Форма авторизації

postheadericon Результати моніторингу якості освіти

Результативність освітнього процесу

Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньої роботи з дітьми дошкільного віку.

Забезпеченню цілеспрямованості і послідовності роботи закладу, практичному здійсненню педагогічних заходів допомагає чітке планування та визначення пріоритетних напрямків роботи. При визначенні пріоритетних завдань роботи закладу на навчальний рік  враховувались – сучасність, актуальність питань, вимоги нормативних документів, результати діагностування педагогів, аналіз роботи за минулий навчальний  рік, ступінь вирішення проблем, над якими працював заклад, реальні можливості колективу.

Освітній процес в дошкільному закладі ведеться за затвердженими педагогічною радою закладу чинними програмами, адаптованими програмами роботи гуртків. Розклад занять формується і виконується відповідно до вимог та затверджується керівником закладу.

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив співпрацював з педагогами школи №33 та батьками майбутніх першокласників.  В травні 2019 р. в закладі пройшли батьківські збори на тему «Наші діти стали старшими на рік». Одним з питань, які розглядалися на цих зборах було «Стан готовності старших дошкільників до навчання в школі».

 

Робота педагогічного колективу забезпечила високі та достатні показники готовності дітей до навчання в школі. Вихователі оцінювали досягнення дітей  старшого дошкільного віку відповідно «Моніторингу основних компетенцій дітей» за Базовим компонентом дошкільної освіти.

Достатньо уваги приділялось організації роботи в канікулярний час: проводились свята, розваги, конкурси, екскурсії.

На кінець 2018-2019  навчального року  було охоплено гуртковою роботою 390 дітей,  що становить 78 відсотків від загальної кількості дітей дошкільного віку.

На базі дошкільного закладу функціонувало 9 гуртків різного спрямування.

  • «Природолюб» (керівник вихователь Назаренко Т.М.) — екологічного спрямування, виховує в дітей гуманне ставлення до природи;
  • «Весела палітра» (керівник Снігур Т.М.) – розвиває творчі здібності дітей шляхом нетрадиційного малювання;
  • «Весела абетка» (керівник Делас Л.Ф.) – мотивує у дітей бажання опановувати читання;
  • «Чарівна палітра» (керівник Рябоконь С.І.) – розвиває творчість дітей, прилучає до культури свого народу»;
  • «Казкарик» — (керівник Терміт А.І.) – виховує зацікавлене та відповідальне ставлення малят до підготовки та проведення театралізованої діяльності;
  • «Lego – конструювання» (керівник Волкова І.П.) – навчає дошкільників основним способам і прийомам конструювання різних моделей з деталей конструктора Lego;
  • «Чарівний світ паперу» (керівник Марченко Н.Ф.) – ознайомлю дітей з технікою пухнастої аплікації;
  • «Літературна студія» (керівники вихователь гр.№4 Лабунська Л.А., вихователь гр.№5 Кириченко Т.М., вихователь гр.№6 Мирниця А.М.) – ознайомлює дошкільників з творами класиків, та сучасних авторів.

Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної діяльності дітей. Тривалість їх відповідає визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 1-2 рази на тиждень. Наповнюваність гурткових груп до 15  дітей. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.

У гуртки залучаються діти за їх бажанням та спостереженнями педагогів, допомагає співпраця з родинами. Керівники гуртків ведуть відповідну документацію та звітують про роботу.

У розв’язанні основних завдань дошкільної освіти сьогодення акцент робиться на інтеграцію родинного та суспільного виховання.  Спільно з батьками здійснювалася переорієнтація  роботи з площини підготовки дітей до школи (навчання читання, письма) у площину формування функціональної готовності до умов шкільного життя (життєвої компетентності дошкільника).  Педагогічний колектив сприяв підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення Днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборів по групах, оформлення батьківських куточків, групове та індивідуальне консультування, перегляд ранків, використання методів діагностики сім’ї (анкетування, інтерв’ювання, діагностична бесіда, соціальний патронат сімей вихованців, вивчення досвіду сімейного виховання).

Разом батьки та діти  створювали поробки з природних матеріалів до тематичних виставок: «Золоте мереживо осені», «Зимова феєрія» тощо . В садочку створена  виставка дитячих робіт, тематика якої постійно змінюється .

Батьки завжди найпочесніші гості, найактивніші учасники всіх свят та розваг Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери між вихователями та батьками, належний рівень загальної та педагогічної культури, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дитини, дійова допомога батьківського загалу у вирішенні матеріальних проблем закладу.

 

І.5. Аналіз результатів корекційної роботи

В    спецгрупах №4,5,6,    де    перебувають    діти з вадами   мовлення,   (вчитель – логопед Дзюба Л.М., Крижанівська Т.П., Поливіна Н.В..) організація корекційно-виховної роботи з дітьми відповідала завданням корекційного навчання та виховання в логопедичних групах. Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ, розвитку технічних навичок малювання різноманітною технікою. Роботи дітей з зображувальної діяльності в порівнянні з роботами ровесників паралельних груп відрізняються своєю виразністю, якісним оволодінням технічними прийомами, змістовністю, різноманітністю використаної техніки.

 

Кількість дітей з Логопедичним

висновком

Кількість дітей
на початок навч. року протягом року на кінець навчального року Залишилося на повторний курс Вибули

до школи

Вибуло

 

прийшло з виправленим мовленням зі значним

покращенням

мовлення

без

покращення

мовлення

 ЗНМ  40  1  7  29  9  3  20 19
 ФФН  8  3  9  7  4 14
 Обумовлені ЗНМ  1  1 1
 Обумовлені ФФН, тощо  1  1 1
Всього  50  1  10  40  16  3  24 35

Отже з метою подальшого покращення якості корекційної роботи необхідно підвищити якість корекційної роботи упродовж року та посилити консультативно-просвітницьку роботу з батьками дітей молодшого дошкільного віку. Залишається актуальним —  організація Дня відкритих дверей в спецгрупі для дітей з вадами мовлення для батьків дітей молодшого дошкільного віку, що мають вади мовлення, з метою популяризації корекційно-освітньої діяльності з дітьми-логопатами.

1.6 Безпека життєдіяльності  учасників навчально-виховного процесу

Організація роботи з безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу відповідала вимогам Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002, постанови Кабінету Міністрів України «Положення про розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 25.08.2004 №1112, наказу МОНУ «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» від 31.08.2001 №616,  «Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних навчальних закладах» від 28.10.2008 №985, листа МОНУ «Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності» від 26.02.2008 №1/9-101.

Постійно здійснювався контроль за дотриманням необхідних і безпечних умов праці учасників освітнього процесу. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, нарадах при завідувачеві.

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.2008. Випадків травматизму виробничого характеру та дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

Для батьків проводились заходи агітаційно-пропагандитського характеру з питань надзвичайних ситуацій і захисту від них. Щоквартально батьки під підпис знайомились з пам’ятками про попередження дитячого травматизму, пожежної та особистої безпеки.

В методичному кабінеті була оформлена постійно діюча виставка методичної літератури щодо виховання основ БЖД у дітей. За минулий навчальний рік методичний кабінет поповнився методичною, науково-популярною та художньою літературою, необхідними наочними посібниками й дидактичними іграми. В кожній віковій групі оформлено наочні куточки з основ безпеки життєдіяльності та куточки пожежної безпеки для дітей та наочна інформація для батьків.

Підсумком роботи з безпеки життєдіяльності дітей у 2016-2017 н.р.був проведений Тиждень знань безпеки життєдіяльності, який проходив  з 24.04.2017 по 28.04.2017. Метою Тижня безпеки було закріплення  у дітей уявлення про можливі небезпечні ситуації природного, техногенного, медичного, біологічного характеру та відпрацюваня стереотипів поведінки дошкільників в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій. Кожен день тижня  присвячений певній темі: «Дитина і побут», «Дитина і вулиця», «Дитина і гра», «Дитина і природа», «Здоров´я дитини».

Таким чином, робота із питань з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні.  Тому і в наступному навчальному році з педагогічним коллективом, батьками та дітьми продовжувати проводити практичні заняття, тренінги з формування основ компетентності безпечної життєдіяльності.

Традиційно  в ЗДО № 46 дошкільники, починаючи з 4-рирічного віку, за бажанням батьків вивчають англійську мову.

Заняття проводить керівник гуртка Чегаровська Д.Т, використовуючи в своїй роботі програму «Англійська мова  для дітей дошкільного віку» (авт. Шкваріна Т.М.) з методичними рекомендаціями та добіркою занять до неї, досвід керівника гуртка англійської мови Чегаровська Д.Т., керуючись положеннями програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», змістом до освітньої лінії «Іноземна мова» варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Рівень знань дітей з англійської мови на достатньо високому рівні. Старші дошкільники мають високий рівень – 33,5 %, достатній – 64 %, задовільний  — 2,5 % (гр. № 7,13,15,18). Найкращі показники у вихованців старшої групи № 13. Вихованці середніх груп виявили: високий рівень 26,5 %, достатній – 70,5 %, задовільний – 3 % дітей (гр. № 2,11,15,14). Такі показники свідчать про достатньо високий рівень навчання дітей англійському мовленню (96,5 % дітей засвоїли програму і лише близько 3% — невстигаючих). Гальмують процес навчання нерегулярність відвідування деякими дітьми дошкільного закладу, процес адаптації на початку навчального року, дефекти мовлення дітей.

Календар постів
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲