 1-го до 3-х років – 35,00 грн (з розрахунку: 12,00 грн з бюджету і 21,00 грн — батьківська плата);

— вікова група від 3-х до 6-ти (7) років – 40,00 грн (з розрахунку: 16,00 грн — бюджетні кошти і 24,00 грн — батьківська плата).

Аналіз показав, що виконання щоденних норм продуктів харчування за 2021/2022 роки становить 87%.

Сестрою медичною старшою Н.Є. Сурко, щоденно аналізується виконання натуральних та грошових норм. Результати допомагають своєчасно регулювати процес організації харчування з метою збільшення відсотку виконання натуральних норм та не допустити перевищення грошових витрат.

Робітники харчоблоку  дотримувались санітарних вимог при зберіганні продуктів і продовольчої сировини, своєчасно забезпечували приготування їжі у відповідності з режимом харчування у закладі дошкільної освіти, додержувались технології приготування страв. Видача страв помічникам вихователів проводилась при наявності спеціального одягу та маркованого посуду, з дотриманням об’ємів страв. Добові проби зберігаються до наступного дня в холодильнику.

Кип’ячену воду дають після охолодження до кімнатної температури. Її зберігають у добре вимитому посуді і міняють через кожні 2 години.

Рівень сформованості у дітей культурно-гігієнічних навичок під час прийому їжі відстежувався завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою І.О. Луценко. За період навчального року помітно поліпшилися навички дітей у користуванні столовими приборами.

При організації  харчування ЗДО додержується принципів  наступності, єдності вимог у закладі дошкільної освіти і в родині. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику групових батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюються у інформаційних  куточках, на сайті ЗДО. Щодня в інформаційних куточках вивішується меню із зазначенням виходу страв.

Виконання натуральних норм харчування дітей у закладі дошкільної освіти

Найменування продуктів 2020 2021 2022
М’ясо, м’ясні продукти 83% 75% 67%
Риба 75% 66% 72%
Яйця 88% 100% 98%
Молоко 63% 62% 61%
Масло вершкове 96% 100% 95%
Олія 90% 98% 98%
Овочі 75% 67% 65%
Крупи 125% 120% 122%
Борошно 87% 82% 89%
Картопля 97% 87% 84%
Хліб 99% 95% 96%
Цукор 98,5% 99% 99%
Сир кисломолочний 70% 66% 68%
Сухофрукти 100% 100% 100%
Середній показник виконання норм 80% 87% 87%

Упродовж 2021/2022 року в закладі дошкільної освіти було організоване дієтичне харчування дітей на постійній основі чи тимчасово за медичними показаннями.

У середньому кількість дітей, що потребують дієтичного харчування складала 2-3 дітей щомісяця, що складає 2% від загальної кількості дітей.

Систематично протягом року завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою здійснювався контроль за організацією харчування дітей. Результати контролю відображені у картках, наказах, звітах. Як показує аналіз результатів контролю, організація харчування здійснюється на достатньому та високому рівні.

З метою інформування батьків щодо продуктів та страв, які отримує дитина в ЗДО щодня в батьківські вайбер-групах розміщується меню.

У ЗДО оформлені інформаційні куточки на харчоблоці та в групах, які містять:

 • щоденне меню з переліком страв та їх виходом;
 • рекомендації батькам щодо організації харчування дошкільників;
 • корисні поради щодо харчування;
 • графік видачі їжі та води;
 • таблиці з визначенням об’єму порції, що мають отримати діти кожної з вікових груп.

У закладі дошкільної освіти організована просвітня діяльність з питань організації харчування дітей. Сестрою медичною старшою, вихователями були проведені:

Консультації:

 • «Роль раціонального харчування в житті дитини дошкільного віку»;
 • «Організація харчування дітей на свята»
 • «Вітаміни для вашої дитини»;
 • «Культура харчування»;
 • «Небезпечні продукти харчування для дітей».

Пам’ятки:

 • «Як запобігти захворюванням на кишкову інфекцію?».

Одним із важливих напрямів роботи у цьому році стало впровадження системи ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — аналіз ризиків та критичні контрольні точки) — концепція, яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку та керівництво небезпечними факторами, які істотно впливають на безпечність продукції.

Система НАССР є ефективним засобом керівництва, яке застосовуються для захисту виробничих процесів, що проходять у закладі дошкільної освіти, від біологічних (мікробіологічних), хімічних, фізичних та інших ризиків забруднення.

Робочою групою була розроблена програма проведення внутрішнього аудиту (вивчення всіх факторів, пов’язаних з виробництвом харчової продукції — від сировини до зберігання готового продукту на складі, здатних вплинути на її безпеку для споживача; складання переліку виробничих операцій, при яких ці ризики можливі; розробка переліку запобіжних заходів для контролю цих ризиків. 07.05.2019 року був проведений такий аудит та визначені можливі ризики та невідповідності, за результатами аудиту розроблений план корегуючих дій та необхідних корекцій для їх усунення.

Робота щодо впровадження системи НАССР здійснюється і буде продовжуватись і у наступному навчальному році.

1.7.2. Медичне обслуговування та фізкультурно-оздоровча робота.

 Відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального  закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства  освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» у закладі дошкільної освіти проводилася лікувально-профілактична, протиепідемічна, санітарна – гігієнічна та фізкультурно-оздоровча робота.

Особливу увагу медична сестра старша звертала на санітарно-просвітницьку роботу, яку проводила  протягом року з педагогічними працівниками та техперсоналом закладу дошкільної освіти, батьками щодо

охорони життя, зміцнення здоров’я дітей, попередження гострих кишкових та простудних захворювань дітей, а також щодо профілактики захворювання на корона вірусну хворобу COVID-19 та спеціальні заняття щодо закріплення медичних знань, надання першої медичної допомоги.

Здійснювався систематичний нагляд за виконанням робітниками закладу дошкільної освіти санітарних правил, гігієнічних вимог, режиму дня та протиепідемічних заходів згідно постанови Головного санітарного лікаря України № 10 від 06.09.2021 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» Проводився контроль з боку медичного робітника за станом здоров’я працівників та здобувачів дошкільної освіти, оформлювалася медична документація відповідно до нормативних документів.

Оснащення медичного кабінету закладу дошкільної освіти, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», укомплектовано в повному обсязі. Медична сестра старша укомплектували аптечку невідкладної медичної допомоги, забезпечувала зберігання ліків відповідно до вимог.

Аналізуючи стан відвідування дітьми закладу дошкільної освіти визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2020/2021 склало 82,1%, а у 2021/2022 навчальному році – 82,4%.

Найменша захворюваність відмічена в групі № 13, що говорить про ефективну роботу в цій групі по профілактиці захворюваності.

Найбільший рівень захворюваності у групі раннього віку № 1 тому, що прибувають нові діти, у яких низький поріг опору до хвороб.

Аналіз захворюваності серед дітей за 2021/2022 навчальний рік показав, що в порівнянні з минулим роком вона зменшився на 4,7%. Кількість пропущених днів однією дитиною за рік за хворобою складає 0,9(з них 1,0– група раннього віку). Це свідчить про систематичну планомірну роботу зі сторони адміністрації, медичної служби закладу.

Слід відзначити, що стало більше дітей з гострими респіраторними захворюваннями, хронічними захворюваннями. Захворюваність викликана непристосованістю до колективу новоприбулих дітей, їх слабкою імунною системою.

Значно зменшилась кількість захворювань ангіною, пневмонією, повітряно-крапельними інфекціями. Зовсім відсутні травми, захворювання зорової системи.

Педагогічний колектив проводив кропітку роботу щодо зниження захворюваності, зокрема це:

Стан здоров’я дітей

 

Всього дітей в закладі 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р.
Здорові I група 46% 58% 81%
Патології, що не піддаються лікуванню 0 0 0
II група 54% 38% 19%
Диспансерні III група 0 4% 0
Фізичний розвиток    
Відстає у масі тіла 0 0 0
Структура захворюваності    
Захворювання органів зору 3% 1,5% 1,1%
Захворювання органів дихання 50% 3% 0
Захворювання органів травлення 9% 4,5% 3,5%
Психічні розлади 0 0 0
Захворювання ендокринної системи 2% 0 0
Захворювання нервової системи 4% 0 0
Захворювання системи кровообігу 3% 18% 0

 

 

Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Ясельна група – 1 раз на квартал, дошкільні – 2 рази на рік.

Один раз на 10 днів проводиться огляд дітей на педікульоз та чесотку . В закладі дошкільної освіти 2 рази на рік – у січні та липні всі працівники проходять медичний огляд.

Проведення комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів сприяло покращенню рівня обізнаності педагогів з питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи, поліпшенню підготовки та організації повного обсягу організаційних форм роботи з фізичного виховання: фізкультурних занять на відкритому повітрі, у тому числі пішохідних переходів, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, фізкультхвилинок і фізкультпауз, фізкультурних розваг і свят, Днів здоров’я.

Підводячи підсумки, зазначимо, що фізкультурно-оздоровча робота велась на достатньому рівні, заплановані заходи  протягом року виконувались, проте не в повному обсязі – пішохідні переходи планувались та проводились не систематично, зі сторони старшої медсестри недостатня увага приділялась контролю за дотриманням рухового режиму як  протягом дня, так і на фізкультурних заняттях.

Проте одним із недоліків медично-освітньої роботи залишається відсутність дитячого лікаря, що звичайно, не могло негативно не вплинути на повноцінне медичне обслуговування дітей.

Пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік.

Виходячи з аналізу управлінської, методичної, організаційно-педагогічної, адміністративно-господарської роботи, моніторингу якості дошкільної освіти освітньої і методичної роботи за 2021/2022 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю закладу дошкільної освіти в новому навчальному році спрямує свою діяльність на подальше забезпечення методичного та педагогічного супроводу реалізації Державного стандарту дошкільної освіти, визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти.

Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітнього  процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини колектив визначив такі пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік:

 1. Впровадження в практику інноваційних технологій з метою всебічного розвитку дітей.
 2. Формування основ безпечної поведінки, стрессостійкості та здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.
 3. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей — формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

Завдання закладу дошкільної освіти на період

літнього оздоровлення дітей:

 1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров’я.
 2. Формування в дошкільників свідомого ставлення безпеки до власної та навичок безпечної поведінки.
 3. Продовження поглибленої роботи по формуванню у дошкільників морально-етичної культури, вихованню духовних цінностей засобами музики, театралізованої, ігрової, суспільної діяльності.

 

Календар постів
Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲