Форма авторизації

postheadericon План роботи КЗ «ДНЗ № 46 ВМР» на 2023-2024 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                            СХВАЛЕНО

Завідувач  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»                                                                           педагогічною радою КЗ «ДНЗ №46»

____________Наталія КІРЄЄВА                                                                                  (протокол №1 від 30.08.2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН    РОБОТИ

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад № 46

Вінницької міської ради»

на 2023-2024 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

розділ

 

Назва розділу

 

стор

1. І Аналіз діяльності КЗ «ДНЗ №46 ВМР»  за 2022 – 2023 н. р. 5
1.1 Інформаційна картка 5
1.2. Характеристика кадрового складу 8
1.3. Аналіз результатів методичної роботи 12
1.4. Аналіз організації харчування дітей 20
1.5. Медичне обслуговування та фізкультурно-оздоровча робота 21
1.6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників 21
1.7. Організація роботи з родинами вихованців 22
1.8. Організація роботи з дітьми 24
1.9. Завдання на 2023-2024 н.р. 29
2. ІІ Діяльність структур колегіального управління 31
2.1. Педагогічні ради 31
2.2. Загальні збори колективу 34
2.3. Виробничі наради 35
2.4. Наради при завідувачу 36
2.5. Атестаційна комісія 38
2.6. Комісія з харчування 40
2.7. Комісія з надзвичайного стану 42
2.8. Команда ППС дітей з ООП 43
3. ІІІ Діяльність методичного кабінету 45
3.1. Опрацювання, освоєння та впровадження інноваційних технологій, методик, програм 47
3.2. Впровадження, освоєння  інноваційних технологій, методик, програм 48
3.3. Підвищення професійної компетентності працівників 49
3.4. Курси підвищення кваліфікації, атестація педагогів 50
3.5.  Семінар-практикум

«Громадянське виховання дітей дошкільного віку»

53
3.6. Одноденний семінар

«Розвиток лідерських якостей педагога»

55
3.7. Постійнодіючий семінар

«Патріотичне виховання в сучасному українському суспільстві»

56
 3.8. Теоретичний семінар

«Соняшник» — комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей  дошкільного віку» (3-видання, 2023 р.)

58
3.9. Консультації для педагогів 59
3.10. Творча група

 «Як створити освітнє середовище, яке мотивує, активізує, зберігає  та розвиває»

60
3.11. Колективні перегляди  різних видів діяльності 53
3.12. План роботи з молодими педагогами 64
3.13. Теми самоосвіти педагогічних працівників 67
3.14. Вивчення роботи та професійної компетентності педагогів 69
4. ІУ Адміністративно-господарська діяльність 70
4.1. План адміністративно-господарської діяльності 70
4.2. Створення розвивального життєвого простору дитини 73
4.3. Інструктажі 76
4.4. Санітарно-просвітницька робота 84
4.5. План заходів щодо підготовки дошкільного закладу до початку 2023-2024 н. р. та роботи в осінньо-зимовий період 85
5. У Організаційно-педагогічна робота 89
5.1. Взаємодія з батьками та законними представниками дітей 89
5.2. Загальні батьківські збори 91
5.3. Консультації для батьків 92
5.4. Групові батьківські збори 93
6. УІ Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління) 98
6.1. Вивчення стану організації освітнього процесу 98
6.2. Вивчення процесів функціонування 101
Додатки
1. План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу 102
2. План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування 106
3. План роботи КЗ «ДНЗ №46 ВМР» на літній оздоровчий період 2024 р. 114
4. План-графік свят та розваг у дошкільному закладі 121
5. Плани роботи гуртків

5.1. «Умілі ручки» (аплікація);

5.2. «Весела палітра» (малювання)

5.3.  «Літературна студія» (літературний)

5.4.  «Юні архітектори» (Lego-конструювання)

5.5. «Природолюб» (екологічний).

127

128

136

152

155

157

6 План роботи з організації інклюзивної освіти 160
7 План спільної роботи  КЗ «ДНЗ  №46 ВМР» та  КЗ «Ліцей  № 33» 165
8 План роботи вчителів-логопедів 173
9 План роботи практичного психолога 178
10 Медико-профілактичні заходи закладу дошкільної освіти 188
11 Фізкультурно-оздоровча робота 194
12 План роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності 198
13 План роботи з охорони дитинства 205
14 План роботи з протипожежної безпеки 208
15 План роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму 210
16 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. АНАЛІЗ РОБОТИ

КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

ЗА МИНУЛИЙ  2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.1.  Інформаційна картка

Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом) Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 комбінованого типу Вінницької міської ради»
Ідентифікаційний код 26293947
Адреса закладу 21021,  м.Вінниця, проспект Юності,15
Телефон (0-432) 56-09-96
E-mail kzdnz46@ukr.net
сайт www. dnz46.edu.vn.ua
Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу Кірєєва Наталія Михайлівна

«спеціаліст вищої категорії»,

звання «вихователь-методист»

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) вища,

Вінницький державний педагогічний інститут, вчитель російської мови та літератури,

1980 р.

Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладу Куляс Вікторія Ігорівна

«спеціаліст вищої категорії»

Освіта вихователя — методиста (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) Базова вища, Київський педагогічний університет

ім. Б. Грінченка, 2013 р.

(вихователь дітей дошкільного віку)

Вища, Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 2016 р.

(Логопед в дошкільних закладах. Дефектолог)

Дата заснування закладу 1972 рік
Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту 2011 рік
Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планом на момент атестаційної експертизи (пріоритетний напрям роботи ) комбінованого типу (зі спеціальними групами  для дітей з порушеннями мовлення)
Термін проведення атестаційної експертизи 15 жовтня – 26 жовтня 2012 року
Мова навчання українська
Перелік навчальних програм ·         Освітні програми:

·         Базовий компонень дошкільної освіти (науковий керівник Піроженко Т.О.).

·         Комплексні  програми: 

·         1. «Дитина».Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (Нова редакція) (наук. кер.Огнев´юк В.О.);

·         2. «Українське дошкілля», Програма розвитку дитини дошкільного віку. (Білан О.І.)

·         Парціальні програми:

1.«Граючись учимось. Англійська в руках дітей старшого дошкільного віку», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Коновалюк З., Крутова О., ЛещенкоЗ., Стадник Н., Чухнова О.) – чинна до кінця навчального року;

2. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В.).

3. «Казкова фізкультура. Прціальна програма з фізичного виховання дітей ранього та дошкільного віку» (Єфименко М.М.).

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

1.Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. — Рібцун Ю. В.);

2.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. — Бартєнєва Л. І. );

3.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.);

Характеристика мережі:

—         груп з 12 годинним перебуванням дітей;

—         логопедичні групи

—         інклюзивні групи

 

19 груп (в тому числі 4 групи раннього віку)

 

3

4

Кількість дітей 460
Режим роботи закладу з 07.00 до 19.00
Кількість штатних одиниць 45 педагогів

 

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

(Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2015 року N 446,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за N 520/26965)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку
(від 1 до 2 років)
перша молодша
(від 2 до 3 років)
друга молодша
(від 3 до 4 років)
середня
(від 4 до 5 років)
старша
(від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 3 4 5
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

Тривалість одного заняття:

Від 1 до 3 років – до 10 хвилин;

у молодшій групі — не більше 15 хвилин;

у середній — 20 хвилин;

у старшій — 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить  10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи — 15 25 хв. залежно від віку дітей

 

 

 

 

1.2. Характеристика кадрового складу КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 

У 2022-2023 навчальному році дошкільний заклад працював відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти, за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програмою «Українське дошкілля».

 

№ з/п Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 19
ранній вік 3
дошкільний вік 9
групи спеціального призначення 3
(для дітей з вадами мовлення)

(інклюзивні групи)

4
3. Режим роботи груп 12 годин 19
4. Кількість вихованців  
5. Кількість працівників усього 82
педагогічний персонал 45
обслуговуючий персонал 37

 

 

У закладі виховується 394 дитини, із них 89 дітей раннього віку, 305 дітей дошкільного віку.

 

 

На серпень 2023 р. функціонують 19 груп:

 • 4 групи 3-го року життя;
 • 3 групи 4-го року життя;
 • 3 групи 5-го року життя;
 • 2 групи 6-го року життя;

3 групи для дітей з вадами мовлення;

4 інклюзивних групи.

 

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Всі групи працюють в україномовному режимі.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Педпрацівники З них з вищою освітою З них з неповною вищою Кваліфікаційна категорія
К-сть всього З них з фаховою вищою с/с 10 т.р. спеціаліст ІІ к. І к. Вища

 

 

 

Загальна кількість 44 28 18 6 10 6 20 3 8 7
 З них: завідувачів 1 1 1 1
вихователів-методистів 1 1 1 1
вихователів 32 18 10 5 9 4 19 3 4 2
музичних керівників 3 3 3 2 1
практичних психологів 1 1 1 1
Керівник гуртка 1 1 1 1
Вчителі-логопеди 3 3 1 1 2
Асистент вихователя 2 1 2 3

Дошкільний навчальний заклад  укомплектований такими педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист,  31 вихователь, 3 музичних керівника, 1 практичний психолог, 3 вчителя-логопеда,  2 асистента вихователя, 1 керівник англійського гуртка.  Усього 44 педагога.

Вакансія: 2 асистента вихователя, 4 вихователя

 Кількісний та якісний склад педагогічних кадрів

по КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 

Кількість педагогів залишилась сталою, якісний склад зріс на 15% за результатами атестації та проходженням курсів підвищення кваліфікації.

 

Освітній рівень педагогів

Освітній рівень поданий у діаграмі  1.

Діаграма  1

              З метою реалізації головних завдань адміністрацією   закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах

 

З  метою виявлення професійного розвитку педагогів та їх професійної майстерності, атестація педагогів здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітнього  процесу: перегляди відкритих занять, режимних моментів, роботи з батьками тощо. Згідно з графіком проведення атестації вивчалася система роботи вихователів, проводились співбесіди з педагогами із питань самоосвітньої діяльності, вивчалась документація, проводився моніторинг  серед колег, вихованців, батьків. Педагогічні працівники залучались до активних форм методичної роботи: виступи на педагогічних радах, участь у семінарах, майстер класах, ділових іграх тощо.

За підсумками атестації в 2023 році атестувалось 2 педагога. За результатами атестації:  Падій В.М., вихователю-методисту, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», Горецькій І.В., вихователю, підтверджений раніше присвоєний 11 тарифний розряд.

 

Фаховий рівень педагогів поданий у діаграмі  2.

 Діаграма 2

 

 

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої  роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів  закладу дошкільної освіти  в методичній роботі міста. Вихователі всіх груп систематично відвідували онлайн консультації , вебінари та онлайн лекції, у тому числі присвячені особливостям роботи під час дії правового режиму воєнного стану, навчанню практикам з надання першої медичної допомоги у разі поранення та психологічної підтримки.

Зміст освітнього  процесу в дошкільному  закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти й реалізувався через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

В закладі  проводиться робота, направлена на забезпечення педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

Заклад укомплектований згідно з  штатним розписом.

Трудовий колектив  налічує 82 працівника: із низ – 44 педагога ;  38 – технічний персонал.

Праця   педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, педагогічний процес забезпечують  44 педагога, з них:

1 — керівник;

1 — вихователь-методист;

3 — музичних керівника;

3 — вчителя-логопеда

3 — асистента вихователя;

1  — практичний психолог;

1 — керівник гуртка англійської мови;  та 37 вихователів.

 

 

СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗАКЛАДУ

 

Віковий склад педагогічного колективу КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»

 

12,00%
21,00%
61,00%
до 25 років

25 — 45 років

45 -55 років

 

Кількісний склад педагогічних кадрів КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 

 

4,5%            29,5%

 

66,00%

Середня спеціальна

Базова вища

Повна вища

 

Вища освіта – 29 педагогів

Базовавища(бакалавр)–2 педагога

Середня-спеціальна – 13 педагогів

 

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Якісний склад педагогічних кадрів КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»

«Спеціаліст вищої категорії» – 7 педагогів; «Спеціаліст І категорії» – 8 педагогів; «Спеціаліст ІІ категорії» — 3 педагогів; «Спеціаліст» — 12 педагогів; 11 тарифний розряд – 11 педагогів. 10 тарифний розряд-3 педагога.

Результати аудиту відповідності засвідчили достатній рівень професійної компетентності й можливостей педагогів закладу. Параметри рівнів кваліфікації, освіти, стажу педагогічної діяльності, віку за статистичними підрахунками дорівнюють нормі.

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, покрашенням атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність. Адміністрація закладу диференційовано підходить до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

 

1.3. Аналіз результатів методичної оботи

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту КЗ «ДНЗ № 46 ВМР». Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно- розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Враховуючи положення програми розвитку закладу гуманітарного напряму, робота колективу ЗДО була спрямована на створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її первинної життєвої компетентності відповідно вимог Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», активізацію пізнавальних інтересів дошкільників засобами інтегрованих форм і методів навчання, розвиток в неї ціннісного ставлення до світу, природи, культури, людей, самої себе; розв’язання завдань фізичного виховання дошкільників, зміцнення фізичного, духовного, психічного здоров’я дошкільнят, організацію раціонального предметного середовища для різних форм, видів рухової активності, забезпечення позитивних емоційних та морально-вольових проявів кожного вихованця.

Організація освітнього процесу в дошкільному закладі здійснювалася відповідно основних завдань ЗДО, при визначенні яких враховувались їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи, можливості колективу, а саме:

 1. Впровадження в практику інноваційних технологій з метою всебічного розвитку дітей.
 2. Формування основ безпечної поведінки, стрессостійкості та здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.
 3. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей — формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

 

Зміст освітньої діяльності в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). Реалізація завдань здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації педагогічного процесу .

В умовах сьогодення організація роботи в ЗДО  потребує ретельної підготовки та підтримки з боку засновників, управління освіти й охорони здоров`я, а також міжвідомчої взаємодії з відповідними структурними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 20.03.2022р. № 2126/9, ст.15.п.4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,  Постанови Кабінету Міністрів України № 86 від 27 січня 2021 р. про зміни  до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»; Наказу МОН № 33 від 12.01.2021 року «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»;  Листа МОН № 1/9-148 від 16.03.21 року «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»; Листа МОН № 1/3845-22 від 02.04.2022р. «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», «Про особливості застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану», Листа МОН № 1/3378-22 від 07.03.2022р. «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану», Листа МОН № 1/8504-22 від 27.07.2022р. «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 н.р.», Указу Президента України № 94/2021 від 12.03.21 року «Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року»; Наказу ДСЯОУ № 01-11/71 від 30.11.2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти»;  Розпорядження КМУ № 1233-р від 09.10.2020 року «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»; Листа МОН від 12.12.2019 №1/9-766 «Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками», листа  МОН від 12.12.2019 №1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти», листа від 19.04.2018 №1/9 – 249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної  та початкової освіти»,  Наказу МОН № 1214 від 30.09.2020 року «Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства»; Листа МОН № 1/9-436 від 14.08.2020 року «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»; Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),  Листа МОН №1/9-344 від 07.07.2021 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»; Листа МОН від 27.09.2010   № 1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», інших нормативно-правових актів та власного Статуту.

Основним завданням колективу закладу дошкільної освіти є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Діти старшого дошкільного віку повинні досягти певного рівня розумового й емоційно–вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації освітньої діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла, звичаї та традиції.

Головна мета дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Тому пріоритетним напрямком діяльності закладу обраний гуманітарний з пріоритетом раннього віку. Проблема створення розвивального  середовища закладу дошкільної освіти  гуманітарного напрямку викликана рядом причин: недостатнім рівнем духовної, моральної, правової культури вже на етапі дошкільного дитинства; виникненням дитячої жорстокості, агресії, стресу від подій, які переживає кожен українець. Тому настає гостра необхідність широкого використання засобів етнопедагогіки, всебічного врахування умов нинішнього життя та менталітету українського народу. Змінити ситуацію в позитивному напрямку або надолужити опущене, формувати внутрішню культуру особистості – основне призначення гуманітарного напрямку.

Також, враховуючи методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Щодо здійснення освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового режиму воєнного стану», «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні», «Щодо проведення просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу в закладах дошкільної освіти з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами  та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях», спираючись на  «Пам`ятку керівника закладу дошкільної освіти щодо організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності», актуальними напрямами роботи нашого закладу залишаються наступні: організація безпечного освітнього простору в ЗДО та психологічний супровід учасників освітнього процесу.

Безпосереднє керівництво діяльністю закладу дошкільної освіти здійснює керівник Кірєєва Н.М., яка організовує та контролює  роботу всіх служб наказами різного характеру. Книги кадрових наказів, наказів з основної та адміністративно – господарчої діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень колегій, нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу освітньої  роботи визначаються проблемні завдання колективу, формуються теми нарад при керівнику.

              2022-2023  навчальний рік був цікавим, змістовним,  і одночасно-  складним.   Із 24 лютого 2022 року ми живемо в умовах воєнного стану,  і тому безпека дітей та  працівників закладу не стало головним завданням.

Наш заклад  змінив  свій  формат  роботи  – перейшов працювати в онлайн режимі –  і з 24.лютого 2022 року до 06 січня 2023 року в ЗДО здійснювалось дистанційне навчання з усіма вихованцями, батьками,  педагогами  закладу.   Робота з педагогами закладу велась через надсилання інформації до спільної групи в мережі  Viber    Дистанційна  робота.   Цікавий та змістовний матеріал

(дидактичний матеріал, мультфільми,  відеороліки, музичні дидактичні ігри,  пісні, руханки,  рекомендаціії практичного психолога, вихователя-методиста,  заняття,   фізкультхвилинки,   лічилки, дидактичні ігри, корекційна робота вузьких спеціалістів),   які вихователі  висвітлювали     в свої  viber-групах

Робота з батьками проводилась через групу в мережі Facebook,  у viber-групах,  в соціальній мережі Facebook  «КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»   та на сайті  kzdnz46@ukr.net.

З вересня 2022 року, завдяки фінансуванню міської ради, (було виділено 3 млн. 335тис.448 грн ) розпочалось будівництво  укриття.    

У будівельних нормах немає вимоги мати спеціальне укриття, тому використовували підвальне приміщення як  — найпростіше  укриття — 333м.кв.

в якому можуть знаходитися 300 дітей дошкільного віку та 100  школярів КЗ «Ліцей №33», яким  було відведено 78 м. кв.

З 6 січня 2023 року заклад відновив свою роботу у звичайному режимі.

На сьогоднішній день   найпростіше укриття відповідає всім вимогам:      .

в    укритті встановлені туалети,  відремонтовано електрику,  проведена вода, встановлено вентиляційну систему з обігрівом, встановлені  аварійні металеві двері, укриття облаштоване  двома виходами, встановлені великі ємності з технічною водою.  Остання перевірка ГУ ДСНС, яка була здійснена 2  червня 2023 року підтвердила готовність укриття до роботи Акт від 02.06.2023.
Завдяки  допомозі батьків, працівників садочка укриття має привабливий та естетичний вигляд,  дітям в ньому безпечно,  комфортно і затишно.

Розвиваючи потенційні можливості вихованців,   працівники закладу завжди пам’ятають, що в центрі турботи — психічне і фізичне  здоров’я кожної  дитини. І тому колектив  закладу постійно працює над створенням позитивного  іміджу садочка,   цьому  сприяє власний сайт, сторінка у фейсбуці.

,       Освітня  робота  дошкільного закладу  будується на основі  комплексних програм:

 1. «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років

(наук. кер. Огнев´юк В.О., авт. коллектив – Бєлєнька Г.В., Богніч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.);

 1. «Українське дошкілля», Програма розвитку дитини дошкільного віку.

(Білан О.І.)

Парціальних  програи:

1 .«Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого

дошкільного віку, методичні рекомендації

(авт. – Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.) – чинна до кінця навчального року;

2.«Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. ред. – Низковська О.В., авт.–Кулікова І. А.,Шкваріна Т.М.)

3.«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в

дошкільному навчальному закладі

(авт. —  Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).;

4.Програма розвитку конструктивних здібностей у дітей дошкільного віку

«ЛЕГО-конструювання» (авт. Пеккер Т.В);

5.Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації

«Безмежний світ гри з LEGO».

  Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

1.Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. — Рібцун Ю. В.);

2.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. — Бартєнєва Л. І. );

3.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.);

Основною формою організаційної роботи освітньої діяльності дітей дош-кільного віку у нашому  закладі залишаються заняття з різних видів діяль-ності. У дошкільному закладі вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 3 складових блоки.

— Тривалість занять для дітей раннього віку – 10-15 хвилин;

— Молодшого дошкільного віку – 15 — 20 хвилин;

— Старшого віку – 25 — 30 хвилин.

Головною метою і результатом освітнього процесу в ЗДО є створення та забезпечення здорового, безпечного, комфортного середовища для всіх учасників освітнього процесу  умова воєнного стану, підвищення якості освітньої діяльності закладу

В 2022-2023 навчальному році  колектив ЗДО  працював над реалізацією таких пріоритетних завданнь:

 1. Впровадження в практику інноваційних технологій з метою всебічного розвитку дітей дошкільного віку
 2. Формування основ безпечної поведнки, стресостійкості т здорового способу життя діте в умовах воєнного  стану.
 3. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилння наіонально-патріотичного иховання дітей – формування тп європейських  ццнностей. Що

діє  на   основі національних     та  європейських  цінностей.

 

З метою оздоровлення дітей та забезпечення активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань,  пріоритетними завданнями на оздоровчий період вважаємо:

 

 1. Оганізація безпечного проведення літнього оздоровлення, виконання заходів щодо попередження дитячого травматизму, безпеки життєдіяльності, забезпечення раціональним та збалансованим харчуванням дітей закладу.
 2. Створення умов для збереження та зміцнення здорова’я дітей  засобами оптимального  використання сонця, повітря та води, здорового харчування.
 3. Створення безпечних умов для змістовного дозвілля, фізкультурно-оздо-ровчої роботи.
 4. Формування знань про основні чинники розвитку живої природи, уявлень про природоохоронну  роботу.

 

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Упродовж  2022-2023н.р. кабінет поповнився наочно–дидактичними посібниками, науковою, навчальнометодичною, літературою, іграшками, атрибутами.

Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

Моніторинг рівня готовності випускників до школи  (88 дітей) свідчить про те, що діти старшого дошкільного віку засвоїли вимоги Базового компоненту дошкільної освіти, мають певні емоційно-вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, по-зитивно ставляться до навчання, здатні до саморегуляції поведінки.

В  логопедичних   групах № 4, 5, 6, інклюзивних групах  значна увага приділяється  розвитку  зв’язного мовлення, дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ.

Отже з метою подальшого покращення якості корекційно-розвиткової  роботи необхідно посилити консультативно-просвітницьку роботу з батьками дітей  раннього та молодшого дошкільного віку.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на  період оздоровлення.  План роботи схвалюється педагогічною радою закладу в серпні. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного  закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процесс.

Для успішної реалізації вищезазначених  завдань упродовж  навчального року в ЗДО проводились педагогічні ради:

 

 1. « Підсумки роботи та перспективи на майбутнє в роботі закладу

дошкільної освіти».

(серпень 2022)

 1. «Національно-патріотичного виховання дітей — формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей»

(листопад 2022)

 1. «Система заходів з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»

(лютий 2023)

 1. «Про підсумки діяльності закладу в 2022-2023 н. р. та завдання

педагогічного   колективу  щодо підвищення якості освітнього

процесу у 2023-2024 н. р».                                                       (травень 2023)                                                                                                                              

                                                                                                          

Педагогам  закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта,   взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації.   Педагоги садочка використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу:

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту.                                              

                                               АТЕСТАЦІЯ

У 2022-2023 н.р. проатестовано  9  педагогів. За результатами атестації   було визначено:

1.Вихователю інклюзивної групи № 16 Снігур Тетяні Олександрівні

встановлено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та

нагороджена грамотою Департаменту освіти Вінницької міської ради.

 

 1. Вчителю-логопеду Крижанівській Тетяні Петрівні підтверджено

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та нагороджена

Подякою Державної гуманітарної політики Вінницької обласної

державної адміністрації  (ДГП ВОДА);

 

 1. Вихователю логопедичної групи № 4 Лабунській Людмилі Анатоліівні

встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

 

 1. Вихователю логопедичної групи № 6 Терміт Юлії Олександрівні

Встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

 

 1.  Вихователю групи раннього віку № 1 Покляцькій Юлії Петрівні

встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

 

 1.  Вихователю групи раннього віку № 10 Найчук Вікторії Вікторівні

підтверджно 11 тарифний розряд.

 

 1. Вихователю групи старшого віку № 3 Мазур Ілоні Олегівні

встановлено  11 тарифний розряд.

 

 1. Вихователю групи молодшого віку № 12 Баголі Марині Миколаївні

встановлено 11 тарифний розряд.

 1. Вихователь інклюзивної групи № 16 Гавриш Юлії Вікторівні

встановлено 11 тарифний розряд.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого

закладу. Цьому  сприяє власний сайт, сторінка у фейсбуці.

 

ПСИХОЛОГІЧНА   СЛУЖБА  В  ЗДО

 

Робота психологічної служби закладу спрямована на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, зміцнення і захист їх психічного здоров’я.

Практичний психолог Княжевська Я.К. проводить систематичне спостереження за психолого-педагогічним статусом дитини, динамікою її психологічного розвитку в процесі перебування в закладі   виявляє і обстежує вихованців,  які потребують соціально-психологічної корекції та надає  їм психолого-педагогічну допомогу; сприяє формуванню психологічної культури батьків, педагогів, працівників закладу.

З метою залучення батьків до освітнього процесу використовувались інтерактивні форми роботи: проводились консультації, поради, рекомендації у viber-групах:   «Як подолати страх та паніку: ресурси і поради»; «Ігри в укритті»,  «Страх темряви і як його побороти»;  «Техніки розслаблення та самодопомоги». Надавались консультації   батькам, працівникам  закладу в телефонному  та в онлайн-режимах.

Така   систематична робота сприяла підвищенню рівня психолого-педагогічної компетентності батьків та педагогів.

Працюючи  за  річним планом,  практичний психолог висвітлювала   такі питання:  психологічний супровід дітей окремих категорій, дітей   з особливими освітніми потребами, дітей  з особливостями поведінки, вихованців із сімей учасників АТО,  а  також дітей з сімей  військових та тимчасово переміщених осіб (ВПО).

Для дітей  практичним психологом  були запропоновані ігри і вправи для зниження емоційної напруги,  розвитку психічних процесів,  когнітивної сфери,  мілкої моторики.   Планово проводиться робота з   впровадження Державних Програм.   Зокрема, з дітьми старших груп проведено тематичні заняття: «Права та обов’язок»; «Навчіть дитину захищатися».

Психологічної підтримки   потребують  не тільки діти, але й  батьки, педагогічні працівники,  адже події, що відбуваються в країні можуть спричиняти загострення емоційно-нестабільного стану або зниження рівня стресостійкості, підвищення рівня тривоги.

Дорослий, який відчуває невпевненість або знаходиться у стані паніки, не тільки не зможе допомоги, а ще й буде “токсичним” для дитини, поширюючи “вірус” емоційної нестабільності та вражаючи імунітет на рівні психіки.

      Тому важливими завданнями в роботі  психологічної служби  ЗДО  з учасниками   освітнього процесу,  в першу чергу є:

— зниження рівня тривоги, страхів, паніки;

— підвищення рівня стресостійкості та підтримка емоційної рівноваги.

Постійно оновлюється зміст сторінки психолога на  сайті  садочка.

З квітня 2023 по грудень 2023 року бере активну участь  у міжнародному УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ  проєкті «Психологічна підтримка дошкільнят».

Пріоритетами психологічної служби, виконуючи суспільний запит на

2023-2024 навчальний рік визначаємо:

 

1.Психологічний супровід окремих категорій дітей:

— дітей тимчасових переселенців та учасників  бойових дій.

— які опинилися у складних життєвих обставинах

— з особливими освітніми потребами

— з неблагополучних сімей та «групи ризику»

— обдарованих дітей.

 1. Психологічний супровід дітей  в період адаптації до умов дошкільного закладу.
 2. Просвітницька  та профілактична робота з батьками дошкільників та педагогами з метою забезпечення оптимального фізичного, психічного розвитку кожної дитини та забезпечення  прав дитини в сім’ї та дошкільному закладі.

 

                          1.4 . ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ  В ЗДО

 

      Планування та організація харчування дітей здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту, «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» затвердженого Постановою КМУ 24.03.2021р. №305, Санітарним регламентом.

Режим харчування в закладі – трьохразовий.    Продукти харчування та продовольча сировина надходять в ЗДО разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них виконуються в повному обсязі.  Розподіл їжі за об’ємом протя-гом дня виконується.

Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування.   Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби сестрою медичною старшою  Сурко Наталією.

Харчоблок забезпечений персоналом: шеф-кухарем, кухарями,  підсобним працівником, комірником, які мають відповідну освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. Харчування в садочку якісне та смачне.

Організація харчування дітей здійснювалась відповідно до встановленої вартості харчування однієї дитини на день відповідно до рішення виконавчого комітету від 01.12.2021 року № 1375 «Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за рахунок бюджетних асигнувань»,  відповідно до Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 15.12.2022  року  № 2753   «Про встановлення вартості  харчування  дітей  в закладах дошкільної освіти, що належать до комунальної власності  Вінницької територіальної громади»

Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати, яка становить 75% від повної вартості харчування однієї дитини в день.

В середньому один день харчування  складає:

 • для дітей раннього та молодшого віку – 250 (повна вартість – 38,00);
 • для дітей старшого віку –   00  (повна вартість – 52,00).

Пільговим харчуванням у 2022-2023 р. було охоплено 138   дітей, вихованці даних категорій забезпечується право га безкоштовне харчування, а саме:

 • діти учасників АТО/ООС , УБД —  39 дитини;
 • діти з малозабезпечених сімей —  4 дитини
 • діти-інваліди – 8 дітей;
 • діти з числа вимушених переселенців — 17 дитина;
 • діти груп з вадами мовлення (логопедичні) — 54 дітей;
 • багатодітним родинам _- 16 дітям вартість харчування зменшується

на 50 %.

Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках,

жирах, вуглеводах,  мінералах  та вітамінах  на добу.   Велика увага приділяється питному режиму та сезонному одягу дітей.

Вихователями усіх вікових груп ведеться планомірна роботу щодо фор-мування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома.

1.5.  МЕДИЧНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ  ДІТЕЙ

 

Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється сестрою медичною старшою  Наталією Сурко  та сестрою медичною Іриною Луценко, які  систематично проводять  антропометричні виміри дітей всіх вікових груп, проводять медико-педагогічний контроль за фізичним розвитком дітей,   контролюють харчування дітей.

Санітарно-просвітницька  робота серед батьків проводиться через , бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання.

У батьківських вайбер-групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка під час адаптивного карантину.

 

 

1.6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ,   ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ   ТА  ПРАЦІВНИКІВ

 

Одним з приорітетних напрямків керівника є  забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей, працівників  закладу.

Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. У річному плані роботи в розділі «Охорона життя і здоров’я дошкільників» розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.     Інформація висвітлена на сайті закладу.  Вихователі в viber-групах для батьків вихованців розміщують цікаву інформацію з питань безпеки дитини: розвивальні мультфільми, відео-заняття, консультації, пам’ятки  з питань поведінки в укритті, педагогічні поради, рекомендації  тощо.

Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, комісією  ЗДО проводиться   обстеження та випробування спортивного та нестандартного обладнання   на території закладу,  у спортивній, музичній залі, в групових кімнатах, харчоблоку, інших приміщеннях

В ЗДО створені належні умови для здійснення    освітнього  процесу, відносини з керівництвом та колегами  — стабільні, доброзичливі. Кожен пра-цівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків.

Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд.

Працівники, які знаходяться в декретній відпустці, отримують із Фонду соціального страхування одноразову допомогу при народженні дитини і оплачувану відпустку для догляду за дитиною до 3-х років.

Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності.  Всі працівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників дошкільного закладу щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетент-ності.

Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі,  повітряних тривог, інструкції з пожежної ббезпеки, проведено технічне обслуговування пожежних кран-комплектів, повірка вогнегасників у кількості 24шт.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

1.7.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З   РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ

 

Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньої роботи з дітьми.

Педагогічний колектив використовує  для цього різні активні форми співпраці :

— батьківські збори;

— індивідуальні консультації різних спеціалістів:

— практичного психолога;

— вчителів-логопедів;

— керівника гуртка англійської мови;

— асистентів вихователів інклюзивних груп;

— медичних сестер;

— виставки робіт дітей, батьків та вихователів;

— участь батьків у підготовці та проведенні свят;

— «зелені десанти» — висадження кущів,  рослин, обрізка дерев;

 

Хочу подякувати родинам наших дітей, батьківському комітету за допомогу в організації освітнього  процесу, за створення затишку на території та у приміщеннях ЗДО,  за  організаційні питання, ремонт ігрового обладнання та його фарбування,   облаштування  укриття,  ігрових майданчиків,  пісочниць,  у  підготовці вистав, розваг, свят, у допомозі нашим військовим,

Все, що придбано і подаровано батьками, ставиться на облік до ЦБ №3 протягом місяця.

З метою задоволення потреб у наданні освітніх послуг протягом року проводилось неодноразове анкетування батьківського загалу на предмет оцінювання роботи колективу. Анкетування батьків засвідчило такі результати роботи дошкільного закладу у співпраці із сім’ями вихованців: результати роботи дошкільного закладу у співпраці із сім’ями вихованців:

 • 83% батьків відзначають. що діти із задоволенням відвідують ЗДО, повертаються додому в гарному настрої;
 • 92% задоволені педагогами, які працюють з дітьми;
 • 89% з задоволенням та інтересом спілкуються з працівниками закладу;
 • 94% оцінюють роботу позитивно, всім в садку задоволені;
 • 6% задоволені не всім;
 • зовсім незадоволених немає.

Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками є:

 • підвищення психолого – педагогічної культури батьків;
 • формування позитивного ставлення до дошкільного закладу, його працівників;
 • індивідуальний підхід до кожної сім’ї;
 • пропаганда дошкільної освіти в соціумі;
 • всебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім’ї.

Колектив ЗДО проводить систематичну роботу з батьками щодо розвитку, виховання, навчання дітей дошкільного віку в родині відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. Заклад працює у тісній співпраці з батьківським комітетом, який обраний на загальних зборах, легалізований наказом по закладу і діє відповідно до Положення про батьківський комітет дошкільного закладу.

Вихователями проводиться моніторинг успішності випускників.  На підставі бесід із учителями та практичними психологами  шкіл було встановлено, що більшість випускників дошкільного закладу успішно адаптуються до шкільних умов,  мають достатній та високий рівень знань, мають високу мотивацію до навчання, приймають активну участь у різних шкільних заходах.

 

 

 

1.8. Організація роботи з дітьми

 

Протягом року педагоги ознайомились з різними видами нетрадиційного оздоровлення дітей, використовували в роботі з вихованцями проведення дихальної гімнастики, точкового масажу, вправ для розвитку дрібної моторики рук, для профілактики плоскостопості, психогімнастику. Результати оздоровлення дітей в умовах дошкільного закладу дали позитивні зміни в зміцненні здоров’я вихованців. Слід зауважити, що значна увага надавалась профілактиці простудних захворювань в осінньо-зимовий період. У групах під час їжі вживалися цибуля та часник, протягом дня – мед.

У закладі постійно здійснюється оновлення та поповнення обладнання фізкультурно – ігрового інвентарю, відповідно до Примірного переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок в ЗДО, виготовлення та придбання нестандартного обладнання, доріжок здоров’я, дрібного інвентарю.

Заходи оздоровчої роботи в літній період (природні фактори, вживання соків, овочів, фруктів, максимальне перебування дітей на свіжому повітрі з забезпеченням достатньої рухової активності) сприяли підвищенню імунітету, зміцненню здоров’я дітей. Складено методичні рекомендації по загартуванню природними факторами.

Важливим моментом організації фізичного виховання є співпраця педагогічного колективу з родинами вихованців, просвітницька робота з батьками. Протягом навчального року Лариса Григорівна надавала індивідуальні консультації батькам щодо організації фізичного виховання дітей вдома. Радила батькам, враховуючи індивідуальні фізичні якості дитини, відвідувати спортивні секції для подальшого розвитку фізичних якостей.

Під час організації життєдіяльності дітей у закладі  дошкільної освіти використовувались такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та інші), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо. В залежності від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення групи, професійної майстерності педагога вони організовувалися фронтально, підгрупами чи індивідуально.

Провідною у дошкільному віці є ігрова діяльність. Гра використовувалась в освітньому  процесі дошкільного закладу як самостійна форма роботи з дітьми та як ефективний засіб і метод розвитку, виховання і навчання в інших організованих формах. Пріоритет надавався творчим іграм (ігри-драматизації, інсценівки, сюжетно-рольові ігри) та іграм з правилами (дидактичні, рухливі, хороводні). Але педагоги мало звертали уваги на емоційний стан дітей під час театралізованих ігор.

Особливої уваги надавали таким формам організації життєдіяльності дошкільника, як його самостійна діяльність та індивідуальна робота.

Самостійна діяльність дітей організовувалася в усіх вікових групах щодня в першій та другій половині дня. Протягом дня поєднувались різні за змістовою направленістю її види (художня, рухова, мовленнєва, трудова, дослідницька та ін.) та поступово залучалися до участі в них всі діти даної групи. Зміст та рівень самостійної діяльності дітей залежав від їхнього досвіду, запасу знань, умінь і навичок, рівня розвитку творчої уяви, самостійності, ініціативи, організаторських здібностей, а також від наявної матеріальної бази та якості педагогічного керівництва. Організоване проведення самостійної діяльності дітей забезпечувалось як безпосереднім, так і опосередкованим керівництвом з боку вихователя.

Індивідуальна робота, як самостійна організаційна форма, проводилася з дітьми всіх вікових груп у вільні години (під час ранкового прийому, прогулянок тощо) у приміщеннях і на свіжому повітрі. Вона організовувалася з метою активізації пасивних дітей, надання додаткових знань окремим дітям (новеньким, тимчасово переміщеним дітям, тим, що часто пропускають заклад через хворобу, інші причини та гірше засвоюють програмовий матеріал під час фронтальної роботи).

В закладі організована робота з дистанційного  супроводу батьків у вихованні та навчанні дітей. У пригоді стали сторінки сайту закладу дошкільної освіти, електронне листування, онлайн-спілкування у закритій групі в соціальних мережах тощо. Вихователі дошкільного навчального закладу постійно поновлювали інформації в батьківських куточках, залучали батьків до організації освітньо-виховного процесу. Вдало проходили спільні виставки робіт батьків і дітей за різними темами, конкурси малюнків, спільні свята та розваги. Протягом року проводились спільні заходи та виставки.

Також педагоги інформували батьків щодо організації безпечних умов у закладі під час повітряної тривоги та інших небезпек. Часто корисними інструментами спілкування були: електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, соціальні мережі Telegram та Viber. Найпоширенішою практикою  в педагогів було  створення в соціальній мережі Viber групи для батьків, де вони ознайомлювали батьківський колектив з організацією дозвілля дітей, режимом роботи, нагадували батькам протоколи безпеки на випадок повітряної тривоги, евакуації до укриття, надавали корисні поради як зайняти дитину під час вимкнення світла, ознайомлювали з головними правилами інформаційної безпеки під час військового стану і т.д.

Невід’ємна складова змісту освітнього  процесу  — розумове виховання. Для його здійснення застосовувалися як повсякденне життя дитини, так і спеціально організована навчальна діяльність у формі занять з мовленнєвого розвитку, ознайомлення з довкіллям  і природою, навчання елементів грамоти та логіко-математичного розвитку, на яких поєднувалися пізнавально-розвивальна робота з різних розділів програми.

В закладі особлива увага приділялась проблемі виховання дітей старшого дошкільного віку та формуванню шкільної зрілості.

 

1.9. Моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей, визначених БКДО

На протязі 2022-2023 навчального року проводився моніторинг розвитку успішності дітей  за Базовим компонентом дошкільної освіти  у всіх дошкільних групах.  За результатами  підведені підсумки моніторингу, складені зведені таблиці, діаграми. Моніторингом охоплено 69 дітей  – 4 групи.

 

Показники засвоєння Базового компоненту дошкільної освіти

 

Освітні напрями
молодша

група

середня

група

старша

група

Особистість дитини 56 78 97
Дитина в соціумі 46 51 85
Дитина в природному довкіллі 71 89 99
Дитина у світі культури 43 54 89
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі 51 74 86
Мовлення дитини 39 47 85
Гра дитини 75 83 91
Загальний бал 54 68 90

 

Результати моніторингу свідчать, що потребують додаткової роботи такі напрямки: дитина в соціумі,  дитина у світі культури, дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку і мовлення дитини.

 

В закладі на протязі навчального року проводився моніторинг педагогічної діяльності педагогів, оскільки  соціально-економічні та суспільно-по­літичні зміни, що відбуваються в державі на сучасному етапі, модернізація освітньої системи все гостріше ставлять питання про рівень знань і умінь вихователя. Нині гостро відчувається потреба в людях компетентних, професіональних, здатних працювати продуктивно і творчо. Важливим завданням методичної служби закладу  є здійснення цілеспрямованого від­бору здатних творчо працювати вихователів; створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального-естетичного, професійного, науково­го розвитку вихователя; надання можливості реалізувати творчі індивідуальні здібнос­ті, власний потенціал.

Аналіз  моніторингу діяльності педагогічних працівників свідчить, що педагоги приймали активну участь у житті закладу, підвищували свою професійну діяльність, використовували в роботі з дітьми нові шляхи та методи навчання та виховання дошкільників враховуючи особливості військового стану.

Це креативні педагоги, які мають потенціал для творчості, але не завжди його проявляють.

 

 

 

 

 

 

Інформація про відсоток виконання натуральних норм харчування

В 2022-2023 навчальному році подана в таблиці 7

Таблиця 7

Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень

 

Сад 69 68 72 73 53 60 64 65 71
Ранній вік 71 72 78 78 46 50 55 61 69
Всього 70 70 75 76 50 55 59 63 70

 

Енергетична цінність продуктів харчування

 

Показники План Факт %
Білки 68,0

 

57,6 85%
Жири 68,0

 

55,9 82%
Вуглеводи 270,0

 

211,6 78%
Кклл 1900

 

1561,6 82%

 

Упродовж всього навчального року активізувалась робота над підтриманням іміджу ЗДО: На сайті та в групах соціальних мереж ЗДО постійно висвітлювались актуальні  проблеми освітнього процесу : безпека життєдіяльності дітей, мінна безпека, як заспокоїти дітей під час вибухів, як надавати першу психологічну допомогу, зміцнення матеріально-технічної бази, організацію харчування,  медичне обслуговування дітей дошкільного віку, організація роботи ЗДО в умовах воєнного стану.

Аналіз діяльності закладу за 2022\2023 навчальний рік показав, що  колектив садочка під умілим та виваженим керівництвом директора Н.І.Величко працював на високому рівні, весь час удосконалюючи освітній і управлінський процес, успішно коригуючи механізм взаємодії всіх його учасників. Деякі поставлені завдання виконані не повністю у зв’язку  з  воєнним станом.

Залишились не розкритими питання логіко-математичного, економічного  та мовленнєвого напрямів. Потребує доопрацювання робота творчої групи на тему: «Продовжити роботу з формування національної та громадянської самосвідомості особистості через формування правового світогляду дошкільників».

Також  в роботі закладу дошкільної освіти  залишаються  такі недоліки:

 • кращої організації потребує робота по облаштуванню осередків для сюжетно-рольових ігор в укритті;
 • не до кінця розв’язане питання щодо облаштування укриття ігровим обладнанням, посудом та необхідними медикаментами;
 • відсутній якісний швидкісний інтернет у деяких групових приміщеннях;
 • недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів та участі у проведенні методичних заходів;
 • не всі педагоги на належному рівні володіють ІКТ та впроваджують інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи з дітьми;
 • недостатньо уваги приділяється системному підходу до виховання свідомого громадянина України;
 • не приділялось достатньої уваги формуванню соціально-економічної компетентності дітей, елементарних економічних уявлення дітей старшого дошкільного віку як  складової у підготовці до успішного навчання в умовах Нової української школи.

Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, заклад ставить перед собою на новий навчальний рік частково нові основні завдання.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ЗАВДАННЯ НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи в 2022/2023 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, спираючись на вимоги Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану» від 20.03.2022р. № 2126/9, ст.15.п.4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Постанови Кабінету Міністрів України № 86 від 27 січня 2021 р. про зміни  до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), Листа МОН № 1/3845-22 від 02.04.2022р. «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні», «Про особливості застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під час дії правового режиму воєнного стану», Листа МОН № 1/3378-22 від 07.03.2022р. «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану», Листа МОН № 1/8504-22 від 27.07.2022р. «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 н.р.»,  Листа  МОН від 12.12.2019 №1/9-765 «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти», листа МОН  від 19.04.2018 №1/9 – 249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної  та початкової освіти),  Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»; Наказу МОН № 33 від 12.01.2021 року «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція»;  Листа МОН № 1/9-148 від 16.03.21 року «Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти»;  Наказу ДСЯОУ № 01-11/71 від 30.11.2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти»;  Розпорядження КМУ № 1233-р від 09.10.2020 року «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року»;  Наказу МОН № 1214 від 30.09.2020 року «Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства»; Листа МОН № 1/9-436 від 14.08.20 року «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)»; Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),  Листа МОН №1/9-344 від 07.07.2021 «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік»; Закону України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», листа Міністерства освіти і науки України від  02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», листа МОН від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», листа МОН України  від  22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників»; наказу МОН від 27.05.2014 № 648  «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних  закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України»; педагогічний колектив закладу дошкільної освіти  визначає такі пріоритетні завдання на 2023/2024 навчальний рік:

 

Змістовні напрямки (річні завдання) освітнього процесу на 2023-2024 н.р.

 1. Створення освітнього середовище, яке мотивує, активізує, зберігає та розвиває.
 2. Виховання патріота України на засадах духовних надбань свого народу.
 3. Формувати соціально-громадянську компетентність дошкільників з метою зміцнення національної ідентичності дітей.
 4. Психологічний супровід та підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану.

 

Завдання на літньо-оздоровчий період 2024 р.

 1. Створити  необхідні умови для забезпечення оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров′я дітей  влітку, використовуючи сучасні методи оздоровчо – розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.
 2. Спрямувати роботу  педагогічного колективу та родини  на  оздоровлення  дитячого організму  на природі  шляхом  комплексного загартування, музичних і фізкультурних розваг, дозвіль;  задовольняти природню рухову активність дітей.
 3. Продовжувати розвивати у дітей дошкільного віку пізнавальну активність за допомогою дидактичних та настільно-друкованих ігор на розвиток логічного мислення.

 

 

 

 

 

 

ІІ.  ДІЯЛЬНІСТЬ  СТРУКТУР  КОЛЕГІАЛЬНОГО  УПРАВЛІННЯ

 • Педагогічні ради

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
І. Про завдання діяльності колективу на 2023-2024 навчальний рік в умовах воєнного стану та пріоритетні напрямки створення іміджу сучасного закладу дошкільної освіти:

1. Вибори секретаря педагогічної ради (обговорення, голосування)

2. Аналіз освітньо-виховної роботи педагогічного колективу за 2022/2023 н.р. 3. Підведення підсумків роботи літньо-оздоровчого періоду.

4. Про організацію діяльності закладів дошкільної освіти у 2023/2024 навчальному році. Базовий компонент дошкільної освіти 2021 року. Що слід врахувати…

5. Обговорення та схвалення річного плану роботи ЗДО на 2023/2024 н. р. Пріоритетні завдання.

6. Затвердження:

— освітніх програм;

— форм планування освітнього процесу;

— розкладу занять у новому навчальному році ;

— плану підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників та атестації.

7.Стан підготовки груп дошкільного закладу до нового навчального року (за результатами перевірки).

8.Проект рішення педагогічної ради.

 

Серпень 2023р.  

 

 

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 
ІІ. Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО в умовах воєнного стану.

1.     Про виконання рішень попередньої педради (інформація секретаря).

2.     Про формування стійкої мотивації педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу й реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти. (Доповідь)

2.1 .Про ECERS як сучасну систему критеріїв оцінювання якості роботи ЗДО, її переваги. (Співдоповідь)

2.2 .Підвищення ефективності розвивальної роботи з дітьми:

—         Раннього віку;

—         Молодшого дошкільного віку;

—         Старшого дошкільного віку.

(Обмін досвідом)

2.3 .Про результати тематичного контролю з проблеми «Особливості діяльності педагогічних працівників в інноваційному освітньому просторі» (довідка)

2.4 .Кращі зразки дидактичного матеріалу і посібників для організованої навчально-пізнавальної та самостійної діяльності дошкільників. (Виставка-презентація)

Листопад

2023

 

 

 

Вих.-методист

В.І. Куляс

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

Вікторія КУЛЯС

 

Вихователі

ІІІ. Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника

1.                Виконання рішень попередньої педради.

2.Національно – патріотичне виховання дошкільників, як фактор розвитку на-ціональної свідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаюючого  покоління.

3.«Мовлення дитини». «Рідна мова – як найважливіший щабель у розвитку інтелектуального та духовного розвитку особистості дитини у сучасному світі».

4.«Формування основ патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами народознавства»

5.«Патріотичне виховання дошкільнят шляхом їх залучення до історичних і культурних цінностей країни, міста».

6.Аналіз моніторингових досліджень засвоєння дітьми програмних критеріїв за перше півріччя 2023-2024 навчального року.

7.Аналіз тематичного вивчення на тему: «Стан роботи з морально – патріотичного виховання в закладі дошкільної освіти»

8. Тренінг «Кольровий парашют»

Лютий

2024

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

 

 

Н. Кардаш

Л. Делас

 

 

 

О. Сенченко

 

В. Куляс

 

В. Куляс

 

 

Я.Княжевська

4. Основні аспекти та шляхи реалізації за освітнім напрямом «Дитина в соціумі» (соціально-громадянська компетентність дошкільника). 

1.     1. Про виконання рішень попередньої педради.

2.     2. «Виховуємо майбутнього громадянина» (інтелектуальна гра).

3.      3. Ефективні прийоми формування громадянської компетентності дітей (з досвіжу роботи).

4.     4. Стан реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» (довідка за результатами тематичної перевірки)

Квітень

2024

 

 

 

 

Н. Кірєєва

 

В.І. Куляс

 

Тетяна. Назаренко

 

Вих.-методист

В.І. Куляс

5. Психологічна  підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни.

1.   Про виконання рішень попередньої педради.

 

2.     Психологічна  підтримка учасників освітнього процесу в умовах війни.

3.     Панічні атаки у дітей, боротьба з ними.

4.     Психологічна стабільність педагогів.

 

Червень

2024

 

 

Н. Кірєєва

 

 

 

Пратичний психолог

Яна  Княжевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Загальні збори колективу

 

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
І. 1. Розгляд і затвердження оновлених Правил внуьрішнього трудового розпорядку під час воєнного сану в КЗ «ДНЗ №46 ВМР».

2. Про підготовку та проведення осіннього ярмарку «З любов’ю в серці».

Вересень

2023 р.

Завідувач

Н.М. Кірєєва

2. 1. Звіт про роботу завідувача перед колективом та громадськістю.

2. підготовка закладу до літнього оздоровлення.

Червень

2024 р.

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Виробничі наради

 

Питання для розгляду  

Термін

Відповідальні Відміт-ка про

вик.

1 Виконання рішень попередньої  виробничої наради. Стан готовності закладу до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період. Вересень Завідувач

Н. Кірєєва

 

2 Виконання рішень попередньої виробничої наради. Ознайомлення з новими Правилами внутрішнього трудового розпорядку

Безпека життєдіяльності та здоров’я дітей.

Жовтень Завідувач

Н. Кірєєва.

3 Виконання рішень попередньої виробничої наради. Аналіз створення належних умов для якісного впровадження програм.Підготовка до опалювального сезону. Листопад Завідувач

Н. Кірєєва

В. Куляс

О. Валевська

4 Виконання рішень попередньої виробничої наради. Аналіз  стану  організації харчування дітей за 2023рік. Грудень Завідувач

Н. Кірєєва

Н. Сурко

5 Виконання рішень попередньої виробничої наради.  Охорона  праці в ЗДО.

Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2022 рік.

Січень

2024

Завідувач

Н. Кірєєва

Голова ПК  С. Продан

6 Виконання рішень попередньої виробничої наради.  Робота з дітьми з ООП. Лютий  Н. Кірєєва

Практичний психолог

Я. Княжевська

7 Виконання рішень попередньої виробничої наради. Атестація педагогічних працівників. Березень  Н. Кірєєва

В. Куляс.

8 Виконання рішень попередньої виробничої наради. Про стан виконання норм харчування за І квартал 2024 р.

Підготовка дітей до навчання у школі –спільна наради із вчителями ЗОШ № 33.

 

Квітен Завідувач

Кірєєва Н.М.

Сурко Н.Є.

 

Куляс В.І.

 

9 Виконання рішень попередньої виробничої наради. Затвердження заходів по підготовці до проведення літнього оздоровлення дітей.  Травен Завідувач

Н.Кірєєва

В. Куляс.

10 Виконання рішень попередньої виробничої наради. Організація ремонтних робіт в ЗДО.

Про виконання санітарного режиму в літній період.

Червень Заст. завідувача господарством

О.Валевська

І. Луценко

11 Виконання рішень попередньої виробничої наради.

Підготовка дошкільного закладу до нового 2024-2025 навчального року.

Затвердження заходів щодо забезпечення

пожежної та техногенної безпеки в осінній період.

Серпень Завідувач

Н. Кірєєва

Заст. завідувача господарства

О.Валевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Оперативні наради при завідувачу

№ з/п Дата Питання для розгляду Відповідальні Форма відображення
1. Вересень

2023

Виконання рішень попередньої  наради

Атестація педагогічних працівників

Завідувач

Н.  Кірєєва

протокол
2. Жовтень 2023 Виконання рішень  попередньої  наради.

Підготовка закладу  до осінньо-зимового періоду. Стан  будівлі, спортивних споруд, ігрового обладнання до осінньо-зимового

періоду..

завідувач

Н.  Кірєєва

протокол
3. Листопад

2023

Виконання рішень попередньої наради.

Пожежна  безпека в ЗДО.

завідувач

Н. Кірєєва

О.. Валевська

протокол
4. Грудень

2023

Виконання рішень попердньої наради.

Фізична рухова активність дітей дошкільного віку

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Практичний психолог

протокол
5. Січень

2024

Виконання рішень попердньої наради

Про стан батьківської плати за  харчування.

Охорона  праці в ЗДО.

.

завідувач

Н. Кірєєва

Аналіз,

протокол

 

 

6. Лютий

2024

Виконання рішень попердньої наради.

Формування  культурно-гігієнічних навичок у дітей всіх вікових груп.

завідувач

Н. Кірєєва

вихователь-методист

В. Куляс

протокол,

довідка

 

 

7. Березень

2024

Виконання рішень попередньої наради

Організація харчування дітей за 1 кв.2024р.

Завідувач

Н. Кірєєва

аналіз,

протокол

8. Квітень

2024

Виконання рішень попередньої наради

Санітарний стан приміщень закладу

Завідувач,

Сурко Н.Є.,

аналіз, інформація,

протокол

9. Травень

2024

Виконання рішень  попередньої  наради.

Про організацію роботи в оздоровчий період.

Завідувач

Н.Кірєєва

Н. Сурко –

В. Куляс

аналіз, інформація
10

 

 

Червень

2024

Виконання рішень попередньої  наради

Організація літнього оздоровлення дітей

Загартовування дітей в літній період.

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Протокол
11 Серпень

2024

Виконання рішень попередньої  наради.

Підготовка до нового навчального року.

Н. Кірєєва

В.Куляс

Протокол

 

 

 

 

2.5. Атестаційна комісія

 План роботи атестаційної комісії КЗ «ДНЗ №46 ВМР

на 2023 – 2024 н.р.

 

 

З а х о д и Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Створити атестаційну комісію та ознайомити педагогічний колективз наказом «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу у 2023-2024 н.р.» До 20.09.2023 Голова АК
2 Організувати роботу атестаційної комісії у відповідності до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом МОН України від 09.09.2022 р. №805. 10.10.2023-01.04.2024 Голова АК
3 Сформувати та затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. До 10.10.2023 Голова АК
4 Сформувати та затвердити окремий список педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації у відповідності до поданих заяв. До 20.12.2023
5 Здійснити вивчення практичного досвіду роботи окремих педагогічних працівників, які проходять атестацію у 2024 р. з використанням інструментарію оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників ЗДО у відповідності до професійного стандарту «Вихователь ЗДО» До 15.03.2024 Атестаційна комісія
6 Завершити роботу атестаційної комісії з відповідним прийняттям рішення про результати атестації педагогічних працівників До 01.04.2024 Атестаційна комісія

 

2.6. Рада з харчування

 

п/п

Зміст заходів Термін

проведення

Відповідальний Відмітка

про

виконання

1. Забезпечувати виконання вимог чинного законодавства з питань організації якісного збалансованого харчування вихованців закладу. Постійно Адміністрація закладу
2. Видати ряд наказів по закладу, направлених на ефективну організацію харчування:  «Про організацію харчування  вихованців у 2023-2024 навчальному році», «Про організацію харчування вихованців пільгових категорій у 2023-2024 н.р.» та інші (за потребою). Вересень

Протягом

навчального

року

Завідувач

Н. Кірєєва

3. Поновити документацію та довідки дітей зі статусом. Вересень

2023

Комісія з організації харчування
4. Здійснювати постійний контроль за організацією і якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку та їдальні. Протягом

року

Комісія з організації харчування
5. Складання заявок на продукти харчування. Дотримання вимог щодо прийому якісної продукції, правильного її зберігання та термінів реалізації і видачі. Протягом

року

Комірник

Л.В. Ковалюк

6. Своєчасний збір інформації в закладі та подання необхідних документів для організації харчування дітей пільгових категорій Протягом

року

Завідувач

Н. Кірєєва

Сестра медична старша

І. Луценко

7. Дотримання вимог щодо правильності ведення документації щодо організації харчування дітей пільгових категорій. Протягом

року

Завідувач

Н. Кірєєва

8. Здійснювати періодичні перевірки:

·         якості і безпечності харчових продуктів;

·         якісне зберігання й терміни реалізації продуктів у шкільній коморі;

·         ваговий вихід готової продукції;

·         асортимент буфетної продукції;

·         ведення документації;

o    відповідність готової продукції меню;

·         дотримання цінової політики та інше.

Не менше 1 разу на місяць Завідувач

Н. Кірєєва

9. Суворо контролювати дотримання працівниками кухні санітарно-гігієнічних правил облаштування і утримання харчоблоку, своєчасне проходження обов’язкових медичних оглядів відповідно до чинного законодавства. Протягом

року

Сестра медична старша

Н. Сурко

10. Рада по харчуванню Щомісяно Завідувач

Н. Кірєєва

11. Засідання робочої групи НАССР 1 раз на квартал Завідувач

Н. Кірєєва

Сестра медична старша

Н. Сурко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Комісія з надзвичайного стану

 

 План роботи

комісії з питань ЦЗ та НС

КЗ «ДНЗ №46 ВМР» на 2023-2024 навчальний рік

 

 

з/п

Заходи Відповідальний Термін

 виконання

Відмітка про виконання
1. Засідання комісії з питань НС №1

1.     Підсумки літнього оздоровлення.

2.     План заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду

 

В.І. Куляс

 

О.П. Валевська

 

Вересень

2023

2. Засідання комісії з питань НС №2

1.     Організація протипожежної безпеки в КЗ «ДНЗ №46 ВМР».

2.     Про невідкладні заходи щодо попередження НС взимку

 

В.І.Куляс

 

О.П. Валевська

 

Грудень

2023

3. Засідання комісії з питань НС №3

1.     Організація роботи із забезпечення особистої безпеки в КЗ «ДНЗ №46 ВМР».

2.     Охорона життя і здоров’я дітей та працівників закладу у весняний період

 

В.І. Куляс

 

 

Н.Є. Сурко

 

Березень

2024

4. Засідання комісії з питань НС №4

1.     Перехід ЗДО на літній режим роботи. Оздоровча кампанія

2.     Про невідкладні заходи щодо попередження отруєння грибами серед працівників ЗДО.

 

В.І. Куляс

Н.Є. Сурко

 

Червень

2024

 

 

 

 

2.8. Команда психолого-педагогічного супроводу

дитини з ООП

ПЛАН РОБОТИ КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

КЗ «ДНЗ №46 ВМР» на 2023-2024 навчальний рік

Відповідальна особа: практичний психолог Княжевська Я.К.

Постійні учасники:

вихователь – методист Куляс В.І.,

вчителі – логопеди: Покляцька Ю.П. , Назаренко Т.М., Крижанівська Т.П.

вихователі: Снігур Тетяна Олександрівна

Гавриш Юлія Вікторівна

Панасенко Катерина Сергіївна

Найчук Вікторія Вікторівна

Макарчук Наталія В’ячеславівна

Назаренко Тетяна Миколаївна

Гусонька Ліля Ігорівна

Дазідова Галина Миколаївна

Сенченко Олена Дмирівна

Кузіва Наталя Миколаївна

Делас Людмила Федорівна

Гончарова Наталя Олександрівна

асистенти вихователя: Манеляк Наталія Віталіївна

Мизинюк Людмила Анатоліївна

Бондаренко Ірина Василівна

Затоковенко Оксана Володимирівна

Столяр Олександра Олександрівна

МЕТА: забезпечення кожного вихованця психолого-педагогічним супроводом, що сприятиме фізичній, психологічній та морально-правовій безпеці дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю.

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Засідання 1.

1.1. Про вибори голови та секретаря засідань команди психолого-педагогічного супроводу дітей  з ООП.

1.2. Ознайомлення з планом роботи команди на 2023-2024 н.р.

1.6. Різне.

До 05.09.

2023

 

Члени команди

 

 

 

2. Засідання 2.

2.1. Складання індивідуальної програми розвитку дитини для дітей  інклюзивних груп відповідно нозологій

2.3. Обговорення можливостей корекційно-розвиткової  роботи з дітьми. Створення портфоліо дітей з ООП.

До 19.09.

2023

Члени команди,

батьки

3. Засідання 3.

3.1. Аналіз моніторингу виконання ІПР

3.2. Перегляд та коригування ІПР.

3.3. Поновлення та додавання матеріалів в портфоліо дітей з ООП.

Листопад

2023

Члени команди,

батьки

4. Засідання 4.

4.1. Аналіз моніторингу виконання ІПР

4.2.Перегляд та коригування ІПР.

4.3. Поновлення та додавання матеріалів в портфоліо дітей з ООП.

Лютий 2024 Члени команди,

батьки

5. Засідання 5.

5.2.  Моніторинг виконання ІПР

5.3. Поновлення та додавання матеріалів в портфоліо дітей з ООП.

5.4.  Підсумки роботи команди у

2023-2024 н.р.

 

Травень 2024

Члени команди,

батьки

 

Примітка: у разі потреби команда психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП може збиратися протягом року позачергово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

N з/п Зміст роботи Термін   Відповідальні   Відмітка про виконан-ня
1.

 

Спрямувати роботу методичного кабінету на створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків дошкільного закладу

 

протягом року вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

2.

 

 

 

 

 Оформити стенди:

«Атестація педагогічних працівників»;

«Методичний вісник»

 

Вересень

2023

 

вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

3. Поповнювати методичний кабінет науково-методичною літературою протягом

року

вихователь-методист

В.І. Куляс

 4. Скласти план роботи атестаційної комісії на навчальний рік. Оформити куточок атестації Жовтень

2023

вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 5. Організувати роботу гурткiв  протягом року

 

вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

6. Проводити тематичні тижні, декадники згідно з наказами Департаменту освіти протягом року

 

вихователь-методист

В.І. Куляс

 7. Скласти графік роботи гуртків, розклад занять, режим дня ЗДО  

Серпень

2024

вихователь-методист

В.І. Куляс

 8. Поповнювати матеріальну базу кабінету розробками конспектів занять, новими методичними посібниками, розробленими вихователями закладу

 

 

постійно

вихователь-методист

В.І. Куляс

9. Надавати методичну допомогу вихователям, створюючи умови для підвищення педагогічної майстерності постійно вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

 10. Оформити підписку на періодичні дошкільні видання України

 

Вересень

2023

вихователь-методист

В.І. Куляс

 11. Розробляти методичні рекомендації з різних розділів програми потягом року вихователь-методист

В.І. Куляс

12. Роботу груп на канiкулах спрямувати на забезпечення максимальної рухової активностi дiтей та створення позитивного емоцiйного стану січень

березень

вихователі груп музкерівники
 13. Поповнити осередки самостійної художньої діяльності в групах персонажами різноманітних театрів, дитячою літературою, дидактичними іграми вересень

2023

вихователі всіх вікових груп
 14. Поповнити в групах ігрове розвивальне середовище для забезпечення всебічного розвитку дітей;

провести огляд ігрових осередків по групах з метою виявлення підготовленості  до нового навчального року

Серпень

2024

 

вихователі всіх вікових груп

вихователь-методист

В.І. Куляс

15. Поповнити осередки театралізованої діяльності матеріалами,  нетрадиційними видами театрів Серпень

2024

вихователі всіх вікових груп
 16. Поповнити в групах раннього віку осередки  сенсорного виховання серпень

2024

вихователі  груп раннього віку
17. Придбати і виготовити недостатній та нетрадиційний фізкультурний інвентар для проведення занять з фізкультури серпень вересень

2024

вихователі всіх вікових груп
18. Придбати  індивідуальні зошити для розвитку дрібної моторики рук дітей дошкільного віку Вересень

2023

вихователь-методист

В.І. Куляс

19. Систематично поповнювати інформаційними матеріалами осередки для батьків 1 раз на місяць вихователі всіх вікових груп

 

 

 

 

3.1 ОПРАЦЮВАННЯ, ОСВОЄННЯ   ОСВІТНІХ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДИК

 

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
1 «Дитяча хореографія»

Антоніна Шевчук

Музкерівник

Ольга ЛИСЕНКО

2 «Вчимося читати»

Л. Шелестова

Вихователь гр.№16

Тетяна СНІГУР

Юлія ГАВРИШ

Вихователь гр..№7

Наталія ДЯЧУК

Вихователі гр.5

Надія КАРДАШ

Тетяна КИРИЧЕНКО

3 «Розвиваємо у дитини мовлення»

Н. Гавриш

Вихователі гр.№2

Оксана КОЛЄСНІК

Ірина ПОПОВИЧ

4 Спадщина В. Сухомлинського Вихователь гр. №14

Наталія МАРЧЕНКО

5 «Патріотичне виховання дітей з елементаи народознавства»

О.В. Лісовець

Вихователь гр..№9

Олна СЕНЧЕНКО

6 Методика Карла Орфа Вихователі гр..№1

Л. Шарапова

Н. Волошина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.ВПРОВАДЖЕННЯ  ОСВІТНІХ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДИК, ПРОГРАМ ПОЗИТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Розвиваємо у дитини мовлення»

Н. Гавриш

Вихователь гр.№6

Мирниця А.М.

2. «Кольорові палички»

Д. Кюізенер

Вихователь гр.№13

Юлія ДРЕВЕНЧУК

3. «Вчимося читати»

Л. Шелестова

Вихователь гр.№11

Наталія ГОНЧАРОВА

Людмила ДЕЛАС

Вихователь гр.№12

Марина БАГОЛА

Олеся КОВАЛЬ

4. «Використання прийомів мнемотехніки»

Г. Чепурний

Вихователі гр.№4

Оксана ГЕРАСИМЕНКО

Людимла ЛАБУНСЬКА

5. «Логічні блоки Дєєніша» Практичний психолог

Яна КНЯЖЕВСЬКА

6. «Казкова фізкультура»

М.М. Єфименко

Вихователь гр.№10

Вікторія НАЙЧУК

Катерина ПАНАСЕНКО

7 «Розвиваємо у дитини мовленнє, інтелект і здібності засобами коректурних таблиць»

К. Крутій

Вихователь гр.№3

Алла ТЕРМІТ

Ілона МАЗУР

8 «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку»

С.В. Циганова

Вихователь гр.№17

Оксана ГЕРАСИМЧУК

Вихователь гр.. №8

Зоряна ПЕРОЖИК

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Підвищення професійної компетентності працівників

№ п/п  

Зміст роботи

Термін виконання Відпо-відальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. Опрацювати документи, матеріали законодавства України про освіту, новинки науково-методичної літератури, поради, пам’ятки під час карантину щомісяця

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 
2. Провести співбесіди з педагогами з питань особливостей педагогічно-методичних вимог до роботи з дітьми кожної вікової групи. Врахування умов карантину в роботі з дітьми Вересень

2023

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 
3. Вивчати рівень педагогічної майстерності вихователів в докурсовий і після курсовий період. постійно Вихователь-методист

В.І. Куляс

 
4. Набувати нових знань, удосконалювати свої професійні знання та уміння систематично вихователь-методист

В.І. Куляс

 
5. Визначити зміст самоосвіти кожному педагогу самостійно, відповідно до його професійних потреб, інтересів, планів. Забезпечити організаційний і методичний супровід самоосвіти педагогів постійно  Вихователь-методист

В.І. Куляс

 
6. Проводити оперативні наради, педгодини, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу. постійно  Вихователь-методист

В.І. Куляс

 
7.   Удосконалювати навички роботи з ІКТ та активно впроваджувати  їх в освітній процес постійно Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

 • Курси підвищення кваліфікації, атестація педагогів
№ з\п Зміст роботи Термін

проведення

Відповідальні Відмітка про виконання
Курси підвищення кваліфікації
1 Ознайомити педагогічних працівників з планом проведення курсової перепідготовки у 2023/2024н.р. Педрада в серпні 2023 Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вих.-методист

В.І. Куляс

2 Забезпечити участь у проходженні курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ВАНО»  педагогічних працівників:

1.Кірєєву Н.М.

2.Мазур І.О.

3.Герасименко О.О.

4.Баголу М.М.

5.Ковль О.В.

6.Древенчук Ю.І.

Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

3 А) Закріпити слухачів- методоб’єднань:

-вихователів груп раннього

 віку:

Вергата І.В.

Покляцька Ю.П.

вихователів молодших груп:

Мазур І.О.

Гусоньку Л.І.

-вихователів середніх груп : 

Колеснік О.В.

Коваль О.В.

вихователів старших груп:

Дячук Н.В.

Макарчук Н.В.

музкерівника:

Даревич О.М.

вихователів спецгруп:

Герасименко О.О.

Кириченко Т.М.

Б) «Школи молодого вихователя 2-й рік роботи»

1.Перожик З.С.

протягом року Вихователь-методист

В.І. Куляс

4 З метою підвищення фахової майстерності забезпечити участь педагогів у роботі районних та міських МО. Згідно з планом роботи ММК Вихователь-методист

В.І. Куляс

5 З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності здійснювати індивідуальне консультування педагогів. Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

6 З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів. Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

7 З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу проводити взаємовідвідування занять між колегами. Протягом року Педагоги ЗДО
Атестація педагогічних працівників
1 Ознайомити педагогічних працівників з планом проведення чергової атестації у 2023/2024 н.р. Педрада у серпні 2023 Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вих.-методист

В.І. Куляс

2 З метою якісного підвищення професійного рівня видати наказ про підготовку та проведення чергової атестації. Вересень 2022 Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

3 З метою підвищення якості проведення атестації вивчити систему роботи педагогів, які підлягають черговій атестації. Протягом року, Березень 2024 Атестаційна комісія
4 Оформити стенд з питань атестації педагогічних працівників. Вересень 2023 Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вих.-методист

В.І. Куляс

5 Атестувати згідно

перспективного плану атестації педагогів:

1.Манеляк Н.В.

2.Колеснік О.В.

3.Терміт А.І.

4.Кардш Н.С.

5.Панасенко К.С.

6.Длас Л.Ф.

7.Гончароа Н.О.

8.Марченко Н.Ф.

9.Волкова І.П.

10.Герасимчук О.Б.

11.Назаренко Т.М.

12.Макарчук Н.В.

Березень 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестаційна комісія
6 Видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити педагогічний колектив з наслідками атестації. Квітень 2024 Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

7 Атестаційна комісія:

Голова – Н.М. Кірєєва

Заступник голови АК:

вих.-методист В.І. Куляс

Секретар – В. Куляс

Члени атестаційної комісії:

Крижанівька Т.П. –вчитель-логопед,

Снігур Т.О. — вихователь

Продан С.В. – голова ПК,

Лисенко О.О.– музичний керівник

Вересень 2023

Березень 2024

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Семінар-практикум

 

 «Громадянське виховання дітей дошкільного віку»

Мета: підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань громадянського виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ЗДО; удосконалити уміння і навички педагогів щодо організації  громадянського виховання дошкільників.

Керівник семінару: вихователь – методист Вікторія КУЛЯС

Тривалість роботи: 16 годин

Категорія слухачів: усі педагоги закладу

 

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1. Громадянське виховання: завдання,зміст та форми роботи з дошкільниками.

 

Д/з:  опрацювати нормативно-правову базу, БКДО та освітню програму «Дитина» з питань патріотичного та громадянського виховання.

Вересень

2023

Вихователь-         методист

В. Куляс

Усі педагоги закладу

2.  Виховання патріотичних почуттів у дошкільника, формування приналежності до своєї країни.

 

 

Д/з: Скласти конспект організованої діяльності з громадянського виховання.

Жовтень

2023

Вихователь-         методист

В. КУЛЯС Вихователі

Л. ДЕЛАС

Н. ГОНЧАРОВА

педагоги закладу

 
3  Ознайомлення дошкільників з державними та народними символами.

 

 

 

Д/з: розробити міні проект з ознайомлення дітей дошкільного віку з державними символами

 

Листопад

2023

Вихователь-         методист

В. КУЛЯС

Вихователі

Т. НАЗАРЕНКО

Н. МАКАРЧУК

Усі педагоги закладу

 
4 Народні ігри та  іграшки в роботі з дітьми різного віку.

 

Д/з: підготувати інформацію для батьків про народні ігри та іграшки.

 

Грудень

2023

Вихователь-         методист

В. КУЛЯС

Вихователі

О. КОЛЕСНІК

А. ТЕРМІТ

Усі педагоги закладу

5.       Державні та народні свята.

 

Д/з:  розробити  бесіду з дітьми про одне із свят.  

Січень

2024

Вихователь-         методист

В.КУЛЯС

Вихователь

Н. МАРЧЕНКО

Вихователі усіх груп

6. Виховуємо громадянина в родині.

 

Д/з:підготувати консультацію для батьків.

Лютий

2024

Вихователь-         методист

В.КУЛЯС

Усі педагоги закладу

 
7. Рідна мова-джерело патріотичних почуттів.                                                                                                                                                                                                  

 

Д/з:  створити добірку мирилок для дітей.

Березень

2024

Вихователь-

методист

В.КУЛЯС

Вихователі

К. ПАНАСЕНКО

О.ГЕРАСИМЧУК

Усі педагоги закладу

 
8. Діагностика професійної компетентності педагогів щодо громадянсько-патріотичного виховання

Підведення підсумків роботи.

 

 

Квітень

2024

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

Практичний психолог

Я.КНЯЖЕВСЬКА

Вихователі усіх груп

 

                

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 • Одноденний семінар

 

«Розвиток лідерських якостей педагога»

Мета: розглянути психологічні основи лідерства та природи лідерства;  допомогти педагогам виявити власний лідерський потенціал та оволодіти активним стилем спілкування, розвивати відносини партнерства татворчий  підхід до вирішення завдання.

Категорія слухачів: педагоги закладу

Тривалість: 2 години

Керівник: практичний –психолог Я. КНЯЖЕВСЬКА

 

№ пп Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітки

про

виконання

1

2

 

3

 

Оцінка лідерських якостей. Способи позиціонування лідерських якостей.

Психологічні засади ефективної комунікації лідера.

Січень

2024

2 години

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ  СЕМІНАРП

Тема. Патріотичне виховання в сучасному українському суспільстві

Мета:  підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення; розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ЗДО; підвищення фахової майстерності педагогічних працівників; розширити та уточнити знання  педагогів щодо принципів, методів, приймів і форм роботи з дітьми з основних напрямів патріотичного виховання; розвивати творчий потенціал педагогів, їх компетентність з питань національного виховання; формувати ціннісне ставлення особистості до українського народу,  Батьківщини, державної мови, народних звичаїв, традицій, свят, обрядів, символів та реліквій, які мають великий пізнавально-виховний потенціал.

Категорія слухачів : педагогічний персонал закладу.

Керівник:

п/п

Термін вико-нання Зміст роботи Форма проведення Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 2 3 4 5 6
1.

 

 

Жовтень

2023

 

 

 

Ознайомлення слухачів з планом роботи на навчальний рік.

Опрацювання програми «Україна – моя Батьківщина».

Презентація

 

 

 

 Вихователь гр..№15

І. ВОЛКОВА

 

 

 

 

2.

 

 

Листопад

2023

 

 

 

 «Суть і принципи патріотичного виховання в сучасному українському суспільстві» Міні-лекція

 

 

 .

Вихователь гр..№14

Н. МАРЧЕНКО

 

3.

 

 

Грудень

2023

 

 

 

Завдання громадянського виховання дошкільників відповідно до змісту нової редакції Базового компонента дошкільної освіти Інформація

 

 

 Вихователь гр..№2

О. КОЛЕСНИК

 

 

 

4.

 

 

січень

лютий

2024

Принципи громадянського виховання Доповідь

 

 

 

Виховатль гр..№5

Н. КАРДАШ

5.

 

Березень

2024

 

 

«Педагогічна та батьківська мудрість виховання – духовне надбання дітей»  

Інформаційні хвилинки

 

Вихователь гр..№3

А. ТЕРМІТ

 

6. Квітень

2024

Оформити   матеріали з даної тематики Підведення підсумків роботи за навчальний рік  Вихователь гр..№15

І. ВОЛКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ТЕОРЕТИЧНИЙ СЕМІНАР

 

Тема:   «Соняшник» — комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей  дошкільного віку» (3-видання, 2023 р.).

         

Мета: ознайомити педагогів зі структурою та специфікою парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»

Категорія слухачів: вихователі, музкерівники,  практичний психолог.

Тривалість: 2 години

Керівник: вихователь-методист  В.І. Куляс

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання  Форма проведення Відповідал

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

«Соняшник» — комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей  дошкільного віку» (3-видання, 2023 р.).

 

Мета, завдання.

Специфіка та структура програми (презентація)

 

Жовтень

2023

 

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

Вихователь

Гр..№15

І. ВОЛКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • КНСУЛЬТАЦІІ ДЛЯ  ВИХОВАТЕЛІВ

 

№ п/п  

Зміст роботи

Термін виконання Відпо-відальний Відмітка про виконання
1.

 

 

«Різноманітність форм роботи щодо громадянсько-патріотичного виховання дошкільнят» Вересень

2023

 

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

 

2.

 

«Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку» Жовтень

2023

Вихователь-мтодист

В. КУЛЯС

3.

 

«Інтернет-ресурси для створення матеріалів в дистанційній освіті дошкільнят» Листопад

2023

 

Вихователь-мтодист

В. КУЛЯС

4. «Ігри в укритті та темряві» Грудень

2023

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

5. «Партнерські відносини в колективі в ЗДО» Січень

2024

 

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

6.

 

 

«Роль вихователя у формуванні безпечного середовища в умовах воєнного стану» Лютий

2024

Виховатль гр. №5

Н. КАРДАШ

 

 

7. «Форми і методи організації навчання в ЗДО» Березень

2024

Вихователь-мтодист

В. КУЛЯС

8. прояви і види» «Дитячий страх. Причини, Квітень

2024

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

9. «Організація освітньо-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти влітку» (методичні рекомендації) Травень

2024

Вихователь-мтодист

В. КУЛЯС

 • ТВОРЧА ГРУПА

Тема: «Як створити освітнє середовище, яке мотивує, активізує, зберігає    

          та розвиває»

Мета: створити освітній простір, адекватний змінам в освіті, сучасним тенденціям розвитку, конкурентоспроможності в умовах, що відповідають соціальним запитам суспільства; розвивати емоційну сферу дітей, творчі задатки, художньо-естетичні смаки, створювати умови, у яких дитина може випробувати себе в різних ролях та діяльностях, реалізувати свої бажання.

Керівник: вихователь-методист Вікторія КУЛЯС

Склад творчої групи: Н. ГОНЧАРОВА,

Л. ДЕЛАС

Т. НАЗАРЕНКО

Н. МАКАРЧУК

І. ВОЛКОВА

К. ПАНАСЕНКО

А. ТЕРМІТ

О. ГЕРАСИМЧУК

№ п/п Форма проведення заходу Зміст заходу Термін проведення Відповідальний
Теоретична частина
1. Організаційне засідання Обговорення плану роботи на рік. «Як створити освітнє середовище, яке мотивує, активізує, зберігає та розвиває». Аналізуємо зміни Вересень

2023

 

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

 

2. Методичні

рекомендації

Комунікативно-освітній простір ЗДО в умовах війни Жовтень

2023

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

3. Круглий стіл Освітнє середовище дитячого садка: що врахувати під час оцінювання. Параметри оцінювання якості освітнього середовища Листопад

2023

 

Вихователь

Н. ГОНЧАРОВА

4. Педагогічний всеобуч Проєктуємо предметно-ігрове середовище Грудень

2023

 

Вихователь

Л. ДЕЛАС

5. Педагогіч-ний всеобуч Стіни, стеля та підлога, які говорять: упроваджуємо технологію Січень

2024

 

Вихователь

Т. НАЗАРЕНКО

 

6. Круглий стіл Організація безпечного інформаційного середовища вдома Лютий

2024

 

Вихователь

І. ВОЛКОВА

7. Організаційне засідання Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний простір Березень

2024

 

Вихователь

К. ПАНАСЕНКО

8. Організаційне засідання Підсумок роботи творчої групи Квітень

2024

 

Вихователь

Н. МАКАРЧУК

Практична частина
1. Організаційне засідання Комунікативно-освітній простір ЗДО: поєднуємо форми, формати, режими Жовтень

2023

 

Всі члени творчої групи

Вихователі

2. Методичний ринг Оцінювання якості предметно-просторового розвивального середовища груп Листопад

2023

 

Вихователі
3. Методичний ринг Концептуальні підходи до розроблення моделі предметно-ігрового середовища Грудень

2023

 

Вихователі
4. Організаційне засідання Поновити  картотеку методичних матеріалів та тематичних статей  до змісту «Розвивальне середовище». Січень

2024

 

Вихователь

А. ТЕРМІТ

5. Методичні рекомендації Безпека дитини в інформаційному просторі Лютий

2024

 

Вихователь

О. КОЛЕСНІК

6. Круглий стіл Розвивальне середовище не напоказ, а для дітей Березень

2024

 

Вихователь

О. ГЕРАСИМЧУК

7. Організаційне засідання Підсумок роботи творчої групи Квітень

2024

 

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11.  КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ  РІЗНИХ  ВИДІВ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

№ з/п  Тема Термін

виконання

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Середня група №2

Освітній напрям:

 «Дитина в соціумі. Соціальний світ». Формування навичок безпечної поведінки дітей в оточуючому світі.

Розвага з ОБЖД

Листопад

2023

Вихователь гр..№2

Оксана КОЛЕСНІК

2. Середня група №11

Освітня лінія:

 «особистість дитини».

 Формування навичок безпечної валеологічної поведінки дітей.

Розвага з валеології

Листопад

2023

Вихователі гр..№11

Наталія ГОНЧАРОВА

Людмила ДЕЛАС

3. Старша інклюзивна група №18

Освітній напрям:

 «Дитина в соціумі. Соціальний світ».

Пізнавальний розвиток дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з народними традиціями рідного краю.

Розвага «Хай в серці кожної дитини живе любов до України».

Січень

2024

Вихователі гр..№18

Тетяна НАЗАРЕНКО

Наталія МАКАРЧУК

Асистент вихователя

Наталія МАНЕЛЯК

4. Молодша група №3

Освітній напрям:

 «Мовлення дитини».

 Рідна мова- як найважливіший щабель у розвитку інтелектуального та духовного розвитку особистості дитини у сучасному свті»

Лютий

2024

Вихователь гр..№3

Алла ТЕРМІТ

5. Середня гр.. №14

Освітній напрям:

«Дитина в соціумію Соціально-громадянська компетентність»

«Патріотичне виховання дошкільнят шляхом їх залучення до історичних цінностей каїни, міста».

Заняття «Вінниця – моє рідне місто».

Квітень

2024

Вихователь гр. №14

Наталія МАРЧЕНКО

 

 

 

 

 • ШКОЛА МОЛОДОГО  ВИХОВАТЕЛЯ

 

Мета ШМВ: прискорення процесу адаптації молодих спеціалістів до освітньої діяльності в ЗДО, надання практичної допомоги малодосвідченим вихователям, формування творчого підходу до професії вихователя, формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики, підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

Основні завдання ШМВ:

— поглиблення знань з теорії та методики навчання і виховання;

— сприяння оволодінню молодими вихователями основних нормативних документів;

— вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;

— розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів.

Робота «Школи молодого вихователя” у 2023-2024 навчальному році буде направлена на:

 • вивчення системного підходу до планування процесу вивчення теми, а також визначення ролі кожного заняття в системі завдань;
 • вивчення та оволодіння елементами педагогічної техніки;
 • вивчення психологічних основ заняття, які включають знання психологічних принципів організації заняття, особливостей психологічного розвитку кожної дитини в групі (розумові здібності, нахили, інтереси, тип уваги, пам’яті, мислення, сприймання, характер, темперамент, волю);
 • вивчення психологічних вимог щодо організації кожного елементу будь-якого виду діяльності дітей на занятті, структура якої передбачає: мету, мотив, засоби, план діяльності, реалізацію плану,        контроль, корекцію,     рефлексію;
 • вивчення типів та структури сучасного заняття, основних принципів навчання, раціонального застосування методів навчання;
 • вивчення вимог щодо оформлення дошкільної документації.
№ п/п Місяць Зміст засідань Відповідальний Відмітка про виконананя
1. Вересень

2023

·        Обговорення плану роботи ШМВ на навчальний рік.

·        Створення груп «наставник-молодий вихователь».

·        Інструктаж молодих вихователів «Планування роботи вихователя. Робота з парціальними та комплексними програмами, пояснювальними записками до них, дошкільною документацією»

·        Поради психолога молодим або малодосвідченим вихователям

Завідувч

Н. КІРЄЄВА

2. Жовтень

2023

·        Система вимог до сучасного заняття.

·        Консультація для молодого вихователя з проблеми професійного зростання (складання індивідуального плану роботи на рік)

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

3. Листопад

2023

·        Диференційне навчання та індивідуальний підхід до навчання.

·        Ознайомлення з методичними рекомендаціями з питань самоаналізу заняття.

Завідувч

Н. КІРЄЄВА

4. Грудень

2023

·        Як провести групові батьківські збори.

·        Організація індивідуальної взаємодії з родинами вихованців.

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

5. Січень

2024

·        Педагогічна творчість як основа формування педагогічної майстерності вихователя.

·        Інноваційні педагогічні технології.

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

6. Лютий

2024

·        Консультпункт «Психолог – молодому вихователеві: «Запобігання конфліктам в дитячому колективі».

·        Культура педагогічного спілкування.

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

7. Березень

2024

·        Вивчення професійної готовності вихователів до творчої роботи.

·        Роль самоосвіти у підвищенні професійної майстерності вихователя.

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

8. Квітень

2024

·        Формування ключових компетентностей дошкільників.

·        Інтерактивний метод навчання та роль вихователя.

Завідувч

Н. КІРЄЄВА

9. Травень

2024

·        Результативність роботи пари «наставник-молодий вихователь». Звіт про співпрацю з молодими фахівцями.

·        Звіти молодих спеціалістів «Мої досягнення»

·        Підсумки роботи ШМВ за рік.

Завідувч

Н. КІРЄЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ТЕМИ  САМООСВІТИ  ПЕДАГОГЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ
ЗМІСТ РОБОТИ Відповідальний Посада Відмітка про виконання
1 Фізичний розвиток дитини третього року життя. Найчук В.В.

Панасенко К.С.

Вихователі гр.№10  
2 Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами мнемотпблиць Попович І.Б.

Колеснік О.В.

Вихователі

гр.№2

3 Формування основ міжкультурної громадянської і компетентностей, соціалізації дітей середнього істаршого дошкільного віку в багатокультурному соціальному та освітньому просторі України. Кириченко Т.М.

Кардаш Н.С.

Вихователі гр.№5
4  Використання нетрадиційних технік малювання в розвитку творчої особистості дошкільника Тетяна СНІГУР

Юлія ГАВРИШ

Вихователі гр.№16
5 Особливості розвитку вокальних здібностей дітей дошкільного віку. Продан С.В. Музичний керівник
6 Особливості використання LEGO – технологій в музичному вихованні дошкільників Лисенко О.О. Музичний керівник
7 Використання педагогічної спадщини В. Сухомлинського у розвитку особистості дошкільник Марченко Н.Ф. Вихователь групи №14
8 Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку засобами зображувальної діяльності Вергата І.В.

Герасимчук О.Б.

 

Вихователі

групи №1

Вихователі групи №17

9 Розвиток логіко-математичних уявлень і вмінь шляхом використання ігор та вправ з дидактичним матеріалом –

паличками Кюізенера

Древенчук Ю.І.

 

 

Вихователь групи №13

 

Екологічне виховання дошкільників Назаренко Т.М.

Макарчук Н.В.

Вихователі групи №18
10 Розвиток інтелектуально-творчих здібностей дітей та освоєння пізнання світу в процесі роботи з колами Луллія. Мирниця А.М. Вихователь групи №6
11 Казкотерапія в роботі з дошкільниками Княжевська Я.К. Практичний психолог
12 Основи культури та мислення.

Гра та дитина.

Дзюба Л.М. Вчитель-логопед
13 Розвиток пам`яті, зв`язного мовлення, формування словникового запасу та навичок спілкування засобами ейдотехніки. Герасименко О.О.

Лабунська Л.А.

Мазур І.О.

Терміт А.І.

Вихователі

гр.№4

Вихователі гр.№3

14 Патріотичне виховання дітей з елементами народознавства Сенченко О.Д.

Кузіва Н.М.

Вихователі гр..№9
15 Театралізована діяльність дітей раннього віку Шарапова Л.В. Вихователь гр..№1
16 Пальчикові ігри для дітей раннього віку Волошина Н.І. Вихователь гр..№1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 Діагностика, моніторингові дослідження

 Вивчення роботи та професійної компетентності педагогів

п/п

 

Зміст роботи

Термін виконання Відпові-

дальний

Примітка

про виконання

1 2 3 4 5
1.

 

 

Діагностика педагогічної майстерності педпрацівників ЗДО  Вересень

2023

Травень 2024

 Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

 

 
2.

 

Моніторинг досягнень дітей Вересень 2023

Травень

2024

Вихователі всіх груп  
3.

 

Діагностика фізичного розвитку дітей Вересень 2023

Травень

2024

Вихователі всіх груп  
4.

 

 

Моніторинг освітнього простору ЗДО Вересень

2023

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

 
5.

 

Психологічна діагностика готовності до школи(старші групи) Травень

2024

Практичний психолог

Княжевська Я.К.

 
6.

 

 

Моніторинг стану попередження випадків булінгу Вересень 2023

Травень

2024

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

Практичний психолог

Княжевська Я.К.

 
7.

 

Моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО Вересень

2023

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

 
8.

 

 

Моніторинг оцінювання якості надання дошкільникам освітніх послуг, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти, програм ЗДО. Квітень, травень 2024 Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

 

 

 

ІV. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1.План роботи з адміністративно-господарської діяльності

 

№ з/п Зміст  роботи Термін  виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Адміністративна  робота
1 Здійснення комплектування груп відповідно до віку дітей до 01.09.

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

2 Зміцнювати матеріальну базу за рахунок залучення позабюджетних коштів Вересень-серпень завідувач,

завгосп

3 Забезпечити своєчасне проходження медичного обстеження персоналу дошкільного закладу за графіком завідувач,

сестра медична старша

4 Своєчасно здійснювати контроль за роботою всіх підрозділів дошкільного закладу протягом року завідувач,

вихователь/ методист

5 Проводити інвентаризацію всіх наявних у дошкільному закладі матеріальних цінностей 1 раз у квартал завідувач,

завгосп

6 Проводити з працівниками закладу теоретичні та практичні заняття з ЦЗ 1 раз у квартал завгосп,

вихователь/ методист

7 Своєчасно проводити інструктажі працівників з охорони праці, безпеки

життєдіяльності та пожежної безпеки.

Постійно завідувач,

вихователь/

методист,

завгосп

Охорона праці
1 Опрацювати Закон України «Про охорону праці» Вересень

2023

завідувач

 

2 Проводити інструктажі з питань охорони праці зі співробітни-ками дошкільного закладу 1 раз у квартал завідувач

 

3 Контролювати роботу електрообладнання та допоміжних механізмів. постійно завідувач,

завгосп

4 Дотримуватися вимог заходів і розпоряджень з питань ОП. постійно співробітники
5 Виконувати вимоги Колективного договору та комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям, укладених з профспілковим комітетом. постійно завідувач,

голова ПК

 

6 Виконувати приписи органів державно- го нагляду з охорони праці, пожежної безпеки, цивільної оборони. постійно завідувач,

завгосп

Господарська діяльність
1 Підготувати приміщення дошкільного закладу до функціонування в зимовий період:

— підготувати систему опалення;

— здійснити виміри опору ізоляції електрообладнання;

— виконати профілактичні роботи в системі вентиляції;

— утеплити віконні та дверні блоки в усіх  приміщеннях дошкільного закладу

 

 

 

 

травень

травень

2024

червень

2024

Жовтень

2023

 

 

 

 

 

 

завгосп

 

 

 

техперсонал

2 Забезпечити достатню кількість та відповідну якість засобів індивідуального захисту робочого інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів постійно завгосп
3 Заготувати пісок для посипання доріжок травень двірники
4 Своєчасно здавати звіти: про використання електроенергії;

про використання гарячої та холодної води, інших ресурсів.

 

щомісячно завгосп
Контроль і керівництво
1 Харчоблоку:

Санітарно-гігієнічне та технічне становище.

Якість приготування їжі.

Закладка продуктів.

Стан інвентарю та його маркування.

Знімання залишків.

Отримання продуктів із комори. Видача їжі в групи.

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

завідувач,

сестра медична старша

 

 

 

 

 

2 Завгоспа:

Санітарне становище комори, підвальних та підсобних приміщень.

Обмін інвентарю, його списання та правильність ведення документації.

Стан електрообладнання та меблів.

Робота по економії тепла, води, електроенергії

 

Грудень

2023

 

Березень

2024

 

Жовтень 2023

постійно

 

 

завідувач

 

 

 

3 Кастелянки:

Стан м’якого інвентарю.

 

Графік зміни білизни.

 

Контроль за списанням м’якого інвентарю.

Ведення документації.

Ремонт білизни

 

Жовтень 2023

1р. на місяць

1р. в квартал

Постійно

 

завідувач

 

 

 

4 Комірника:

Санітарне становище комори та овочесховища.

Облік продуктів харчування.

 

Зберігання продуктів та овочів.

Знімання залишків.

 

Видача продуктів на харчоблок

Приймання продуктів з бази.

Термін реалізації продуктів харчування.

 

 

1р на місяць

1р на місяць

постійно

1р в квартал

щомісяця

щомісяця

постійно

 

завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ЖИТТЄВОГО

ПРОСТОРУ ДИТИНИ

 

п/п

Заходи Термін Відповідальні Примітка
 

Науково-методичне та кадрове забезпечення розвивального середовища

 

1. Оформити виставку методичної літератури і посібників зі створення розвивального середовища Вересень

2023

Вихователь-

методист

В.І. Куляс

2. Придбати іграшки та розвивальні посібники Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва вихователі

3. Поповнити дитячу бібліотеку творами, рекомендованими освітньою програмою для  дітей від 2 до 7 років «Дитина» Протягом року Вихователь-

методист

В.І. Куляс

4. Оформити виставку продуктивної діяльності батьків, вихованців та педагогів ЗДО  Протягом року Вихователь-

методист

В.І. Куляс

 

Соціально-психологічне забезпечення розвивального середовища

 

1 Проаналізувати забезпечення розвивального середовища щодо відповідності вимогам:

— пожежної безпеки;

— санітарії та гігієни

Щокварталу Вихователь-

методист

В.І. Куляс

старша медсестра

Н.Є. Сурко

2 Вивчити запити батьків щодо організації розвивального середовища в ЗДО Вересень

2023

Вихователі всіх вікових груп
3  Залучати кошти спонсорів для поновлення та поповнення розвивального середовища ЗДО  Протягом року  Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

 

Психолого-педагогічне забезпечення розвивального середовища в ЗДО
1. Проаналізувати стан розвивального середовища відповідно до вимог програми Вересень

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-

методист

В.І. Куляс

2.  Продовжувати удосконалювати розвивальне середовище в групах з метою створення оптимальних умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей Протягом року Вихователь-

методист

В.І. Куляс

вихователі

3. Поповнити матеріалами осередки сенсорного виховання дітей в групах раннього віку  Серпень

2023

Вихователь-

методист

В.І. Куляс,

вихователі груп ран.віку №1,8,10,17

4. Поповнити матеріалами розвиваючі ігрові осередки

 

 Серпень

2023

Вихователі всіх вікових груп
5. Поновити інвентар для праці в природничих осередках Серпень

2023

Вихователі всіх вікових груп
6. Поповнити групи конструкторсько-будівельним матеріалом

 

Січень

2024

Вихователі всіх вікових груп
7. Поповнити матеріалами осередки для проведення дослідницької діяльності

 

Січень

2024

Вихователі всіх вікових груп
8. Поповнити осередки СХД  обладнанням та матеріалами

 

Лютий

2024р.

Вихователі всіх вікових груп
9. Поповнити спортивним обладнанням осередки рухової активності

 

Вересень

2023

Вихователі всіх вікових груп
10. Поповнити кабінет практичного психолога методичними посібниками для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 

Вересень

2023р.

Пр.психолог

Я.К. Княжевська

 

Матеріально-технічне та медико-соціальне забезпечення розвивального середовища

1. Провести косметичний ремонт в групових приміщеннях Липень

2024

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Завгосп

О.П. Валевська

2. Пофарбувати ігрові майданчики, відремонтувати альтанки та обладнання на них Травень

2024

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Завгосп

О.П. Валевська

3. Поновити посуд в групах  До 01.09.2023 Вихователі всіх вікових груп
4. Поновити аптечки першої допомоги в групах До 01.09.2023 Вихователі всіх вікових груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Інструктажі

 

п/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітки щодо виконання
1.

 

Вступний

 

на робочому місці  Завідувач

Н.М. Кірєєва

 
2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

Первинний

 

 

Повторний

 

Позаплановий

 

Цільовий

на робочому місці

 

1 раз на 6 місяців

за потреби

 

за потреби

 Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 

 

 

 
Загальні інструкції з охорони праці
1. «Інструкція з протипожежної безпеки для працівників дошкільного навчального закладу» 1 раз на 6 місяців     Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 

 
2. «Інструкція з цивільної оборони та діях персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій для працівників дошкільного навчального закладу» 1 раз на 6 місяців

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

.

 
3. «Інструкція з електробезпеки для працівників дошкільного навчального закладу» 1 раз на 6 місяців

 

    Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 
4. «Інструкція з охорони праці на робочому місці»

(по посадам)

1 раз на 6 місяців

 

 Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 
5. «Інструкція з дотримання Санітарного  регламенту» щоквартально Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 

 
6. «Інструкція з надання першої долікарської допомоги» 1 раз на 6 місяців

 

  Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 
Інструкції з охорони життя і здоров’я вихованців закладу
1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного навчального закладу»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах –  «Профілактика травматизму»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах –  «Профілактика інфекційних захворювань»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Запобігання кишкових захворювань»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Безпека дітей при проведенні цільових прогулянок та екскурсій»

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Попередження отруєнь хімічними речовинами та отруйними рослинами»

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Дотримання технік безпеки під час організації трудової діяльності»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Про пожежну безпеку. Порядок евакуації дітей на випадок виникнення пожежі»

щоквартально

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інструкції з безпеки життєдіяльності для вихованців закладу
1.

2.

3.

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

10.

11.

12.

 

13.

 

14.

«Дитина і природа»

«Дитина і вулиця»

«Дитина і серед людей»

«Власне здоров’я дитини»

«Дитина  в груповій кімнаті»

«Дитина  в коридорі закладу»

«Дитина на прогулянковому майданчику»

«Дитина в музичній та спортивній залі»

«Дитина на пішохідному переході»

«Дитина і стихійні лиха»

«Захисти себе сам»

«Небезпека за межами дитячого садочка»

«Дитина в екстремальних ситуаціях»

«Дитина і  незнайомі люди»

 

 

щоквартально вихователі  
Інструкції з безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників та помічників вихователів
1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

«Інструкція з безпеки життєдіяльності працівників дошкільного навчального закладу під час освітнього процесу»

 

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації прогулянки з дітьми»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення за гартувальних процедур»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення занять з зображувальної діяльності»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час  організації сну»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій та піших переходів за межі дитячого садка»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час організації піших переходів»

«Інструкція з охорони праці та безпеки

життєдіяльності під час організації трудової діяльності дітей дошкільного віку»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час організації прийому їжі»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичного виховання, ранкової гімнастики, свят та розваг»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи з голкою»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи з ножицями»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час миття вікон, стін та проведення пилососних робіт»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час постачання їжі з харчоблоку до групи»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на драбині»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання групових кімнат та службових приміщень»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення ремонтних робіт»

4 рази на рік
 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

   
   
Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників харчоблоку
1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час обробки овочів, м’яса, риби»»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час розморожування холодильників»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на овочерізці»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час нарізання хліба»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час відкривання консервації та соків»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час приготування їжі»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час миття посуду»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час виконання кулінарних робіт»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на електром’ясорубці»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на електроплиті»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання на харчоблоці, коморі, овочесховищі та господарському блоку»

   
Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників пральні
1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час експлуатації водонагрівача»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прання білизни»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час сушки білизни»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на центрафузі»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прасування білизни»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності – «Правила прання білизни в дошкільному закладі»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання приміщень для прання та прасування білизни»

 

   
Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для інших  категорій  працівників

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час утримання сміттєвих баків»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання та належного утримання технічних приміщень та території закладу»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на ПЕОМ»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час поливання дерев, кущів та квітів»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання снігу»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час охорони об’єкту»

 

   

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Санітарно-просвітницька робота

 

№ п/п  

Зміст роботи

 

Термін

 

Відпові

дальний

 

Примітка

Примі

тка щодо вико-нання

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

З метою зміцнення та збереження здоров’я кожного вихованця систематично проводити інструктажі з охорони праці з працівниками закладу

 

Проаналізувати наявність   посадових інструкцій у колектива

 

З метою запобігання нещасних випадків стежити за дотриманням техніки безпеки у групах та на ділянках.

 

Оформити пам’ятки, щодо дій під час  надзвичайних ситуацій

 

Надати методичну допомогу з пропаганди правил пожежної безпеки та ТБ серед дітей.

 

Розробити та організувати заходи, спрямовані на дотримування дітьми правил дорожнього руху.

 

 

згідно графіка

 

 

 

 

 

серпень

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

1 раз на квартал

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Завідувач

 

 

наказ,

інструкції

 

 

 

 

 

посадові інструкції

 

 

інформа-ція до відома

 

 

 

пам’ятки

 

 

 

заходи

 

 

 

 

 

 

4.5. ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

до початку 20232024 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
І. Організація освітнього процесу в 20232024 навчальному році
1 Здійснити організаційні заходи щодо ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Серпень

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

2 Забезпечити організацію освітнього процесу в ЗДО за затвердженими в установленому порядку навчальними планами на 2023-2024 навчальний рік. до

31.08.2023

Вихователь –методист

В.І. Куляс

 

3 Сформувати оптимальну мережу ЗДО на 2023-2024 навчальний рік з урахуванням освітніх потреб та норм наповнюваності в групах. До

08.08.2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

4 Забезпечити комплектування ЗДО педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою у повному обсязі. до

25.08.2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

5 Тарифікувати педагогічних працівників навчального закладу на 2023-2024 навчальний рік згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогічних працівників. до 31.08.2023 Завідувач

Н.М. Кірєєва

6 Провести нараду при завідувачі з педагогами щодо ведення обов’язкової ділової документації на початок навчального року. 28.08.2023 Завідувач

Н.М. Кірєєва

7 Провести медичні огляди  працівників до початку навчального року спільно з відповідними органами охорони здоров’я відповідно до  наказу МОНмолодьспорту №1365 від 25.11.11 року «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів». Грудень

2023

Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

8 Забезпечити контроль за організацією харчування у ЗДО; безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» постійно Завідувач

Н.Є. Кірєєва

Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

9 Затвердити та погодити річний план роботи ЗДО на 2023-2024 навчальний рік. 24.08.2023 Вихователь –методист

В.І. Куляс

10 Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням вихованцями ЗДО. постійно Сестра медична старша

Сурко Н.Є.

11 Довести до відома педагогічних працівників ЗДО інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інші науково-методичні матеріали щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 2023/2024 навчальному році. до 24.08.2023 Вихователь –методист

В.І. Куляс

2. Підготовка матеріально-технічної бази ЗДО до нового навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

 
12 Створити належні санітарно-гігієнічні умови та належний стан безпеки життєдіяльності вихованців дошкільного навчального закладу. постійно Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

13 Провести своєчасний ремонт будівлі, приміщень, коридорів, капітальний ремонт  харчоблоку, водопровідних та каналізаційних мереж,  санітарно-технічного обладнання згідно з планом роботи дошкільного навчального закладу на літній період 2024 року Серпень

2023

Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

14 Забезпечити необхідний запас ліків та перев’язочного матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів. до 10.08.2023 Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

15 Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння. до 10.08.2023

 

Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

16 Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою. До серпня

2023

Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

17 Провести випробування спортивних знаряддя та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. до 08.08.2023 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

18 Облаштування території ЗДО:

·         покіс трави;

·         фарбування малих форм та спортивного обладнання;

·         знос сухостою;

·         дизайн квітників;

·         завезення піску.

червень-липень 2023 працівники закладу
19 Підготовка харчоблоку до початку навчального року: забезпечення справним холодильним та технологічним обладнанням, резервними джерелами гарячого водопостачання, до 08.08.2023 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

20 Забезпечити у ЗДО достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців. до 08.08.2023 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

21 Здача системи опалення згідно з правилами:

·         промивка теплових пунктів систем теплопостачання;

·         перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв;

·         приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації;

·         проведення гідравлічних випробувань;

·         забезпечення технічною документацією у повному обсязі.

до 08.08.2023 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Організаційно-педагогічна діяльність

5.1. Взаємодія  з батьками та законними представниками дітей

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка
1. Сприяти підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірності розвитку, навчання та виховання дошкільника Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

2. Залучати батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

3. Всебічно вивчати становище, статус родини та моделі взаємодії з батьками для здійснення диференційованого підходу Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

4. Залучати родину до активної участі в заходах дитсадка, формувати у батьків відчуття приналежності до колективу ЗДО як однодумців і спільників

 

Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

5. Провести загальні батьківські збори Жовтень 2023

Травень 2024

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

6. Провести групові батьківські збори Жовтень 2023 Квітень 2024

 

Вихователі всіх вікових груп
7. Проводити «Дні відкритих дверей» Остання четвер місяця Вихователі всіх вікових груп
8. Надавати батькам консультації Щомісячно Вихователі всіх вікових груп
9. Застосовувати інтерактивні методи  оформлення наочно – письмових форм роботи з батьками Протягом року Вихователь– методист

В.І. Куляс

10. Забезпечити участь батьків в озелененні території закладу дошкільної освіти Квітень

2024

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

11. Проводити творчі зустрічі батьків, педагогів з:

—         психологами;

—         представниками правоохоронних органів, пожежної служби;

—         вчителями школи.

 

 

Протягом  року

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

12. Продовжувати роботу з соціально незахищеними сім’ями:

— внести корекцію в соціальний паспорт ЗДО;

— подати списки дітей на надання пільг

 

 

Протягом  року

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ЗАГАЛЬНІ  БАТЬКІВСЬКІ  ЗБОРИ

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпо-відальний Примітки щодо виконання
 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пріоритетні напрямки роботи закладу в новому навчальному році

1.Пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу в новому навчальному році.

2.Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей.

3.Обрання членів ради дошкільного закладу.

4.Затвердження плану роботи ради закладу.

 

 

Жовтень

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 1.Звіт керівника ЗДО перед громадськістю про результати роботи  за

2023-2024 навчальний рік.

2.     Про підготовку до літньої оздоровчої кампанії 2024- 2025 н.р.

3.Звіт голови ради про участь у розвитку закладу та вдосконалення освітнього процесу.

 

 

 Червень

2024

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ

 

п/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про  виконання
1. Як підготувати дитину до закладу дошкільної освіти в умовах воєнного стану Вересень

2023

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

2. Навпроти чи поряд? або Як співпрацювати з батьками вихованців. Пам’ятка для батьків у час воєнної небезпеки Жовтень

2023

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

3. Безпека життєдіяльності: працюємо з батьками Листопад

2023

Вихователь

Н. МАРЧЕНКО

4. Як уберегти дитину від переохолодження? Як поводитися в натовпі? (Пам’ятки) Грудень

2023

 Вихователь

Г. ДАЗІДОВА.

5. Дитина захворіла в екстремальних умовах: дії батьків. Січень

2024

 Вихователь

О. ГЕРАСИМЧУК

6. Дитинство у цифровому форматі. Дитина і гаджети: поради для батьків Лютий

2024

Вихователь

А. ТЕРМІТ

7. Готовність дитини до навчання у школі: інтелектуальний аспект Березень

2024

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

8. Методики та тести, що допоможуть визначити рівень інтелектуальної готовності до шкільного навчання Квітень

2024

  Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

9. Організація загартування дошкільників влітку.  Почніть загартовувати дитину влітку Травень

2024

усі спеціалісти закладу

 

 

 

 

 

 

 

 5.4.   Групові батьківські збори

5.4.1.   Групи дітей раннього віку

Тема/зміст діяльності Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1.  «Будьмо знайомі!» Про адаптацію  дітей до  нових  умов  життя в  закладі дошкільної освіти.

1. Знайомство з організацією життєдіяльності дітей в групі. Програмові вимоги до рівня освіченості дитини раннього віку. Вікові психологічні особливості дітей раннього віку.

2. Як допомогти дитині в адаптаційний період (рекомендації).

3. «Яка моя дитина» (анкетування батьків).

 

Жовтень

2023

 

Вихователі груп,

 

практичний психолог

2.  «Будь здоровим, малюк!» — педагогіка оздоровлення в роботі з дітьми раннього віку.

1.   Перегляд заняття з фізкультури за участю батьків. (при виконанні умов карантину)

2.   Збереження й зміцнення фізичного здоров’я дітей – спільне завдання садочка й родини.

3.    Диспут «Педагогіка оздоровлення: «за» і «проти».

4.   Обмін досвідом сімейного виховання  (круглий стіл).

Січень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

3.  «Наші досягнення». Про підсумки діяльності групи за минулий 2023/2024 навчальний рік.

1. Показники  досягнень  дітей  (інформація).

2. Результативність взаємодії  закладу дошкільної освіти  й родини за рік (інформація).

3. Круглий стіл «Перший рік у дитсадку».

4.    Оздоровлення, охорона життя й здоров’я, безпека життєдіяльності  дітей улітку.

Травень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

5.4.2.   Групи дітей молодшого дошкільного віку

 

1.  «Як  полегшити адаптацію дитини до нових умов  перебування в  закладі дошкільної освіти». Завдання й зміст освітньо-виховної роботи в групі дітей молодшого дошкільного віку.

1. Знайомство з організацією життє-діяльності групи дітей молодшого дошкільного віку. Програмові вимоги до рівня компетентностей й вихованості  молодших дошкільнят.

2. Тест для батьків «Стилі й методи виховання дітей у сім’ї».

3. «Скринька побажань» (обмін думками, пропозиціями педагогів і батьків).

 

Жовтень

2023

 

Вихователі груп,

 

практичний психолог

2. «Щоб здоровими зростати». Про зміцнення й збереження здоров’я  дошкільнят.

1.   Перегляд заняття валеологічного спрямування.

2.  Круглий стіл «Як організувати фізичне виховання дитини в родині».

3.  «Приклад батьків – кращий взірець для дитини» (поради).

4.  «Перлинки здоров’я» (презента-ція нетрадиційних засобів оздоровлення дітей).

Січень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

3.  Наші досягнення.

1.    Виконання вимог програми, показники  досягнень  дітей  (доповідь).

2.    Результативність взаємодії закладу дошкільної освіти  й родини за рік (інформація).

3. Презентація  діяльності групи за навчальний рік.

4.  Організація оздоровлення, охорона життя й здоров’я, безпека життєдіяльності  дітей улітку (рекомендації).

 

Травень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

 

5.4.3.  Групи дітей середнього дошкільного віку

1  «Вітаємо чомусиків!» Про завдання виховання й розвитку дітей середнього дошкільного віку в  садочку  й родині.

1. Знайомство з організацією життєдіяльності групи дітей середнього дошкільного віку.

2.  Програмові вимоги до рівня освіченості й вихованості  дітей 5-го року життя.

3.  Тест для батьків «Чи знаєте Ви свою дитину».

4. «Скринька побажань» (обмін думками, пропозиціями педагогів і батьків).

 

Жовтень

2023

 

Вихователі груп,

 

практичний психолог

2     «Як виховати здорову дитину». Про зміцнення й збереження здоров’я  дітей 5-го року життя.

1.            Перегляд  заняття валеологічного спрямування.

  2. Поради щодо фізичного розвитку дітей.

3. Круглий стіл «Взаємозв’язок фізичного розвитку й успішного майбутнього дитини» (з досвіду сімейного виховання).

4. Диспут «Здоров’я – надбання чи спадковість».

5. Тренінг «Корисні фізичні вправи для малят і мами».

Січень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

3   Наші досягнення.

1.            Виконання вимог програми, показники  досягнень  дітей.

2.    Результативність взаємодії закладу дошкільної освіти  й родини за рік (інформація).

3. Презентація  «Діяльність групи за навчальний рік».

4. Організація оздоровлення, охорона життя й здоров’я, безпека життєдіяльності  дітей улітку (рекомендації).

 

Травень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

 

  5.4.4.  Групи дітей старшого дошкільного віку

 

1 «Сьогодні – дошкільнята, а завтра – школярі!». Про завдання виховання й розвитку дітей старшого дошкільного віку в закладі дошкільної освіти й родині.

1. Знайомство з організацією життєдіяльності групи дітей старшого дошкільного віку.

1.      2.  Програмові вимоги до рівня компетентностей й вихованості  дітей 6-го року життя.

3. Шляхи ефективної підготовки дитини до шкільного навчання в закладі й родині.

  4. Тест для батьків «Якою я бачу підготовку дитини до школи».

 

 

Жовтень

2023

 

Вихователі груп,

 

практичний психолог

2  «Виховуємо здорову особистість».  Фізичний розвиток дитини як скла-дова успішного навчання в школі.

1. Перегляд заняття з валеологічного виховання.

2. Поради щодо фізичного виховання дітей у родині.

3.  Круглий стіл  «Як привчити дитину берегти своє здоров’я» (обмін досвідом сімейного виховання).

 

Січень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

3 Наші досягнення.

1.  Виконання вимог програми, показники  досягнень  дітей, вікова зрілість дітей до навчання в школі (доповідь).

2. Про результати взаємодії  закладу й родини за рік.

3.  Організація оздоровлення, охорона життя й здоров’я, безпека життєдіяльності  дітей улітку (рекомендації).

 

 

Травень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

 

5.4.5.     Групи компенсуючого типу для дітей з порушенням мовлення

 

1.   Про завдання виховання й розвитку дітей з порушенням мовлення в ЗДО  й родині.

1. Знайомство з організацією життєдіяльності групи компенсую-чого типу, програмовими вимогами  до рівня освіченості й вихованості  дітей 5-6-го року життя.

2. Круглий стіл: «Визначальна роль сім’ї в розвитку мови дітей».

3. Поради учителя-логопеда щодо організації розвивальних занять в родині.

 4. «Скринька побажань» (обмін думками, пропозиціями педагогів і батьків).

 

Жовтень

2023

 

Вихователі груп,

 

практичний психолог

2. «Мови навчаємо, мовлення розви-ваємо». Спільна робота закладу дошкільної освіти  й родини з мовленнєвого розвитку дітей.

1.     Перегляд мовленнєвого заняття.

2.       Значення становлення мовле-ннєвої сфери дитини-дошкільника для його подальшого навчання в школі (інформація).

3.       Поради щодо розвитку мовлення дитини в родині.

4.     Мовні корекційні ігри й вправи для малят  (майстер-клас).

Січень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

3 Наші досягнення.

1.  Виконання вимог програми, показники  досягнень  дітей, результати корекційної роботи, вікова зрілість дітей 6-го року життя (доповідь).

2. Про результати взаємодії  закладу дошкільної освіти  й родини за рік.

3.  Організація оздоровлення, охорона життя й здоров’я, безпека життєдіяльності  дітей улітку (рекомендації).

Травень

2024

Вихователі груп,

 

практичний психолог

VI Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління)

6.1.Вивчення стану організації освітнього процесу

 

№ з/п Назва контролю Форма Вікова група Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Комплексний контроль
1.1.  Організація життєдіяльності дітей 4-го року життя До наказу  молодша

група

№19

Вихователі

Г. ДАЗІДОВА

Л. ГУСОНЬКА

Січень

2024

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

2.     Тематичний контроль
2.1. Особливості діяльності педагогічних працівників в інноваційному освітньому  просторі До педради, довідка,

наказ

Всі вікові групи Листопад

2023

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

2.2. Стан роботи з морально-патріотичного виховання в ЗДО До педради, довідка,

наказ

Старші групи

№ 7.13.15.18.16

Лютий

2024

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

2.3. Стан реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» До педради, довідка,

наказ

Середні групи № 2.11.12.14 Квітень

2024

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

 

3.Оперативно-оглядовий контроль

3.1. Стан      підготовки   закладу  до  нового навчального року до педради довідка,

наказ

всі вікові групи Серпень

2023

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

 

4.Оперативно-якісний контроль

 

4.1. Вивчення сформованості компетенцій дитини відповідно освітнім лініям Базового компоненту дошкільної освіти до відома

(аналітична документація)

 

всі вікові групи Вересень

2023

Травень

2024

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

4.2. Обстеження нервово-

психічного розвитку дітей раннього віку

до відома

(аналітична документація)

групи раннього віку №1,8,10,17 Жовтень

2023

Травень

2024

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

Пр.психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

Вихователі груп №1,8,10,17

 

4.3. Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей до відома

(аналітична документація)

всі вікові групи 1р/квартал Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

4.4. Ефективність проведення ранкової гімнастики та гімнастики пробудження до відома

(аналітична документація)

всі вікові групи Жовтень

Січень

Березень

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

5. Епізодичний контроль
 5.1. Виконання режиму дня  та проведення прогулянок до відома

(аналітична документація)

всі вікові групи Вересень

Листопад

Лютий

Квітень

 Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

6. Поперед­жувальний контроль
6.1. Підготовка вихователів до робочого дня до відома

(аналітична документація)

всі вікові групи  Постійно

 

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

6.2. Ведення       ділової документації до відома всі вікові групи  1 раз в квартал

 

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

6.3. Планування  освітньої  роботи, його зміст  та  якість до відома

 

всі вікові групи 1 раз на місяць Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

6.4. Організація харчування дітей в групах, виховання культурно-гігієнічних навичок до відома всі вікові групи  1р/квартал Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

1.     Порівняльний контроль
 

7.1.

Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі   до відома

(довідка)

старші групи

№7.13.15.18.19.4.5.6

    Квітень

2024

Вихователь- методист

В. КУЛЯС

Пр.психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ.

ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

             7.1. Вивчення Стану організації освітнього процесу

 

ВІДПОВІДАЛЬНІ: завідувач Наталія КІРЄЄВА, вихователь-методист Вікторія КУЛЯС,                   практичний психолог Яна КНЯЖЕВСЬКА

 

Напрями оцінювання Вимоги оцінювання Зміст контролю Вид контролю Форма відображення Термін Вікові групи
Освітнє середовище закладу дошкільної освіти Створення  комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання та праці

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО в умовах воєнного стану  

Тематичний

 

Довідка до педради

 

Листопад

2023

Усі дошкільні групи
Лютий

2024

Середні-старші групи
Стан роботи з морально-патріотичного виховання в ЗДО
Стан реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» Квітень

2024

Усі дошкільні групи
Підготовка закладу до нового навчального року

 

оглядовий Інформація  до виробничої наради Вересень

2023

Усі вікові групи
Організація харчування оперативний Картки аналізу Протягом року Усі вікові групи
Рівень проведення тижня безпеки та тижнів знань безпеки життєдіяльності, місячника цивільного захисту

 

оперативний Інформація до наказу Вересень, листопад, квітень, травень Усі дошкільні групи
Проведення ранкової гімнастики та занять з фізкультури

 

оперативний Картки аналізу Протягом року Усі вікові групи
Стан роботи з профілактики травматизму, охорони життя та здоров’я дітей

 

оперативний До відома на виробничу нараду 1 раз на квартал Усі вікові групи
Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації Виконання плану заходів із запобіганням проявам дискримінації та булінгу оперативний Інформація до адміністративної наради  

Березень

2024

 

 

 

 

 

 

 

Усі вікові групи
Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору Стан інклюзивної освіти з дітьми з ООП комплекс

ний

Довідка до наказу  

Грудень

2023

 

 

 

Дошкільні групи № 9,10,11,16,

18,19

Здобувачі дошкільної освіти.Забезпечення всебічного розвитку дитини, дошкільного віку, набуття неюжиттєвого соціального досвіду  

Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти

 

Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку

 

порівняль

ний

 

Таблиці, діаграми, інформація до наказу

Вересень, січень, травень  

Усі дошкільні групи

 

Стан роботи з морально-патріотичного виховання в ЗДО тематичний Довідка до педради Лютий

2024

Середні-старші групи

 

 

Стан реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» Квітень

2024

Усі дошкільні групи

 

Рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей Оперативний Картки аналізу Протягом року Молодші-середні групи

 

Рівень адаптованості дітей до умов ЗДО порівняль

ний

Звіт, таблиці Жовтень, травень Групи раннього віку

 

Аналіз організації та проведення гурткової роботи оперативний Картки аналізу Протягом року Середні-старші групи

 

Організація та проведення свят та розваг з дітьми оперативний до педагогічної години вибірково Усі вікові групи

 

 

Готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя порівняль

ний

Довідка до педради Травень

2024

Старші групи

 

 

Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі Дотримання розпорядку дня оперативний Інформація до виробничої наради Протягом року Усі вікові групи

 

 

 

Форми організації освітнього процесу оперативний Інформація на пед..годину Протягом року Усі вікові групи
Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу Стан ведення ділової документації попереджувальний Картки аналізу

 

Протягом року

 

Усі педагоги закладу

 

Зміст та якість перспективного та календарного планування попереджувальний Картки аналізу Протягом року Усі педагоги закладу

 

Підготовка педагога до робочого дня

 

попереджувальний Картки аналізу Протягом року Усі педагоги

 

Створення безпечного освітнього середовища в ЗДО в умовах воєнного стану тематичний Довідка до педради Листопад

2023

Усі дошкільні групи

 

Стан реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» Довідка до педради Квітень

2024

Усі дошкільні групи

 

 

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників Рівень педагогічної майстерності та система роботи педагогів, які атестуються персональ

ний

Картки аналізу Протягом атестаційного періоду Педагоги, що атестуються

 

Робота по самоосвіті. порівняль

ний

Таблиця, інформація до пед..години Травень

2024

 

Усі педагоги

 

 

Рівень впровадження інноваційних технологій оперативний Картки аналізу Протягом року Педагоги, що впроваджують інновації

 

Налагодження співпраці з  батьками, працівниками закладу дошкільної освіти Рівень проведення батьківських зборів оперативний Картки аналізу Жовтень

2023

Травень

2024

Усі вікові групи

 

 

Стан роботи з морально-патріотичного виховання в ЗДО тематичний Довідка до педради Лютий

2024

Середні-старші групи

 

Стан реалізації освітньої лінії «Дитина в соціумі» Квітень Усі дошкільні групи

 

 

Діяльність закладу щодо налагодження практики педагогічного наставництва та інших форм професійної співпраці. Молоді педагоги, наставники, вихователь-методист

 

Інформативність куточків для батьків оглядово-оперативна інформація до педради Вересень Усі вікові групи

 

Рівень адаптованості дітей до умов ЗДО порівняль

ний

Звіт, таблиці Жовтень, травень Групи раннього віку

 

Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти Результативність методичної роботи оперативний Інформація до наказу Травень Вихователь-методист
Управлінські процеси закладу дошкільної освіти Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань Аналіз виконання річного плану оперативний Інформація на виробничу нараду щомісяця

 

Вихователь-методист

 

 

 

Виконання рішень педагогічних рад оперативний Інформація до педради Листопад, лютий, квітень, травень Вихователь-методист

 

 

Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти комплекс

ний

Інформація до звітування завідувача перед громадкістю Травень

2024

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм Діяльність сайту закладу та групових Facebook-спільнот оперативний Інформація на пед..годину Лютий

2024

Усі вікові групи

 

 

 

 

Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників Визначення  психологічного клімату в групах, колективі оперативний Інформація до адміністративної наради Березень

2024

Усі вікові групи

 

 

 

Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. Дотримання політики академічної доброчесності під час провадження педагогічної діяльності. оперативний Інформація до виробничої наради Березень

2024

Усі педагоги закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Вивчення процесів функціонування

КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 

 

З  а   х   о   д   и

Термін

виконання

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Адміністративний контроль
1.

 

Здійснити комплектування груп відповідно до віку дітей.     до 01.09.2023  

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

2.

 

Здійснити комплектування  закладу педагогічними кадрами    До 01.09.2023 Завідувач

Н. КІРЄЄВА

3.

 

Перевірка готовності груп до нового навчального року До 01.09.2023  Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Вих.-методист

В. КУЛЯС

4. Здійснити тарифікацію працівників ЗДО До 16.09.2023 Завідувач

Н. КІРЄЄВА

5. Контролювати роботу комірника щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, додержання строків реалізації, вхідного контролю якості  продуктів постійно Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Сестра медична старша

Н. СУРКО

6. Контролювати роботу кухарів:

—     закладку продуктів  харчування;

—     якість приготування страв;

—     технологію приготування страв;

—     норми видачі порцій на  групи;

—     дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування;

постійно Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Сестра медична старша

Н. СУРКО

7. Контролювати роботу заступника завідувача господарством  щодо:

— своєчасного ремонту меблів, сантехнічного, спортивного обладнання;

— виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

— справності каналізаційної мережі

— справності теплового вузла

Постійно

 

 

 

 

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

 

8. Контролювати роботу м/сестер

—     ведення  документації  з організації харчування дітей в ЗДО;

—     ведення медичної  документації;

—         своєчасне придбання медикаментів та строки їх використання;

—         своєчасне обстеження дітей, проведення антрпометричні;

—     аналіз захворюваності;

своєчасне проходження мед. огляду

своєасне.

постійно Завідувач

Н. КІРЄЄВА

9. Контролювати роботу  машиніста із прання білизни:

— наявність та дотримання графіка

зміни білизни,якість прання білизни;

—     дотримання норм витрат миючих засобів;

—     збереження обладнання;

—  виконання інструкцій з ОП

Впродовж місяця Завідувач

Н. КІРЄЄВА

10. Перевіряти якість  прибирання приміщення Впродовж місяця Завідувач

Н. КІРЄЄВА

2. Фінансово-господарська діяльність
1. Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:

—       табелів на зарплату;

—       табелів щоденного відвідування  дітей;

—       накопичувальні відомості щодо харчування  дітей;

—     подання показників (вода,електроенергія, опалення)до системи енергомоніторингу

—     табель по харчуванню працівників ЗДО

Вересень

2023

 

 

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Сестра медична старша

Н. СУРКО

 

Заступник завідувача з господарства

О. ВАЛЕВСЬКА

Комірник

Л. КОВАЛЮК

 2. Подання в ЦБ № 3 документацію щодо проведення тарифікації . До 04.09

2023

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

Діловод

І. ДЗІГОВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плани-циклограми внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування: охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування

 

План-циклограма з охорони праці

 

№ п/п Зміст роботи Місяць
 серпень

 

серпень

вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень
1 Отримання Акта (Паспорта) готовності навчального закладу до нового навчального року +
2 Видання наказу «Про затвердження складу комісії для перевірки знань з охорони праці» +
3 Ознайомлення працівників навчального закладу з посадовими обов’язками з охорони праці за їх особистими підписами  +
4 Контроль за проведенням з учнями вступного інструктажу з охорони праці +
5 Видання наказу «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці’» +
6

 

 

 

 

Контроль за проведенням перевірки захисного

заземлення і опору ізоляції  електромереж

+
   7

 

 

 

 

Перевірка стану викладання предмету

«Основи безпеки життєдіяльності»

+ +
   8

 

Контроль за складанням шкільною комісією актів загального технічного огляду будівель та споруд навчального закладу + +
   9 Проведення атестації з охорони праці нових працівників +
 10 Контроль за веденням журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та

учнями, вихованцями

+ + +
  11 Підписання угоди з охорони праці

на календарний рік

+
 12 Затвердження Комплексного плану заходів щодо організації1 роботи з охорони праці +
 13 Видання наказу «Про організацію роботи з охорони праці»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+
 14 Видання наказу «Про порядок забезпечення пожежної безпеки на території, в будівлях, спорудах та приміщеннях навчального

закладу»

+
 15 Видання наказу «Про призначення

відповідального за електрогосподарство»

+
 16 Контроль за веденням журналу обліку

видачі інструкцій з охорони праці

+
 17 Контроль за веденням журналу обліку присвоєння 1 кваліфікаційної групи електробезпеки неелектро-технічному персоналу навчального закладу +
 18 Звіт комісії з охорони праці на зборах

трудового колективу

колективу

+
 19 Контроль за проведенням місячника з

вивчення Правил дорожнього руху

+
   20 Контроль за проведенням Єдиного дня протипожежної безпеки

у навчальному закладі

+

 

 

План-циклограма контролю організації роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ЗДО

Дні тижня Зміст контролю Періодичність контролю Відповідальний
 

Понеділок

Безпечність організації предметно — ігрового середовища на ігрових та спортивному майданчиках Щотижня Завідувач

Вихователь-методист

Сестра медична старша

Технічний стан будівлі, меблів, обладнання Щотижня Завідувач
Відповідність меблів зросту дітей, дотримання санітарних вимог Раз на квартал Завідувач

Вихователь-методист

Санітарно-гігієнічний стан ЗДО Щотижня Завідувач

Сестра медична старша

Проведення інструктажів на робочому  місці з ОБЖД Раз на квартал Вихователь-методист

Відповід. з ОП

 

Вівторок

Безпечність організації предметно — ігрового середовища у групових кімнатах. Щотижня Вихователь-методист
Дотримання температурного режиму  в групових кімнатах. Відповідність одягу дітей температурі повітря. Щотижня Завідувач

Сестра медична старша

Організація харчування Щотижня Завідувач

Вихователь-методист

Дотримання працівниками правил охорони праці  та безпеки життєдіяльності  під час освітнього процесу Щотижня Завідувач

Вихователь-методист

 

Середа

Планування роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності Щомісяця Завідувач

Вихователь-методист

Доцільність підбору методів і прийомів  та їх використання в освітньому процесі. Безпечність використання технічних засобів навчання дітей. Щотижня Завідувач

Вихователь-методист

 

Четвер

Робота вихователя з батьками:  використання різних методів та їх результативність Щотижня Завідувач

Вихователь-методист

Організація прогулянки, занять, проведення  спортивних свят та дозвіль Щомісяця Завідувач

Вихователь-методист

 

П’ятниця

Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення ранкової гімнастики, загартування, гімнастики пробудження Щотижня Завідувач

Вихователь-методист

Сестра медична старша

Рівень сформованості культурно — гігієнічних  навичок  у  дітей Раз на квартал Завідувач

Вихователь-методист

Сестра медична старша

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку За потреби Завідувач
Діагностика рівня засвоєння дітьми навичок правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях Двічі на рік Завідувач

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

роботи комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад №46 

Вінницької міської ради»

на літній оздоровчий період

 2024 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця

Методична робота

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Провести педагогічні години:

·        система загартування дітей улітку

·        правильна організація режиму дня – запорука фізичного та психічного здоров’я дітей

·        створення умов для полегшення адаптації дітей, що поступають у дошкільний заклад

червень

2024

 

 

серпень

2024

 

 

 

 

 

 

2 Провести консультації з педагогами на теми:

·        Організація оздоровлення дітей улітку

·        Попередження дорожньо-транспортного травматизму

·        Створення позитивного мікроклімату в групі

червень

2024

Серпень

2024

 

 

 

 

 

 

 

3 Забезпечити умови для ігор з піском, водою та повітрям Червень

2024

 .
4 Надати методичну допомогу педагогам  підготовці розваг, конкурсів для дітей двічі на місяць
5 Провести установче засідання педагогічної ради:

·        аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

·        підбиття підсумків оздоровлення дітей

затвердження плану роботи дошкільного закладу на 2022/2023 навчальний рік

Серпень

2024

 

 

 

 

 

 

 

 


Вивчення стану оздоровлення та організації життєдіяльності дітей улітку

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 Провести огляд на тему: «Оснащення педагогічного процесу до літньої оздоровчої компанії»  

Червень

2024

 

 

2 Попереджувальний контроль з питань:

·        організація прогулянки

·        дотримання режиму дня

·        систематичність загартування

·        дотримання питного режиму

·        організація харчування

·        забезпечення рухової активності дітей протягом дня

червень

серпень

2024

 

 

3 Методично-педагогічний контроль  організованої пізнавальної діяльності з фізичної культури червень

серпень

 

 

4 Оперативний контроль «Використання природних факторів з метою гармонійного розвитку дітей старшого дошкільного віку» червень

серпень

 

 

5 Оперативний контроль 1 раз на місяць  

 

6 Оперативний контроль «Забезпечення оптимальної рухової активності дітей дошкільного віку протягом дня» червень
7 Порівняльний контроль «Проведення Дня здоров’я» 1 раз на місяць
8 Вибірковий контроль «Зміст освітньої роботи у години ранкового прийому» 1 раз на місяць
9 Вибірковий контроль «Проведення ранкової гімнастики та фізкультури на свіжому повітрі» 1 раз на місяць
10 Вибірковий контроль «Проведення за гартувальних процедур» 1 раз на місяць
11 Вибірковий контроль «Дотримання санітарно-гігієнічних норм при зберіганні харчових продуктів та приготуванні їжі» 1 раз на місяць
12 Вибірковий контроль «Інформаційне наповнення куточків для батьків» 1 раз на місяць
13 Вибірковий контроль «Доцільність використання природних умов під час організації самостійної діяльності на прогулянках» 1 раз на місяць
14 Вибірковий контроль «Ведення документації педагогами» 1 раз на місяць
15 Вибірковий контроль «Дотримання правильного розпорядку дня, питного та повітряного режиму» 1 раз на місяць
16 Вибірковий контроль «Забезпечення оптимального рухового режиму впродовж дня» 1 раз на місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційно-педагогічна робота

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 Перевести роботу дошкільного  закладу на літній режим  До 01.06.2024
2 Забезпечити:

·        максимальне перебування дітей на свіжому повітрі

·        проведення занять згідно з літнім розкладом

·        організацію питного режиму

червень
3 Провести заходи  в рамках   Міжнародного дня захисту дітей:

·        музичне дозвілля

·        конкурс малюнка на асфальті

«Світ очима дітей»

 

червень
4 Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами з питань оздоровлення, загартування, харчування дітей та профілактики захворювань у літній період:

 

червень  серпень  .
5 Організувати туристичні походи та екскурсії (різної спрямованості) для дітей старшого дошкільного віку за участі батьків 1 раз на місяць
6 Скласти та погодити план спільної діяльності зі школою на 2024/2025 навчальний рік серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення червень  

 

2 Поновити добірку методичних рекомендацій щодо проведення таких оздоровчих заходів у літній період:

·        ходьба по траві, гальці, босоніж

·        купання в надувному басейні

·        «хвилинки-здоровинки»

·        масаж і самомасаж

·        сонячні та повітряні ванни

червень  

 

 

3 Поновити та систематизувати матеріали з рубрики: «На допомогу вихователям», «Працюємо влітку», «Поради лікаря» червень  .

 

4 Оформити виставку методичної літератури, періодичних видань, дитячої літератури до літнього оздоровчого періоду червень
5 Поповнити дидактичні матеріали, зразками посібників до занять червень

серпень

 .
6 Поповнити  предметно-ігрове розвивальне середовище в групах червень

серпень

вихователі
7 Поповнити методичну базу матеріалами з досвіду роботи вихователів червень
8 Оформити тематичні стенди серпень  .

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня фахової майстерності працівників

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 Провести заняття «Творчої майстерності для педагогів»:

·        виготовлення зображень та іграшок із природного матеріалу

·        малювання піском

·        зображувальні можливості природних матеріалів

·        фізичні вправи з нетрадиційним обладнанням

·        умови створення комфортного простору

 

 

червень

 

 

серпень

 

 

.

 

2 Надати консультацію на тему: «Ігрова пісочна терапія» червень
3 Провести огляд публікацій у фахових періодичних виданнях на новинок методичної літератури 1 раз на місяць  

 

4 Затвердити плани самоосвіти вихователів на 2024/2025 навчальний рік серпень

 

 

 

 


Додаток №4

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективний план

свят  та розваг

 

 

 

 

 

 

 

 

Свята

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

 

7.

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

11.

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

18.

 

19.

 

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

27.

 

28.

 

29.

 

 

30.

 

 

31.

 

 

32.

 

 

33.

 

 

34.

 

 

Свято до дня знань:

«Дитячий садок скликає діточок»

Ярмарка

«Чарівниця — осінь»

 

«Подорож за осіннім листочком»

« Свято парасольок та дощів»

«Казка осіннього лісу»

«Свято музики»

 

 

 

«Миколай у гості йде»

«Ой хто хто Миколая любить»

 

«Ніч на святого Миколая»

 

« Ялинка в дитсадку»

«В нас ялинка ось яка!»

«Зачарована ялинка»

«Добрий день, ялинко – диво!»

«Казку в гості кличуть люди – хай цей рік щасливим буде!»

« Різдво зустрічаємо  — коляду співаємо»

 

«Вже надходить ніч чарівна»

 

«Ой прийшло до нас святе Різдво»

Спортивне свято

«Зимові забави»

Спортивне свято

«Ми зі снігом дружимо , тому зростаєм дужими!»

Спортивне свято

«Зимові старти»

 

Родинне свято

«У колі дружної родини»

«Ось і Веснонька прийшла —  свято мами принесла»

«Кожен по-своєму маму вітає»

«Весняночку співаємо – матусеньок вітаємо»

«Як добре, коли з нами завжди поруч наші мами!»

«Весняний вернісаж»

«Великодня казочка»

«Великодні дзвони»

 

«Воістну воскресла Україна»

«Свято писанки»

 

«Свято мами і весни»

 

«Прощавай, наш садочок дитячий!»

 

« Мандрівка островами дитинства»

Фестиваль дитячої творчості

«Сяйво талантів»

 

вересень

 

 

жовтень

 

 

жовтень

 

жовтень

 

жовтень

 

листопад

 

 

 

грудень

 

 

 

 

грудень

 

 

грудень

 

грудень

 

грудень

 

 

грудень

 

 

грудень

 

 

 

січень

 

 

січень

 

 

січень

 

січень

 

січень

 

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

березень

 

 

березень

 

березень

 

 

 

березень

 

 

 

березень

 

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

 

квітень

 

 

травень

 

 

травень

 

 

травень

 

 

травень

 

 

 

Муз. керівники, вихователі

усіх вікових груп

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп № 7,13,15,16, 18

логопедичних груп № 4,5, 6

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп № 3,9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Муз. керівник Продан С.В.

вихователі гр. № 4,5, 6

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

старших груп №7,13,15, 16, 18

логопедичних груп № 4,5,6

Муз. керівники, вихователі

І мол. груп №1,8,10, 17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3,9, 19

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

логопедичних груп № 4,5,6

Муз. керівники, вихователі

І мол. груп №1,8,10, 17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3,9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Продан С.В.,

вихователі логопедичних гр.№4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

 

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол груп № 3, 9, 19

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Продан С.В.,

вихователі логопедичних гр.№4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп № 3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

 

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

логопедичних груп № 4,5,6

Муз. керівники, вихователі усіх вікових груп

 

Муз. керівники, вихователі

І мол. груп №1,8,10,17

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

 

 

Продан С.В., вихователі

логопедичних груп № 4,5,6

 

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

 

Муз. керівники, вихователі

логопедичних груп № 4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Продан С.В., вихователі

логопедичних груп №4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

 

Муз. керівники, вихователі усіх вікових груп

 

 

Розваги.

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
 

1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

 

16.

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

 

30.

 

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

 

36.

 

37.

 

38.

 

39.

 

 

 

 

«Весело у дитсадку»

 

«Любо нам гратися!»

 

« Упізнай, хто я» вечір пластичних загадок

«Ми пісеньки співаємо, у веселі ігри граємо!»

«Осіння казочка»

 

«Веселі музиканти»

 

«Ми маленькі українці»

«Чарівні звуки осені»

 

«Чудово грати нам в оркестрі»

« У гості до Ведмедика»

«Колисанки підспівуємо, розігруємо»

«У коло ставайте, танцюйте, співайте!»

«Щоб казка

зазвучала »

« Впізнав музику –танцюй!»

«Мотрійка на прогулянці» музична розповідь

«Пісню заспівай і у рухах передай»

Перегляд свята «Різдво стрічаємо –коляду співаємо»

«Із бабусиної скрині ми дістали казку нині»

«Впізнаєш мелодію – співай!»

«Про зимоньку співаємо»

«Гарно ми співаємо – весело всі граємо»

«Веселі мандрівники»

«Заспіваємо колисанку»

«Стрітення»

 

 

«Як Весна з Зимою зустрілися»

«Весняна казочка»

 

«Казкова подорож»

 

«Азбука безпеки»

 

«Кожна дитина повинна знати це з пелюшок»

«Свої права ти добре знай»

«Казочка про пасочку»

«Весна іде – тепло несе»

«Народні ігри на дідусевому подвір’ї”

«Ми –маленькі музиканти»

«Танцювальні вигадки хлопчиків, дівчаток»

«У сонечка в гостях»

 

«Малятам про Україну»

«Сплетем вінок весняний, діти!»

«В хоровод ми , діти, стали та веснянку заспівали»

 

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

 

вересень

 

жовтень

 

жовтень

 

жовтень

 

жовтень

 

жовтень

 

листопад

 

листопад

 

 

листопад

 

листопад

 

листопад

 

грудень

 

 

грудень

 

січень

 

 

січень

 

 

січень

 

січень

 

січень

 

лютий

 

лютий

 

лютий

 

 

лютий

 

березень

 

березень

 

березень

 

березень

 

 

березень

 

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

 

травень

 

травень

 

травень

 

травень

 

 

 

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

 

Муз. керівники, вихователі

І мол.груп №1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

Муз. керівники, вихователі

І мол.груп №1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

 

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

Муз. керівники, вихователі

І мол.груп №1,8,10,17

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

І мол.груп №1,8,10,17

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

 

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

Муз. керівники, вихователі

І мол.груп №1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

логопедичних гр. №4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №7,13,15,16, 18

Муз. керівники, вихователі

І мол.груп №1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі старших груп №7,13,15,16, 18

 

Муз. керівники, вихователі

І мол.груп №1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14, 15

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. № 4,5,6

Муз. керівники, вихователі старших груп № 7,13,15,16, 18

 

Муз. керівники, вихователі

І мол.груп №1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп № 3, 9, 19

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 2,11,12, 14

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. № 4,5,6,

старших груп №7,13,15,16, 18

 

 

 

Лялькові вистави

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

«Чарівне дерево»

 

 

«Лісові пригоди»

 

 

«Сніговик»

 

 

«Мушки – веселушки»

 

«Поросятко-невмиватко»

 

 

вересень

 

 

листопад

 

 

лютий

 

 

березень

 

 

травень

 

 

 

Муз. керівники, вихователі

гр. № 1, 6, 11, 16,

 

Муз. керівники, вихователі

гр. № 2, 7, 12, 17,

 

Муз. керівники,вихователі

гр. № 3, 8, 13, 18,

 

Муз. керівники, вихователі

гр. № 4, 9, 14, 19

 

Муз. керівники, вихователі

гр. № 5, 10, 15

 

 

Додаток №5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плани роботи гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи гуртка «Умілі ручки»

 

Керівник: вихователь гр..№7 Дячук Наталія Валеріївна

Мета гуртка:

Ознайомити дітей з технікою аплікації.

Вчити створювати композиції зі скоченого паперу.

 Розвивати дрібну моторику рук, удосконалювати техніку викладання та наклеювання скоченого паперу на тло.

Розвивати творчу уяву, фантазію, зорову та рухову пам’ять, образне мислення, естетичні почуття: форми, ритму.

Відпрацьовувати точність та узгодженість рухів рук та пальців.

Зацікавити дітей новими видами діяльності і викликати в них бажання створювати власні творчі композиції.


Вересень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Собачка».

Цілі. Вчити дітей створювати образ веселого песика, закріплювати вміння використовувати прийоми ліплення. Розвивати творчі здібності дітей.

Пластилін, сірники, дощечки, серветки, намистинки. «Ура! Я навчився!»

Л.Е.Белоусова.

2 Тема: «Овочі»

Цілі. Вчити дітей наклеювати об’ємну аплікацію, різати ножицями по прямій, складати папір навпіл. Развиваить творчість, уяву, дрібну моторику руки. Виховувати акуратність в роботі.

Кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, клей, пензлі, дощечки, серветки. «Конструювання з паперу в дитячому садку». И.В.Новикова.
3 Тема: «Осінній ліс» (колективна робота)

Цілі. Продовжувати вчити дітей складати аркуш навпіл, методом обриву, наклеювати листочки, розвивати творчість, уяву. Виховувати акуратність.

Фон паперу (зеленого кольору, ножиці, клей, кольоровий папір, серветки. Аплікація в дитячому садку для старшого віку.

И.В.Новикова.

4 Тема: «Квітковий мотив»

Цілі. Розвивати вміння покривати всю поверхню зображення листям, уяву, естетичний смак. Виховувати акуратність, старанність, вміння закінчувати роботу до кінця.

Висушені квіти різних відтінків, кольоровий картон, пензлик, клей ПВА, олівець. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів».

 

Жовтень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Тарілочка».

Цілі. Продовжувати вчити дітей використовувати насіння для прикраси посуду. Розвивати творчі здібності дітей, уяву, дрібну моторику руки.

Насіння кавуна, динні, клей ПВА. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!
2 Тема: «Мишка»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом природного матеріалу мак. Вчити акуратно, покривати силует маком. Розвивати посидючість, уяву, фантазію. Створити радісний настрій, бажання зробити подарунок своїми руками, подарувати близьким.

Кольоровий картон, мак, пшоно, шматочки шпагату, колосок, гарбузове насіння, клей, пензлі. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів».

Стр. 125.

3 Тема: «Їжачок готується до зими».

Цілі. Продовжувати вчити дітей використовувати природний матеріал соняшникове насіння, складати папір навпіл, створювати об’ємні фрукти. Розвивати творчі здібності дітей, уяву, дрібну моторику руки фрукти. Виховувати бажання працювати спільно, прагнення працювати разом.

Силует їжака, покритий пластиліном, соняшникове насіння, кольоровий папір, клей, пензлі, серветки. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!
4 Тема: «Осіння підвісна композиція»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом матеріалу (віск); вчити дітей обробляти листя у воску. Розвивати уяву, естетичний смак. Вчити працювати в колективі, розподіляти обов’язки між собою.

Половинки волоських горіхів, клей, нитки, листя з черешками, стара дерев’яна ложка, свічкові недогарки, стара каструля, гілка горобини. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів».

Стр. 141.

 

 

 

 

 

Листопад

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Гномик»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом матеріалу (нитками). Вчити складати навпіл і зав’язувати у вузол, створюючи при цьому веселих гномів. Розвивати творчість, посидючість терпіння.

Нитки для пряжі, силует картону, ножиці, кольоровий папір. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів».

 

2 Тема: «Мереживний замок»

Цілі. Вчити дітей зображати замок, використовуючи різні види мережива, розвивати творчі здібності дошкільника Виховувати посидючість, інтерес до заняття.

Мережива різних видів, кольоровий картон, лінійка, олівець, ножиці, клей. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр.113
3 Тема: «Страусенок»

Цілі. Вчити дітей в процесі аплікації виготовляти іграшки з поролону. Розвивати терпіння уяву, дрібну моторику руки. Виховувати інтерес до роботи з поролоном.

Кольоровий картон, ножиці, клей, поролон. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»
4 Тема: «Дерево з бісеру»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом матеріалу (бісер). Розвивати уяву, інтерес до роботи з бісером, посидючість. Виховувати бажання зробити подарунок своїм близьким.

Зображення дерева, бісер різних кольорів, розмірів. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр.93

 

Грудень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Черепаха»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом матеріалу фісташки. Вчити виконувати колективну саморобку, використовувати різні природні камінчики. Розвивати творчість, дрібну моторику руки, посидючість. Виховувати інтерес до виготовлення виробів.

Фісташки, силует черепахи, черепашки ячна крупа, кольоровий папір. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»
2 Тема: «Дівчинка»

Цілі. Продовжувати вчити дітей відміряти певну кількість ниток. Вчити складати навпіл і зав’язувати у вузол, створюючи при цьому забавних фігурок дівчаток. Розвивати творчість, посидючість терпіння. Виховувати до створення забавних фігурок, інтерес до роботи з нитками.

Нитки для пряжі, силует картону, ножиці, кольоровий папір. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»
3 Тема: «Овечки з вати»

Мета. Познайомити дітей з синтепоном. Вчити створювати іграшки, використовуючи вату. Розвивати творчість, посидючість. Виховувати акуратність в роботі, інтерес до створення іграшок з вати.

Кольоровий папір, жовтий картон, олівець, ножиці, вата, клей. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр.103.
4 Тема: «Ялинкові прикраси»

Мета. Познайомити дітей з новим видом природного матеріалу футляри від кіндерів, шкаралупа від яєць. Розвивати творчі здібності дошкільнят, дрібну моторику руки, фантазії, бажання створювати іграшки своїми руками.

Футляри з під кіндерів, кольоровий папір, упаковки від таблеток, клей, шкаралупа від яєць. Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

 

Січень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Як баба Яга допомагала Дідові Морозу».

Мета. Продовжувати вчити дітей створювати сюжетні картинки, використовуючи різні види паперів, фольгу, шкаралупу волоського горіха. Розвивати творчі здібності дітей, дрібну моторику руки. Створити радісний настрій при виготовленні, вчити працювати колективно.

Кольоровий папір, шкаралупа від горіхів, кольоровий картон, клей, ножиці, зубочистки, бісер. Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

2 Тема: «Ялинкові іграшки».

Мета. Продовжувати вчити дітей використовувати у своїй творчості голки від ялини, сосни. Розвивати творчі здібності, дрібну моторику руки. Вчити працювати колективно. Виховувати почуття взаємодопомоги.

Голки від ялини, сосни, клей, кольоровий папір, кольоровий картон, кисті, силует предметної картинки (ракети, будиночка, тощо) Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

3 Тема: «Ялинка»

Мета. Вчити дітей створювати зображення ялинки, використовуючи глянцеві журнали. Розвивати творчі здібності дітей, уяву, вміння вирізати предмети з журналу.

Старі глянцеві журнали, кольоровий папір і картон, червоні вовняні нитки, голка, золоті намистини, клей, ножиці. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр.57.
4 Тема: «Сніговик»

Мета. Продовжувати вчити дітей використовувати у роботі з аплікації папірусову папір. Закріпити вміння, відриваючи шматочки паперу, формувати з неї маленькі грудочки і покривати ними силует сніговика. Розвивати посидючість терпіння.

Біла папірусний папір, синій картон, кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр62

 

Лютий

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Півник»

Мета. Вчити дітей створювати іграшки, використовуючи стаканчики з-під йогурту. Развитваь творчі здібності дітей, вміння згортати папір по діагоналі. Виховувати посидючість, бажання майструвати іграшки своїми руками, дарує їхнім малюкам.

Стаканчики з-під йогурту, заготовки з кольорового паперу, клей, пензлі, Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».Стр.46

2 Тема: «Іграшки із сірникових коробок» (За казкою «Три ведмедя»)

Мета. Продовжувати вчити дітей виготовляти іграшки, використовуючи сірникові коробки. Розвивати творчі здібності, уяву. Розвивати вміння складати казку за казці, розвивати зв’язне мовлення.

Сірникові коробки, кольоровий папір, ножиці, клей, пензлі Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

Стр.101

3 Тема: «Риба з гудзиків».

Мета. Продовжувати вчити дітей виконувати аплікацію, використовуючи гудзики різного розміру. Развиваить окомір, естетичний смак, дрібну моторику руки.

Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр96.

4 Тема: «Кромка» (З тканини)

Мета. Познайомити дітей з роботою з тканини. Формувати навички роботи з тканини. Вчити дітей всиляти нитку в голку, і витягуючи нитку створювати кромку на тканини.

Тканина однотонна розміром 15*15см; 20*20см, кольорові нитки, ножиці. А.В.Белошистая, О.Г.Жукова.

«Чарівна голочка».

 

Березень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Наші улюблені іграшки»

Мета. Познайомити дітей «з швомвперед голку». Шити голкою по намічених точках. Сприяти розвитку сенсомоторики — узгодженості в роботі очей і рук, вдосконаленню координації рухів, гнучкості пальців і їх силі.

Кольоровий картон, нитки муліне, прості нитки, ножиці, калька, олівець, голка. А.В.Белошистая, О.Г.Жукова.

«Чарівна голочка».

2 Тема «Наші улюблені іграшки».

Мета. Познайомити дітей «з швомвперед голку». Шити голкою по намічених точках. Сприяти розвитку сенсомоторики — узгодженості в роботі очей і рук, вдосконаленню координації рухів, гнучкості пальців і їх силі.

Кольоровий картон, нитки муліне, прості нитки, ножиці, калька, олівець, голка А.В.Белошистая, О.Г.Жукова.

«Чарівна голочка».

3 Тема: «Пташка — підвіска»

Мета. Вчити дітей згортати папір гармошкою. Розвивати дрібну моторику рук, координацію рухів, естетичний смак. Виховувати інтерес до виготовлення пташок.

Кольоровий картон, кольоровий папір, клей, пензлі, олівець, фломастери, нитки, конфетті. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр131.

4 Тема: «Стрижі»

Мета. Продовжувати вчити дітей создаватьизображения птахів у процесі аплікації. Розвивати творчі здібності дітей. Виховувати акуратність, посидючість.

Картон, силует стрижа, клей ПВА, пензлик, манна крупа, мак харчовий. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!»

Стор.41.

 

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Картини та орнаменти з яєчної шкаралупи»

Мета. Вчити дітей створювати в процесі аплікації квіти.

Сприяти розвитку сенсомоторики — узгодженості в роботі очей і рук, вдосконаленню координації рухів, гнучкості пальців і їх силі.

Кольоровий картон, зображення рослини, шкаралупа, пофарбована в різний колір. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів». Стр.40

 

2 Тема: «Зайчик» (циліндра)

Мета. Продовжувати вчити детейизготавливать іграшки, використовуючи форму циліндра. Розвивати творчість, дрібну моторику рук, вміння працювати колективно. Створити умови для обігравання казки.

Кольоровий картон, папір, ножиці, клей, пензлик, серветка. Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

Стр.45.

3 Тема: «Змійки»

Мета. Вчити дітей виготовляти іграшки з глянцевих журналів. Закріпити вміння згортати смужку паперу навпіл, закріплювати її на картоні.

Глянцеві журнали, картон, ножиці, клей, пензлик. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр82.

4 Тема: «Повітряний квітка»

Мета. Вчити дітей виготовляти квіти, використовуючи гофрований папір. Розвивати уяву, дрібну моторику руки, фантазію, творчість.

Кольоровий гофрований папір, копірка для переведення викрійок, клей, пензлик, ножиці, лінійка, олівець. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр84

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Морозиво»

Мета. Продовжувати вчити дітей працювати з серветками. Формувати з них маленькі грудочки і заповнювати поверхню силуету. Развиваить сенсомоторики, силу і гнучкість рук.

Кольоровий картон, зображення вази, серветки 2-3 кольорів, клей, пензлик, ножиці. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!»

Стор.73.

2 Тема: «Баранець»

Мета. «Вчити дітей працювати з крупою, створюючи при цьому аплікацію Розвивати дрібну моторику руки, інтерес до роботи з крупою.

Картон прямокутного кольору, набір пластиліну, гречана крупа. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!»

Стор.37.

3 Тема: «Літній луг»

Мета. Вчити дітей створювати вироби, використовуючи банки з під чаю, кави. Розвивати творчі здібності дітей, згинати папір по намічених лініях. Виховувати інтерес виробам.

Клей, ножиці, копірка для переведення викрійок, олівець, лінійка, банки від консервів, кольоровий папір. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр120-121

4 Тема: Зачіски для дівчаток»

Мета. Вчити дітей надавати зачіску дівчаткам, використовуючи прийом намотування смужки паперу на олівець. Развиватьтворчество, дрібну моторику руки.

Біла папір, фломастери, ножиці. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр70-71.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ГУРТОК З НЕТРАДИЦІЙНОГО МАЛЮВАННЯ

«ВЕСЕЛА ПАЛІТРА» 

Керівники гуртка: вихователь гр. №16 – Снігур Тетяна Олександрівна, Гавриш Юлія Вікторівна

Мета гуртка:

 • ознайомити дітей з технікою малювання кольоровою фарбою;
 • ознайомити дітей з технікою малювання – відкритою долонею фарбами(прикладанням);
 • ознайомити дітей з технікою малювання свічкою;
 • ознайомити дітей з технікою малювання – ниткографія;
 • формувати вміння друкувати опалим листям на аркуші паперу, попередньо нафарбованим гуашшю;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання (зібганим папером);
 • розвивати у дітей фантазію, передаючи зовнішній вигляд підводних водоростей за допомогою зубної щітки;
 • вчити дітей малювати круглу форму шляхом нарощування по колу від крапки;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – коробкою від сірників;
 • розвивати творчу уяву, фантазію, зорову та рухову пам’ять, образне мислення, естетичні почуття: форми, ритму, кольору, пропорції;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – монотипія;
 • відпрацьовувати точність та узгодженість рухів та пальців;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – штампуванням;
 • зацікавити дітей новим видом діяльності і викликати в них бажання створювати власні творчі композиції;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – манкою;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – пір’ям, створюючи образ вітру, передаючи його характер;
 • ознайомити дітей з нетрадиційним методом малювання – набризком;
 • ознайомити дітей з нетрадиційним методом малювання – набивання пензликом;

Матеріали

 • кольорова крейда;
 • білий папір; тонований папір;
 • гуаш біла, жовта, синя ,червона, голуба, коричнева;
 • свічки;
 • ємність для вмочування ниток у гуаш,
 • серветки;
 • ємність для вмочування долоні у гуаш;
 • опале листя;
 • ємність для вмочування листя;
 • пензлики, ємність з водою;
 • коробки від сірників;
 • поролон; гусяче пір’я;
 • клей ПВА, манка;
 • мокрий папір.

ПЛАН   РОБОТИ   ГУРТКА

Вересень

 

 1 Спогади про літо
2 Дощик
3 Святковий салют
4 Кетяг калини
Жовтень

 

1 Чарівний світ ниточки
2 Равлик в акваріумі
3 Дерево восени
4 Танок осіннього листя
5 Гриб
Листопад

 

1 Водяне царство
2 Невгамовні, як пушинки, попливли у даль хмаринки
3 Дерево восени
4 Морські фантазії
Грудень

 

1 Сонечко  
2 За казкою «Рукавичка»  
3 Ялинка  
4 Снігова баба  
5 Снігові грудочки  
Січень

 

1 Засніжена ялинка  
2 Сніжинка  
3 Сніговик  
Лютий

 

1 Мережевне деревце
2 Етюди Мороза
3 Вітер
4 Зоряна ніч
Березень

 

1 Листівка для мами
2 Вербові котики
3 Мімози
4 Чудові квіти
Квітень

 

1 Барви веселки
2 Букет квітів
3 Космос
4 Дерево весною
5 Кульбабки
Травень

 

1 Тюльпан
2 Квіти
3 Квітучий луг
4 Малюю те, що бачу

 

 

План роботи гуртка

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Дата Тема та мета План  проведення
Заняття №1

Тема: Спогади про літо.

Малювання кольоровою крейдою.

Мета: Ознайомити дітей з технікою малювання кольоровою крейдою. Формувати вміння створювати малюнок за власним бажанням, задумом. Вчити дітей малювати по пам’яті, передаючи в малюнку власні враження, виразність образів, правильно добираючи кольори, поєднуючи їх в кольоровій гамі. Розвивати почуття насолоди від виконаної роботи, вміння доводити розпочату справу до кінця, оцінювати свій малюнок і малюнок інших дітей. виховувати інтерес до малювання кольоровою крейдою.

 

1.Вступна бесіда про літо.

2.Підбір матеріалу (кольорової крейди)

3.Ознайомлення з технікою малювання кольоровою крейдою.

4.Послідовність малювання сюжетів.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз робіт, підсумок.

Матеріал: кольорова крейда.

Заняття №2

Тема: Дощик. Малювання відкритою долонею фарбами.

Мета: Ознайомити дітей з технікою малювання – відкритою долонею фарбами(прикладанням). Вчити використовувати відповідні фарби; формувати вміння працювати з фарбою(білою, жовтою, червоною). Викликати у дітей емоційний відклик. Виховувати інтерес до неживої природи і нахил до творчої діяльності, бережне ставлення до зображувального матеріалу.

1.Вступна бесіда про дощ.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з технікою малювання відкритою долонею фарбами.

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш біла, жовта, синя червона,  посуд для вмочування долоні у гуаш, серветки, папір.

Заняття №3

Тема: Святковий салют. Малювання свічкою.

Мета: ознайомити дітей з технікою малювання свічкою. Розвивати у дітей естетичне сприймання, інтерес до суспільних явищ, уміння передавати побачене (салют) на своєму малюнку свічкою. Вчити емоційно сприймати малюнок. Викликати у дітей бажання насолоджуватися створенням красивого. Виховувати любов до свого міста.

1.Бесіда про святкування Дня міста, святковий салют.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення з технікою малювання – свічкою.

4.Показ зразка та послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш синя, альбомний папір, свічки, пензлики, ємність для води, серветки.

Заняття №4

Тема: Кетяг калини. Малювання пальчиком.

Мета: вчити дітей зображувати гуашшю гілочку калини з плодами: за допомогою пензлика – гілочку калини, за допомогою пальчика – ягоди калини. Розвивати самостійність, акуратність, вміння оцінювати свій малюнок і малюнки інших дітей. Виховувати естетичний смак, вміння милуватися намальованим, отримувати естетичну насолоду, інтерес, любов до природи, до рідного краю.

1.Бесіда про дерева та кущ калини восени.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з технікою виконання малювання пальчиком.

4.Показ зразка та послідовності виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш червоного та зеленого кольорів, папір, пензлики, посуд для вмочування пальчика, ємність для води ,серветки.

 

ЖОВТЕНЬ

 

Заняття  №5

Тема: Чарівний світ ниточки. Малювання ниткою.

Мета: ознайомити дітей з технікою малювання – ниткографія. Формувати вміння створювати малюнок за власним бажанням, задумом. Вчити працювати з жовтою фарбою. Викликати у дітей емоційний настрій від побаченого витвору мистецтва. Розвивати самостійність, увагу. Виховувати естетичний смак, інтерес до малювання ниточкою.

1.Вступна бесіда.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з технікою малювання – ниткографією.

4.Показ послідовності виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш жовта,  посуд для вмочування ниток у гуаш, серветки, папір.

 

Заняття №6

Тема: Равлик в акваріумі. Малювання пальчиком.

Мета: закріпити з дітьми прийом малювання пальчиком. Вчити дітей малювати равлика пальчиком методом накручування, передаючи в малюнку схожість з натурою. Вчити  визначати форму равлика. Розвивати увагу, уяву, спонукаючи   дітей домальовувати водорості. Сприяти вихованню стійкого інтересу до малювання, любові до природи.

1.Бесіда про мешканців акваріума, равлика, розгляд його.

2.Підбір матеріалу.

3.Закріплення техніки малювання пальчиком.

4.Показ послідовності виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: альбомні листки

тоновані в блакитний колір,

пензлики, вода в стаканчиках, гуаш зеленого та коричневого кольору,

ємність для вмочування пальчика.

Заняття №7

Тема: Дерево восени. Малювання долонею і пальчиком.

Мета: закріпити з дітьми  методи малювання долонею і пальчиком. Вчити передавати в малюнку дерево(коричневою фарбою) за допомогою долоні (прикладання), за допомогою пальчика домальовувати листочки (жовтою та червоною фарбами). Викликати емоційний настрій. Виховувати інтерес до живої природи і нахил до творчої діяльності.

1.Бесіда про осінь, дерева восени.

2.Закріплення знань і умінь дітей про техніку малювання долонею і пальчиком.

3.Показ послідовності виконання роботи.

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш чорного, жовтого, червоного та коричневого кольорів, стаканчики з водою, пензлики, серветки, ємність для вмочування пальчика та долоні.

Заняття №8

Тема: Танок осіннього листя. Друкування опалим листям. (колективно).

Мета: вчити дітей користуватися фарбами: жовтою, червоною, коричневою. Формувати вміння друкувати опалим листям на аркуші паперу, попередньо нафарбованим гуашшю. Закріпити знання дітей про осіннє явище – листопад. Розвивати уяву, фантазію. Виховувати акуратність і наполегливість в роботі, любов до природи, рідного краю.

1.Бесіда про осінь, листопад.

2.Закріплення умінь, знань дітей про техніку друкування опалим листям.

3.Самостійна робота дітей.

4.Аналіз колективної роботи, підсумок.

Матеріал: опале листя, папір, гуаш червоного, жовтого, коричневого кольорів, серветки, ємність для вмочування листя.

Заняття №9

Тема: Гриб. Малювання свічкою.

Мета: закріпити з дітьми техніку малювання свічкою. Розвисати самостійність, естетичну потребу малювання дітей свічкою, емоційно сприймати малюнок, акуратність під час замальовування гриба коричневою гуашшю. Прищеплювати любов до рідної природи, бажання берегти її. Виховувати інтерес до техніки малювання свічкою.

1.Бесіда про гриби.

2.Закріплення техніки малювання свічкою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, свічки,

гуаш коричневого кольору, пензлики, ємність для води , серветки.

 

 

ЛИСТОПАД

 

Заняття №10

Тема: Водяне царство. Малювання долонею. (колективно)

Мета: розвивати фантазію, передаючи зовнішній вигляд підводних мешканців за допомогою пальчиків, долоньки, бічної сторони долоні. Виховувати акуратність і наполегливість у роботі, любов до живої та неживої природи.

1.Бесіда про водних мешканців.

2.Закріплення техніки малювання долонею, пальчиком

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш синього,

жовтого, зеленого, червоного кольорів, ємність для води, серветки.

Заняття №11

Тема: Невгамовні, як пушинки, попливли у даль хмаринки . Малювання зібганим папером.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання (зібганим папером). Вчити дітей передавати вигляд хмаринки зібганим папером. Розвивати зорову пам’ять, окомір, самостійність. Виховувати акуратність у роботі.

1.Спостереження за хмарами.

2.Закріплення техніки малювання зібганим папером.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш блакитного кольору, зібганий папір, спец. посуд для вмочування зібганого паперу, ємність для води, серветки.

Заняття №12

Тема: Дерево восени. Малювання свічкою.

Мета: закріпити  уміння правильно держати та малювати свічкою. Вчити малювати дерево восени свічкою, композиційно правильно розміщувати зображення дерева та зафарбовувати зображення жовтою фарбою. Виховувати акуратність та наполегливість у роботі, любов до природи. Розвивати образне сприймання.

1.Спостереження та бесіда про дерева.

2.Закріплення знань, умінь про техніку малювання свічкою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, свічки,

гуаш жовтого кольору, пензлики, ємність для води, серветки.

 

Заняття №13

Тема: Морські фантазії. Малювання зубною  щіткою.

Мета: розвивати у дітей фантазію, передаючи зовнішній вигляд підводних водоростей за допомогою зубної щітки. Виховувати охайність, наполегливість у роботі, любов до живої та неживої природи, інтерес до образотворчого мистецтва.

1.Бесіда про водяні рослини.

2.Закріплення  умінь дітей техніки малювання зубною щіткою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш синього,

жовтого, зеленого кольорів, спец. Посуд для набирання фарби зубною щіткою, ємність для води, серветки.

 

ГРУДЕНЬ

 

Заняття №14

Тема: Сонечко. Малювання долонею.

Мета:  закріпити техніку малювання – відкритою долонею. Формувати вміння працювати з жовтою фарбою. Викликати у дітей емоційний відклик. Виховувати інтерес до неживої природи і нахил до творчої діяльності, бережне ставлення до зображувального матеріалу.

 

1.Вступна бесіда про зиму, яке сонце взимку.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з технікою малювання відкритою долонею фарбами з провертанням паперу.

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш  жовта, посуд для вмочування долоні у гуаш, серветки, папір.

Заняття №15

Тема: За казкою «Рукавичка» (колективно)

Мета: продовжувати вчити дітей передавати в малюнку сюжет за казкою «Рукавичка»(дерева взимку, ведмедика та рукавичку), додержуючись пропорцій, закріпити знайомі прийоми малювання. Виховувати акуратність у роботі. Розвивати творчу ініціативу.

1.Пригадування казки за ілюстраціями. Спостереження та бесіда про дерева.

2.Підбір матеріалу.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: тонований папір, гуаш коричневого, білого та зеленого кольорів, пензлики, ємність для води, серветки.

 

Заняття №16

Тема: Ялинка. Малювання зубною щіткою.

Мета: продовжувати знайомити дітей з технікою малювання — зубною щіткою. Вчити зображати ялинку з її характерними ознаками; рівномірно вмочувати щітку у гуаш, наносити щіткою зверху вниз гілки, композиційно правильно розміщувати зображення на аркуші паперу. Розвивати зорову пам’ять. Виховувати любов до природи.

1.Розгляд ялинки на ілюстрації. Бесіда про дерева з порівнянням.

2.Закріплення  умінь дітей техніки малювання зубною щіткою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: зубні щітки, папір, гуаш зеленого та коричневого кольорів, спец. посуд

для набирання фарби зубною щіткою, ємність для води, серветки.

Заняття №17

Тема: Снігова баба. Малювання свічкою.

Мета: закріпити  уміння правильно держати та малювати свічкою. Вчити передавати характерну форму снігової баби свічкою, композиційно правильно розміщувати зображення  округлих форм на за тонованому  папері. Виховувати акуратність та наполегливість у роботі, любов до природи. Розвивати образне сприймання.

1. Попередня робота: ігри зі снігом, бесіда про сніг (вологий — ліпиться)

2.Закріплення знань, умінь про техніку малювання свічкою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, свічки, гуаш

голубого кольору, пензлики, ємність для води, серветки.

 

Заняття №18

Тема: Снігові грудочки.

Мета: вчити дітей малювати круглу форму шляхом нарощування по колу від крапки; розвивати емоційний відгук на зимові явища та ігри дітей зі снігом. Виховувати інтерес до роботи з матеріалом, крейдою.

1.Попередня робота: ігри зі снігом, бесіда про сніг, досліди.

2.Закріплення техніки малювання крейдою.

3.Показ послідовного виконання роботи.

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз та підсумок.

Матеріал: тоновані аркуші синього кольору, біла крейда, картина «Діти катають снігові кулі»

 

СІЧЕНЬ

 

Заняття №19

Тема: Засніжена ялинка.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання – коробкою від сірників. Вчити дітей розташовувати аркуш паперу вертикально, визначати середину аркуша, через яку пройде стовбур дерева. Формувати вміння робити відтиски розташовуючи від верхівки вздовж  стовбура на трьох рівнях, збільшуючи до низу кількість відтисків і їхню довжину. Закріпити домальовування снігового намету: приставивши відтиск, і не відриваючи коробку від паперу, трохи просуваючи її у бажаному напряму внизу. Вчити дітей наносити фарбу на грань коробки плоским широким пензликом. Виховувати вміння про те, щоб фарбу наносити досить швидко, щоб вона не підсихала.

1.Розгляд засніженої  ялинки на ілюстрації. Бесіда про дерева, сніг.

2.Ознайомлення  умінь дітей з технікою малювання –коробкою від сірників.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: коробки від сірників, папір, гуаш білого та коричневого кольорів, ємність для води, пензлики, серветки.

 

Заняття №20

Тема: Сніжинка.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання – монотипія. Вчити дітей складати аркуш паперу тотожно, пояснюючи поняття «симетрія», малюючи на одній стороні чи посередині згину, потім згорнути аркуш навпіл і притиснути його долонею. Формувати навички з малювання за нетрадиційною технікою. Розвивати творчі здібності, фантазію. Закріпити кольори (білий, синій). Виховувати вміння слухати пояснення вихователя, правильно відтворювати запропоновані дії.

1.Бесіда про зиму.

2.Ознайомлення з технікою малювання  — монотипія.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш білого та синього кольорів, пензлики, ємність для води, серветки.

 

Заняття №21

Тема: Сніговик. Малювання поролоном.

Мета: вчити  дітей малювати поролоном, починаючи знизу аркуша паперу від найбільшого кола до найменшого. Визначати ступінь уміння відтворювати малюнок за зразком, рівень розвитку, зорового сприйняття. Закріпити навички розміщувати малюнок посередині аркуша паперу; колір, кількість кіл та їх розмір. Виховувати здатність до відтворення за зразком, точність рухів, вміння слухати, розуміти і виконувати прохання.

1. Попередня робота: ігри зі снігом, бесіда про сніг (вологий — ліпиться)

2.Закріплення знань, умінь про техніку малювання поролоном.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, поролон,

гуаш голубого кольору та білого, ємність для води, серветки.

 

 

ЛЮТИЙ

 

Заняття №22

Тема: Мережевне деревце. Малювання штампуванням.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання — штампуванням. Вчити дітей малювати дерево: за допомогою штампу — крону та закріпити вміння проводити вертикальні лінії (стовбур і гілки) пензликом. Розвивати творчу уяву. Виховувати акуратність і наполегливість у роботі, любов до природи.

1.Спостереження за деревами, засніженими, бесіда про дерева.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з новою технікою малювання

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: тоновані темно-синього кольору альбомні аркуші, гуаш білого кольору, пензлик, сира картопля, серветки.

Заняття №23

Тема: Етюди Мороза. Малювання манкою.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання — манкою. Вчити дітей створювати на папері візерунок за допомогою манки. Розвивати фантазію, творчі здібності, композиційне вміння побудови малюнка. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі, самостійність.

 

1.Спостереження за візерунками на вікні, бесіда, читання вірша В.Титенко «Морозець взяв олівець»

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з новою технікою малювання

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: тонований папір, клей ПВА, манка, серветки.

Заняття №24

Тема: Вітер. Малювання пір’ям.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання – пір’ям, створюючи образ вітру, передаючи його характер. Розвивати образне мислення, зорову пам’ять, спостережливість. Виховувати інтерес до явищ неживої природи, бажання малювати їх.

1.Спостереження за вітром, читання вірша М.Познанської

«Вітер», бесіда.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з новою технікою малювання

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гусяче пір’я, тонований папір, біла фарба, ємність для води, серветки.

Заняття №25

Тема: Зоряна ніч. Малювання набризком.

Мета:  ознайомити дітей з нетрадиційним методом малювання – набризком. Вчити дітей створювати  зоряну ніч з допомогою набризку. Розвивати естетичне сприймання, фантазію. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі.

1.Бесіда про ніч, розгляд картинок, спостереження за вечірнім небом.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з новою технікою малювання

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: зубні щітки, гуаш розведена темно-синього кольору, шаблони ялинки, місяця, зір, фарба жовтого кольору, серветки, газети, скотч, аркуші паперу.

 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

Заняття №26

Тема: Листівка для мами. Малювання манкою.

Мета: закріпити техніку малювання — манкою. Вчити дітей  обводити шаблон – цифру 8- олівцем, намащувати клеєм рівномірно по поверхні обведеної цифри та присипати намащене манкою, готову вісімку прикрасити блискучим клеєм. Розвивати естетичне сприймання. Виховувати  бажання виготовляти красиві листівки для рідних

1.Бесіда про свято мами.

2.Підбір матеріалу.

3.Закріплення  техніки малювання манкою.

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: кольоровий картон, клей ПВА, пензлики, манка, серветки, шаблон 8, олівці прості, клей-блиск.

Заняття №27

Тема: Вербові котики. Малювання пальчиком.

Мета: продовжувати  вчити дітей малювання пальчиком вербові котики на аркуші паперу. Розвивати творчі здібності, композиційні вміння побудови малюнка, активізувати спостережливість. Виховувати охайність у роботі, самостійність.

 

1.Розглядання  вербових котиків в куточку природи, бесіда.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші паперу, ємність для води, гуаш білого та коричневого кольорів, серветки.

Заняття №28

Тема: Мімози. Малювання долонею.

Мета: закріпити техніку малювання –долонькою. Вчити дітей малювати долонькою основу букета синьою фарбою, потім ребром долоньки і мізинцем по всій довжині зеленою фарбою – гілки мімози і насамкінець пучком пальчиків малювати жовтою фарбою квітки мімози. Розвивати відчуття кольору. Виховувати естетичний смак, охайність.

 

 

1.Розглядання  мімози в куточку природи, бесіда.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші паперу, вода в стаканчиках, гуаш зеленого, жовтого, синього кольорів, вода, серветки, спеціальний посуд для вмочування  долоні у гуаш.

Заняття №29

Тема: Чудові квіти. Малювання ниткою.

Мета: закріпити техніку  малювання – ниткою. Вчити дітей малювати квіти нитками, вмоченими в фарбу. Викликати у дітей емоційний настрій від створеного ними витвору мистецтва, вміння доводити розпочату справу до кінця.  Розвивати самостійність, увагу. Виховувати інтерес до малювання ниточкою.

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням квітів.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш жовтого, фіолетового, блакитного, червоного кольорів, нитки (довжина 20см),  ємність для вмочування ниток у гуаш, серветки, папір.

 

КВІТЕНЬ

 

Заняття №30

Тема: Барви веселки.  Малювання по мокрому  папері.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою нетрадиційного малювання – по мокрому папері. Вчити дітей малювати веселку на мокрому папері, надаючи малюнку прозорості. Розвивати творчі здібності, дрібну моторику рук, естетичне сприймання кольорів. Виховувати охайність, самостійність, викликати позитивні емоції.

 

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням веселки.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: мокрий  папір, гуаш жовтого, зеленого, синього, фіолетового, блакитного, червоного кольорів, вода, пензлики, серветки.

Заняття №31

Тема: Букет квітів. Малювання пальчиком.

Мета: вчити дітей малювати квіти пальчиком, самостійно підбираючи кольори. Розвивати естетичне сприймання кольорів, активізувати пам’ять, фантазію. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі, самостійність, наполегливість.

 

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням квітів, читання віршів.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш  зеленого, жовтого, синього, червоного кольорів, ємність для води, серветки, папір.

Заняття №32

Тема: Космос. Малювання набризком.

Мета: продовжувати знайомити дітей з нетрадиційним методом малювання – набризком. Вчити дітей створювати космічний пейзаж з допомогою набризку.. розвивати естетичне сприймання, фантазію. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі.

1.Бесіда про космос, розгляд ілюстрацій.

2.Підбір матеріалу.

3 Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

4. Самостійна робота дітей.

5. Аналіз дитячих робіт, підсумок.

6. Прибирання робочого місця.

Матеріал: зубні щітки, гуаш розведена  чорного, синього, білого, коричневого кольорів, тонований папір, серветки, газети, ємність для води.

Заняття №33

Тема: Дерево весною. Малювання долонею.

Мета: продовжувати вчити дітей малювати нетрадиційними методами. Закріпити вміння малювати весняне дерево долонею і пальчиком. Вчити посередині аркуша коричневою фарбою малювати центр гіллястого дерева, відкритою долонькою, ребром долоні домальовувати стовбур і гілки дерева, пальчиком домальовувати зелені листочки і травичку. Викликати емоційний настрій, виховувати інтерес до живої природи, бажання її малювати.

1.Розглядання  дерев, бесіда. Загадування загадок про дерево.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші паперу, вода в стаканчиках, гуаш зеленого, коричневого  кольорів, вода, серветки, спеціальний посуд для вмочування  долоні у гуаш.

 

Заняття №34

Тема: Кульбабки. Малювання по мокрому  папері.  (колективно)

Мета: вчити дітей виконувати на одному аркуші паперу колективний малюнок, працюючи аквареллю по вологому фоні, малюючи кульбабку. Розвивати творчі здібності, дружно виконувати колективне завдання. Виховувати прагнення виконувати колективний малюнок якнайкраще.

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням кульбаби, загадування загадки про кульбабу.

2. Підбір матеріалу.

3.Самостійна робота дітей.

5. Аналіз колективної роботи

6. Прибирання робочого місця.

Матеріал: великий аркуш паперу зеленого кольору, акварель жовтого кольору, пензлики, ємність для води, серветки.

ТРАВЕНЬ

Заняття № 35

Тема: Тюльпан. Малювання долонею.

Мета: закріпити техніку малювання –долонькою. Вчити дітей малювати основу тюльпана ребром долоньки і мізинцем по всій довжині зеленою фарбою, квітку тюльпана червоною фарбою – долонею. Розвивати відчуття кольору. Виховувати естетичний смак, охайність.

 

 

1.Бесіда та розгляд тюльпанів на клумбі, читання віршів.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші, фарби  червоного, зеленого кольорів, стаканчики з водою, серветки, спеціальний ємність для вмочування  долоні у фарбу.

Заняття №36

Тема: Квіти. Малювання губами.

Мета: вчити дітей передавати зображення квітки дитячими губами, домальовуючи листочки пальчиком. . Викликати емоційний настрій. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі.

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням квітів, читання віршів.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші,  штампування губами, нафарбованими кольоровою помадою, малювання пальчиком, фарби зеленого, чорного кольорів, пензлики, ємність для води, серветки.

Заняття №37

Тема: Квітучий луг. Набивання пензликом.

Мета: ознайомити дітей з методом в малюванні – набивання пензликом. Вчити дітей малювати квітучий луг, використовуючи метод – набивання пензликом. Розвивати емоційно – чуттєву сферу дитини. Продовжувати розвивати дрібну моторику. Формувати просторове мислення.

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням квітучого лугу.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: фарби червоного, синього, жовтого, фіолетового кольорів, пензлики, ємність для води, серветки, папір зеленого кольору, ілюстрації.

Заняття №38

Тема: Малюю те, що бачу.

Малювання з натури.

Мета: вчити дітей малювати з натури на свіжому повітрі, зосереджувати увагу на цікавому об’єкті, передавати в малюнку схожість з натури. Розвивати творчі здібності, бажання створювати власні образи, вміння працювати на цілому аркуші паперу. Сприяти вихованню стійкого інтересу до малювання.

1.Бесіда про оточуючі об’єкти.

2. Самостійна робота дітей.

3. Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: олівці, альбом, підставки, оточуючі об’єкти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • План роботи літературного гуртка

 

«Літературна студія»

Керівник: Лабунська Людмила Анатоліївна – вихователь гр.№4

Кириченко Тетяна Митрофанівна – вихователь гр.№5

                 Мирниця Алла Михайлівна – вихователь гр.№6

Мета: Ознайомити дітей з фолькльором, з творами класиків та сучасних авторів,  навчити дітей слухати і розуміти зміст творів, вчити відповідати на запитання за змістом. Прищеплювати уміння відтворювати зміст знайомих творів у активній художньо-мовленнєвій діяльності. Розвивати поетичний слух, бажання вивчати вірші напа’ять. Виховувати оцінювальні судження, обґрунтовану моральну оцінку поведінки героїв. Вчити визначати жанр твору, запам’ятовувати автора. Виховувати дбайливе ставлення до книг.

Теми занять для дітей старшої групи Література
Вересень Відгадування загадок, мирилки, скоромовки, лічилки. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.11
Метафоричні загадки. Складання загадок дітьми. Прислів’я, приказки. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.15
Розповідь української народної казки «Пан Коцький» К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.132
Розповідь дітьми казки «Пан Коцький» за запропонованим планом-схемою. Драматизація казки. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.148
Жовтень Творчість Г.Бойка та гумор у його творах. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.47
Вивчення   віршів Г.Бойка «Про Степана і сметану», «Де п’ятий?», «Булка з маслом».

Емоційна виразність вірша.

Вміння передавати діалог.

К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього віку». Ст.28
Вивчення   віршів Г.Бойка «Чому зупинився годинник?»,«Завбачливий», «В  саду».  Емоційна виразність вірша.

Вміння передавати діалог.

К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього віку». Ст.38
Вивчення   віршів Г.Бойка «Знову почну», «Де порвав штани?», «Сусідка знає». Емоційна виразність вірша.

Вміння передавати діалог.

 

Н.Гавриш «Художнє слово  і дитяче мовлення». Ст.59
Листопад Вивчення   віршів Г.Бойка «Пригощає кицю кіт»,  «Нагодувала», « Булка з маслом»

Емоційна виразність вірша.

Вміння передавати діалог.

 

К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього віку». Ст.58
Вивчення   віршів Г.Бойка, «Вчотирьох – від одного», «Юрко і молоко», «Провалився по коліна».

Емоційна виразність вірша.

Вміння передавати діалог.

К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього віку». Ст.62
Підсумкове заняття по творчості Г.Бойка Підсумкове заняття.
Читання оповідання М. Носова «Живий капелюх» К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.108
Грудень Наталя Забіла – дітям К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.52
Вивчення вірша Наталі Забіли «Наша ялинка». К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.65
Читання вірша М.Маморського «Святий гість», вивчення вірша Віри Багірової «Лист до Чудотворця». Надія і Осип Зінкевичі « Українське дошкілля». Ст.121, 126

 

Вивчення посівальної пісні «Сію, сію, засіваю» Надія і Осип Зінкевичі « Українське дошкілля». Ст.133
Січень Читання оповідання М.Носова «Гірка».  Моделювання. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.61
Розповідь російської народної казки «Лисичка-сестричка і сірий вовк». Знайомство з докучливою казкою. Складання схем до епізодів казки. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.87
Переказ російської народної казки «Лисичка-сестричка і сірий вовк» дітьми з опорою на план-схему. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.92
Лютий Читання вірша Н.Забіли «Мамине свято». Вивчення вірша М.Підгірянки «Мама». О.В.Трофимова «Художнє слово в щоденному житті дитини». Ст.114
Читання віршів М.Познанської «Моїй мамі» та Т.Коломієць «Найкращий дарунок».

 

О.В.Трофимова «Художнє слово в щоденному дитті дитини». Ст.115
Розповідь про творчість Г.Т.Шевченка. Вивчення вірша Г.Г.Шевченка «Ой діброво – темний гаю!» К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього віку». Ст.95
Бесіда про творчість Г.Т.Шевченка. Вивчення вірша Г.Г.Шевченка «Тече вода з-під явора» К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього віку». Ст.101
Березень Вивчення вірша Т.Г.Шевченка «Зацвіла в долині червона калина». Дидактична гра «Добери словечко» К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей середнього віку». Ст.135
Тарас Шевченко – великий поет України. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.119
 Слухання вірша української народної пісні «Щебетала пташечка» та вивчення вірша І.Франка «Весна». К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.128
Квітень Тематичне заняття «Найсмішніші художні твори» Підсумкове заняття
Читання оповідання В.Сухомлинського «Скажи людині: «Доброго дня». Етична бесіда. К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.103
Слухання віршів Н.Забіли  «Комарі та жабки» та П.Короля «У кущі на корчі». К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.151
Складання дітьми загадок. Читання оповідання Н.Забіли «Ясоччина грядка». К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.156
Слухання віршів М.Познанської «Калинонька» та В.Шевчука «Грибок». К.П.Крутій, О.П.Кулинич, Н.В.Погрібняк «Конспекти занять із художньо-мовленнєвої діяльності дітей старшого віку». Ст.181
Травень Читання віршів П.Воронька Кошеня» та О.Пчілки «Тямущий котик». О.В.Трофимова «Художнє слово в щоденному житті дитини». Ст.270
Читання віршів М.Стельмаха «Цього року довге літо» та Г.Бойка «День такий знаменний». О.В.Трофимова «Художнє слово в щоденному житті дитини». Ст.269
Літературна вікторина «Сторінками вивчених творів» Підсумкове заняття.

 

 

 

 • План гуртка

з «LEGO — конструювання»

для дітей  старшого дошкільного віку

«Юні архітектори»

Керівник гуртка: Волкова Ірина Петрівна – вихователь гр.№15

Мета та завдання гуртка: формувати у дітей цілісну систему уявлень про навколишній світ (про світ природи, людей. речей). Формувати елементарні знання з основ математики та сенсорного розвитку. Навчити дошкільників основним способам та прийомам конструювання різних моделей з деталей конструктора LEGO. Формувати загальні вміння  — виконувати завдання відповідно до поставленої мети: доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд і разом з дорослими та однолітками, планувати діяльність. Та вміти її аналізувати та оцінювати результат. Розвивати дрібну моторику, формувати зорову координацію рухів, правильну поставу. Створювати умови для активного розвитку всіх психічних процесів, зокрема конструктивного мислення, образної, рухової та словесно – практичної пам’яті. Збагачувати активний словник дошкільників та формувати навички зв’язного мовлення. Виховувати самостійність, наполегливість, креативність.

 

Перспективне планування на навчальний рік.

                         Тема заняття Місяць Тиждень
1 Діагностування дітей Вересень 1 тиждень
2 « Пригоди чарівної квітки» Вересень 2 тиждень
3 «Дитсадок – моя друга домівка» Вересень 3 тиждень
4 «Будиночок для лісових звірят» Вересень 4 тиждень
5 «Подорож на поїзді до лісових друзів» Жовтень 1 тиждень
6 «Дерева  осінні радість нам несуть.» Жовтень 2 тиждень
7 «Вантажна машина для збору врожаю» Жовтень 3 тиждень
8 «Золота осінь. Осіннє листя» Жовтень 4 тиждень
9 «На бабусиному подвір’ї.» (домашні тварини, птахи) Листопад 1 тиждень
10  «Знайомство з селом» Листопад 2 тиждень
11  « Лабіринт» Листопад 3 тиждень
12 «Міст для пішоходів» Листопад 4 тиждень
13 «Українські орнаменти» Грудень 1 тиждень
14 «Безпека біля ялинки» Грудень 2 тиждень
15 «Багатоповерхові будинки» Грудень 3 тиждень
16 «Новорічні подарунки для Зайчика» Грудень 4 тиждень
17 «Канікули» робота за задумом Січень 1 тиждень
18 «Чарівні букви та звуки» Січень 2 тиждень
19 «Подорож в країну LEGO» Січень 3 тиждень
20 «Магазин та дорога до нього» Січень 4 тиждень
21 «Чарівна рибка в акваріумі» Лютий 1 тиждень
22 «Меблі буду купувати, в LEGO кімнаті розставляти» Лютий 2тиждень
23 « Посуд на газовій плиті» Лютий 3 тиждень
24 «Чарівне Лего — місто»

 

Лютий 4 тиждень
25 «Світлофор. Безпека на дорозі» Березень 1 тиждень
26 «Стежинка для Колобка» Березень 2 тиждень
27 «Заповідник. Жирафа» Березень 3 тиждень
28 «Змія – царівна Джунглів» Березень 4 тиждень
29 «Чарівна башточка» Квітень 1 тиждень
30 «Таємниці космосу» Квітень 2 тиждень
31 «Машина майбутнього» Квітень 3 тиждень
32 «Роботи майбутнього» Квітень 4 тиждень
33 «Веселі цифри» Травень 1 тиждень
34 «Будинок моєї мрії» Травень 2 тиждень
35 Обігрування вірша П.Г.Тичини

«А я у гай ходила…»

Травень 3 тиждень
36 «Моя Україна – моя Батьківщина» Травень 4 тиждень

 

 

 • ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА

З ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ

«Природолюб»

Керівник: Назаренко Тетяна Миколаївна — вихователь гр.№18

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РОБОТИ ГУРТКА:

 1. Виховання гуманного ставлення до природи.
 2. Формування системи екологічних знань та уявлень про природу.
 3. Розуміння самоцінності природи.
 4. Усвідомлення себе, як частини природи.
 5. Виховання шанобливого відношення до всіх, без виключення видів, незалежно від наших симпатій і антипатій.
 6. Розуміння взаємозв’язку і взаємозалежності в природі.
 7. Розвиток вміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля, милуватися і захоплюватись ним. Підведення до розуміння неповторності і краси навколишнього світу.
 8. Навчання азам екологічної безпеки.
 9. Формування уміння раціонально використовувати природні багатства.
 10. Формування емоційно-позитивного відношення до навколишнього світу.
 11. Включення в посильну еколого – зорієнтовану діяльність.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ НА КІНЕЦЬ РОКУ:

 1. Діти охоче проявляють інтерес, щире емоційне захоплення красою природи та дбайливе ставлення до її об’єктів, активно передають свої враження від спілкування з природою у художньо – мовленнєвій, образотворчій діяльності.
 2. Радіють спілкуванню з природним довкіллям, захоплюються ним у різні пори року, мають свої улюблені місця в природному довкіллі.
 3. Дотримуються правил природокористування, активно вимагають цього від однолітків та дорослих.
 4. Свідомо дотримуються правил безпечної поведінки в природі.
 5. Спілкуючись з природою, проявляють схильність до аналізу причин виникнення явищ, у встановленні взаємо залежностей між різними об’єктами природного довкілля.
 6. Виділяють в природному довкілля гарне, дивне, незвичайне, реальне, казкове, чарівне.
 7. Охоче спостерігають за рослинами, тваринами, явищами природи, милуються ними, порівнюють, радіють різним формам, кольорам, природним композиціям.

 

 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

1. Таємниці барвистої природи.
2. Еколого — психопедагогічиий тренінг «Світ навколо нас».
3. Робота з казкою «Сонце, соняшник та сонечко».
4. Виготовлення виробів з природного матеріалу «Білочка».
ЖОВТЕНЬ

 

1. Квіти України.
2. Арт — терапевтична техніка «Фарби природи».
3. Люби і знай свій рідний край.
4. Виготовлення виробів з природного матеріалу «їжаки з каштанів і

шишок».

ЛИСТОПАД

 

1. Осіння палітра.
2. Засідання клубу ерудитів.
3. Арт — терапевтична техніка «Земля — повітря».
4. Виготовлення виробів з природного матеріалу «Золота рибка».
ГРУДЕНЬ

 

1. Біла книга зими.
2. Люби й бережи своїх пернатих друзів.
3. Природнича лабораторія «Веселі чубчики».
4. Робота з казкою «Вже не гратимемось з хлібом».
СІЧЕНЬ
1. Музико терапія.
2. Неіснуюча тваринка.
3. Ігротека для кмітливих.
4. Виготовлення виробів з природного матеріалу «Незвичайна кукурудза».
ЛЮТИЙ
1. Тварини — живі організми.
2. Інтелектуальний марафон «Мозкова гімнастика».
3. Народна мудрість каже.
4. Екологічна гра «Павутинка».

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

1. Подивіться, це Я.
2. Колективна робота «Моя картина світу».
3. Природнича лабораторія «Чудернацький город».
4. Подорож до весняного лісу.
КВІТЕНЬ

 

1. Земля — наш дім, ми господарі в ній.
2. Еволюція в природі «Живі клітини».
3. Арт — терапевтична техніка «Земля — вода».
4. І у полі і у лузі, ми природі вірні друзі.
ТРАВЕНЬ

 

1. Як з’явилися острови та материки.
2. Правила поведінки на природі.
3. Мозковий штурм.
4. Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

__________Наталія КІРЄЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 з організації інклюзивної освіти

в КЗ «ДНЗ №46 ВМР» 

на 2023-2024 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрями розвитку інклюзії в закладі дошкільної освіти:

 • інтеграція всіх видів підтримки в освітнє середовище;
 • покращення процесу адаптації нових дітей;
 • запровадження політики взаєморозуміння всіх учасників освітнього процесу;
 • розвиток партнерських відносин між освітнім закладом та місцевими громадами;
 • створення позитивного іміджу закладу.
Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Примітка
Робота методичного кабінету  
1. Опрацювання нормативно-правових документів з питань інклюзивної освіти:

Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти»,  Постанови КМУ №545 від 12.07.2015 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», Наказу МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Наказу МОН від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2020 року № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

Протягом року Завідувач

Н. КІРЄЄВА

2. Поповнити бібліотеку навчально-методичних матеріалів з питань інклюзивної освіти, зробити її доступною для користування педагогами та батьками Вересень-жовтень

2023

Вих.-методист

В. КУЛЯС

3. Координація роботи логопедичної та психологічної служби, педагогічного колективу з організації психологічної, педагогічної, соціальної допомоги та підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Протягом року

 

 

Вих.-методист

В. КУЛЯС

4. Сформувати «банк ідей» щодо подальшого розвитку інклюзивної політики дошкільного закладу Травень

2024

Вих.-методист

В. КУЛЯС

Робота з педагогами  
1. «Офіційний вісник» ознайомлення з нормативно-правовою базою з організації інклюзивної освіти на веб-сайті закладу Протягом року Вих.-методист

В. КУЛЯС

2. Анкетування

«Самоосвітня діяльність педагога з огляду на сучасні тенденції напряму інклюзивної освіти в ЗДО. Шляхи професійного розвитку»

Листопад 2023

Березень

2024

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

3. Навчальний тренінг «Розвиток інклюзивного освітнього середовища в КЗ «ДНЗ №46 ВМР» Листопад 2023 Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

4. Студія методичного супроводу «Розвиток мовленнєвої  активності  дошкільників засобами коректурних таблиць та асоціативних карт» Грудень

2023

Вчителі-логопеди

Терміт Ю.О.

Покляцька Ю.П.

5. Круглий стіл «Реалії та перспективи інклюзивної освіти в Україні».

 

Вересень 2022 Вих.-методист

Куляс В.І., педагоги інклюзивних груп

6. Семінар– практикум «Мультисенсорний підхід до організації освітнього процесу в ЗДО».

 

Жовтень

2023

Вих.-методист

В. КУЛЯС, спеціалісти закладу

7. Консультація для педагогів «Створення сприятливих умов розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами» Грудень

2023

Вих.-методист

В. КУЛЯС

8. Проблемна бесіда «Адаптація в середовище дітей з особливими освітніми потребами» Січень

2024

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА, вихователі інклюзивних груп

9. Синтез думок: «Методика застосування розповіді за картиною як засобу розвитку уяви та зв’язного мовлення дітей в інклюзивних групах» Березень 2024 Вчителі-логопеди

Т. КРИЖАНІВСЬКА

Ю. ПОКЛЯЦЬКА

Т. НАЗАРЕНКО

10 Педагогічна рада №2 «Інтелектуальна кав’ярня», «Системний підхід до формування професійної компетенції педагогів в умовах розвитку інклюзивного середовища» Листопад 2023 Завідувач

Н. КІРЄЄВА, педагогічний колектив

11 Педагогічна скринька «Родзинки інклюзивної практики» Травень

2023

Завідувач

Н. КІРЄЄВА, практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

Робота з батьками  
1. Провести благодійну акцію «Я відкритий до тебе» Листопад 2023 Вих.-методист

В. КУЛЯС,

педагоги закладу

2. Блокнот порад: «Виховуємо дитину разом» (просвітницько-консультативна робота  спеціалістів з батьками) Протягом року Педагоги закладу, спеціалісти
3. Міні-лекція «Здоров’язберігаючий простір дитини» Грудень

2023

Сестра медична старша

Н. СУРКО, практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

4. Практичне заняття «Ігротека в колі сім’ї» Березень 2024 Педагоги
5. Індивідуальні бесіди «Особливості емоційного розвитку вашої дитини» Протягом року Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

6. Практикум «В гостях у веселого язичка». Навчання виконанню вправ для розвитку артикуляційного апарату. Квітень

2024

Вчителі-логопеди
Робота з дітьми  
1. Створити банк даних закладу про дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю Вересень 2023 Вих.-методист

В. КУЛЯС

2. Забезпечити психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами Протягом року Команда психолого-педагогічного супроводу
3. Провести засідання команди супроводу дітей охоплених інклюзивною освітою:

скласти графік корекційно-розвиткових занять, перелік документації асистента-вихователя, практичного психолога, вчителя-логопеда тощо.

Вересень 2023 Вих.-методист

В. КУЛЯС

4. Розробити Індивідуальні програми розвитку (ІПР) дітей з особливими освітніми потребами, котрі перебувають в інклюзивних групах на три місяці. Вересень 2023 Команда психолого-педагогічного супроводу
5. Здійснювати щоквартальне вивчення стану розвитку та переглядати основні завдання ІПР Кожні три місяці Команда психолого-педагогічного супроводу
6. Залучати дітей з ООП до участі у роботі гуртків ЗДО за інтересами. Протягом року Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

ПОГОДЖЕНО:                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор КЗ «Вінницький                    Завідувач КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

ліцей №33»                                                    ________Наталія КІРЄЄВА

________Наталія СИДОРЕНКО                              «01» вересня 2023 р.

«01» вересня 2023 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План спільної роботи

КЗ «ДНЗ №46 ВМР»   та 

КЗ «Вінницький ліцей №33»

на 2023 – 2024н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О Д А

про співпрацю КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»

і   КЗ «Вінницький ліцей №33»

 

01.09.2023 р.

 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №46 Віннимцької міської ради»  в особі завідуючої  Наталії КІРЄЄВОЇ   з однієї сторони  і  Комунальний заклад «Вінницький ліцей №33»     в особі директора  Наталії СИДОРЕНКО  (далі – сторони) уклали цю угоду про таке:

 

 1. Предмет угоди
  • Сторони зобов’язуються співпрацювати з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання у початковій школі та всебічного гармонійного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього фізичного та духовного здоров’я.
  • Предметом співпраці є забезпечення наступності і перспективності роботи між дошкільним навчальним закладом №46  та Комунальний заклад «Вінницький ліцей №33».
  • Спільне розроблення та реалізація моделей співпраці навчальних закладів забезпечує наступність у:
 • програмах, педагогічних технологіях;
 • формах, методах і прийомах роботи педагогічних працівників з дітьми;
 • педагогічній співпраці з батьками.
 1. Обов’язки сторін

Сторони визначають, що співпраця педагогічних колективів можлива за умови взаєморозуміння, взаємоповаги та рівноправного партнерства.

 • Дошкільний навчальний заклад №46 зобов’язується:
  • Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної совіти та відповідних програм.
  • Забезпечити психологічну готовність дітей до навчання у початковій школі.
  • Створити сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, організувати діяльність дітей з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних особливостей.
  • Брати участь у спільних заходах з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.
  • Систематично проводити відкриті заходи для учителів початкових класів.
  • Консультувати батьків з питань соціальної адаптації дітей до умов навчання у школі.
 • Комунальний заклад «Вінницький ліцей №33» зобов’язується:
  • Зараховувати випускників дошкільного закладу №46 , які мають необхідні знання, уміння, навички, для подальшого навчання в школі.
  • Вивчити систему роботи КЗ «ДНЗ №46 ВМР».
  • Проводити спільно з педагогічними працівниками дошкільногозакладу №46 консультаційно-методичну роботу, спрямовану на забезпечення успішної адаптації дітей до умов навчання у школі.
  • Систематично проводити відкриті заходи для вихователів КЗ «ДНЗ №46 ВМР».
 • Сторони зобов’язуються:
  • Щорічно складати план спільних заходів КЗ «ДНЗ №46 ВМР» і Комунальний заклад «Вінницький ліцей №33».
  • Сприяти взаємодії педагогічних колективів.
 1. Строки дії угоди
  • Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 2023 – 2024 навчального року. Кожна із Сторін має право розірвати цю угоду, письмово повідомивши про це іншу Сторону за два місяці.
  • У разі відсутності заяви однієї з Сторін про припинення або зміну умов цієї угоди протягом двох місяців після закінчення строку її дії, вона вважається пролонгованою на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цією угодою.

Цю угоду укладено у двох примірниках.

 1. Юридичні адреси Сторін

 

 

Комунальний заклад                                                КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

«Вінницький ліцей №33»                                        м. Вінниця

вул.. В. Порика,20                                                    пр. Юності, 15

51-15-56                                                                      56-09-96

51-15-38                                                                      Завідувач____________

Директор___________                                              Наталія КІРЄЄВА

Наталія СИДОРЕНКО

 

ПОГОДЖЕНО                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

«___» __________2023                                                 «____» _________2023

Заст.директора з НВР                                          Завідувач КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

____________________                                               __________________

Валентина СОСНОВСЬКА                                               Наталія КІРЄЄВА

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІНА РОБОТА

ВЗАЄМОДІЯ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 46 ВІНКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» З КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «ВІННИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 33»

 

Розділ 1. Виконання Закону України «Про загальну середню освіту»

Заходи Термін виконання Відповідальні Відмітка

про виконання

1 Продовжити роботу з впровадження у педагогічний процес положень Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови»  

Протягом навчального року

 

Завідувач,

директор

2 Організувати взаємовідвідування уроків та занять(за умови очного навчання) і з метою ознайомлення з методикою навчання та роз’яснення послідовностей у роботі ЗДО і школи  

 

2023-2024

 

Завідувач,

вихователь-методист

3 Вивчити стан освітнього процесу в старших групах КЗ «ДНЗ № 46 ВМР» Жовтень

2023

Травень

2024

Завідувач,

вихователь-методист

 

4 Провести моніторингові дослідження компетентності дітей старших груп з метою визначення їх готовності до шкільного навчання Травень

2024

 

Рактичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

Розділ №2. Методична робота

Заходи Термін

виконання

Відповідальні Відмітка

про

виконання

1 Ознайомитись з програмою навчання у 1 класі та освітньою програмою для дітей старшого шкільного віку  

Вересень

2023

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.,вчителі, вихователі
2 Ознайомити вчителів і вихователів із новинками психолого-педагогічної літератури з питань виховання і навчання дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку  

2023-2024

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст., практичний психолог
3 Організувати взаємовідвідування педагогами уроків, занять, позаурочних заходів, гуртків, роботи у повсякденні(за умови очного навчання)  

2023-2024

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.
4 Запросити представників школи на онлайн-батьківські збори Жовтень

2023

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.

Практичний психолог,

Вихователі старших груп №7.13.15.18.16,

4,5,6

5 Запросити психолога школи для визначення готовності дітей до шкільного життя Травень

2024

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПРОВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ

3 Заходи Термін

Виконання

Відповідальні Відмітка

про

виконання

1 Провести спільні свята (за умови очної форми навчання):

— Свято першого дзвоника;

 

— Свято «Букварику, прощавай!»;

 

— різдвяні свята;

 

— інтелект-шоу «Найрозумніший»;

 

— конкурс малюнку на асфальті «Світ очима дітей»;

— свято останнього дзвоника

 

 

жовтень

2023

грудень

2023

січень

2024

лютий

2024

 

квітень

2024

травень

2024

 

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.

Вихователі старших груп№ 7.13.15.18.16,

4,5,6

 

2 Організувати участь школярів у конкурсах КЗ «ДНЗ №46 ВМР», озелененні та заходах по благоустрою території закладу  

Квітень

2024

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.

Вихователі старших груп

3 Запрошувати учнів-випускників ЗДО на свята та розваги в старших групах

№ 7.13.1518.16,4,5,6

2023-2024

 

вихователь-методист
4 Залучати школярів до:

— участі у святах та ранках різних вікових груп;

-виготовлення іграшок-саморобок, виробів з природного матеріалу;

— пошиття ляльок-саморобок

— ремонту іграшок, книг, годівничок

 

2023-2024

 

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.

Вихователі старших груп

 

5 Організувати екскурсію для майбутніх першокласників і учнів (за умови очного навчання):

-до шкільного класу, майстерні (групи)

-до шкільного спортзалу, їдальні (спортзал і спормайданчик ЗДО);

— до шкільної бібліотеки

 

— до шкільного музею

 

 

 

 

жовтень

2023

Грудень

2023

Лютий

2024

Квітень

2024

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.

Вихователі старших груп

 

6 Організувати конкурс дитячих малюнків:

-«Я – майбутній учень»;

 

-«Школа радості»

 

 

Листопад

2023

Березень

2024

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.

Вихователі старших груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ №4 ВЗАЄМОДІЯ   З   БАТЬКАМИ

Заходи Термін

Виконання

Відповідальні Відмітка

про виконання

1 Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків майбутніх школярів із метою вивчення Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»  

2023-2024

Вихователь-методист, заступник директора з НВР школи І ст.

Вихователі старших груп

2 Систематичне надання рекомендацій за підсумками спостережень, виявлення рівня життєвої компетенції, підсумкових занять  

2023-2024

Завідувач, вихователь-методист, педагоги груп № 7,13,

15,16,18,4,5,6

3 В рамках інформаційно-роз’яснювального тижневика «Рівний рівному» з питань впровадження інклюзивної освіти залучити батьків вихованців до участі у благодійній акції «Подаруй дитині частинку твого серця»  

Грудень

2023

 

Завідувач, вихователь-методист, педагоги груп № 7,13,

15,16,18,4,5,6

4 Організувати тематичні виставки:

-«Підбір неохідного обладнання до школи»

-«Зошити, рекомендовані МОН України для дошкільнят»

-«Разом з дітьми у вільний від роботи час»

 

Грудень

2023

Березень

2024

 

 

педагоги груп

№ 7,13,

15,16,18,4,5,6

5 Створити інформаційно-педагогічний онлайн консультативний пункт для батьків з питань підготовки дітей до школи Вересень

2023

вихователь-методист, педагоги груп № 7,13,

15,16,18,4,5,6

заступник директора з НВР школи І ст.,

вчителі початкових класів

 

 

Додаток №8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний план вчителів-логопедів

КЗ «ДНЗ №46 ВМР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1.1 Обстежити мову дітей логопедичної групи, заповнити мовні картки, діагностичні картки; скласти індивідуальний план корекційної роботи на кожну дитину. Поділити дітей на підгрупи за діагнозами. Надати інформацію мовлення дітей адміністрації ДНЗ Вересень

2023

Вчителі-логопеди
1.2 Ознайомити вихователів, батьків, керівників музичних, практичного психолога з результатами обстеження дітей Вересень

2023

Вчителі-логопеди
1.3 Скласти графік роботи, ознайомити з ним вихователів, батьків Вересень

2023

Вчителі-логопеди
1.4 Обстежити мову дітей у групах загального призначення КЗ «ДНЗ №46 ВМР» Квітень

Травень

 

Вчителі-логопеди
1.5 Оформити документацію для проведення психолого-медико-педагогічної комісії з відбору дітей у логопедичні групи Згідно графіку Вчителі-логопеди
1.6 Брати активну участь у психолого-медико-педагогічному консиліумі КЗ «ДНЗ №46 ВМР» Один раз на місяць Вчителі-логопеди
2. ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
2.1 Провести комплексну діагностику дітей старшого віку Вчителі-логопеди
2.2 Консультування у лікарів-спеціалістів по питанню психоневрологічного стану дітей-логопатів, з метою впровадження індивідуально-диференційованого підходу Вересень-травень Вчителі-логопеди
3. КОРЕКЦІЙНА РОБОТА
3.1 Постановка та корекція звуків Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.2 Автоматизація звуків Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.3 Диференціація звуків, близьких за звучанням Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.4 Збагачення словникового запасу Вересень-травень Вч.-логопеди
3.5 Розвиток фонематичного сприймання та формування звуко-буквенного аналізу та синтезу складу, слів Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.6 Формування граматично правильного мовлення згідно з вимогами навчання рідної мови Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.7 Розвиток зв’язного мовлення Вересень-травень Вчителі-логопеди
4. МЕТОДИЧНА РОБОТА
4.1 Приймати активну участь у педгодинах та педрадах згідно річного плану роботи ДНЗ №46 Вересень-травень Вчителі-логопеди
4.2 Брати активну участь в роботі міського методичного об’єднання вчителів-логопедів. Вересень-травень Вчителі-логопеди
4.3 Виготовлення дидактичних та наочних матеріалів відповідно до завдань корекційної роботи. Поповнити новинками (дидактичними, наочними посібниками, літературою) Вересень-травень Вчителі-логопеди
5. РОБОТА З ВИХОВАТЕЛЯМИ ТА  МУЗИЧНИМ  КЕРІВНИКОМ
5.1 Провести бесіди з вихователями логопедичної групи за темами:

— стан звуковимови, граматичної будови та зв´язного мовлення дітей після обстеження;

-формування підгруп.

Вересень

2023

 

 

Жовтень

2023

Вчителі-логопеди

Поливіна Н.В.

Крижанівська Т.П.

Дзюба Л.М.

5.2 Провести консультацію для вихователів логопедичних груп:

«Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку»

«Дидактичний іровий матеріал для дидактичної роботи».

«Від символу – до слова. Використання методу наочного моделювання».

«Казкотерапія – як сучасний метод відновлювально-розвивального впливу на дошкільників»

 

 

Жовтень

2023

 

Жовтень

2023

 

Січень

2024

Квітень

2024

 

 

Вчитель-логопед

Т. КРИЖАНІВСЬКА

 

Вчитель-логопед

Н. ПОЛИВІНА

 

Вчитель-логопед

Н. ПОЛИВІНА

Вчитель-логопед

Н. ПОЛИВІНА

6. взаємодія з родинами
6.1 Провести онлайн-консультації для батьків:

«Аналіз стану мовленнєвого розвитку дітей після обстеження»

«Роль батьків у корекційній роботі. Як займатися з дитиною вдома».

«Пропоганда логопедичних знань серед батьків дітей з порушенням мовлення»

«Як подолати заїкуваність»

 

«Дислексія – хвороба геніїв»

 

 

Вересень 2023

 

Січень

2024

 

Лютий

2024

 

Березень

2024

Квітень

2024

 

 

Вчитель-логопед

Н. ПОЛИВІНА

 

Вчитель-логопед

Н. ПОЛИВІНА

 

Вчитель-логопед

Т. КРИЖАНІВСЬКА

 

Вчитель-логопед

Т. КРИЖАНІВСЬКА

Вчитель-логопед

Т. КРИЖАНІВСЬКА

6.2

 

Проводити консультації у разі потреби, та за бажанням батьків У разі потреби Вчителі-логопеди
6.7 Проводити індивідуальні заняття в присутності батьків з метою показу прийомів корекційної роботи Вересень-травень Вчителі-логопеди
6.8 Запрошувати батьків на ранки та розваги з метою демонстрації правильної вимови дітей Вересень-травень Вчителі-логопеди
6.9 Вести зошити для домашніх завдань батьків з дітьми Вересень-травень Вчителі-логопеди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №9

 

 

 

 

 

 

План роботи

практичного психолога

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад №46 ВМР«

Княжевської Я.К.

на 2023-2024 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Вінниця 2023 р.

ВСТУП

 

Робота психологічної служби закладу будується відповідно законодавчої бази та  нормативно-правової документації  психологічної служби  системи освіти України, а саме:

 • Конституцією України;
 • Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-11І;
 • Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;
 • ü «Положення про психологічну службу у системі освіти України \наказ МОН від 22.05.2018\
 • ü наказу МОН України від 08.08.2017 р. «Про затвердження заходів МОН України з розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 р.»
 • ü Листа МОНУ від 24.07.2019 р. «Про типову документацію працівників психолдогічноїх службим у системі освіти України»

і спрямована на реалізацію завдань Концепції та стратегії розвитку дошкільного навчального закладу на 2017 – 2020 р.р.

 

 1. I. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Практичний психолог дошкільного закладу  в 2022-2023н.р. працювала за  річним планом, затвердженим  ВМЦППСР.

В полі уваги  були такі питання, як адаптація дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ.

Психологічний супровід дітей окремих категорій. З особливими освітніми потребами,  с особливостями поведінки, з сімей учасників АТО та СЖО. А також дітей з сімей військових та тимчасово переміщених.

Княжевська Яна Костянтинівна пройшла курси підвищення кваліфікації (16.05.22 -21.10.2022 н.р.)

Й

В умовах війни усі педагогічні працівники освітніх закладів  були змушені перейти на дистанційні форми роботи.

Постійно оновлюється зміст сторінки психолога на  сайті  садочка.

Пріоритетним напрямком роботи психологічної служби  КЗ «ДНЗ 46» є організація психологічного супроводу окремих категорій дітей – дітей та сімей переселенців,  дітей з особливими освітніми потребами; багатодітних сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;дітей з сімей учасників бойових дій.

Планово проводиться робота з впровадження Державних Програм. Зокрема, з дітьми старших груп проведено тематичні заняття: «Права та обов’язок»; «Навчіть дитину захищатися».

В вересні-жовтні практичний психолог відвідує батьківські збори  в групах, вихователі яких її запрошують. Проводить з батьками тестування та  інтерактивні вправи, направлені на  усвідомлення себе в ролі батьків.  І кращого розуміння власних дітей.

Великий об’єм роботи проводиться за запитом батьків. В основному, батьки звертаються до психолога з приводу капризування, вередливості дітей, а також тривожності та страхів. Половина запитів стосується перебігу адаптаційного періоду дитини до ДНЗ та питань підготовки дитини до школи.

Збільшується кількість індивідуальних консультацій батьків. Батьки знають психолога, звертаються за допомогою.

Звертаються й педагоги з проблем роботи з дітьми, а також, з особистісних питань. Їм було надано консультацій.

Психологічна просвіта  та профілактична робота вихователів та батьків проводиться згідно річного плану роботи. Тематика в переважній більшості продиктована Державними програмами, які реалізуються в закладі, інноваційним технологіям та використанню індивідуального підходу до  роботи з дітьми.

Робота практичного психолога була спрямована на удосконалення усіх аспектів роботи дошкільного закладу. Велася планово та системно.

 

ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧА ЧАСТИНА

Проаналізувавши  стан  освітньої роботи за 2022-2023 навчальний  рік, з метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей, педагогічний колектив дошкільного закладу у 2023 — 2024 навчальному році ставить перед собою такі завдання:

 

1.Продовжувати формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетенції засобами ігрової діяльності.

2.Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до сприйняття світу та соціально значущої діяльності засобами праці.

 1. Формування світогляду дошкільників та мовленнєвого розвитку засобами сучасних форм роботи з літературними творами.

Виходячи з  загальних завдань колективу дошкільного закладу

Першочерговим завданням психологічної служби є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, просвітницької та розвивальної діяльності.

Приоритетними для психологічної служби, виконуючи суспільний запит та запит  адміністрації  КЗ «ДНЗ№:46 ВМР»  на 2023-2024 навчальний рік визначаємо:

 1. Психологічний супровід окремих категорій дітей:
 • дітей тимчасових переселенців та учасників бойових дій.
 • які опинилися у складних життєвих обставинах
 • з особливими освітніми потребами
 • з неблагополучних сімей та «группи ризику»
 • обдарованих дітей.
 1. Психологічний супровід дітей в період адаптації до умов дошкільного закладу.
 2. Просвітницька та профілактична робота з батьками дошкільників та педагогами з метою забезпечення оптимального фізичного, психічного розвитку кожної дитини та забезпечення прав дитини в сім’ї та дошкільному закладі.

 

ІІІ. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА

ДІАГНОСТИКА

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
ДІАГНОСТИКА ДОШКІЛЬНИКІВ
1. Методика визначення типу темпераменту — Г.П.Лаврентьєва, Т.М.Титаренко 02.10-20.10.

2023

 

 

Групи ясельного віку( за запитом)

№ 1,8,10,17.

2.  Вивчення готовності  дитини до школи.

( А.Л.Венгер)

02.11.23-30.11.23;

01.03.23-31.03.23

 

01.03.23-31.03.23

 

Старші групи

За запитом

3. Психодіагностика готовності дитини до школи.
4. Вивчення адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку

1.1. Спостереження за адаптацією дітей

1.2. Бесіди з вихователями з метою виявлення дітей , які мають ознаки дезадаптації

1.3. Виявлення причин, що перешкоджають процесу адаптації

04.09- 31.10.

2023

Групи № 1,8,10,17.

 

Батьки груп раннього віку

Новоприбулі діти

 

Педагоги

5. Визначення рівня інтелектуального розвитку

1.1.Спостереження

1.2. Індивідуальні бесіди , анкетування дорослих(батьків , вихователів)

1.3. Діагностика інтелектуальної сфери

Впродовж  року За запитом
6. Вивчення небажаних форм поведінки.

1.1. Спостереження за дітьми під час режимних  моментів

1.2. Психологічне обстеження дошкільників

1.3. Діагностика індивідуальних характерологічних особливостей дітей (тестування)

1.4. Індивідуальні бесіди , діагностика з батьками, вихователями.

Впродовж року Діти, які потребують підвищеної психологічної уваги
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ
1. Спостереження та виявлення дітей:

—     з особливими освітніми потребами,

—         «групи ризику»

—         обарованих

—         з сімей, які опинилися у СЖО та учасників бойових дій, переміщених осіб.

Впродовж року Згідно планів інд.псих.супроводу
ДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІВ
Діагностика професійної компетентності педагогів, які атестуються:
1. В.Бодров. «Прогноз» За запитом Педагоги, що атестуються в 2023-2024н.р.
2. Ч.Спілбергер- Рівень тривожності За запитом
3. С.Снайдер.Оцінювання самоконтролю у спілкуванні За запитом
4. Н.В.Вишнякова, Р.В.Ткач.Креативність особистості За запитом
5. Л.Н.Бережнова .Рівень самооцінки+ Здатність до саморозвитку За запитом

 

ПРОФІЛАКТИКА

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1  «Психологічна підтримка дітей дошкільного віку під час війни »

( психологічний практикум)

01.09.2023-08.09.2023 педагоги
2  « Як батьки можуть допомогти дитині     подолати стрес.»

(Інформація для батьків)

21.09.2023 05.10.2023 батьки дітей середніх груп
3  «Психологічна безпека дитини

(поради психолога)

14.02.2024 28.02.2024 Батьки старших-середніх  груп
4  «Техніки для емоційної регуляції» Інформація для батьків

 

15.03.2024 Батьки дітей молодших груп

 

5 «Як залишатися продуктивними під час війни» поради для педагогів. 07.04.2024 Усі педагоги

КОРЕКЦІЯ

Зміст роботи Термін проведення Цільова група Відмітка про виконання
1. Заняття на зниження рівня тривожності За запитом, за потребою Діти з високим рівнем тривожності
2. Заняття на зниження рівня агресії За запитом, за потребою Діти з високим рівнем агресії
3. Заняття на зниження рівня гіперактивності За запитом, за потребою Діти з високим рівнем агресії
4. Заняття на формування емоційно-вольового компоненту За запитом, за потребою Робота з дітьми
5. Заняття на формування пізнавальних процесів За запитом, за потребою Робота з дітьми
6. Заняття по корекції самооцінки За запитом, за потребою Робота з дітьми
7.  Заняття по розвитку моторики та координації За запитом, за потребою Робота з дітьми
8. Заняття на формування мотивації За запитом, за потребою Робота з дітьми низької мотивації
9. Заняття з розвитку творчого мислення За запитом, за потребою Робота з обдарованими дітьми

КОРЕКЦІЯ

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1 Заняття з формування  мотивації— Ігровий тренінг для адаптації «Давайте жити дружно» С.В.Крюкова 7 занять\ 02.10.2023

20.10.2023

 

Діти з низькою мотивацією та адаптацією
2 Формування мотиваційної готовності до навчання в школі ( Н.Северіна ,І. Івченко) Грудень-січень 2023-2024 н.р. Діти  ст.груп   з низьким рівнем мотиваційної готовності до навчання у школі
3 Заняття на зниження рівня тривожності- Програма «Психогімнастика, як метод психокорекції» З. Карпенко 15 занять Впродовж року за запитом+

Діти  психологічного супроводу- СЖО, АТО, група ризику

4 Тематичні групові заняття:

—              « Гра у пісочниці»з елементами  арттерапії. (Подолання страхів,тривожності,зниження напруги.)

 

Впродовж року

 

Середні групи

 

Старші групи

 

За запитом

5 Заняття з розвитку творчого мислення — Програма «Психолого-педагогічні аспекти розвивально-корекційної роботи з обдарованими дітьми старшого дошкільного віку.»\ 10 занять\ Г.М.Нижник Впродовж року Група обдарованих дітей

 

За запитом

6 Заняття з розвитку моторики та координації рухів — Лого-та-пальчикова гімнастика

 

Впродовж року Діти з ООП,

які опинилися в СЖО,

за запитом

Зміст роботи Термін проведення Цільова група Відмітка про виконання
І ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ:  
1. Індивідуальне консультування за запитом педагоги
2. Індивідуальне консультування за потребою педагоги всіх вікових груп
  ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ БАТЬКІВ:
1. Індивідуальне консультування за індивідуальним планом психологічного супроводу дітей Батьки дітей з особливими освітніми потребами  
2 Індивідуальне консультування за індивідуальним планом психологічного супроводу дітей Батьки дітей учасників бойових дій, переміщенні особи.
3 Індивідуальне консультування за індивідуальним планом психологічного супроводу дітей Батьки дітей, які потребують підвищеної психологічної уваги «група ризику»
4 Індивідуальне консультування за потребою Батьки всіх вікових груп
5 Індивідуальне консультування за результатами психодіагностичної роботи протягом навчального року Батьки, педагоги
ІІ                                                     ПРОСВІТА

 

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
Просвіта  батьків вихованців
1  « Техніки та вправи для зняття стресу у дошкільників » (психологічний порадник) 01.09.2023-29.09.2023 батьки усіх  груп
2 «Проблеми адаптації дітей раннього та молодшого віку»- адаптація дитини до дошкільного закладу. Виступи під час батьківських зборів 10-20.10.

2023

Батьки груп раннього віку
3  «Чим зайняти дитину в бомбосховищі» (інформація для батьків) 01.-10.11.

2023

Батьки усіх груп
4  «Як стабілізувати себе і запобігти вигоранню»

(поради в  батьківський куточок)

01.-12.12.

2023

батьки усіх груп
5 « Як працювати з дітьми з ООП та підтримувати їх під час війни.»»- (усний журнал) 08-20.02.

2024

Батьки груп 18,19,16,11.
6 «Психологічна готовність дитини до школи та її складові.» (поради) 01-20.03.

2024

батьки  старших груп
7 «Телебачення і здоров’я дошкільників » інформація для батьків.  01-20.04.

2024

батьки усіх груп
Просвіта  педагогів
8 «Як підтримати дитину під час війни.» поради для педагогів 18-29.09.

2023

Усі педагоги
9 «Психосоматичні розлади у дітей дошкільного віку. На що звертати увагу» інформація для педагогів 12-19.10.

2023

Усі педагоги
10 «Особливості психологічного розвитку дітей 2-х віку». Інформація для педагогів 01-10.02.

2024

Вихователі  груп раннього віку
11

 

 

«Дитяча неслухнянність, про що вона сигналізує?» усний журнал

 

01-07.04.

2024

Вихователі  старших груп
  Організаційно-методична робота
1 Підготовка річного плану роботи До 01.09.

2023

2 Підготовка та запис документації Впродовж усього навчального року
3 Підготовка до консультацій,виступів перед батьками та педагогами. Впродовж усього року
4 Підготовка до занять з дітьми Впродовж усього року
5 Самооосвіта Впродовж усього року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-профілактичні  заходи дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

Медична робота

Зміст роботи  

Термін

Відповідальний Відмітка

про виконання

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1. Скласти і затвердити графік роботи  старшої медсестри. постійно Сестра медична старша
2. Брати участь у п’ятихвилинках і нарадах у дитячій поліклініці. постійно Сестра медична старша
3. Прийом дітей-новачків до ЗДО  за наявності всієї необхідної документації. постійно Сестра медична старша
4. Систематичне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою. 1 раз на місяць Сестра медична старша
5. Брати участь у педрадах, на які виносяться питання оздоровлення і фізичного виховання дітей. 1 раз на місяць Сестра медична старша
6. Аналізувати стан захворюваності дітей з медичним та педагогічним персоналом ЗДО. 1 раз на місяць Сестра медична старша
7. Проведення подачі заявок на медикаменти, придбання медикаментів, списання їх за  нормами. 2 рази на рік Сестра медична старша
8. Участь у батьківських зборах 1 раз на квартал Сестра медична старша
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
1. Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів. постійно Сестра медична старша
2. Участь у складанні перспективного та щоденного меню. постійно Сестра медична старша
3. Забезпечення вхідного контролю якості продуктів. постійно Сестра медична старша
4. Перевірка якості приготовленої іжі та ведення за формою бракеражного журналу. постійно Сестра медична старша
5. Підрахунок калорійності раціону. постійно Сестра медична старша
6. Контроль за закладкою продуктів до котла. постійно Сестра медична старша
7. Чіткий контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються. постійно Сестра медична старша
8. Контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу. постійно Сестра медична старша
9. Участь у роботі з батьками дітей за питаннями організації харчування у домашніх умовах. 1 раз на місяць Сестра медична старша
3. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
1. Проведення антропометричних вимірювань дітей:

·        Від 2 до 3 років

·        Від 3 до 6(7) років

1 раз на квартал

2 рази на рік

Сестра медична старша
2. Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, забезпечення їх ізоляції до приходу батьків. постійно Сестра медична старша
3. Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей, виконання режиму дня. 1 раз на місяць Вихователь-методист,

Сестра медична старша

4. Забезпечення медичного кабінету необхідними ліками та медичними інструментами. 2 рази на рік Сестра медична старша
4. ОЗДОРОВЧА РОБОТА
1. Контроль за розробкою раціонального режиму дня у всіх вікових групах на навчальний рік та літній період. 2 рази на рік Вих.-методист,

Сестра медична старша

2. Контроль за виконанням миття посуду (дизінфекції) у групах. постійно Сестра медична старша
5. ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА
1. Контроль за санітарно-гігієнічним режимом згідно з інструкцією. постійно Сестра медична старша
2. Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та мийних засобів. постійно Сестра медична старша
3. Проведення обстеження дітей на педикульоз та коросту. 1 раз на місяць Сестра медична старша
4. Проведення протиепідемічних та загартовуючих заходів щодо боротьби з грипом та іншими ГРЗ. постійно Сестра медична старша
5. Контроль за проведенням ранкового прийому дітей. щоденно Сестра медична старша
6. Складання плану проходження та контроль за термінами проходження персоналом медогляду. 1 раз на рік Сестра медична старша
7. Складання плану заходів під час наявності інфекційних захворювань, контроль за їх виконанням. за необхідності Сестра медична старша
8. Суворий контроль за прийомом до ЗДО дітей, які хворіли на кишкові інфекції. постійно Сестра медична старша
9. Своєчасна організація сезонної профілактики епідемічного гепатиту у дітей. постійно Сестра медична старша
6. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА РОБОТА
1. Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків. щоденно Сестра медична старша
2. Контроль за повітряно-температурним режимом. щоденно Сестра медична старша
3. Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни. щоденно Сестра медична старша
4. Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, за методикою миття та дезінфекції посуду по групах. щоденно Сестра медична старша
5. Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу. 2 рази на місяць Сестра медична старша
7. САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
1. Проведення співбесід із батьками та співробітниками з метою підвищення санітарно-гігієнічних знань. 1 раз на місяць Сестра медична старша
2. Проведення бесід і консультацій з батьками з питань профілактики різних видів захворювань, попередження дитячого травматизму. постійно Сестра медична старша
3. Проведення індивідуальних бесід із батьками про стан здоров’я дітей. постійно Сестра медична старша
4. Випуск санбюлетенів за різною тематикою:

·        «Профілактика вітряної віспи»;

·        «Попередження кишкових інфекцій»;

·        «Попередження захворювань на туберкульоз».

1 раз на квартал Сестра медична старша
5. Оформлення куточку просвітницької літератури для працівників закладу та батьків. постійно Сестра медична старша
8. РОБОТА  СТАРШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ З ДИСПАНСЕРНОЮ ТА ОЗДОРОВЧОЮ ГРУПАМИ ДІТЕЙ
1. Поглиблений огляд дітей з проведенням повної антропометрії та записом до історії розвитку дитини. 1 раз на квартал Сестра медична старша
2. Ведення елементів коригуючої гімнастики на заняттях з фізичного виховання для дітей з порушенням осанки, сколіозом, плоскостопістю. постійно Сестра медична старша
3. Зобов’язати вихователів після денного сну робити вправи для дітей з плоскостопістю, для цього використовувати масажні ролики, ручні масажери, а також проводити ходьбу дітей по ковдрі з гудзиками. постійно Сестра медична старша
4. Організація дієтичного харчування дітей із захворбваннями печінки, нирок та ДЖВП згідно з довідкою дільничного лікаря. постійно Сестра медична старша
6. Підготовка інформації для батьків з тем:

·        Попередження порушення постави дитини;

·        Профілактика плоскостопості;

·        Належний режим та харчуання дитини;

·        Використання настоїв трав, відвару шипшини.

протягом року Сестра медична старша

 

 

 

Додаток №11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультурно-оздоровча робота

КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фізкультурно-оздоровча робота

 

№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальні

Відмітка

про виконання

І. Робота з педагогами
1. Забезпечити вихователів груп науково-методичною літературою з проблем навчання дітей спортивних ігор та вправ, застосування ігрового методу в навчанні гімнастичних вправ, диференційований підхід доформування у дітей рухових умінь, навичок, використання «малих форм» фізичної культури, фізичне виховання дітей у сім’ї. протягом року вихователь-методист
2. Удосконалювати і урізноманітнювати систему засобів фізичного виховання дітей: проводити традиційне та нетрадиційне загартування дітей, втілювати гігієнічне виховання засобами гри та художньої літератури. протягом року вихователь-методист, вихователі,
3. Поліпшити якість навчання дітей рухів та формування у них фізичних якостей. протягом року в/методист, вихователі,
4. Забезпечити якісне планування оздоровчих та виховних завдань на фізкультурних заняттях, у рухливих іграх, під час загартування та гігієнічних процедур з урахуванням стану здоров’я дітей. протягом року вихователь-методист, вихователі,
ІІ. Робота з дітьми
1. Забезпечення здорового способу життя
1. Створити умови для оптимальної адаптації дітей до умов ЗДО. протягом року в/методист, вихователі, практичний психолог
2. Дотримуватися режиму дня. протягом року в/методист, вихователі, практичний психолог
3. Забезпечити позитивний психологічний мікроклімат. протягом року в/методист, вихователі, практичний психолог
4. Дотримуватись температурного та санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях. протягом року вихователі, помічники вихователів
5. Регулювати фізичні навантаження ша дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей. протягом року вихователь-методист, мед.сестра
6. Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.

 

протягом року вихователі
7. Заповнювати аркуші здоров’я. вересень

2023 р.

старша мед.сестра
8. Використання технічних приладів: кварцових ламп, зволожувачів повітря. за необхідністю мед.сестра,

помічники вихователів

9. Використання різноманітних валеологічних технологій в процесі організації  життєдіяльності дітей в ЗДО. протягом року педагоги, мед.сестра
10. Забезпечити повний комплекс  оздоровчо – загартовуючих   заходів згідно Програми «Дитина»:

— загартування повітрям (скласти і вивісити графіки провітрювання),

— проведення гімнастики пробудження  з відкритими фрамугами,

— ранковий прийом дітей на свіжому повітрі,

— організація прогулянок на свіжому повітрі,

— гігієнічні водні процедури: умивання, миття рук до ліктів, миття ніг з використанням прохолодної води.

протягом року вихователь-методист, вихователі, мед.сестра
12. Використовувати заходи загартування:

— полоскання горла;

—  оздоровчі хвилинки.

жовтень 2023

протягом року, щоденно

вихователі, мед.сестра
13. Здійснювати контроль за організацією та якістю проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять. протягом року вихователь-методист, мед.сестра
14. Проводити  медико – педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей постійно в/методист, мед.сестра
2. Організація рухового режиму
1. Проводити повний обсяг форм фізичного виховання, передбачений Програмою «Дитина»:

-ранкову гімнастику;

— заняття з фізкультури;

— прогулянки;

— пішохідні переходи;

— рухливі ігри;

— фізкультурні хвилинки, паузи;

— гімнастику пробудження;

— вправи для формування  та корекції постави та профілактики плоскостопості;

— пальчикову гімнастику;

— спортивні свята, розваги, змагання, естафети;

—         Дні  -Дні  Здоров’я.

протягом року

щоденно

за розкладом

щоденно,              1 р. на тиждень

щоденно

 

 

 

 

 

1 р. на місяць

вихователь-методист, вихователі
2. Організувати під наглядом вихователів на свіжому повітрі самостійну рухову активність дітей. щоденно

 

вихователі
3. Робота з батьками
1. Активізувати роботу з батьками щодо фізичного виховання дітей в сім’ї. протягом року завідувач, в/методист, практичний психолог
2. Забезпечити обмін інформацією між батьками та педагогами про фізичний розвиток дитини. щоденно вихователі
3. Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах дошкільного навчального закладу. протягом року вихователь-методист, вихователі
4. Провести консультацію для батьків за темою «Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі і вдома». жовтень 2023

 

вихователь-методист
5.  Залучати батьків до оформлення тематичних стендів, фотовиставок, анкетування з фізкультурно-оздоровчої тематики. протягом року в/методист, вихователі, практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 12

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 щодо  «Охорони  життя 

та  безпеки  життєдіяльності»

 

 

 

 

 

 

 

 

Охорона життя та безпеки життєдіяльності дітей

 

Мета: сприяти формуванню навичок здорового способу життя, створити умови щодо безпечної життєдіяльності вихованців та запобігання порушень техніки безпеки педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом.

 

з/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальні Відмітка про

виконання

1.     Робота з педагогами
1. Провести повторне ознайомлення працівників з інструкціями з ОП. Вересень

2023

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

2. Здійснювати контроль за  дотриманням техніки безпеки та виконання інструкцій з охорони життя та здоров я дітей. Протягом року Завідувач

Н. КІРЄЄВА

3. Проводити інструктажі по відпрацюванню у працівників закладу  навичок дій під час загрози виникнення надзвичайних ситуацій Згідно плану практичних занять Вихователь-методист

Н. КІРЄЄВА

4. Здійснити перевіркунань з ОП всіх служб закладу Березень

2024

Завідувач

Кірєєва Н.М.

вихователі

5. Поповнити оснащення закладу розробками, наочними та методичними посібниками, літературою з розділу «Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей». Протягом року Вихователь-методист

Н. КІРЄЄВА

6. Включити до перспективного та календарного планування роботи педагогів заняття з наступної тематики:

— «Сам  вдома»;

— «Чужа людина»;

— «Правила поведінки в лісі, на воді, у суспільних місцях та ін.»;

— «Отруйні гриби, рослини, ягоди та ін.»;

— з пожежної безпеки;

— надзвичайні ситуації;

— правила поведінки в побуті та інші.

Протягом року

 

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

7. Проводити огляд стану приміщень, підвалу, території, вентиляційних люків щодо  виявлення небезпечних предметів. Постійно Завідувач

Н. КІРЄЄВА

вихователі

8. З метою зміцнення та збереження здоров′я кожного вихованця систематично проводити інструктажі з працівниками закладу:

— на робочому місці;

— позачергові інструктажі;

— при прийомі на роботу

1 раз на півріччя;

1 раз на квартал,

за потребою

Завідувач

Н. КІРЄЄВА

вихователі

9. Поповнити куточки безпеки у групах Жовтень

2023

вихователі
2.     Робота з дітьми
 1. Провести Тиждень безпеки Жовтень, квітень Вихователь-методист

В. КУЛЯС

вихователі

2. Продовжувати знайомити дітей з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях за темами:

— «Ліки (користь та шкода)»;

— «Один вдома»;

— «Зустріч з незнайомцями»;

— «Прогулянка у лісі»

— «В країні дорожніх знаків» та ін.

 

 

Згідно розкладу, щомісяця

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

вихователі

3. Використовувати в роботі з дітьми спеціально створені ігрові вправи, ситуації, вводити їх елементи у зміст сюжетно-рольових ігор «Транспорт», «Поліклініка», «Пожежники», «Рятівна служба» та ін. Щомісяця Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

4. Організувати виставку дитячих малюнків:

— «Наша вулиця»;

— «Бачимо небезпеку»

Протягом року Вихователь-методист

В. КУЛЯС

вихователі

7. Проводити:

— цільові прогулянки та екскурсії;

— лялькові вистави;

— театральні вистави;

— спортивні розваги.

Згідно плану роботи вихователів та музичного керівника

 

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

вихователі

3.     Робота з батьками
1. Проводити групові та індивідуальні консультації для батьків з питань охорони життя і здоров’я дітей  за такими напрямками:

— «Дії під час виникнення пожежі»;

— «Батьки-приклад для наслідування (дорожньо-транспортний рух);

— «Надзвичайні ситуації: правила безпечної поведінки» (землетрус, радіаційна небезпека, повінь, отруєння  хімічними речовинами тощо);

— «Правила поведінки на водоймищі, в лісі, в полі»

протягом

року

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

вихователі

2. Поновити папки-пересувки для батьків за темами:

— «Вузлики на пам’ять» – надзвичайні ситуації;

— «Червоний, жовтий, зелений» – правила дорожнього руху;

— «Наш номер 101» – протипожежна безпека

 

 

Протягом

року

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

вихователі

3. До групових батьківських зборів включити питання:

— «Запобігання усіх видів дитячого травматизму – спільне завдання дошкільного закладу та сім′ї»;

— «Бережіть дітей»

 

 

Протягом

року

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

вихователі

4. Залучати батьків до участі у святах Протягом року
5. Виставка літератури для батьків з запобігання дитячого травматизму березень Вихователь-методист

В. КУЛЯС

вихователі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

щодо  «Охорони дитинства»

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відм.

про                              викон

1 Поповнити базу нормативно – правових документів щодо забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я дитинства. Вересень2023 завідувач
2 Поновити банк даних  дітей пільгового контингенту ЗДО №46.

2.1. Поповнити банк даних по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини  та появи нових дітей пільгового контингенту в складі ЗДО.

2.2. Надати інформацію про дітей пільгового контингенту до ДО ВМР.

2.3. Систематично подавати уточнену інформацію до ДОВМР.

 

протягом року

 

 

 

 

до 20.09.

2023

1 раз на квартал

вихователі

м/сестра в/методист

завідувач

 

 

 

завідувач

 

завідувач

 

3 Терміново інформувати органи опіки і піклування ССД про дітей , які залишилися без піклування батьків. за

потребою

завідувач

 

4 Провести ознайомлення працівників ЗДО з новими нормативними документами,що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства. Вересень2023 завідувач

 

5 Проводити обстеження умов проживання  дітей пільгових категорій:

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти-напівсироти;

-діти-інваліди;

-діти, реєстрація яких проведена згідно ст.135 Сімейного кодексу України;

-діти, постраждалі внаслідок  аварії на ЧАЕС;

-діти з багатодітніх сімей;

-діти з малозабезпечених родин;

-діти військово службовців, які загинули під час виконання посадових обов’язків.

постійно завідувач, громадський інспектор

вихователі

6 Надавати психологічну допомогу дітям пільгових категорій та їх батькам. протягом року психолог
7 Проводити консультації щодо роз’яснення  батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства з охорони дитинства. протягом року вихователі
9 Надання матеріальної підтримки дітям пільгового контингенту:

-безкоштовне харчування;

-безкоштовне відвідування гуртків за інтересами;

протягом року Громадський інспектор

 

10 Забезпечити проведення медичних оглядів, профілактичних щеплень дітям пільгового контингенту. згідно графіку м/сестра
11

 

 

Організувати безкоштовне харчування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей ВПО, дітей батьки яких УБД, дітей з малозабезпечених родин (які підтвердили статус в бухгалтерії );

50% на харчування дітям з багатодітних родин.

протягом року завідувач

м/сестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

з протипожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Зміст роботи Термін виконання Відповіда-льні Відмітка про виконання
1. Організаційна робота:

—         створити пожежно-технічну комісію

—         перевірити наявність та стан засобів гасіння пожежі, забезпечити їх утримання в справному стані;

—         поновити в групах куточки пожежної безпеки

 

01.2023

 

 

09.2022

 

Заступник завідувача з господарства

О. ВАЛЕВСЬКА

вихователі

 

2. Робота з кадрами:

—         провести інструктаж «Дії персоналу на випадок пожежі»;

—         організувати і провести просвітницьку роботу з дітьми і батьками з пожежної безпеки;

—         надати індивідуальні консультації, забезпечити педагогів методичною літературою

 

Двічі на рік

 

Протягом року

 

Протягом року

 

Заступник завідувача з господарства

О. ВАЛЕВСЬКА

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

 

3. Робота з дітьми:

—         провести тематичні заняття, бесіди, вікторини з пожежної безпеки;

—         провести сюжетно – рольові ігри «Пожежники на навчанні», «Сім’я»;

—         використовувати в навчально – виховній роботі читання художньої літератури з правил пожежної безпеки;

—         провести конкурс малюнків «Вогонь добрий – вогонь злий»

—         провести музичне дозвілля з пожежної безпеки

 

Протягом року

Протягом року

Протягом року

 

 

05.2024

 

05.2024

 

 

вихователі всіх

вікових груп

 

 

вихователі старших груп

муз. керівники

3. Робота з батьками:

—         поновити інформаційні стенди з пожежної безпеки;

—         провести бесіди з пожежної безпеки;

—         надати індивідуальні консультації;

—         залучити батьків до участі у музичному дозвіллі з пожежної безпеки

 

 

09.2023

 

Протягом року

 

05.2024

 

 

вихователі всіх вікових груп

 

 

 

 

Додаток № 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

з попередження дорожньо-транспортного травматизму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Організаційна робота:
•   поповнити    групи    настільно — друкованими, розвивальними іграми  на теми дорожньо-транспортних пригод;

•   узгодити перспективне планування занять,   роботу   поза  заняттями   з правил   дорожнього   руху   в  усіх вікових групах

09.2023

 

 

09.2023

 

 

 

09.2023

Завідувач

Кірєєва Н.М.

 

 

Вихователі

 

вихователь-методист

Куляс В.І.

2. Робота з кадрами:

 

 

 

протягом року

 

протягом

року

 

 

04.2024

 

вихователь-методист

В. КУЛЯС

 

 

вихователі

 

вихователь-методист

В. КУЛЯС

•   організувати          та          проводити

просвітницьку  роботу  з  дітьми   і батьками      щодо      профілактики дорожньо        —        транспортного травматизму   (тематичні папки-    пересувки,інформаційні  ширми — розкладки тощо);

•   надавати                       індивідуальні консультації,               забезпечувати посібниками;

•   систематизувати,              поповнити матеріалами         методкабінет закладу         з попередження дорожньо-    транспортного травматизму

3. Робота з дітьми:
 • оформити   ігрові  осередки;
 • проводити         бесіди,         тематичні екскурсії вулицями міста;

·         проводити        тематичні        заняття,
вікторини, читання художньої літератури;

 • провести розвагу  по  закріпленню
  правил дорожнього руху;
 • провести сюжетно-рольові ігри «Водії і пішоходи», «Перехрестя»

·

    09.2023

 

протягом року

 

 

05.2024

протягом року

Вихователі

груп

 

 

 

Вихователі дошкільних груп

4. Робота з батьками:  

протягом року

 

протягом року

 

 

05.2024

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі  дошкільних

груп

•    проводити бесіди по попередженню
дорожньо        —        транспортного
травматизму у дітей;•    надавати індивідуальні консультації з
правил    безпечної    поведінки    на
вулицях міста;

•    залучити батьків до участі у розвазі
по           закріпленню            правил
дорожнього руху.

 

 

Додаток № 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва заходів Термін виконання Відповідальний
1. Проведення просвітницької діяльності з учасниками освітнього процесу,  спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій  Упродовж

року

Завідувач, педагогічні працівники
2 Проведення:

Тижня правового виховання «Великі права маленької дитини»

Правового квесту «У фокусі права дитини»

 Грудень

2023

Лютий

2024

Вихователь – методист

В. КУЛЯС

3 Проводити обстеження житло-побутових умов проживання дітей, які потребують підвищеної уваги, сімей, що опинилися у складних сімейних обставинах.      За

Потребою

 

 

Завідувач,

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

4 Інформаційний буклет «Безпечний психологічний простір сім’ї» Січень Практичний

психолог

5 Благодійна акція «Чужих дітей не буває…» Вихователі
6 Консультації для батьків:

«10 порад: чому і як батьки повинні навчити дитину?»

«Упізнай себе, або батьківські помилки та як їх уникнути?»

«Злість. Як з нею бути?»

Жовтень .

 

Квітень

 

Грудень

 

Вихователі

Практичний

психолог

Практичний

психолог

7 Консультації для педагогів:

«Дитяча агресія – насильство – чи самозахист?»

Листопад Психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

8 Уроки спілкування бля батьків у форматі тренінгу «Три шляхи у вихованні» Березень

2024

Вихователі,

практичний

психолог

9. В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним право-охоронним органам Постійно Завідувач
10. Розробити та провести цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед  батьків конвенції ООН про права дитини Листопад . Педагоги
11. Пропагувати під час освітнього процесу форму-вання навичок здорового способу життя серед дітей Постійно Педагоги
12. При необхідності надавати постраждалим від насильства в сім’ї соціально-педагогічні, інфор-маційні послуги Постійно Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

14. Популяризувати заходи з питань  родинного виховання на сайті закладу Постійно Вихователь-методист, педагоги
15. Робота з дітьми «групи ризику» Упродовж

року

Практичний психолог

Я. КНЯЖЕВСЬКА

16. Розмістити на інформаційному стенді ЗДО номери телефону гарячої лінії протидії булінгу   116000 Вересень

2022

Вихователь-методист

В. КУЛЯС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар постів
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲