Форма авторизації

postheadericon Порядок прийому дітей до дошкільного закладу

Порядок прийому до закладу

Електронна реєстрація дітей до КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ м. ВІННИЦІ

1. Загальні положення

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до закладів дошкільної освіти(далі -ЗДО), що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці здійснюється з метою:

 • забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ЗДО м. Вінниці;
 • спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ м. Вінниці;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення доступу до інформації про ЗДО, що є у комунальній власності територіальної громади міста Вінниці;
 • запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ЗДО м. Вінниці;
 • здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Вінниці.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • загальний міський електронний реєстр дітей до ЗДО (далі Реєстр) — єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
 • держатель Реєстру — департамент освіти Вінницької міської ради;
 • адміністратор Реєстру — департамент інформаційних технологій Вінницької міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;
 • реєстратор — особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;
 • заявник — особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру;
 • прохідний бар’єр — перелік дітей заявників, кількість яких визначається фактичною наповнюваністю групи, що, як правило, відповідає п. 8 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами).

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ЗДО

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ЗДО, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.

2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ЗДО:

а) про дитину:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • адреса проживання;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
 • навчальний заклад, який має відвідувати дитина.

б) про батьків:

 • прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;
 • адреса реєстрації місця проживання;
 • контактні дані (телефон, електронна адреса).

2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Вінницької міської ради  розділ «Прозоре місто» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором Центру адміністративних послуг Вінницької міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі.

Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також  надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.

2.4.  Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.

2.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

 • на підставі наказу про зарахування дитини до ЗДО;
 • у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначені цим Положенням;
 • у разі відсутності документів, які підтверджують пільги.

2.6. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ЗДО при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється  керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (серпень-вересень) поточного року у відповідний дошкільний навчальний заклад.

У випадку недоукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) у термін 30 календарних днів від дати подання інформації про вільні місця в ЗДО держателю Реєстру.

3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.

3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ЗДО» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ЗДО усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):

 • заява батьків або особи, яка їх замінює;
 • медична картка про стан здоров’я дитини (ф. № 026/о);
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження;
 • реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ЗДО, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп’ютера або в Центрі адміністративних послуг Вінницької міської ради.

3.4. Прийом дітей до ЗДО (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м. Вінниці або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування з приводу туберкульозу),  направлення департаменту освіти Вінницької міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.

3.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ЗДО.

3.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданими реєстратором, та при наявності реєстраційної картки, яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ЗДО.

3.7. Прийом до ЗДО заявників пільгових категорій відбувається у співвідношенні 1:5 (1 дитина пільгової категорії — 5 дітей без пільг).

3.7.1. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до  Положення. До пакету документів, передбаченого п. 3.3. Положення, заявник пільгової категорії додає відповідний документ, що свідчить про наявність пільг.

3.7.2. До пільгових категорій належать:

 • діти багатодітних сімей, де 2 чи більше дітей дошкільного віку;
 • діти батьків-інвалідів І групи; діти військовослужбовців;
 • діти одиноких батьків (вдів, вдівців);
 • діти учасників ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС;
 • діти, які перебувають під опікою (піклуванням);
 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО;
 • діти педагогічних працівників ЗДО та ЗНЗ.

3.8. Керівники ДНЗ вносять в реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.

3.9. Керівники ЗДО щомісячно (5 числа поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період.

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який  використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження  та захист персональних даних заявника.

4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

5. Прикінцеві положення

5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру www.vmr.gov.ua відбувається на безоплатній основі.

5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ЗДО несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся, будь ласка, за телефоном «Цілодобової варти» 15-60 чи на електрону адресу support@vmr.gov.ua.

Запитання

Відповідь

1 Як мені зареєструватися у разі відсутності електронної адреси? В полі «електронна адреса»  введіть адресу службової поштової скринькиdnz@vmr.gov.ua. У разі зміни статусу з Вами зв’яжуться представники дитячого садочку або оператор департаменту освіти.
2 В реєстраційній формі вказувати адресу проживання чи реєстрації? Вказуйте адресу, за якою Вас можна знайти у разі потреби.
3 Де можна вказати час, коли ми хочемо піти до садочка? В полі «Примітка» Ви можете написати бажаний час вступу дитини до дитячого садочку. Програма автоматично реєструє рік вступу станом на 1вересня: група раннього віку — до 3 років, молодша група — від 3 до 4 років, середня — від 4 до 5 років, старша — від 5до 6 років.
4 Чи обов’язково приходити до міської ради, щоб зареєструватися до дитячого садочка? Необов’язково, якщо у Вас є доступ до Інтернету, Ви самостійно можете зареєструватися на сайті Вінницької міської ради.
5 Як зареєструвати заявку, якщо свідоцтво про народження видане в іншій країні? У разі наявності свідоцтва про народження з інших країн реєстраційна картка в полі «серія і номер свідоцтва» заповнюється наступним чином:

Серія номер
9-ПО

(перші великі 2 літери від назви країни, Португалія — ПО, США — СШ.

«9-» не змінюється )

6 останніх цифр оригінального свідоцтва про народження. Якщо в номері свідоцтва менше 6 цифр, наприклад 1456, то записується 001456.

Повинно бути обов’язково 6 цифр.

9-ВЕ (Великобританія) 459876
6 Якщо старша дитина ходить до цього садочка, де про це можна вказати? В полі «Примітка» Ви можете вказати дану інформацію.
7 Коли буде змінено статус? Статус буде змінено наприкінці серпня — початку вересня, коли формуються групи. Проте, у разі наявності вільних місць в дитячому садочку, зміна статусу може відбутися протягом року, про що Вам буде повідомлено листом на Вашу електронну адресу. Відслідковуйте Ваш статус на сайті.
8 При реєстрації ми не вказали електронну адресу, яким чином ми взнаємо про зміну статусу? Про зміну статусу Вам повідомлять представники дитячого садочку або працівник департаменту освіти міської ради по телефону.
9 Куди і коли нести документи на зарахування? З моменту отримання повідомлення, що Ваш статус змінено, Вам надається 30 днів, щоб звернутися до адміністрації дитячого садочку щодо зарахування Вашої дитини.
10 В реєстраційній формі вказувати мікрорайон проживання? В реєстраційній формі Ви обираєте мікрорайон розташування дитячого садочку, до якого Ви бажаєте зарахувати Вашу дитину.
11 Як можна додати електронну адресу до вже зареєстрованої заявки? Можете відправити додаткову інформацію на електроннy адресу support@vmr.gov.ua.

 

12 Ми зареєстровані 120, а в садочку буде сформовано тільки 3 групи, це означає, що ми залишимося без садочка? В такому разі Вам буде запропонований дитячий садочок, який знаходиться у вибраному Вами мікрорайоні і де є в наявності місця. Перед реєстрацією ознайомтесь з інформацією щодо наповненості груп садочку.
13 При заповненні реєстраційної форми з’являється повідомлення, що така дитина вже зареєстрована, що нам робити? Даний випадок свідчить, що з метою реєстрації до декількох садочків, хтось сфальсифікував номер свідоцтва про народження. Зверніться до працівників департаменту освіти міської ради.
14 Де можна прописати мобільний телефон одного з батьків? Ви можете прописати номер мобільного телефону в полі «Робочий телефон» чи в полі «Домашній телефон» у разі його відсутності.
15 Якщо ми хочемо відвідувати садочок санаторного типу (спеціальну групу), де потрібно це вказати? В реєстраційній формі Ви ставити галочку в полі «Необхідний садочок  компенсую чого типу», далі обов’язково вказуєте вид фізичного порушення (вада зору, вада опорно-рухового апарату тощо).
16 Як отримати направлення департаменту освіти до садочка санаторного типу чи спеціальної групи? Для зарахування до санаторного садочку (спеціальної групи) Вам необхідне направлення департаменту освіти. Після зміни статусу Ви подаєте до Прозорого офісу Вінницької міської ради наступні документи:

 • свідоцтво про народження (копія);
 • паспорт одного з батьків (копія);
 • ідентифікаційний код (копія);
 • висновок психолого-медико-педагогічної консультації м. Вінниці або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру.
17 Чи є пільги в одинокої матері? Пільги при зарахуванні до дитячого садочку мають вдови та вдівці.
18 Чи потрібно реєструватися до відомчих та приватних садочків? В м. Вінниці функціонує 1 відомчий садочок (ДНЗ № 39) та 3 приватних садочка («АІСТ», «Дельфін» та Св. Миколая), до яких не потрібно реєструватися. Звертайтеся до адміністрації навчальних закладів щодо зарахування.
Календар постів
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲