Форма авторизації

postheadericon Результати моніторингу якості освіти

Результативність освітнього процесу

У зв’язку з введеням воєнного стану з 24.02.2022р. та призупиненням освітнього процесу в очному режимі провести підсумковий моніторинг знань, умінь та навичок дітей на кінець 2021/2022 н.р. немає можливості.

 

   Аналіз  результатів методичної роботи

Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та завдання на 2021 – 2022 н.р., колектив дошкільного закладу працював над проблемою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

Протягом року були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник»,  «Методична скарбничка вихователя» .

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 11 11 100%
2. Атестація 5 7 150%
3. Самоосвіта 35 35 100%
4. Участь у роботі творчої групи 8 8 100%
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 45 45 100%

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Курсову перепідготовку пройшло одинадцять  педагогів (Дазідова Г.М., Терміт Ю.О., Лабунська Л.А., Дячук Н.В., Михалевська Л.М., Панасенко К.С., Герасимчук О.Б., Попович І.Б., Княжевська Я.К., Манеляк Н.В., Мизинюк Л.А.).

За підсумками атестації 2022 року:

 1. Куляс Вікторія Ігорівна відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» .
 2. Продан Світлана Василівна відповідає займаній посаді, та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 3. Вчитель-логопед Поливіна Наталія Василівна  відповідає займаній посаді та раніше  присвоєній  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
 4. Вихователь Сенченко О.Д. відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».
 5. Мельник Наталія Олександрівна відповідає займаній посаді, встановлено 11 тарифного розряду.
 6. Даревич Олена Миколаївна відповідає , присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії».
 7. Дячук Наталія Валеріївна відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії».

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста.

Активно працювали  педагоги, які закріплені за міськими методичними об’єднаннями, школами, творчими групами, вони щедро ділилися з колегами отриманою інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності дошкільного закладу.

Систематизація і поповнення знань педагогів здійснювались на заняттях семінарів, які носили диференційований характер.

Так вихователі дошкільних груп  з метою   підвищення свого теоретичного і практичного рівня з питань організації та проведення ігор прийняли участь у семінарі практикумі «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку, як складова зростання творчої особистості дитини».

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Казкова фізкультура»

Єфименко М.М.

Вихователь гр.№10

Найчук В.В.

Панасенко К.С.

2. «Кола Луллія» Вихователі гр.№6

Мирниця А.М.

Терміт Ю.О.

3. «Школа Ейдотехніки»

Г.Чепурний

Вихователв гр.№4

Герасименко О.О.

Лабунська Л.А.

Вихователі гр.№3

Мазур І.О.

Терміт А.І.

4. «Вчимося читати»

Л. Шелестова

Вихователь гр.№7

Мельник Н.О.

Вихователь гр.№11

Делас Л.Ф.

Гончарова Н.О.

5.  «Кольорові палички»

Д. Кюізенер

Вихователь гр.№18

Назаренко Т.М.

6. «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку»

С.В. Циганова

Вихователь гр.№17

Герасимчук О.Б.

 

7. «Розвиваємо у дитини мовленнє, інтелект і здібності засобами коректурних таблиць»

К. Крутій

Вихователі гр.№2

Попович І.Б.

Рябоконь С.В.

8. «ЛЕГО-конструювання»

Т.В. Пеккер

Вихователь гр.№15

Волкова І.П.

Для вихователів усіх групв вересні 2021 р. був проведений теоретичний семінар «Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (нова редакція)», де педагоги ознайомились з сучасними вимогами, пріоритетними завданнями Програми.

Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу впроваджував інноваційні методики та технології, а саме:

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Протягом року методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. Вихователем – методистом  Куляс В.І. надавалися змістовні консультації з питань розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовувалися виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

В роботі закладу систематично практикувалися такі форми методичної роботи як педагогічні години, години роздумів та обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практикуються і форми інтерактивної роботи з педагогами. Зокрема, проводяться засідання «круглого столу», ділові ігри, психолого – педагогічні тренінги, брейн-ринги, майстер-класи, педагогічні майстерні.  Вихователі мають можливість обмінятись досвідом щодо використання позитивного педагогічного досвіду у роботі з дітьми дошкільного віку.

Аналіз стану роботи з  впровадження інноваційних технологій в практику нашої роботи  свідчить про те, що:

 • педагоги закладу виявляють достатній рівень компетенції в сучасних освітніх технологіях та передових педагогічних досвідах;
 • навчальний процес в закладі носить сучасний  характер, орієнтований на кожного вихованця окремо, вихователі широко використовують проблемні ситуації, запитання,   бесіди, пошуково-дослідницьку роботу з дітьми.

У розв’язанні основних завдань дошкільної освіти сьогодення акцент робиться на інтеграцію родинного та суспільного виховання. Саме тому робота педагогічного колективу спрямована на активне залучення сім’ї до освітнього процесу та гуманізацію відносин між членами родин та працівниками дошкільного закладу. Співпрацю з родинами вихованців педагогічний колектив не обмежував лише якісним виконанням батьківського соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним завданням у співпраці з кожною родиною було прагнення допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери між вихователями та батьками, належний рівень загальної та педагогічної культури, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дитини, дійова допомога батьківського загалу у вирішенні матеріальних проблем закладу. Педагогічний колектив сприяв підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборів, оформлення батьківських куточків, підготовку усних журналів для батьків, групове та індивідуальне консультування, розробку домашніх завдань для батьків, перегляд ранків, вивчення досвіду сімейного виховання. Матеріали розміщувались на сайті ЗДО, у мобільному додатку Viber, Facebook.

В жовтні-грудні 2021 року вихователь  Снігур Т.О. прийняла участь в міському онлайн-конкурсі професійної майстерності «Вихователь року -2021» та виборола почесне місце з творчим проєктом «Нетрадиційні техніки малювання, елементи арт-терапії».

Музичний керівник Продан С.В. є керівником методичних об’єднань музичних керівників ЗДО міста.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено  методкабінети посібниками  та педагогічною літературою відповідно  сучасних вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Методичні кабінети груп оформлені відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Вихователі ефективно поєднали такі  принципи, як науковість, знання вікових особливостей вихованців, змістовність, зручність у використанні  та естетичний смак.

У 2021-2022 навчальному році з колективом дошкільного закладу проводились такі педагогічні ради:

 1. «Підсумки роботи та перспективи на майбутнє в роботі закладу дошкільної освіти» (серпень 2021р.).

2.«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної та ігрової компетенцій» (листопад 2021р.).

 1. «Сучасні аспекти трудового виховання дошкільників» (лютий 2022р.).

Проводилась робота семінару-практикуму на тему: «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку, як складова зростання творчої особистості дитини». В процесі роботи семінару-практикуму вихователі опрацювали методичні рекомендації «Реалізація освітньої лінії Базового компоненту дошкільної освіти «Гра дитини» в роботі сучасного  ЗДО»,  підготували презентації дидактичних ігор, поновили атрибути до рухливих ігор та циклограм сюжетно-рольових ігор.  Під час роботи  проблемного семінару «Гіперактивна дитина в закладі дошкільної освіти» педагоги груп поглибили знання щодо особливостей гіперактивних дітей,  відпрацьовували навички ефективної взаємодії з дітьми та їх батьками. В процесі роботи теоретичного  семінару «Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» вихователі ознайомились зі структурою та специфікою парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом».

Протягом року  працювала творча група під керівництвом вихователя-методиста Куляс В.І. «Екологічний вісник: праця». В рамках роботи творчої групи  було розроблено методичні рекомендації, консультації, анкети та тести для батьків на тему трудового та екологічного виховання дітей.

Підводячи підсумок роботи з цього напряму, можна зазначити, що рівень методичної роботи знаходиться на достатньому рівні, в наступному році ця робота потребує подальшої оптимізації та систематизації.

Основним пріоритетом у 2022/2023 навчальному році буде створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в ЗДО. Все це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі. Необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Завдання для вдосконалення роботи методичної служби на 2022/2023 навчальний рік:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій;
 • сприяння становлення співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;
 • закріплення навичок керування самоосвітою;
 • систематична робота по забезпеченню внутрішньої системи якості освіти.

 

Календар постів
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲