Форма авторизації

postheadericon План роботи КЗ «ДНЗ №46 ВМР» на 2022-2023 н.р.

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                            СХВАЛЕНО

Завідувач  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»                                                                                                                       педагогічною радою КЗ «ДНЗ №46»

____________Н.М. Кірєєва                                                                                                                                        (протокол №1 від 25.08.2022р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН    РОБОТИ

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад № 46

Вінницької міської ради»

на 2022-2023 навчальний рік

 

ЗМІСТ

 

 

 

розділ

 

Назва розділу

 

стор

1. І Аналіз діяльності КЗ «ДНЗ №46 ВМР»  за 2021 – 2022 н. р. 5
1.1 Інформаційна картка 5
1.2. Характеристика кадрового складу 8
1.3. Аналіз результатів методичної роботи 10
1.4. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 16
1.5. Моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей, визначених БКДО 19
1.6. Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу 27
1.7. Моніторинг адміністративно-господарської роботи 42
1.7.1 Аналіз організації харчування дітей 42
1.7.2.  Медичне обслуговування та фізкультурно-оздоровча робота 45
1.10 Завдання на 2022-2023 н.р. та літній період 49
1.11 Законодавча база 50
2. ІІ Діяльність структур колегіального управління 53
2.1. Педагогічні ради 53
2.2. Загальні збори колективу 55
2.3. Виробничі наради 56
2.4. Наради при завідувачу 57
2.5. Атестаційна комісія 59
2.6. Комісія з харчування 61
2.7. Комісія з надзвичайного стану 63
2.8. Команда ППС дітей з ООП 64
3. ІІІ Діяльність методичного кабінету 66
3.1. Опрацювання, освоєння та впровадження інноваційних технологій, методик, програм 68
3.2. Впровдження, освоєння  інноваційних технологій, методик, програм 69
3.3. Підвищення професійної компетентності працівників 70
3.4. Курси підвищення кваліфікації, атестація педагогів 71
3.5.  Семінар-практикум

«Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку»

74
3.6. Проблемний семінар

«Актуальна мотивація дошкільників до пізнавальної діяльності»

76
3.7. Теоретичний семінар

«Парціальна прорама розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»»

77
 3.8. Консультації для педагогів 78
3.9. Творча група

«Оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка»

79
3.10. Колективні перегляди  різних видів діяльності 81
3.11. План роботи з молодими педагогами 82
3.12. Теми самоосвіти педагогічних працівників 83
3.13. Педагогічні читання

«Ліна Костенко – поетеса епохи»

85
3.14. Вивчення роботи та професійної компетентності педагогів 86
4. ІУ Адміністративно-господарська діяльність 87
4.1. План адміністративно-господарської діяльності 87
4.2. Створення розвивального життєвого простору дитини 90
4.3. Інструктажі 93
4.4. Санітарно-просвітницька робота 101
4.5. План заходів щодо підготовкидошкільного закладу до початку 2022-2023 н. р. та роботи в осінньо зимовий період 102
5. У Організаційно-педагогічна робота 106
5.1. Взаємодія з батьками та законними представниками дітей 106
5.2. Загальні батьківські збори 108
5.3. Консультації для батьків 109
5.4. Групові батьківські збори 110
6. УІ Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління) 113
6.1. Вивчення стану організації освітнього процесу 113
6.2. Вивчення процесів функціонування 116
                                                     Додатки                                                          
1. План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу 119
2. План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування 123
3. План роботи КЗ «ДНЗ №46 ВМР» на літній оздоровчий період 2023 р. 127
4. План-графік свят та розваг у дошкільному закладі 134
5. Плани роботи гуртків

5.1. «Умілі ручки»

5.2. «Весела палітра»

5.3. «Умілі рученята»

5.4. «Наша мова калинова»

140

141

149

165

171

6 План роботи з організації інклюзивної освіти 182
7 План спільної роботи  КЗ «ДНЗ  №46 ВМР» та  ЗОШ  №33 187
8 План роботи вчителів-логопедів 193
9 План роботи практичного психолога 197
10 Медико-профілактичні заходи закладу дошкільної освіти 205
11 Фізкультурно-оздоровча робота 211
12 План роботи з охорони праці  та безпеки життєдіяльності 215
13 План роботи з охорони дитинства 222
14 План роботи з протипожежної безпеки 225
15 План роботи з попередження дорожньо-транспортного травматизму 227
16 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 229

 

І. АНАЛІЗ РОБОТИ КЗ «ДНЗ №46 ВМР»  ЗА МИНУЛИЙ  2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.1.  Інформаційна картка

Повна назва дошкільного навчального закладу (за Статутом) Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 46 комбінованого типу Вінницької міської ради»
Ідентифікаційний код 26293947
Адреса закладу 21021,  м.Вінниця, проспект Юності,15
Телефон (0-432) 56-09-96
E-mail kzdnz46@ukr.net
сайт www. dnz46.edu.vn.ua
Прізвище, ім’я, по батькові завідувача закладу Кірєєва Наталія Михайлівна

«спеціаліст вищої категорії»,

звання «вихователь-методист»

Освіта завідувача (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) вища,

Вінницький державний педагогічний інститут, вчитель російської мови та літератури,

1980 р.

Прізвище, ім’я, по батькові вихователя-методиста закладу Куляс Вікторія Ігорівна

«спеціаліст вищої категорії»

Освіта вихователя — методиста (повна назва навчального закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ) Базова вища, Київський педагогічний університет

ім. Б. Грінченка, 2013 р.

(вихователь дітей дошкільного віку)

Вища, Київський національний педагогічний університет ім. Драгоманова, 2016 р.

(Логопед в дошкільних закладах. Дефектолог)

Дата заснування закладу 1972 рік
Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції Статуту 2011 рік
Профіль закладу за статутом та робочим навчальним планом на момент атестаційної експертизи (пріоритетний напрям роботи ) комбінованого типу (зі спеціальними групами  для дітей з порушеннями мовлення)
Термін проведення атестаційної експертизи 15 жовтня – 26 жовтня 2012 року
Мова навчання українська
Перелік навчальних програм ·        Освітні програми:

·        Базовий компонень дошкільної освіти (науковий керівник Піроженко Т.О.).

·        Комплексні  програми: 

·        1. «Дитина».Освітня програма для дітей від 2 до 7 років (Нова редакція) (наук. кер.Огнев´юк В.О.);

·        2. «Українське дошкілля», Програма розвитку дитини дошкільного віку. (Білан О.І.)

·        Парціальні програми:

1.«Граючись учимось. Англійська в руках дітей старшого дошкільного віку», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. – Гунько С., Гусак Л., Коновалюк З., Крутова О., ЛещенкоЗ., Стадник Н., Чухнова О.) – чинна до кінця навчального року;

2. «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Лохвицька Л.В.).

3. «Казкова фізкультура. Прціальна програма з фізичного виховання дітей ранього та дошкільного віку» (Єфименко М.М.).

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

1.Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» ( авт. — Рібцун Ю. В.);

2.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт. — Бартєнєва Л. І. );

3.Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.);

Характеристика мережі:

—        груп з 12 годинним перебуванням дітей;

—        логопедичні групи

—        інклюзивні групи

 

19 груп (в тому числі 4 групи раннього віку)

 

3

4

Кількість дітей 460
Режим роботи закладу з 07.00 до 19.00
Кількість штатних одиниць 45 педагогів

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності

(Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2015 року N 446,зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за N 520/26965)

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами
раннього віку
(від 1 до 2 років)
перша молодша
(від 2 до 3 років)
друга молодша
(від 3 до 4 років)
середня
(від 4 до 5 років)
старша
(від 5 до 6 (7) років)
Ознайомлення із соціумом 1 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 3 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 9 10 11 12 15
Додаткові освітні послуги на вибір батьків 3 4 5
Максимальна кількість занять на тиждень 9 10 14 16 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,3 1,4 3,5 5,3 8,3

Тривалість одного заняття:

Від 1 до 3 років – до 10 хвилин;

у молодшій групі — не більше 15 хвилин;

у середній — 20 хвилин;

у старшій — 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить  10 хвилин.

Тривалість проведення гурткової роботи — 15 25 хв. залежно від віку дітей

 

1.2. Характеристика кадрового складу КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 

У 2021-2022 навчальному році дошкільний заклад працював відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти , за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та програмою «Українське дошкілля».

 

№ з/п Відомості Показники
1. Мова навчання українська
2. Кількість груп усього 19
ранній вік 3
дошкільний вік 9
групи спеціального призначення 3
(для дітей з вадами мовлення)

(інклюзивні групи)

4
3. Режим роботи груп 12 годин 19
4. Кількість вихованців 460
5. Кількість працівників усього 82
педагогічний персонал 45
обслуговуючий персонал 37

 

 

Узакладі виховується 460 дітей, із них 108 дітей раннього віку, 292 дітей дошкільного віку.

 

 

На серпень 2022 р. функціонують 19 груп:

 • 3 групи 3-го року життя;
 • 3 групи 4-го року життя;
 • 3 групи 5-го року життя;
 • 3 групи 6-го року життя;

3 групи для дітей з вадами мовлення;

4 інклюзивних групи.

 

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Всі групи працюють в україномовному режимі.

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Педпрацівники З них з вищою освітою З них з неповною вищою Кваліфікаційна категорія
К-сть всього З них з фаховою вищою с/с 10 т.р. спеціаліст ІІ к. І к. Вища

 

 

 

Загальна кількість 45 29 19 5 11 7 20 4 8 6
 З них: завідувачів 1 1 1 1
вихователів-методистів 1 1 1 1
вихователів 33 18 11 4 11 5 19 4 4 1
музичних керівників 3 3 3 2 1
практичних психологів 1 1 1 1
Керівник гуртка 1 1 1 1
Вчителі-логопеди 3 3 1 1 2
Асистент вихователя 2 1 1 2

Дошкільний навчальний заклад  такими педагогічними кадрами:

1 завідувач, 1 вихователь-методист,  33 вихователя, 3 музичних керівника, 1 практичний психолог, 3 вчителя-логопеда,  2 асистента вихователя, 1 керівник англійського гуртка.  Усього 45 педагогів.

Вакансія: 2 асистента вихователя, 4 вихователя

.

 Кількісний та якісний склад педагогічних кадрів

по КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

Кількість педагогів залишилась сталою, якісний склад зріс на 21% за результатами атестації та проходженням курсів підвищення кваліфікації.

 

Організація освітнього процесу в дошкільному закладі здійснювалася  відповідно основних завдань дошкільного закладу, при визначенні яких враховувались їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи, можливості колективу, а саме:

 

 • Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один із шляхів модернізації дошкільної освіти;
 • Впровадження інклюзивної совіти та збереження і зміцнення здоров’я дошкільників з ООП.
 • Вдосконалення співпраці ЗДО та ЗОШ з формування комунікативно-мовленнєвої та англомовної компетентності старших дошкільників;

1.3.    Аналіз  результатів методичної роботи

 Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, виконуючи завдання Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина» та завдання на 2021 – 2022 н.р., колектив дошкільного закладу працював над проблемою: «Формування дитячої особистості, підготовка її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності».

Протягом року були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник»,  «Методична скарбничка вихователя» .

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1. Курси підвищення кваліфікації 11 11 100%
2. Атестація 5 7 150%
3. Самоосвіта 35 35 100%
4. Участь у роботі творчої групи 8 8 100%
5. Участь у підготовці та проведенні методичних заходів 45 45 100%

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Курсову перепідготовку пройшло одинадцять  педагогів (Дазідова Г.М., Терміт Ю.О., Лабунська Л.А., Дячук Н.В., Михалевська Л.М., Панасенко К.С., Герасимчук О.Б., Попович І.Б., Княжевська Я.К., Манеляк Н.В., Мизинюк Л.А.).

За підсумками атестації 2022 року:

 1. Куляс Вікторія Ігорівна відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» .
 2. Продан Світлана Василівна відповідає займаній посаді, та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
 3. Вчитель-логопед Поливіна Наталія Василівна  відповідає займаній посаді та раніше  присвоєній  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
 4. Вихователь Сенченко О.Д. відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».
 5. Мельник Наталія Олександрівна відповідає займаній посаді, встановлено 11 тарифного розряду.
 6. Даревич Олена Миколаївна відповідає , присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії».
 7. Дячук Наталія Валеріївна відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії».

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста.

Активно працювали  педагоги, які закріплені за міськими методичними об’єднаннями, школами, творчими групами, вони щедро ділилися з колегами отриманою інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності дошкільного закладу.

Систематизація і поповнення знань педагогів здійснювались на заняттях семінарів, які носили диференційований характер.

Так вихователі дошкільних груп  з метою   підвищення свого теоретичного і практичного рівня з питань організації та проведення ігор прийняли участь у семінарі практикумі «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку, як складова зростання творчої особистості дитини».

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Казкова фізкультура»

Єфименко М.М.

Вихователь гр.№10

Найчук В.В.

Панасенко К.С.

2. «Кола Луллія» Вихователі гр.№6

Мирниця А.М.

Терміт Ю.О.

3. «Школа Ейдотехніки»

Г.Чепурний

Вихователв гр.№4

Герасименко О.О.

Лабунська Л.А.

Вихователі гр.№3

Мазур І.О.

Терміт А.І.

4. «Вчимося читати»

Л. Шелестова

Вихователь гр.№7

Мельник Н.О.

Вихователь гр.№11

Делас Л.Ф.

Гончарова Н.О.

5.  «Кольорові палички»

Д. Кюізенер

Вихователь гр.№18

Назаренко Т.М.

6. «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку»

С.В. Циганова

Вихователь гр.№17

Герасимчук О.Б.

 

7. «Розвиваємо у дитини мовленнє, інтелект і здібності засобами коректурних таблиць»

К. Крутій

Вихователі гр.№2

Попович І.Б.

Рябоконь С.В.

8. «ЛЕГО-конструювання»

Т.В. Пеккер

Вихователь гр.№15

Волкова І.П.

Для вихователів усіх групв вересні 2021 р. був проведений теоретичний семінар «Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (нова редакція)», де педагоги ознайомились з сучасними вимогами, пріоритетними завданнями Програми.

Педагогічний колектив з метою удосконалення освітнього процесу впроваджував інноваційні методики та технології, а саме:

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

Протягом року методичний кабінет закладу забезпечував педагогів необхідною науковою, методичною літературою та періодикою. Вихователем – методистом  Куляс В.І. надавалися змістовні консультації з питань розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку. На допомогу вихователям організовувалися виставки методичної літератури відповідно до плану роботи.

В роботі закладу систематично практикувалися такі форми методичної роботи як педагогічні години, години роздумів та обговорення актуальних питань за статтями фахових видань, консультації з питань навчання та виховання дітей дошкільного віку. Практикуються і форми інтерактивної роботи з педагогами. Зокрема, проводяться засідання «круглого столу», ділові ігри, психолого – педагогічні тренінги, брейн-ринги, майстер-класи, педагогічні майстерні.  Вихователі мають можливість обмінятись досвідом щодо використання позитивного педагогічного досвіду у роботі з дітьми дошкільного віку.

Аналіз стану роботи з  впровадження інноваційних технологій в практику нашої роботи  свідчить про те, що:

 • педагоги закладу виявляють достатній рівень компетенції в сучасних освітніх технологіях та передових педагогічних досвідах;
 • навчальний процес в закладі носить сучасний  характер, орієнтований на кожного вихованця окремо, вихователі широко використовують проблемні ситуації, запитання,   бесіди, пошуково-дослідницьку роботу з дітьми.

У розв’язанні основних завдань дошкільної освіти сьогодення акцент робиться на інтеграцію родинного та суспільного виховання. Саме тому робота педагогічного колективу спрямована на активне залучення сім’ї до освітнього процесу та гуманізацію відносин між членами родин та працівниками дошкільного закладу. Співпрацю з родинами вихованців педагогічний колектив не обмежував лише якісним виконанням батьківського соціального замовлення щодо нагляду, виховання та навчання дітей. Головним завданням у співпраці з кожною родиною було прагнення допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини. Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у закладі доброзичливої атмосфери між вихователями та батьками, належний рівень загальної та педагогічної культури, зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дитини, дійова допомога батьківського загалу у вирішенні матеріальних проблем закладу. Педагогічний колектив сприяв підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, питань навчання та виховання дошкільнят через проведення днів відкритих дверей, творчих звітів, батьківських зборів, оформлення батьківських куточків, підготовку усних журналів для батьків, групове та індивідуальне консультування, розробку домашніх завдань для батьків, перегляд ранків, вивчення досвіду сімейного виховання. Матеріали розміщувались на сайті ЗДО, у мобільному додатку Viber, Facebook.

В жовтні-грудні 2021 року вихователь  Снігур Т.О. прийняла участь в міському онлайн-конкурсі професійної майстерності «Вихователь року -2021» та виборола почесне місце з творчим проєктом «Нетрадиційні техніки малювання, елементи арт-терапії».

Музичний керівник Продан С.В. є керівником методичних об’єднань музичних керівників ЗДО міста.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено  методкабінети посібниками  та педагогічною літературою відповідно  сучасних вимог програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Методичні кабінети груп оформлені відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Вихователі ефективно поєднали такі  принципи, як науковість, знання вікових особливостей вихованців, змістовність, зручність у використанні  та естетичний смак.

У 2021-2022 навчальному році з колективом дошкільного закладу проводились такі педагогічні ради:

 1. «Підсумки роботи та перспективи на майбутнє в роботі закладу дошкільної освіти» (серпень 2021р.).

2.«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної та ігрової компетенцій» (листопад 2021р.).

 1. «Сучасні аспекти трудового виховання дошкільників» (лютий 2022р.).
 2. «Роль художньої літератури у вихованні та розвитку мовлення дітей дошкільного віку» (квітень 2022р.).

Проводилась робота семінару-практикуму на тему: «Ігрова діяльність дітей дошкільного віку, як складова зростання творчої особистості дитини». В процесі роботи семінару-практикуму вихователі опрацювали методичні рекомендації «Реалізація освітньої лінії Базового компоненту дошкільної освіти «Гра дитини» в роботі сучасного  ЗДО»,  підготували презентації дидактичних ігор, поновили атрибути до рухливих ігор та циклограм сюжетно-рольових ігор.  Під час роботи  проблемного семінару «Гіперактивна дитина в закладі дошкільної освіти» педагоги груп поглибили знання щодо особливостей гіперактивних дітей,  відпрацьовували навички ефективної взаємодії з дітьми та їх батьками. В процесі роботи теоретичного  семінару «Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» вихователі ознайомились зі структурою та специфікою парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом».

Протягом року  працювала творча група під керівництвом вихователя-методиста Куляс В.І. «Екологічний вісник: праця». В рамках роботи творчої групи  було розроблено методичні рекомендації, консультації, анкети та тести для батьків на тему трудового та екологічного виховання дітей.

Підводячи підсумок роботи з цього напряму, можна зазначити, що рівень методичної роботи знаходиться на достатньому рівні, в наступному році ця робота потребує подальшої оптимізації та систематизації.

Основним пріоритетом у 2022/2023 навчальному році буде створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в ЗДО. Все це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі. Необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу дошкільної освіти, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Завдання для вдосконалення роботи методичної служби на 2022/2023 навчальний рік:

 • удосконалення системи регулювання рівня професійної компетентності педагогів на основі особистісно-зорієнтованого підходу;
 • створення умов для досягнення стійкої мотивації педагогів на зростання професійної майстерності, на мобільність колективу щодо впровадження новітніх технологій;
 • сприяння становлення співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів;
 • закріплення навичок керування самоосвітою;
 • систематична робота по забезпеченню внутрішньої системи якості освіти.

Використання педпрацівниками технічних засобів навчання у освітньому процесі

 

У закладі дошкільної освіти ІКТ використовуються на всіх рівнях та у всіх напрямках:

 • в управлінській діяльності: планування, контроль, облік вихованців, співробітників, документообіг;
 • в методичній роботі: створення мультимедійних презентацій, підготовки наочних та дидактичних матеріалів;
 • в освітній роботі: самоосвіта, копіювання і множення роздаткового та демонстраційного матеріалу.

Слід відмітити позитивну динаміку використання ІКТ на заняттях, святах музичним керівником Продан С.В., Лисенко О.О., Даревич О.М., вихователями 4 групи Герасименко О.О., Лабунської Л.А., вихователями 11 групи Делас Л.Ф., Гончарової Н.О., вихователями 13 групи Древенчук Ю.І., Дусанюк Н.Р., вихователями 16 групи Гавриш Ю.О., Снігур Т.О., вихователями 19 групи Гусоньки Л.І., Дазідової Г.М.

З 2012 року функціонує сайт ЗДО (http://dnz46.edu.vn.ua ), на якому висвітлюються найсвіжіші новини, що проходять в закладі дошкільної освіти. Метою сайту є оперативне і об’єктивне інформування громадськості про його діяльність та включення в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет Основним завданням ресурсу є висвітлення освітніх послуг учасниками навчально-виховного процесу в закладі дошкільної освіти, формування позитивного іміджу. Інформаційний ресурс сайту є відкритим та загальнодоступним. На сайті  створна сторінка «Дистанційна робота», де висвітлюється інформація для батьків, дітей та педагогів закладу щодо дистанційної роботи закладу. А саме: відео заняття для дітей яскрава і цікава інформація для батьків та педагогів.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти у освітньому процесі використовують технічні засоби навчання, що сприяє підвищенню інтересу в дітей та більш високому рівню засвоєння ними знань.

Педагоги закладу мають достатній рівень володіння ПК на рівні  користувача: впевнено володіють пакетом MS Office (Power Point, Word, Publisher), робота з електронною поштою та пошуком інформації в мережі Інтернет.

1.4. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

Важливою умовою  ефективної управлінської діяльності керівників ЗДО у вирішенні питання організації внутрішнього контролю виступає інформаційне забезпечення всіх підструктур. Системний аналіз інформації надає змогу відстежувати систему роботи ЗДО, зміни, які відбуваються в процесі роботи та перспективи його розвитку. З цією метою завідувачем ЗДО складаються річний, місячний, тижневий плани контролю. Діяльність закладу (не рідше 4-5 разів на місяць) висвітлюється на сайті закладу http://dnz46.edu.vn.ua та на офіційній сторінці закладу в соціальній мережі Фейсбук.

Невід’ємною складовою системи адміністративних заходів з організації та управління діяльністю закладу дошкільної освіти є внутрішній контроль, який передбачає виявлення методичних, психолого-педагогічних, соціально-психологічних чинників досягнення або недосягнення накресленої цілі, їх аналіз, розробку програм корегувальних дій та їх впровадження з метою досягнення бажаного результату.

Основним завданням внутрішнього контролю освітньої діяльності у минулому навчальному році було:

 • встановлення відповідності результатів діяльності навчального закладу державним стандартам і соціальним вимогам;
 • оцінка рівня освітніх, наукових і творчих досягнень учасників освітнього процесу;
 • виявлення факторів, що негативно впливають на розвиток дошкільної освіти.

Значущим в напрямку контролю став аналіз планування. Систематично він проводиться 1 раз на місяць, виявляються позитивні надбання, з якими на найближчій нараді знайомляться всі педагоги, визначаються недоліки, які викладаються педагогу в усній та письмовій формі. Також плани аналізуються вибірково, напередодні дня проведення, щоб педагог міг зрозуміти, що він запланував не відповідно певним вимогам, та своєчасно зміг це усунути, не допускаючи помилок на практиці.

Відповідно до річних завдань та річного плану, графіку контролю адміністрація ЗДО здійснює  тематичні та комплексні перевірки, охоплюючи всі розділи програми.

В січні 2022 року було проведено комплексне вивчення якості освітнього процесу в групі № 9 (середній дошкільний вік). Групу відвідують 25 дітей, а працює з ними вихователь Сенченко Олена Дмитрівна. За результатами вивчення встановлено, що групі № 9 створено умови щодо реалізації освітнього процесу, що відповідає достатньому рівню. Недоліки: під час організації та проведення освітнього процесу виявляються в тому, що недостатньо приділяється увага організації експериментально-дослідницької діяльності дітей. Вихователем-методистом закладу дошкільної освіти були надані рекомендації: оптимізувати роботу щодо експериментально-дослідницької діяльності та зібрати необхідний методичний та дидактичний матеріал за темою.

Згідно річного плану роботи закладу дошкільної освіти пріоритетними напрямками роботи було визначено:

 1. Продовжувати формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетенції засобами ігрової діяльності.
 2. Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до сприйняття світу та соціально значущої діяльності засобами праці.
 3. Формування світогляду дошкільників та мовленнєвого розвитку засобами сучасних форм роботи з літературними творами.

 

Для реалізації першого пріоритетного напрямку було проведено тематичне вивчення  стану роботи з організації рухового режиму та ігрової діяльності в закладі дошкільної освіти як важливої складової фізичного розвитку дошкільників. Комісією було виявлено, що питанню  організації рухового режиму та ігрової діяльності дітей вихователі приділяють належну увагу, але  у роботі слід враховувати наступні рекомендації:

 • вихователям дошкільних груп поповнити спортивні осередки нетрадиційним спортивним обладнанням;
 • вихователям дошкільних груп поновити атрибути до рухливих ігор;
 • вихователям усіх вікових груп під час проведення гімнастики пробудження використовувати спокійний музичний аудіо супровід.

 

Для якісної реалізації другого пріоритетного напрямку  було проведено тематичне вивчення стану організації роботи з трудового виховання дітей дошкільного віку. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що педагогічним колективом ведеться систематична  робота з даного питання з дошкільниками. Проте, деякі питання потребують більш ретельного опрацювання, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

 • вихователям усіх старших груп забезпечити обладнання та інструменти для трудової діяльності дітей відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання;
 • вихователям усіх старших груп поповнити осередки самостійної художньої діяльності зразками виробів для художньої праці;
 • вихователям усіх старших груп поповнити предметно-ігрове середовище:
 • дібрати добірки творів художньої літератури, що ознайомлюють дошкільників зі світом професій, поповнити міні методкабінети дидактичними іграми для формування у дітей знань про професії дорослих, поповнити атрибутами сюжетно-рольові ігри, що сприятиме ознайомленню їх з професіями дорослих;
 • вихователям усіх старших груп активізувати роботу з батьками з проблем трудового виховання дошкільників, осучаснити наочні та інформаційні матеріали.

У березні 2022 року через введення в Україні воєнного стану та призупинення освітнього процесу в освітніх закладах було неможливе проведення тематичного вивчення на тему: «Розвиток мовленнєвої компетентності у здобувачів дошкільної освіти засобами художньої літератури» і питання залишається відкритим на наступний навчальний рік.

Результати контролю адміністративно-господарчої та педагогічної діяльності фіксуються у діловому щоденнику контролю завідувача. Кількість відвідуваних заходів достатня. У системі управлінських заходів адміністрації певне місце займає відвідування занять з метою вивчення результативності навчання та виховання дітей. Кількість відвідуваних заходів відповідає нормативним вимогам, що свідчить про достатній контроль за станом навчально-виховного процесу. За наслідками контролю проводиться всебічний аналіз.

Щорічно проводиться звітування завідувача ЗДО на загальних зборах  трудового колективу та батьків закладу дошкільної освіти щодо функціонування закладу дошкільної освіти у поточному  навчальному році та пріоритетні завдання на наступний навчальний рік.

Всі матеріали щорічного звітування керівника закладу в наявності.

 

1.5. Моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей,

визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Аналіз відвіданих занять, який здійснювався протягом усього навчального року  в усіх групах закладу свідчить про те, що заняття з дітьми  у більшості  педагогів носять диференційований характер, під час яких кожна дитина отримує розумове навантаження згідно її розвитку та підготовленості. Усі дидактичні ігри, які використовуються, розраховані на декілька рівнів складності, тому діти мають можливість для власного темпу та шляху інтелектуального розвитку.

Відповідно до вікових та психологічних особливостей дітей  вихователі обстежують рівень компетентності кожної дитини, планомірно та системно проводять необхідну навчальну, виховну, розвивальну роботу. Освітній процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження.

Підводячи підсумки обстеження дітей всіх вікових груп стосовно засвоєння матеріалу програми «Дитина» протягом року, можна зробити висновок, що рівень знань дітей достатній, про що свідчить  моніторинг досягнень дітей згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти.

В цьому році  дошкільний заклад випустив  87 дітей, що йдуть до школи.    Діти випускних груп № 2,11,12,14 вільно роблять звуковий аналіз слів, складають речення за схемою, ділять слова на склади, складають описові розповіді, розв’язують логічні завдання, орієнтуються в навколишньому світі, вміють образно говорити про природу, знають тварин, що мешкають на території нашого краю та рослин, які ростуть в наших умовах. У більшості випускників розвинене диференційоване сприймання, логічне мислення, володіння розумовими діями аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, групування. Це свідчить про належний рівень розумової готовності до навчання. Вихователі старших груп разом з практичним психологом Княжевською Я.К. проводили роботу щодо психологічної підготовки дітей до шкільного навчання, яка торкається як інтелектуальної, так і емоційно-вольової та мотиваційної сфери. Дбали вони також і про фізичний розвиток дітей, зміцнення і загартування дитячого організму. В  групах  створені умови для побудови  освітнього  процесу згідно вимог  програми «Дитина».  В усіх старших  групах насичене предметно-розвивальне середовище, що дозволяє урізноманітнювати діяльність дітей, закріплювати набуті уміння і навички в ході самостійної діяльності.

Можна  зробити  висновок, що вихованці старших груп швидко налаштовуються на заняття, з інтересом сприймають навчальні завдання, одразу приступають до виконання. При виникненні труднощів, інтерес  не  втрачається, вони  звертаються  за допомогою  до  вихователя. Діти  приймають активну  участь у підготовці  до занять та прибиранні робочих місць  після  заняття. Випускники  мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову) так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі, що було виявлено за результатами  підсумкових занять за різними розділами освітньої програми «Дитина».

Діти  мають  достатній обсяг знань і уявлень про навколишній світ, та достатній рівень сформованості  операцій мислення та мовлення. Вони добре орієнтуються в найближчому оточенні, родинних зв’язках, природних явищах.   На кінець  року випускники груп  показали гарні результати засвоєння матеріалу за показниками Базового компоненту дошкільної освіти.  Завдяки проведеній роботі діти випускних груп мають бажання іти до школи, мають уявлення про шкільне життя, правила поведінки у школі, шкільне приладдя, підручники. Більша частина дітей чітко усвідомлює для чого потрібно іти в школу, що зміниться в їх житті у зв’язку зі вступом до школи,  готові виконувати шкільні правила. Однак цей показник дещо вищий у вихованців груп № 5,8, котрі набагато краще, ніж інші діти  розуміють значущість ролі учня, з гордістю повідомляють про свій майбутній статус, здатні оцінювати наслідки своїх вчинків, передбачають результати своєї діяльності, розуміють ступінь відповідальності, готові виконувати вимоги вчителя, мають адекватну самооцінку.

Завданнями удосконалення роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на наступний період є: розвиток зв’язного мовлення, розвиток дрібної моторики руки, розвиток вміння чітко відтворювати навчальну задачу, формування адекватної самооцінки, зниження рівня тривожності.

         Діти  старших груп  розумні, рухливі,  майже всі уміють користуватись комп’ютером, що примушує  педагогів підвищувати свій кваліфікаційний рівень та застосовувати ІКТ технології.

 

 

Моніторинг досягнень дітей старших груп за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичним психологом дошкільного закладу Княжевською Я.К.  проведено обстеження дітей з питання підготовки до школи (графічний диктант за методикою Д.Ельконіна та «Ставлення дитини до школи». Опитувальник А.Л.Венгер, Є.А.Бугрименко).

Враховуючи те, що методика була розроблена для 7-ми річних дітей і те, що діти в ЗДО проходять цей тест навіть не в шість, а в п’ять з половиною років, психолог садочка проводила методику не з усією групою, а по чотири дитини одночасно. Це дало змогу сформувати дітей в підгрупи за рівнем розвитку. Діти орієнтуються на аркуші паперу в клітинку, уміють утримувати увагу та діяти за вказівками психолога. Візерунки основної частини диктанту діти виконують  добре та з задоволенням.

Під час опитування дітей про мотивацію бажання йти до школи переважна більшість дітей говорять про те, що йти до школи хочуть. Майже усі говорять, що йдуть туди, щоб навчатись.

Випускники старших груп багато знають про школу, тому що знайомі зі своїми майбутніми вчителями, протягом року ходили на екскурсії до школи, відвідували підготовчі заняття  і вже знають та відчувають вимоги вчителів до навчання. Психолог відмітила, що діти відверто говорять і про свої побоювання з приводу навчання у школі. Це дало змогу провести відповідні бесіди з батьками невпевнених дітей. Деякі  вихованці відповідають, що в школу йдуть для того, щоб отримувати гарні оцінки. Дошкільнята могли  встановити зв’язок між тим, що навчання в школі якимось чином поєднано з майбутньою роботою. Вони впевнені в тому, що треба учитись.

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ СФЕРИ

ВИХОВАНЦІВ СТАРШИХ ГРУП

«Графічний диктант»

Методика Д.Б.Ельконіна

 Група К-сть продіагностованих вихованців Дітей

з високим рівнем розвитку довільної сфери

Дітей

з середнім рівнем розвитку довільної сфери

Дітей

з низьким рівнем розвитку довільної сфери

К-сть осіб к-ть

тих, хто йде до школи

К-сть осіб % К-сть осіб % К-сть осіб %
1 Старша група №2 30 21 9 43 9 43 3 14
2 Старша група №11 28 15 5 33 7 47 3 20
3 Старша група №12 30 17 4 11 23 67 2 12
   4 Старша група № 14 20 12 5 42 4 33 3 25
Загальна кількість  продіагностованих вихованців 108 65 23 21 43 40 11 10

 

 

Висновки:

 1. Не усі діти можуть самостійно за зразком продовжити малюнок. Багатьом треба допомагати,  диктуючи куди вести лінії.
 2. Діти переважно уважні, старанні, але багато не впевнених у собі. Але є й такі, що впевнені занадто і, зазвичай, отримують результати гірші за інших, тому що неуважні.
 3. Загалом, в класичному варіанті графічний диктант рекомендований для дітей 7 років. Тому використовуємо адаптований для цих дітей варіант — за зразком, де діти мають продовжити візерунок, який вже  розпочатий.
 4. В групі №2, де основній масі дітей вже давно виповнилося 6 років, результат значно вищий за інші групи.
 5. Діти групи № 11 організовані та зібрані краще, ніж діти групи № 12 та № 14 Тому і результати отримали вищі.

ДОСЛІДЖЕННЯ

РІВНЯ МОТИВАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ

«Ставлення до школи». Опитувальник АЛ.Венгер, Є.А.Бугрименко

 

групи кількість продіагностованих вихованців дітей

з високим рівнем

сформованості позитивного ставлення до школи

дітей

з середнім рівнем сформованості позитивного ставлення до школи

дітей

з низьким рівнем сформованості позитивного ставлення до школи

К-сть осіб % К-сть осіб % К-сть осіб % К-сть осіб %
1. Старша№2 11 98 4 36 5 44 2 18
2. Старша № 11 12 97 5 40 5 40 2 17
3. Старша № 12 19 93 10 49 9 44 1 0
4. Старша № 14 17 100 11 65 6 35 2
Загальна кількість  продіагностованих 59 97 30 49 25 41 7 7

 

 

 Висновки:

 1. Високі результати отримали діти груп № 11 та № 14. В цих групах немає дітей з низьким рівнем сформованості позитивного ставлення до навчальної діяльності.
 2. Показники в групах № 2 та № 12 дещо нижчі. Але більшість дітей хочуть йти до школи. Мають досить  детальне та правдиве уявлення про школу, про навчальну діяльність. Але, половина дітей побоюється складностей у школі.

 

 Рекомендації:

 1. Провести з дітьми низького рівня сформованості позитивного ставлення до навчальної діяльності серію групових занять з психологом.
 2. Протягом III-го кварталу навчального року приділити увагу в роботі з дітьми формуванню спокійного відношення до помилок, які  завжди бувають при навчанні.
 3. Вихователям провести роботу з батьками дітей щодо  контролю розумового навантаження на дітей.

 

Освітній процес в закладі носить  сучасний  характер, орієнтований на кожного вихованця окремо, вихователі широко використовують проблемні ситуації, запитання, евристичні бесіди, пошуково-дослідницьку роботу з дітьми.

Освітньо-виховну роботу усі вихователі будують на основі  індивідуальної роботи та диференційованого підходу до дітей. Заняття проводять з підгрупами дітей з метою надання оптимального рівня розумового навантаження на кожну дитину. Заняття проводяться з урахуванням сучасних вимог  до навчального процесу в дошкільному закладі.

З метою розвитку індивідуальних нахилів і творчих здібностей дітей протягом  навчального року плідно працювали гуртки. Наші вихованці  приймають участь в роботі гуртків, які працюють в закладі, де мають змогу розвивати свої здібності та отримувати  належне інтелектуальне  та фізичне навантаження.  Робота гуртків в нашому дошкільному закладі вже давно стала невід’ємною частиною виховного процесу .

Багато років творчо  та результативно працює з навчання образотворчому  мистецтву вихователь групи №14 Марченко Наталія Францівна, творча та натхнена людина, вона передає вихованцям образне, творче бачення оточуючого світу. Педагог організувала та веде гурток «Чарівний світ паперу», де діти мають змогу навчитись нетрадиційним технікам зображувальної діяльності. Вихованці цього гуртка добре оволодівають техніками квілінгу, кляксографії, набризку, малювання за трафаретами, піктографією, бісероплетіння, карвінгу, ліплять з пластилину та глини, роблять аплікації з ниток, тканини, тіста. Діти знайомляться з такими техніками як «декупаж», технікою обривання паперу та припаювання тканини.  Також, в своїй роботі  педагог використовує елементи  кольоротерапії.

 

1.6. Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Постійний контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача та відповідальних осіб, комісії з охорони праці. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО в 2021/2022 н. р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

У ЗДО сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я  дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали заходів: бесіди, сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя-методиста.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

Вихователі активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.

Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: куточки БЖД, протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

Відповідно до закону України «Про охорону праці», з метою створення і дотримання належних безпечних і здорових умов праці та на виконання наказів завідувача закладу освіти «Про проведення Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі дошкільної освіти », «Про проведення Тижня безпеки дитини та об’єктового тренування у закладі дошкільної освіти» було проведено Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності. У ході проведення тижня з охорони праці всі заплановані заходи виконано.

17 вересня 2021 року та 18 січня 2022 року було проведено практичний тренінг з евакуації дітей та працівників закладу дошкільної освіти на випадок надзвичайної ситуації. Результати проведення цього тренінгу свідчать про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування працівників навчального закладу про надзвичайну ситуацію.

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання освітньої програми від 2 до 7 років «Дитина» та освітньої програми «Впевнений старт» для молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення підсумкових занять,бесід.

Але необхідно більше уваги приділяти виконанню практичних дій працівників та дітей під час виникнення загрози життю і здоров’ю дітей та працівників закладу. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не зафіксовано.

На сайті ЗДО систематично розміщується інформація про правила безпечної поведінки, а також інформація з висвітлення цього питання на сайті постійно оновлюється.

Колектив закладу дошкільної освіти постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Мета організації роботи з запобігання дитячому травматизму, безпеки життєдіяльності – формування у дітей та дорослих правильної соціальної позиції та адекватного мислення щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, мотивація безпечної поведінки, отримання фундаментальних знань, умінь і навичок щодо запобігання виникнення ризиків життю і здоров’ю від різноманітних небезпек.

Цей напрямок роботи колективу закладу дошкільної освіти знаходився під посиленою увагою адміністрації закладу.

Питання щодо запобігання дитячому травматизму, важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності вихованців під час освітнього процесу, аналіз роботи колективу з даних питань систематично розглядалися на:

 • виробничих нарадах ,
 • групових батьківських зборах (вересень 2021);
 • під час колективних та індивідуальних консультацій: «Безпека вашого малюка», «Типові випадки дитячого травматизму, засоби їх запобігання», «Літо без травм», «Як вберегтися від корона вірусної хвороби», «Як поводитися під час обстрілів», «Безпечна евакуація».

З метою запобігання дитячому травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

 • адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);
 • вибірковий контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобігання дитячого травматизму в групах (щомісячно), за обсягом знань дітей з пожежної безпеки (щоквартально), за організацією роботи з дітьми щодо ознайомлення з правилами безпеки життєдіяльності.

Відповідно до вимог нормативних документів оформлена та ведеться документація, в наявності тематична добірка нормативно-правових документів.

В кожній віковій групі є куточки для дітей та батьків з профілактики різних видів травматизму, в тому числі з вивчення правил дорожнього руху. Має місце велика кількість роздаткового матеріалу, дидактичних ігор, дитячої художньої літератури, яка змінювалась з урахуванням пор року. З метою формування основних моделей безпечної поведінки під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми проводились різні форми роботи, а саме: тематичні заняття, міні-заняття, бесіди, розваги, тренінги, екскурсії, виставки дитячих робіт. Позитивний вплив на формування у старших дошкільників мотивації до оволодіння правилами безпечної поведінки мало використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: мультимедійних презентацій, відео фрагментів телепередач.

Підсумковими заходами проведеної роботи стали «Тижні безпеки дитини». З 04.10.2021 року по 08.10.2021 року «Тиждень безпеки дитини» проводився за тематичними днями: «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини».

В ході тижнів безпеки дитини були проведені консультації для батьків, різноманітні заняття з метою закріплення знань дітей про поведінку в надзвичайних ситуаціях, розваги, дидактичні, рухливі ігри, які показали, що діти, відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки під час пожежі, стихійних лих (грози, зливи), у побуті (гра, ліки, один вдома), на вулиці (дорожньо-транспортний травматизм, праця в природі), у лісі під час яких особливу увагу було звернено на відпрацювання практичних дій захисту вихованців дошкільного закладу, педагогічних працівників та технічно-обслуговуючого персоналу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, інформацію про проведену роботу розміщено на сайті дошкільного закладу. Так, були проведені практичні заняття з евакуації на тему: «Екстрена  евакуація дітей та персоналу під час виникнення пожежі (умовної)», які показали задовільний рівень взаємодії всіх підрозділів колективу.

Особлива увага протягом навчального року приділялась вивченню правил поводження з вибухонебезпечними предметами як дітьми, так і батьками. З цією метою було проведено:

— заняття на тему «Дитина серед людей», «Безпечні вулиці та дороги», «Природа – мати, коли ти добре її знаєш»;

— розваги «Здоровим будь», «Будьмо на дорозі обережними»;

— проведено з дітьми бесіди «Небезпечно: пожежа!», «Обережно поводься на воді», «Спеціальні служби порятунку»;

— конкурси малюнків «Безпека дітей»;

— дидактичні та сюжетно-рольові ігри;

— бесіди з батьками.

Це надало можливість урізноманітнити освітній процес з питань охорони безпеки життєдіяльності дітей завдяки використанню інноваційних педагогічних технологій, що, у свою чергу, сприяло кращому засвоєнню програмових вимог дітьми, підвищенню якості та міцності їх знань та вмінь.

На сайті ЗДО у куточках для батьків була розміщена інформація щодо безпеки життєдіяльності дітей.

Достатньо уваги упродовж 2021/2022 навчального року приділялося роботі з батьками: проводилися бесіди, консультації, батьків знайомили з матеріалами щодо стану травматизму в Україні. Широко використовувались пам’ятки для батьків щодо запобігання дитячого травматизму,в кожній віковій групі ЗДО оформлені папки-пересувки.

 

Моніторинг кількості випадків травматизму під час освітнього процесу

Навчальні роки 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Кількість випадків 0 0 0

 

Таким чином, упродовж наступного 2022/2023 навчального року робота з питань охорони життя і здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму потребує і надалі посиленої уваги з боку адміністрації та працівників закладу дошкільної освіти.

 

Рівень засвоєння програмового матеріалу за розділами

«Безпека життєдіяльності дітей»

 

Рівень знань Розділи програми
Дитина серед людей Предмети навколо Вогонь —  друг, вогонь – ворог Безпечні і небезпечні вулиці і дороги Природа – друг, коли ти добре знаєш її Стихійні лиха
Високий 49% 44% 46% 52% 47% 27%
Достатній 30% 31% 35% 20% 20% 29%
Середній 15% 18% 14% 20% 22% 26%
Низький 6% 7% 5% 8% 11% 18%

 

Самооцінювання стану управлінської діяльності в ЗДО з питань безпеки життєдіяльності  та запобігання дитячому травматизму показали, що робота проводилась на достатньому рівні.

Таким чином, робота з питань охорони життя та здоров’я дітей, запобігання дитячого травматизму потребує уваги з боку адміністрації та працівників закладу дошкільної освіти.

Проблемним питанням залишилось залучення співробітників ДСНС для роботи з дітьми щодо запобігання дитячого травматизму.

Необхідно продовжити:

— опрацювання  Програми з  основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицької Л.В., та Програми з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина у світі дорожнього руху» Тимовський О.А., Репік І.А.;

— налагодити зворотній зв’язок з батьками щодо ознайомлення їх із змістом відповідних бесід  та певної роботи, групи недостатньо забезпечені наочними, методичними та науковими  матеріалами;

— дооблаштувати  ігровий майданчик для вивчення правил дорожнього руху.

Аналіз роботи з організації цивільного захисту в ЗДО

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту населення, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», затвердженого наказом начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої, документів з цивільного захисту населення, документів, які надходять від територіальних та відомчих органів цивільного захисту та упорядковані у закладі дошкільної освіти №77 упродовж 2021/2022 року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту.

Особовий склад закладу дошкільної освіти продовжував наполегливо вирішувати питання захисту дітей від можливих надзвичайних ситуацій, удосконалював знання і практичні дії, підготовку до захисту від наслідків можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру, формування у дорослих і дітей навичок індивідуальної захищеності.

Основні зусилля при вирішенні питань цивільного захисту зосереджувалися на організації навчання дітей та постійного складу згідно з існуючими програмами, проведенні спеціальних тренувань, а також створення умов надійного захисту постійного складу та дітей у надзвичайних ситуаціях і спроможності діяти у разі їх виникнення.

Навчально-матеріальна база ЗДО відповідає нормативним вимогам і дозволяє на належному рівні проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. В наявності навчальна література, плакати, наочний стенд про оповіщення, дії у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, правила надання першої допомоги; пам’ятки населенню по діям в надзвичайних ситуаціях розроблені ДУ «Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області».

З метою організації і ведення цивільної оборони, організації захисту персоналу та дітей у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, створено штаб цивільного захисту.

Розроблено та затверджено необхідні документи та плани, розроблено функціональні обов’язки з цивільного захисту призначеним особам.

Відпрацьовувалось запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і запровадження заходів у закладі дошкільної освіти щодо зменшення збитків та витрат у разі їх виникнення, оповіщення персоналу про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час, інформування його про наявну обстановку, захист персоналу та дітей від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стихійного лиха та застосування засобів захисту від ураження.

Робота з дітьми відбувалась на спеціальних заняттях з різних розділів освітньої програм для дітей від 2 до 7 років «Дитина», освітньої програми «Впевнений старт» та під час дидактичних, сюжетно-рольових ігор, розваг, екскурсій.

Здобувачі дошкільної освіти ознайомились з елементарними правилами поведінки в умовах загрози та під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, пожежної безпеки, безпечними правилами поведінки на вулиці, під час купання у відкритих водоймищах, нормами поведінки при спілкуванні з однолітками та старшими людьми. Інформаційно-методичне забезпечення з даного питання постійно поповнювалось, а саме: підібрані методичні ілюстровані матеріали для батьків, вихователів та дітей щодо надання першої допомоги при ушкодженнях: забиття, рани, переломи кісток, вивихи, отруєння, непритомності; розроблені тематичні конспекти занять, розваги та рекомендації для організації роботи в повсякденному житті. Навчально-матеріальна база закладу дошкільної освіти у переважній більшості відповідала нормативним вимогам і дозволяла проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

На кожну дитину та співробітника закладу  дошкільної освіти заготовлено засоби індивідуального захисту (захисні маски на обличчя), пляшки з питною водою (термін придатності відповідний), бейджики з інформацією про дитину. На сайті закладу  дошкільної освіти розміщувалися консультації, рекомендації, ігри з питань закріплення умінь та навичок дітей щодо забезпечення особистої безпеки, дій у надзвичайних ситуаціях. Матеріал оновлювався відповідно до сезону та необхідності.

Вихователі закладу  дошкільної освіти постійно проводили роботу з батьками по пропаганді знань, спрямованих на дії населення при виникненні надзвичайних ситуацій, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил пожежної безпеки. Особлива увага приділялося питанню пожежної безпеки, поведінці на воді, вживанню дарів природи, правил поведінки у небезпечних місцях тощо.

В ході Тижнів безпеки були проведені консультації для батьків, різноманітні заняття з метою закріплення знань дітей про поведінку в надзвичайних ситуаціях, розваги, дидактичні, рухливі ігри, які показали, що діти, відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки під час пожежі, стихійних лих (грози, зливи), у побуті (гра, ліки, один вдома), на вулиці (дорожньо-транспортний травматизм, праця в природі), у лісі. Відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху проходило на майданчику, який оснащений дорожніми знаками, зоною відпочинку для водіїв. Правила поведінки під час виникнення пожежі діти опанували у навчально-розвивальній грі «Пожежники».

Проводились різні форми роботи з дітьми та батьками з метою попередження дитячого травматизму. Проведено лекції для батьків вихованців на теми:

—         «Я життя бережу, сам собі допоможу»;

—         «На одинці вдома»;

—         «Природні стихійні лиха»;

—         «Пожежа»;

—         «Азбука безпеки»;

—         «Заходи щодо забезпечення безпеки дітей на воді».

З метою відпрацювання практичних дій 17 вересня 2021 року та 18 січня 2022 року було проведено навчальний тренінг з евакуації всіх учасників освітнього процесу «Евакуація дітей на випадок мінування закладу», під час якого відпрацьовувались дії з евакуації в разі мінування закладу. Керівний склад, працівники та діти здобули практичний досвід виконання заходів цивільного захисту.

Продовжувалася робота щодо вдосконалення навчально-матеріальної бази цивільного захисту. Влаштований  інформаційно-довідковий куточок ЦЗ у коридорі.

Таким чином, за підсумками роботи з цивільного захисту у 2021/2022 навчальному році план  підготовки цивільного захисту закладу  дошкільної освітив основному виконаний.

Разом з цим у підготовці дітей і постійного складу закладу  дошкільної освіти місце  недоліки:

на заняттях групи №3 недостатньо використовувалися наочні посібники;

— недостатньо проводилась пропаганда знань серед батьків, спрямованих на дії населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

­ невідповідність навчально – матеріальної бази цивільного захисту на сучасному рівню;

—   не досягнуто відповідного схильного ставлення працівників до навчання в групах цивільного захисту та до збереження навчально-матеріальної бази;

— методичний та теоретичний матеріал з питань цивільного захисту населення та роботи з дітьми потребує удосконалення: недостатня кількість наочного матеріалу, дидактичних ігор для роботи з дітьми, конспектів занять та розваг;

В цілому в закладі  дошкільної освіти робота з організації цивільного захисту (цивільної оборони) ведеться на достатньому рівні.

Аналіз роботи з протипожежної безпеки в ЗДО

Робота з цього питання була спрямована в трьох напрямках: із  працівниками закладу  дошкільної освіти, з дітьми, з батьками. Практична робота будувалася за таким розподілом матеріалів :

Пожежна безпека. Теми Днів здоров’я, занять, бесід, різноманітних ігор: «Бережись —  вогонь!», «Небезпечні іграшки». «Сонячний удар»; розваг «Обережно, ялинка», «Ми — маленькі пожежники», «Вогонь злий, вогонь добрий».

Дитина на вулицях міста. Теми Днів здоров’я, занять-тренінгів, ігор, бесід, моделювання ситуацій : «Я здоров’я бережу, сам собі допоможу», «Чистота – застава здоров’я», « У здоровому тілі – здоровий дух»

Особиста безпека дитини. Теми Днів здоров’я, занять з моделюванням ситуацій, обговорення : «Один вдома», «Лихі незнайомці», «Перша медична допомога», « Як сто бід на гойдалці катався ».

Дитина і природа : «Ми з природою дружимо», «Зберігаймо землю і життя»

Цивільна оборона та надзвичайні ситуації (старші дошкільники): заняття-тренінги за темами «Дитина і навколишній світ», (правила виклику рятувальних служб),  перегляд ілюстрацій «Перша допомога», «Допоможи собі сам», моделювання ситуації «Тривога!», заняття «Увага всім!», «Команда рятувальників вирушає на допомогу», «Тижні безпеки».

У кожній групі обладнані куточки з БЖД. де зібрано різноманітний матеріал з цього розділу, з метою покрашення роботи в цьому напрямку. Відповідно до річного плану закладу  дошкільної освіти двічі на рік проводився «Тиждень безпеки дитини» — вересень, травень. У його підготовці і проведенні взяли участь персонал, батьки та діти закладу  дошкільної освіти.

Вихователь-методист Куляс В.І. ка підготувала план підготовки та проведення тижневиків. Під час підготовки до «Тижнів безпеки дитини» проведено ряд заходів: перевірено наявність документів заходу: перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; підготовлено матеріали та оформлено стенди «Бережемо життя і здоров’я дітей» за розділами «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина серед людей», «Здоров’я дитини» тощо; перевірено наявність стендів, пам’яток з ЦЗ та безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків; оформлено Куточок ЦЗ та куточки «Безпека дитини» в кожній віковій групі, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх групах; виготовлено ватно-марлеві пов’язки як засіб індивідуального захисту, перевірено стан спортивного обладнання; підготовлено план і конспекти свят і розваг за тематичним планом.

Для батьків проводились як групові так і індивідуальні бесіди, консультації, надавались пам`ятки на час відпусток з питань безпеки життєдіяльності дітей. В кожній групі поновлені папки-пересувки для роботи з батьками під рубрикою «Червоний, жовтий, зелений», «Наш номер – 101», «Правила поведінки на воді», «Обережно, гриби». На загальних батьківських зборах розглядались питання про попередження всіх видів дитячого травматизму

Аналіз роботи з охорони праці в ЗДО

Одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу  дошкільної освіти є створення належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного нагляду за технічним станом обладнання, удосконалення його надійності та безпечності, створення нешкідливих та безпечних умов праці, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

Належну увагу адміністрація закладу  дошкільної освіти приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці». Організація роботи з охорони праці здійснювалась на основі: нормативно-правових актів, «Типового положення про службу охорони праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», наказів та вказівок вищих і контролюючих органів.

Адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням Державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ЗДО на 2021/2022 навчальний рік.

Впродовж року на профспілкових зборах, зборах трудового колективу, нарадах при директорові заслуховувалися звіти про їх виконання, проводився аналіз та підводились підсумки. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер.

З метою створення належних безпечних і здорових умов праці в закладі  дошкільної освіти було проведено:

 • заземлення електропристроїв на харчоблоці та пральні
 • зроблені заміри опору електрообладнання
 • дитячі меблі приведено в норму відповідно антропометричним даним дітей.

Відповідальні особи за охорону праці (вихователь-методист Куляс В.І. та заступник завідувача з господарства Валентюк Л.В.) проводили з працівниками інструктажі, що відображено в журналі реєстрації інструктажів на робочому місці.

З новоприйнятими працівниками та періодично (один раз на три роки) з працівниками проводиться навчання з охорони праці.

Здійснювався систематичний контроль за проходженням медичних оглядів учасниками освітнього процесу, за безпекою навчального процесу та технічних приладів закладу.

З метою дотримання вимог охорони праці, запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця, з працівниками закладу,  відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні, цільові  інструктажі.  У період 2021/2022 навчального року, у вересні 2021 року та у травні 2022 року, комісією проведено обстеження технічного стану будівлі, приміщень та обладнання. Складено акт з метою усунення виявлених пошкоджень.

Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача дошкільного навчального закладу, комісії з охорони праці.

Значну роль в ефективності організації роботи з питань безпеки життєдіяльності відіграє тісна співпраця з батьками вихованців. З цією метою проводились наступні форми роботи:

 • Бесіди з батьками під час батьківських зборів на теми: «Ще раз про безпеку», «Створення комфортних умов для перебування дітей у дошкільному закладі – спільна турбота працівників та батьків» (для батьків дітей раннього віку), «Формуємо у дітей основи безпеки життєдіяльності» (для батьків дітей дошкільного віку).
 • Консультацій для батьків: «Ігри та іграшки», «Роль батьків у попередженні небажаних дій дітей як удома, так і на вулиці»;
 • Поповнено пам’ятки для батьків щодо попередження дитячого травматизму.
 • Лекція для батьків: «Підготовка дитини до правильних дій у небезпечних ситуаціях».

Одним з найважливіших завдань діяльності закладу дошкільної освіти є створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного технічного нагляду за станом обладнання, створення нешкідливих та безпечних умов праці.

З метою створення належних безпечних і здорових умов праці в закладі  дошкільної освіти було проведено:

 • оновлено плани евакуації людей під час пожежі;
 • зроблені заміри опору електроізоляції (травень 2022);
 • здійснено перевірку вентиляційних каналів (травень 2022);
 • здійснено обстеження холодильного обладнання та електроплит (червень 2022).

Адміністрація закладу  дошкільної освіти дбає про створення безпечних умов праці, навчання і виховання, формування свідомого ставлення до життя і здоров’я, вміння надавати першу долікарську допомогу, і як результат – зниження виробничого та дитячого травматизму. У зв’язку з цим у освітній роботі з дітьми значне місце посідає формування основ безпеки життєдіяльності та дбайливого ставлення до життя і здоров’я. Кожен працівник закладу обов’язково повинен добре знати і дотримуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці, дбати про особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт. За результатами адміністративно-громадського контролю за рік було визначено достатній рівень стану охорони праці по закладу  дошкільної освіти.

Для підвищення обізнаності працівників закладу з питань безпеки праці організовувались навчання працівників ЗДО з питань охорони праці згідно з «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Відповідальні особи за охорону праці проводили з працівниками повторні планові та позапланові інструктажі з усіма категоріями працівників, що відображено в книзі проведення інструктажів на робочому місці. Належна увага приділялась дотриманню вимог охорони дитинства, безпеці життєдіяльності, виконанню санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, проведенню заходів щодо запобігання та профілактики дитячого травматизму. Систематично контролювався виконання працівниками санітарно-гігієнічних вимог утримання приміщень та санітарно-гігієнічний режим.

Адміністрація закладу дошкільної освіти приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання будівель, споруд, інженерних комунікацій. Також велика увага приділялася організації безпечного виконання трудових обов’язків працівників, посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці.

За даними результатами ми можемо зробити висновок, що в порівнянні з минулим 2020/2021 н. р. у закладі дошкільної освіти значно покращився стан роботи з охорони праці. Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі дошкільної освіти проводилась на достатньому рівні.

 

Завдання з питань охорони праці на 2022/2023 навчальний рік:

 • забезпечення працівників необхідним інвентарем та спецодягом;
 • покращення побутових умов в приміщеннях груп.

 

 

1.7. Стан здоров`я та медичне обслуговування

 

Медичне обслуговування дітей в дошкільному закладі забезпечується медичним персоналом у складі  медичної сестри старшої Сурко Н.Є. та медичної сестри старшої Луценко І.О., які постійно слідкують за станом здоров’я дітей, проводять профілактику захворювань, антропометричні обстеження, оформляють листи здоров’я з рекомендаціями.

Значно зменшилась кількість захворювань  крапельними інфекціями, пневмоніями.  Слід відмітити, що і тривалість хвороб скоротилась.

Зниження захворюваності – результат  роботи колективу ЗДО, зокрема це:

 1. Своєчасне направлення на профілактичні щеплень;
 2. дотримання вимог санітарії і термінів карантину;
 3. загартування дитячого організму;
 4. проведення курсу вітамінотерапії;
 5. проведення протиепідемічних заходів з метою запобігання грипу та іншим респіраторним захворюванням;
 6. санітарно-просвітницька робота з батьками;
 7. взаємодія медперсоналу дошкільного закладу і дитячої поліклініки.

 

Правильна організація харчування є першочерговою умовою необхідного режиму дня, нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в нашому закладі. Режим харчування –  чотирьохразовий.  В період літнього оздоровлення  введено додатково  другий сніданок. Раціон харчування включає набір різних продуктів, необхідних для здоров’я та росту дітей: м’ясні, рибні, молочні, овочі, фрукти, соки та інше.

Дітям з хронічними захворюваннями,  з відхиленнями у стані здоров’я призначається дієтичне харчування.

Постійно контролюється санітарний стан харчоблоку, умови зберігання і реалізації продуктів,  урізноманітнення страв  і якість приготування їжі, проведення  санітарно-освітньої роботи серед персоналу і батьків щодо раціонального харчування, заняття з персоналом з питань харчової санітарії, профілактики харчових отруєнь і гострих кишкових захворювань.         В результаті перевірок не виявлено випадків порушення техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та дитячого травматизму.

В дошкільному закладі багато років працює і дає позитивні результати   система фізкультурно-оздоровчих заходів та система роботи з валеології. Бесіди з дітьми в старших групах показали, що  діти мають знання, навички  про ведення здорового способу життя.   Щомісячно в закладі проходять дні здоров΄я. Вихованці отримують знання про здоровий  спосіб життя, оволодівають культурно-гігієнічними навичками, дізнаються про правила безпеки, направлені на збереження окремих органів та систем (зору, слуху, опорно-рухового апарату) під час занять фізкультурою, прогулянок в природу. Ознайомлюються та в ігровій формі навчаються безпеці поводження в екстремальних ситуаціях. В ці дні особлива увага приділяється заняттям фізкультурою, проводяться спортивні та валеологічні розваги, свята, естафети та ігри.

Фізкультурно-оздоровча робота  ведеться згідно орієнтованого розподілу часу на процеси життєдіяльності дітей та розкладу занять груп. Регулярно проводяться усі форми цієї роботи: ранкова гімнастика, загартування, прогулянки, пішохідні переходи, розваги. Заняття з фізкультури проводяться щоденно – на прогулянці чи в залі.  Загартовуючі заходи в групі включають в себе гімнастику пробудження та дихальні вправи, направленні на дренаж легень. Діти добре знають усі вправи, виконують їх самостійно, весело та якісно. Фізкультура на прогулянках проводиться регулярно. Плануються заняття  на свіжому повітрі різного типу: сюжетні, тематичні, комплексні.

Обстеження дітей з основних видів рухів  показує стабільно позитивну динаміку розвитку практично усіх дітей закладу, за винятком тих, хто прийшов в садок нещодавно.

Порівняльний рівень захворюваності дітей

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Кількісний склад дітей 480 443 450 460
Кількість пропущених днів на 1 дитину 10% 5% 6% 7%
Індекс здоров’я 7,2% 8,2% 8,5% 8,5%
Часто хворіючі діти 12,7% 11,3% 11,2% 11,3%
З гармонійним розвитком 92% 94% 94% 94%
З порушенням постави 3,4% 2,8% 2,7% 2,8%
Зі сколіозом 0% 0% 0% 0%

 

Питаннями збереження психічного здоров΄я дітей  займається практичний психолог Княжевська Я.К. Протягом навчального року психолог відвідала  батьківські збори в групах. Під час них звертала увагу батьків на те, як важливо саме в дошкільному віці  уважно та дбайливо ставитись до  збереження психічного здоров΄я та приділяти увагу розвитку  психічних процесів дитини. Багато батьків  отримали нові для себе знання з питань дитячої психології та замислились про важливість   сімейного виховання в ході роботи тренінгового центру, який працював протягом року на базі нашого закладу. 

В  закладі   створено належну матеріальну та наочно-методичну базу для здійснення комплексного підходу до освітнього процесу.    В усіх вікових групах значно покращено ігрове предметно-розвивальне середовище, придбано велику кількість якісного наочного  матеріалу,  сучасної методичної та педагогічної літератури, що дає змогу будувати освітній процес з дітьми на сучасному рівні.

Педагоги постійно працюють над удосконаленням розвивального простору для дітей. Методкабінети груп оформлені у відповідності до вимог Базового компоненту  дошкільної освіти та освітньої програми  для дітей від  2 до 7 років  «Дитина», містять в собі велику кількість методичної літератури, дидактичний роздатковий та демонстраційний  матеріал. Є в необхідній кількості атрибути для  усіх видів ігор, в яких передбачено варіативність їх проведення з дітьми різних рівнів розвитку.

       В усіх дошкільних групах створено  екрани емоцій, які   завоювали у дітей велику прихильність. Дошкільнята навчаються усвідомлювати свій настрій,  говорити про нього,  звертають увагу на настрій інших дітей.

В  закладі створено умови   для організації різної діяльності дітей — фізкультурної,   природознавчої, в тому числі для експериментально-дослідної діяльності,  народознавства, образотворчої та театралізованої діяльності, художньої творчості дітей. Зібрано в достатній кількості природний матеріал для художньої праці. В  природничих осередках є необхідний матеріал для проведення дослідів.

Завдяки спільним зусиллям колективу закладу дошкільної освіти і батьків створено належні умови для збереження фізичного та психічного здоров’я  малюків, всебічного їх розвитку, забезпечення  психологічного комфорту, атмосфери затишку, уваги та поваги до особистості кожної дитини.

 

 Підводячи підсумки роботи за минулий навчальний рік та враховуючи вимоги сьогодення, колектив закладу дошкільної освіти у 2022-2023 навчальному році буде продовжувати працювати над головною методичною проблемою: «Формування всебічно розвиненої особистості дитини шляхом впровадження в практику роботи інноваційних методик, технологій, програм».

 

1.7. Моніторинг адміністративно-господарчої роботи.

1.7.1.Аналіз організації харчування дітей.

Однією з умов збереження та зміцнення здоров’я дитини, підвищення опору її організму до хвороб, і як наслідок, успішності у навчанні є повноцінне харчування.

Систематизована добірка нормативно-правових, інструктивних документів, які регламентують роботу закладу дошкільної освіти щодо організації харчування дітей у повному обсязі.

Забезпечувався належний стан ведення журналів відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, заповнюються своєчасно.

Харчування в закладі дошкільної освіти триразове, все готується безпосередньо в ЗДО. У закладі дошкільної освіти створені необхідні умови для харчування дітей різних вікових груп, а саме:

— система водопостачання та необхідне технологічне обладнання знаходиться у робочому стані;

— режим харчування дітей відповідає режиму роботи  закладу дошкільної освіти та віковим особливостям дітей;

— організоване харчування 460 дітей закладу, з них діти пільгових категорій, а саме: 2 дітей ВПО,51 дитина – спецгрупи, 8 дітей – діти-інваліди, 24 дитини – діти учасників АТО, 15 діте – 50%  звільнені, 5 дітей – 100% звільнені.

Посадовими особами, відповідальними за стан організації харчування, ведеться постійний контроль за якістю продуктів, наявністю відповідної документації від постачальників, умовами зберігання продуктів та дотриманням технологічного процесу, про що свідчать записи у діловій документації з харчування. Контроль здійснюється щоденно.

Результати контролю свідчать про те, що  сестра медична старша, заступник завідувача з господарства, кухарі, педагоги та технічний персонал виконують свої посадові обов’язки на достатньому рівні.

Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.

Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей. Медичною службою ЗДО здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до ЗДО разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення.

З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей сестрою медичною старшою Н.Є. Сурко здійснюється контроль за дотриманням строків реалізації продуктів.  Перед видачею страв на групи регулярно проводиться відбір добових проб та зняття проб із занесенням органолептичної характеристики смакових якостей їжі до «Журналу бракеражу готової продукції». Щоденно заповнюється відповідна документація.

Сестрою медичною старшою  Н.Є. Сурко щомісячно ведеться накопичувальна відомість витрат продуктів на одну дитину. На основі її аналізу проводиться корекція виконання натуральних норм харчування.

Плата за харчування дітей становить:

— вікова група від 1-го до 3-х років – 35,00 грн (з розрахунку: 12,00 грн з бюджету і 21,00 грн — батьківська плата);

— вікова група від 3-х до 6-ти (7) років – 40,00 грн (з розрахунку: 16,00 грн — бюджетні кошти і 24,00 грн — батьківська плата).

Аналіз показав, що виконання щоденних норм продуктів харчування за 2021/2022 роки становить 87%.

Сестрою медичною старшою Н.Є. Сурко, щоденно аналізується виконання натуральних та грошових норм. Результати допомагають своєчасно регулювати процес організації харчування з метою збільшення відсотку виконання натуральних норм та не допустити перевищення грошових витрат.

Робітники харчоблоку  дотримувались санітарних вимог при зберіганні продуктів і продовольчої сировини, своєчасно забезпечували приготування їжі у відповідності з режимом харчування у закладі дошкільної освіти, додержувались технології приготування страв. Видача страв помічникам вихователів проводилась при наявності спеціального одягу та маркованого посуду, з дотриманням об’ємів страв. Добові проби зберігаються до наступного дня в холодильнику.

Кип’ячену воду дають після охолодження до кімнатної температури. Її зберігають у добре вимитому посуді і міняють через кожні 2 години.

Рівень сформованості у дітей культурно-гігієнічних навичок під час прийому їжі відстежувався завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою І.О. Луценко. За період навчального року помітно поліпшилися навички дітей у користуванні столовими приборами.

При організації  харчування ЗДО додержується принципів  наступності, єдності вимог у закладі дошкільної освіти і в родині. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику групових батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюються у інформаційних  куточках, на сайті ЗДО. Щодня в інформаційних куточках вивішується меню із зазначенням виходу страв.

Виконання натуральних норм харчування дітей у закладі дошкільної освіти

Найменування продуктів 2020 2021 2022
М’ясо, м’ясні продукти 83% 75% 67%
Риба 75% 66% 72%
Яйця 88% 100% 98%
Молоко 63% 62% 61%
Масло вершкове 96% 100% 95%
Олія 90% 98% 98%
Овочі 75% 67% 65%
Крупи 125% 120% 122%
Борошно 87% 82% 89%
Картопля 97% 87% 84%
Хліб 99% 95% 96%
Цукор 98,5% 99% 99%
Сир кисломолочний 70% 66% 68%
Сухофрукти 100% 100% 100%
Середній показник виконання норм 80% 87% 87%

Упродовж 2021/2022 року в закладі дошкільної освіти було організоване дієтичне харчування дітей на постійній основі чи тимчасово за медичними показаннями.

У середньому кількість дітей, що потребують дієтичного харчування складала 2-3 дітей щомісяця, що складає 2% від загальної кількості дітей.

Систематично протягом року завідувачем, вихователем-методистом, сестрою медичною старшою здійснювався контроль за організацією харчування дітей. Результати контролю відображені у картках, наказах, звітах. Як показує аналіз результатів контролю, організація харчування здійснюється на достатньому та високому рівні.

З метою інформування батьків щодо продуктів та страв, які отримує дитина в ЗДО щодня в батьківські вайбер-групах розміщується меню.

У ЗДО оформлені інформаційні куточки на харчоблоці та в групах, які містять:

 • щоденне меню з переліком страв та їх виходом;
 • рекомендації батькам щодо організації харчування дошкільників;
 • корисні поради щодо харчування;
 • графік видачі їжі та води;
 • таблиці з визначенням об’єму порції, що мають отримати діти кожної з вікових груп.

У закладі дошкільної освіти організована просвітня діяльність з питань організації харчування дітей. Сестрою медичною старшою, вихователями були проведені:

Консультації:

 • «Роль раціонального харчування в житті дитини дошкільного віку»;
 • «Організація харчування дітей на свята»
 • «Вітаміни для вашої дитини»;
 • «Культура харчування»;
 • «Небезпечні продукти харчування для дітей».

Пам’ятки:

 • «Як запобігти захворюванням на кишкову інфекцію?».

Одним із важливих напрямів роботи у цьому році стало впровадження системи ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — аналіз ризиків та критичні контрольні точки) — концепція, яка передбачає систематичну ідентифікацію, оцінку та керівництво небезпечними факторами, які істотно впливають на безпечність продукції.

Система НАССР є ефективним засобом керівництва, яке застосовуються для захисту виробничих процесів, що проходять у закладі дошкільної освіти, від біологічних (мікробіологічних), хімічних, фізичних та інших ризиків забруднення.

Робочою групою була розроблена програма проведення внутрішнього аудиту (вивчення всіх факторів, пов’язаних з виробництвом харчової продукції — від сировини до зберігання готового продукту на складі, здатних вплинути на її безпеку для споживача; складання переліку виробничих операцій, при яких ці ризики можливі; розробка переліку запобіжних заходів для контролю цих ризиків. 07.05.2019 року був проведений такий аудит та визначені можливі ризики та невідповідності, за результатами аудиту розроблений план корегуючих дій та необхідних корекцій для їх усунення.

Робота щодо впровадження системи НАССР здійснюється і буде продовжуватись і у наступному навчальному році.

 

 

1.7.2. Медичне обслуговування та фізкультурно-оздоровча робота.

 

Відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального  закладу, затверджене Наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства  освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Листа Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» у закладі дошкільної освіти проводилася лікувально-профілактична, протиепідемічна, санітарна – гігієнічна та фізкультурно-оздоровча робота.

Особливу увагу медична сестра старша звертала на санітарно-просвітницьку роботу, яку проводила  протягом року з педагогічними працівниками та техперсоналом закладу дошкільної освіти, батьками щодо

 

охорони життя, зміцнення здоров’я дітей, попередження гострих кишкових та простудних захворювань дітей, а також щодо профілактики захворювання на корона вірусну хворобу COVID-19 та спеціальні заняття щодо закріплення медичних знань, надання першої медичної допомоги.

Здійснювався систематичний нагляд за виконанням робітниками закладу дошкільної освіти санітарних правил, гігієнічних вимог, режиму дня та протиепідемічних заходів згідно постанови Головного санітарного лікаря України № 10 від 06.09.2021 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» Проводився контроль з боку медичного робітника за станом здоров’я працівників та здобувачів дошкільної освіти, оформлювалася медична документація відповідно до нормативних документів.

Оснащення медичного кабінету закладу дошкільної освіти, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», укомплектовано в повному обсязі. Медична сестра старша укомплектували аптечку невідкладної медичної допомоги, забезпечувала зберігання ліків відповідно до вимог.

Аналізуючи стан відвідування дітьми закладу дошкільної освіти визначено, що відвідування дітьми дошкільного закладу у 2020/2021 склало 82,1%, а у 2021/2022 навчальному році – 82,4%.

Найменша захворюваність відмічена в групі № 13, що говорить про ефективну роботу в цій групі по профілактиці захворюваності.

Найбільший рівень захворюваності у групі раннього віку № 1 тому, що прибувають нові діти, у яких низький поріг опору до хвороб.

Аналіз захворюваності серед дітей за 2021/2022 навчальний рік показав, що в порівнянні з минулим роком вона зменшився на 4,7%. Кількість пропущених днів однією дитиною за рік за хворобою складає 0,9(з них 1,0– група раннього віку). Це свідчить про систематичну планомірну роботу зі сторони адміністрації, медичної служби закладу.

Слід відзначити, що стало більше дітей з гострими респіраторними захворюваннями, хронічними захворюваннями. Захворюваність викликана непристосованістю до колективу новоприбулих дітей, їх слабкою імунною системою.

Значно зменшилась кількість захворювань ангіною, пневмонією, повітряно-крапельними інфекціями. Зовсім відсутні травми, захворювання зорової системи.

Педагогічний колектив проводив кропітку роботу щодо зниження захворюваності, зокрема це:

 

 

Стан здоров’я дітей

 

Всього дітей в закладі 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 2021/2022 н.р.
Здорові I група 46% 58% 81%
Патології, що не піддаються лікуванню 0 0 0
II група 54% 38% 19%
Диспансерні III група 0 4% 0
Фізичний розвиток
Відстає у масі тіла 0 0 0
Структура захворюваності
Захворювання органів зору 3% 1,5% 1,1%
Захворювання органів дихання 50% 3% 0
Захворювання органів травлення 9% 4,5% 3,5%
Психічні розлади 0 0 0
Захворювання ендокринної системи 2% 0 0
Захворювання нервової системи 4% 0 0
Захворювання системи кровообігу 3% 18% 0

 

 

Регулярно проводились антропометричні вимірювання дітей. Ясельна група – 1 раз на квартал, дошкільні – 2 рази на рік.

Один раз на 10 днів проводиться огляд дітей на педікульоз та чесотку . В закладі дошкільної освіти 2 рази на рік – у січні та липні всі працівники проходять медичний огляд.

Проведення комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів сприяло покращенню рівня обізнаності педагогів з питання організації фізкультурно-оздоровчої роботи, поліпшенню підготовки та організації повного обсягу організаційних форм роботи з фізичного виховання: фізкультурних занять на відкритому повітрі, у тому числі пішохідних переходів, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, фізкультхвилинок і фізкультпауз, фізкультурних розваг і свят, Днів здоров’я.

Підводячи підсумки, зазначимо, що фізкультурно-оздоровча робота велась на достатньому рівні, заплановані заходи  протягом року виконувались, проте не в повному обсязі – пішохідні переходи планувались та проводились не систематично, зі сторони старшої медсестри недостатня увага приділялась контролю за дотриманням рухового режиму як  протягом дня, так і на фізкультурних заняттях.

Проте одним із недоліків медично-освітньої роботи залишається відсутність дитячого лікаря, що звичайно, не могло негативно не вплинути на повноцінне медичне обслуговування дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік.

Виходячи з аналізу управлінської, методичної, організаційно-педагогічної, адміністративно-господарської роботи, моніторингу якості дошкільної освіти освітньої і методичної роботи за 2021/2022 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю закладу дошкільної освіти в новому навчальному році спрямує свою діяльність на подальше забезпечення методичного та педагогічного супроводу реалізації Державного стандарту дошкільної освіти, визначених у Базовому компоненті дошкільної освіти.

Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітнього  процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини колектив визначив такі пріоритетні завдання на 2022/2023 навчальний рік:

 1. Впровадження в практику інноваційних технологій з метою всебічного розвитку дітей.
 2. Формування основ безпечної поведінки, стрессостійкості та здорового способу життя дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану.
 3. Здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей — формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

Завдання закладу дошкільної освіти на період

літнього оздоровлення дітей:

 1. Створення умов для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом упровадження сучасних освітніх технологій збереження і формування здоров’я.
 2. Формування в дошкільників свідомого ставлення безпеки до власної та навичок безпечної поведінки.
 3. Продовження поглибленої роботи по формуванню у дошкільників морально-етичної культури, вихованню духовних цінностей засобами музики, театралізованої, ігрової, суспільної діяльності.

 

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Функціонування КЗ «ДНЗ №46 ВМР» у 2022-2023 навчальному році

буде регламентуватися нормативно-правовими актами, зокрема:

 • Конституцією України;
 • Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-11І;
 • Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;
 • Національною Доктриною розвитку освіти в Україні в XXІ столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;
 • Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  № 615 від 22.05.2012р.
 • Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» рекомендованою Міністерством освіти і науки України  від 11.2015 р.  №1/11- 16163;
 • Методичними рекомендаціями до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (лист № 1/11-16163 від11.2015р.)
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305;
 • Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010р. №930 та змінами і доповненнями;
 • Типовим положенням про методичний кабінет закладу дошкільної освіти від 16.04.2018р. № 372;
 • Наказом МОНУ « Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» від 28.10.08р. № 985;
 • Наказом МОНУ «Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» від 23.11.2010 р. №1111;
 • Наказом МОН України від  08.2005р. № 458 «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України».
 • Наказом Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах»;
 • Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.06 р. № 298\227;
 • Зміни до Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах від 26.02.2013 р. № 202/165;
 • Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;
 • Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-263 від 07.05.2007р. «Про організацію обліку дітей дошкільного віку»;
 • Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-455 від 03.07.2009р. «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-563 від 16.08.2010р. «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»;
 • Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України № 1/9-413   від 28.05.2012р. «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ у літній період».
 • Інструктивно-методичним листом МОНУ «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» №1/9-666 від 27.09.2010р.
 • Інструктивно –методичними рекомендаціями «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі» від 26.07.2010 р. № 4.1/18-3082.
 • Інструктивно –методичними рекомендаціями «Про організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» №1/9-454 від 02.09.2016р.
 • Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-456 від 02.09.2016р. «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах»
 • Методичними рекомендаціями щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців 31/9-546 від 11.10.2017р.
 • Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015р. №446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

—    «Планування роботи закладу освіти на рік» (Лист МОН України від 07.07.2021 р. №1/9-344);

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороб (COVID-19)Постанова головного державного санітарного лікаря № 8 від 25.08.2021 року

Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» Наказ Мінекономіки № 620-21 від 28.09.2021 року

Щодо умов звільнення від плати за харчування дитини з особливими освітніми потребами, яка відвідує інклюзивну групу в закладі ​дошкільної освіти Лист МОН № 4/1253-21 від 22.12.21 року

Про затвердження рекомендованого Примірного чотиритижневого сезонного меню рекомендованого для організації триразового харчування дітей віком від 1 до 6(7) років в закладах освіти та інших організованих дитячих колективах на зимовий період Наказ МОЗ № 215 від 03.02.22 року

—  Лист МОН № 1/3845-22 від 02.04.22 року

—  Про методичні рекомендації впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти Лист МОН № 1/6015-22 від 03.06.22 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.  ДІЯЛЬНІСТЬ  СТРУКТУР  КОЛЕГІАЛЬНОГО  УПРАВЛІННЯ

 • Педагогічні ради

 

з/п

Зміст роботи/ Термін Відповідальний Відмітка про виконання
І. Підсумки роботи та перспективи на майбутнє в роботі закладу дошкільної освіти

1.Аналіз результатів освітньої та методичної  роботи за         2021 – 2022 н. р. (інформація);

2.Визначення та затвердження програм,     планування (вид, форма) освітнього процесу;

3.Затвердження плану роботи   закладу дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік.

4.Стан підготовки груп дошкільного закладу до нового навчального року (за результатами перевірки).

 

Серпень 2022р.  

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 
ІІ. «Національно-патріотичного виховання дітей — формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей»

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Актуальність національно-патріотичного виховання дітей в умовах дії воєнного стану.

3. Проблеми патріотичного виховання.

4. Сучасний погляд на формування нового українця.

5. Аналіз реалізації національно-патріотичного виховання дітей (довідка).

 

Листопад

2022

 

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Вихователь

Л.А. Лабунська

Вихователь

І.О. Мазур

Вихователь-методист

В.І. Куляс

ІІІ.  «Система заходів з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку»

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Безпека життєдіяльності: організація розвивального середовища.

3. Організація роботи з дітьми дошкільного віку з безпеки життєдіяльності в ЗДО.

4. Аналіз освітньої роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності (довідка тематичної перевірки)

Лютий

2023

 

 

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь

Т.О. Снігур

 

Вихователь

М.М. Багола

Вихователь-методист

В.І. Куляс

4. «Про підсумки діяльності закладу в 2022-2023 н. р. та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього

процесу у 2023-2024 н. р.»

1. Аналіз якості виконання рішень попередньої педради (інформація ).

2. Про виконання річного плану (в роботі з дітьми, батьками, педагогами).

3. Про результати педагогічної діагностики щодо показників життєвої компетентності (результати моніторингу).

4. Обговорення та затвердження плану роботи ЗДО на літній період.

5. Затвердження комплексу оздоровчих заходів.

Травень

2023

 

 

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

 

 

 

2.2. Загальні збори колективу

 

з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
І. 1. Звіт про результати освітньої, медичної та господарської роботи за 2021-2022 навчальний рік.

 

1.      Визначення напрямків соціально-економічного розвитку закладу.

 

Серпень

2022 р.

Завідувач

Н.М. Кірєєва

2. 1. Санітарний стан приміщень закладу.

 

2. Аналіз харчування дітей у ЗДО.

 

3. Виконання Інструкції з організації харчування дітей в ЗДО.

 

4.    Звіт про роботу закладу у 2022-2023 навчальному році

 

Червень

2023 р.

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

Старша м/сестра

Н.Є. Сурко

 

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Виробничі наради

з/п

Зміст  роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Готовність закладу до нового навчального року

Правила внутрішнього розпорядку. Затвердження графіків роботи усіх служб.

Звiт адмiнiстрацiї закладу про лiтнє оздоровлення дiтей.

 

 

Підготовка приміщення дошкільного  закладу до осінньо – зимового періоду.

Вересень

2022

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Ст.медсестра

Н.Є. Сурко

 

Заступник завідувача з господарства

О.П.  Валевська

2. Основні напрямки роботи зі зміцнення здоров’я дітей

Фізкультурно-оздоровча робота в закладі дошкільної освіти.

Профілактика і попередження простудних та інфекційних захворювань дітей.

Аналiз стану харчування в дошкільному закладi.

Аналіз захворюваності дітей.

Січень

2023

 

 

 

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Ст. медсестра

Н.Є. Сурко

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Ст. медсестра

Н.Є. Сурко

3. Безпека життєдіяльності

Затвердження заходів по пiдготовці до проведення лiтнього оздоровлення дошкiльникiв.

Створення умов для безпеки життєдіяльності дошкільників в літній період (інструктаж).

Організація та проведення ремонтних робіт.

Травень

2023

 

 

Завiдувач

Н.Є. Кірєєва

старша медсестра

Н.Є. Сурко

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

Завгосп

О.П. Валевська

 

2.4. Наради при завідувачу

№ з/п Зміст роботи

 

Термін

виконання

Відповідальний Відмітка про виконання
  1. — Підсумки конкурсу-огляду груп щодо підготовки до навчального року;

— Про підготовку до осінньо-зимового періоду

Вересень

2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

  2. — Виконання розпоряджень,

наказів;

— Результати тематичного вивчення  «Аналіз реалізації національно-патріотичного виховання дітей»

Листопад

2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

  3. — Стан роботи щодо попередження дитячого травматизму;

— Про результати перевірки санітарного стану в групах та приміщеннях ЗДО

Грудень

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

  4. — Виконання службових обов’язків працівниками ЗДО; стан ведення документації;

— Дотримання техніки безпеки на робочих місцях

Січень

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

  5. — Підготовка приміщень ЗДО до весняного періоду;

— Результати тематичного  вивчення«Аналіз освітньої роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності»

Лютий

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

  6. — Виконання норм харчування;

— Результати використання

енергоносіїв

 

Березень

2023

Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

Завгосп

О.П. Валевська

  7. — Обладнання дитячих майданчиків дошкільного закладу;

 

Квітень

2023 р.

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

  8. — Підготовка до літнього оздоровчого періоду;

— План роботи на літній оздоровчий період

 

Травень

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Атестаційна комісія

 План роботи атестаційної комісії КЗ «ДНЗ №46 ВМР

на 2022 – 2023 н.р.

З а х о д и Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

  8.

 

 

 

 

  9.

 

 

10.

 

 

 

11.

 

12.

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

Ознайомити колектив з Типовим положенням про атестацію педпрацівників України,   затвердженим  наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010р.

№ 930.

Видати  наказ «Про  створення атестаційної   комісії  КЗ «ДНЗ № 46 ВМР».

 

Прийняти заяви від педпрацівників про  позачергову атестацію(за необхідності).

 

Розглянути заяви педпрацівників та подання адміністрації ЗДО, що надійщли до АК про атестацію.

 

Видати наказ «Про атестацію педагогічних працівників ДНЗ № 46 у 2022-2023 навчальному  році» та погодити його з ПК

 

Надати КУ «ЦПРППВМР» відомості про атестацію педпрацівників на  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст вищої категорії» та  присвоєння(підтвердження)  педагогічного  звання (за потребою).

Розробити план проведення атестацїї педпрацівників у 2022-2023 н.р.

 

Скоординувати індивідуальні плани підвищення фахової майстерності педпрацівників,які атестуються з планом проведення атетсації педпрацівників

у 2022-2023н.р.

 

Довести до відома педпрацівників,які атестуються, план проведення атестації педпрацівників у 2022-2023 н.р.

 

Відповідно до плану проведення атестації педпрацівників у 2021-2024н.р. розробити план-графік роботи АК на 2022-2023 н.р.

 

Поновити стенд  «Атестація у 2022-2023 н.р.».

 

Детально вивчити систему освітньої діяльності, рівень фахової майстерності педагогів, які атестуються

 

Організувати вивчення системи й досвіду роботи кожного педагогічного працівника, який атестується, періодично заслуховуючи дані питання під час засідань методичних рад, педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних питань.

 

Подати до КУ «ЦПРППВМР»  методичні розробки педагогів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «Вихователь-методист» для схвалення науково-методичними радами КУ «ЦПРППВМР»,  ВАНО.

До 10.10.2022

 

 

До  21.09.22

 

 

До  10.10.22

 

 

До  10.10.22

 

до 10.10.2022

 

 

до

14.10.2022

 

 

до 20.10.22

 

 

до 20.10.2022

 

 

 

до 20.10.2021р

 

до 20.10.2022

 

 

Жовтень

2022

жовтень-лютий

 

20.10.2022-

15.03.2023

 

 

 

 

До

16.01.2023

Завідувач ЗДО

 

 

 

Завідувач ЗДО

 

 

Ат.комісія

 

 

Ат.комісія

 

Завідувач ДНЗ

 

 

 

Завідувач ДНЗ

 

 

 

завідувач

 

 

Секретар АК

 

 

 

 

Ат.комісія

 

 

Ат.комісія

 

 

 

Ат.  комісія

 

Ат.комісія

 

 

Ат. комісія

 

 

 

 

 

Ат. комісія

 
 

15.

 

 

16.

 

 17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

22.

 

 

 

Подати до АК відповідного рівня характеристику педагогічного працівника у між атестаційний період.

 

Завершити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються.

 

Узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які атестуються.

 

Завершити роботу з атестації педагогічних працівників

Оформити атестаційні листи та ознайомити з ними педагогічних працівників, які атестуються.

 

Видати наказ «Про результати  атестації педагогічних працівників КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»  в 2022-2023р.»

 

Подати до Департаменту освіти  клопотання про встановлення вищої кваліфікаційної категорії, звання «Вихователь-методист» та заохочення педпрацівників за результатами атестації (за потребою).

 

Внести в трудові книжки педагогів, які атестувались,

рішення АК.

 

Видати наказ по КЗ «ДНЗ№46 ВМР», підставою для якого є наказ департаменту Освіти Вінницької міської ради про присвоєння кваліфікаційних категорій (педагогічних звань), встановлення відповідності раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям (педагогічним званням) (за потребою).

 

До

01.03.2023

 

До

15.03.2023

 

До

18.03.2023

 

 

до 23.03.2023

 

 

до

23.03.2023

 

до 30.03.2023

 

 

 

Квітень

2023

 

До

25.04.2023

 

Ат. Комісія

 

 

Ат. комісія

 

 

Ат. Комісія

 

 

 

Ат.комісія

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Завідувач

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Комісія з харчування

 

п/п

Зміст заходів Термін

проведення

Відповідальний Відмітка

про

виконання

1. Забезпечувати виконання вимог чинного законодавства з питань організації якісного збалансованого харчування вихованців закладу. Постійно Адміністрація закладу
2. Видати ряд наказів по закладу, направлених на ефективну організацію харчування:  «Про організацію харчування  вихованців у 2022-2023 навчальному році», «Про організацію харчування вихованців пільгових категорій у 2022-2023 н.р.» та інші (за потребою). Вересень

Протягом

навчального

року

Завідувач

Н.М. Кірєєва

3. Поновити документацію та довідки дітей зі статусом. Вересень

2022

Комісія з організації харчування
4. Здійснювати постійний контроль за організацією і якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку та їдальні. Протягом

року

Комісія з організації харчування
5. Розробити та затвердити двотижневе меню. До

01.09.2022

Комісія з організації харчування
6. Складання заявок на продукти харчування. Дотримання вимог щодо прийому якісної продукції, правильного її зберігання та термінів реалізації і видачі. Протягом

року

Комірник

Л.В. Ковалюк

7. Своєчасний збір інформації в закладі та подання необхідних документів для організації харчування дітей пільгових категорій Протягом

року

Комісія з організації харчування
8. Дотримання вимог щодо правильності ведення документації щодо організації харчування дітей пільгових категорій. Протягом

року

Комісія з організації харчування
9. Здійснювати періодичні перевірки:

·         якості і безпечності харчових продуктів;

·         якісне зберігання й терміни реалізації продуктів у шкільній коморі;

·         ваговий вихід готової продукції;

·         асортимент буфетної продукції;

·         ведення документації;

o    відповідність готової продукції меню;

·         дотримання цінової політики та інше.

Не менше 1 разу на місяць Комісія з організації харчування
10. Суворо контролювати дотримання працівниками кухні санітарно-гігієнічних правил облаштування і утримання харчоблоку, своєчасне проходження обов’язкових медичних оглядів відповідно до чинного законодавства. Протягом

року

Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.Комісія з надзвичайного стану

 

 План роботи

комісії з питань ЦЗ та НС

КЗ «ДНЗ №46 ВМР» на 2022-2023 навчальний рік

 

 

з/п

Заходи Відповідальний Термін

 виконання

Примітки
1. Засідання комісії з питань НС №1

1.    Підсумки літнього оздоровлення.

2.    План заходів по підготовці до осінньо-зимового періоду

 

В.І. Куляс

 

О.П. Валевська

 

Вересень

2022

2. Засідання комісії з питань НС №2

1.    Організація протипожежної безпеки в КЗ «ДНЗ №46 ВМР».

2.    Про невідкладні заходи щодо попередження НС взимку

 

В.І.Куляс

 

О.П. Валевська

 

Грудень

2022

3. Засідання комісії з питань НС №3

1.    Організація роботи із забезпечення особистої безпеки в КЗ «ДНЗ №46 ВМР».

2.    Охорона життя і здоров’я дітей та працівників закладу у весняний період

 

В.І. Куляс

 

 

Н.Є. Сурко

 

Березень

2022

4. Засідання комісії з питань НС №4

1.    Перехід ЗДО на літній режим роботи. Оздоровча кампанія

2.    Про невідкладні заходи щодо попередження отруєння грибами серед працівників ЗДО.

 

В.І. Куляс

Н.Є. Сурко

 

Червень

2022

 

 

2.8. Команда психолого-педагогічного супроводу

дитини з ООП

ПЛАН РОБОТИ КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

КЗ «ДНЗ №46 ВМР» на 2022-20232 навчальний рік

Відповідальна особа: практичний психолог Княжевська Я.К.

Постійні учасники:

вихователь – методист Куляс В.І.,

вчителі – логопеди: Терміт Ю.О., Покляцька Ю.П. , Назаренко Т.М.

вихователі: Снігур Тетяна Олександрівна

Гавриш Юлія Вікторівна

Мазур Ілона Олегівна

Терміт Алла Ісидорівна

Макарчук Наталія В’ячеславівна

Назаренко Тетяна Миколаївна

Гусонька Ліля Ігорівна

Дазідова Галина Миколаївна

асистенти вихователя:   Манеляк Наталія Віталіївна

Мизинюк Людмила Анатоліївна

 

МЕТА: забезпечення кожного вихованця психолого-педагогічним супроводом, що сприятиме фізичній, психологічній та морально-правовій безпеці дітям з особливими освітніми потребами, в тому числі з інвалідністю.

з/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Засідання 1.

1.1. Про вибори голови та секретаря засідань команди психолого-педагогічного супроводу дітей  з ООП.

1.2. Ознайомлення з планом роботи команди на 2022-2023 н.р.

1.6. Різне.

До 05.09.

2022

 

Члени команди

 

 

 

2. Засідання 2.

2.1. Складання індивідуальної програми розвитку дитини для дітей  інклюзивних груп відповідно нозологій

2.3. Обговорення можливостей корекційно-розвиткової  роботи з дітьми. Створення портфоліо дітей з ООП.

До 19.09.

2022

Члени команди,

батьки

3. Засідання 3.

3.1. Аналіз моніторингу виконання ІПР

3.2. Перегляд та коригування ІПР.

3.3. Поновлення та додавання матеріалів в портфоліо дітей з ООП.

Листопад

2022

Члени команди,

батьки

4. Засідання 4.

4.1. Аналіз моніторингу виконання ІПР

4.2.Перегляд та коригування ІПР.

4.3. Поновлення та додавання матеріалів в портфоліо дітей з ООП.

Лютий 2023 Члени команди,

батьки

5. Засідання 5.

5.2.  Моніторинг виконання ІПР

5.3. Поновлення та додавання матеріалів в портфоліо дітей з ООП.

5.4.  Підсумки роботи команди у

2022-2023 н.р.

 

Травень 2023

Члени команди,

батьки

 

Примітка: у разі потреби команда психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП може збиратися протягом року позачергово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

N з/п Зміст роботи Термін   Відповідальні   Відмітка про виконан-ня
1.

 

Спрямувати роботу методичного кабінету на створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків дошкільного закладу

 

протягом року вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

2.

 

 

 

 

 Оформити стенди:

«Атестація педагогічних працівників»;

«Методичний вісник»

 

Вересень

2022

 

вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

3. Поповнювати методичний кабінет науково-методичною літературою протягом

року

вихователь-методист

В.І. Куляс

 4. Скласти план роботи атестаційної комісії на навчальний рік. Оформити куточок атестації Жовтень

2022

вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 5. Організувати роботу гурткiв  протягом року

 

вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

6. Проводити тематичні тижні, декадники згідно з наказами Департаменту освіти протягом року

 

вихователь-методист

В.І. Куляс

 7. Скласти графік роботи гуртків, розклад занять, режим дня ЗДО  

Серпень

2022

вихователь-методист

В.І. Куляс

 8. Поповнювати матеріальну базу кабінету розробками конспектів занять, новими методичними посібниками, розробленими вихователями закладу

 

 

постійно

вихователь-методист

В.І. Куляс

9. Надавати методичну допомогу вихователям, створюючи умови для підвищення педагогічної майстерності постійно вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

 10. Оформити підписку на періодичні дошкільні видання України

 

Вересень

2022

вихователь-методист

В.І. Куляс

 11. Розробляти методичні рекомендації з різних розділів програми потягом року вихователь-методист

В.І. Куляс

12. Роботу груп на канiкулах спрямувати на забезпечення максимальної рухової активностi дiтей та створення позитивного емоцiйного стану січень

березень

вихователі груп музкерівники
 13. Поповнити осередки самостійної художньої діяльності в групах персонажами різноманітних театрів, дитячою літературою, дидактичними іграми вересень

2022

вихователі всіх вікових груп
 14. Поповнити в групах ігрове розвивальне середовище для забезпечення всебічного розвитку дітей;

провести огляд ігрових осередків по групах з метою виявлення підготовленості  до нового навчального року

Серпень

2022

 

вихователі всіх вікових груп

вихователь-методист

В.І. Куляс

15. Поповнити осередки театралізованої діяльності матеріалами,  нетрадиційними видами театрів Серпень

2022

вихователі всіх вікових груп
 16. Поповнити в групах раннього віку осередки  сенсорного виховання серпень

2022

вихователі  груп раннього віку
17. Придбати і виготовити недостатній та нетрадиційний фізкультурний інвентар для проведення занять з фізкультури серпень вересень

2022

вихователі всіх вікових груп
18. Придбати  індивідуальні зошити для розвитку дрібної моторики рук дітей дошкільного віку Вересень

2022

вихователь-методист

В.І. Куляс

19. Систематично поповнювати інформаційними матеріалами осередки для батьків 1 раз на місяць вихователі всіх вікових груп

 

 • ОПРАЦЮВАННЯ, ОСВОЄННЯ ОСВІТНІХ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДИК

 

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Використання прийомів мнемотехніки»

Г. Чепурний

Вихователі гр.№4

Герасименко О.О.

Лабунська Л.А.

2. «Розвиваємо у дитини мовленнє, інтелект і здібності засобами коректурних таблиць»

К. Крутій

Вихователь гр.№3

Терміт А.І.

Мазур І.О.

3. «Вчимося читати»

Л. Шелестова

Вихователь гр.№16

Снігур Т.О.

Гарвиш Ю.В.

Вихователі гр.№15

Волкова І.П.

 

4. «Розвиваємо у дитини мовлення»

Н. Гавриш

Вихователі гр.№1

Покляцька Ю.П.

Романовська Л.Ф.

Вихователі гр.№6

Терміт Ю.О.

Мирниця А.М.

5. «Образотворча діяльність – джерело естетичних емоцій та розвитку дітей раннього віку»

С.В. Циганова

Вихователь гр.№17

Чвалюк А.О.

Герасимчук О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.ВПРОВАДЖЕННЯ  ОСВІТНІХ  ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, МЕТОДИК, ПРОГРАМ ПОЗИТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Зміст роботи Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Школа Ейдотехніки»

Г. Чепурний

Вихователі гр.№5

Кириченко Т.М.

Кардаш Н.С.

Вихователі гр.№19

Дазідова Г.М.

Гусонька Л.І.

2. «Кольорові палички»

Д. Кюізенер

Вихователь гр.№18

Макарчук Н.В.

Вихователі гр.№13

Древенчук Ю.І.

 

3. «Вчимося читати»

Л. Шелестова

Вихователь гр.№11

Гончарова Н.О.

Вихователі гр.№12

Багола М.М.

Коваль О.В.

4. «Розвиваємо у дитини мовленнє, інтелект і здібності засобами коректурних таблиць»

К. Крутій

Вихователь гр.№9

Сенченко О.Д.

Вихователі гр.№14

Марченко Н.Ф.

Алієва С.О.

5. «Логічні блоки Дєєніша» Практичний психолог

Княжевська Я.К.

6. «Казкова фізкультура»

М.М. Єфименко

Вихователь гр.№10

Найчук В.В.

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Підвищення професійної компетентності працівників

№ п/п  

Зміст роботи

Термін виконання Відпо-відальний Примітки щодо виконання
1 2 3 4 5
1. Опрацювати документи, матеріали законодавства України про освіту, новинки науково-методичної літератури, поради, пам’ятки під час карантину щомісяця

 

вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 
2. Провести співбесіди з педагогами з питань особливостей педагогічно-методичних вимог до роботи з дітьми кожної вікової групи. Врахування умов карантину в роботі з дітьми Вересень

2022

 

вихователь-методист

В.І. Куляс

 
3. Вивчати рівень педагогічної майстерності вихователів в докурсовий і після курсовий період. постійно вихователь-методист

В.І. Куляс

 
4. Набувати нових знань, удосконалювати свої професійні знання та уміння систематично вихователь-методист

В.І. Куляс

 
5. Визначити зміст самоосвіти кожному педагогу самостійно, відповідно до його професійних потреб, інтересів, планів. Забезпечити організаційний і методичний супровід самоосвіти педагогів постійно  вихователь-методист

В.І. Куляс

 
6. Проводити оперативні наради, педгодини, спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу. постійно  вихователь-методист

В.І. Куляс

 
7.   Удосконалювати навички роботи з ІКТ та активно впроваджувати  їх в освітній процес постійно вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 • Курси підвищення кваліфікації, атестація педагогів

 

№ з\п Зміст роботи Термін

проведення

Відповідальні Відмітка про виконання
Курси підвищення кваліфікації
1 Ознайомити педагогічних працівників з планом проведення курсової перепідготовки у 2022/2023н.р. Педрада в серпні 2022 Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

2 Забезпечити участь у проходженні курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ВАНО»  педагогічних працівників:

1.Продан С.В.

2.Даревич О.М.

3.Крижанівська Т.П.

4.Романовська Л.Ф.

5.Покляцька Ю.П.

6.Терміт А.І.

7.Кардаш Н.С.

8.Сенченко О.Д.

9.Чвалюк А.О.

Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

3 А) Закріпити слухачів- методоб’єднань:

-вихователів груп раннього

 віку:

Романовська Л.Ф.

Покляцька Ю.П.

вихователів молодших груп:

Багола М.М.

Алієва С.О.

-вихователів середніх груп : 

Макарчук Н.О.

Дячук Н.В.

вихователів старших груп:

Мазур І.О.

Гавриш Ю.В.

музкерівника:

Даревич О.М.

вихователів спецгруп:

Терміт Ю.О.

Лабунська Л.А.

Б) «Школи молодого вихователя 3-й рік роботи»

1.Коваль О.В.

2.Гавриш Ю.В.

3.Чвалюк А.О.

протягом року Вихователь-методист

В.І. Куляс

4 З метою підвищення фахової майстерності забезпечити участь педагогів у роботі районних та міських методоб’єднань. Згідно з планом роботи ММК

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

5 З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності здійснювати індивідуальне консультування педагогів. Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

6 З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів. Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-методист

В.І. Куляс

7 З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу проводити взаємовідвідування занять між колегами. Протягом року Педагоги ЗДО
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація педагогічних працівників
1 Ознайомити педагогічних працівників з планом проведення чергової атестації у 2022/2023 н.р. Педрада у серпні 2022 Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вих.-методист

В.І. Куляс

2 З метою якісного підвищення професійного рівня видати наказ про підготовку та проведення чергової атестації. Вересень 2022 Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

3 З метою підвищення якості проведення атестації вивчити систему роботи педагогів, які підлягають черговій атестації. Протягом року, Березень 2023 Атестаційна комісія
4 Оформити стенд з питань атестації педагогічних працівників. Вересень 2022 Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вих.-методист

В.І. Куляс

5 Атестувати згідно

перспективного плану атестації педагогів:

1.Крижанівську Т.П.

2.Покляцьку Ю.П.

3.Мазур І.О.

4.Лабунську Л.А.

5.Баголу М.М.

6.Найчук В.В.

7.Снігур Т.О.

Березень 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестаційна комісія
6 Видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити педагогічний колектив з наслідками атестації. Березень 2023 Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

7 Атестаційна комісія:

Голова – Н.М. Кірєєва

Заступник голови АК:

вих.-методист В.І. Куляс

Секретар – Герасименко О.О.

Члени атестаційної комісії:

Поливіна Н.В. –вчитель-логопед,

Древенчук Ю.І. — вихователь

Продан С.В. – голова ПК,

Княжевська Я.К. – практичний психолог

Вересень 2022

Березень 2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 • Семінар-практикум

 

Тема: «Безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку»

Мета: підвищити теоретичний та практичний рівень педагогів щодо питання організації та проведення різних форм роботи з безпеки життєдіяльності, удосконалювати фахову майстерність,сприяти оволодінню практичними навичками формування у дітей дошкільного віку безпечної поведінки в навколишньому світі.

Керівник семінару: вихователь – методист  В.І. Куляс

Тривалість роботи: 12 годин

Категорія слухачів: всі педагогічні працівники закладу

 

Зміст роботи Форма проведення Термін Відповідальні Відмітка про виконання
1.  Вимоги Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Дитина» до формування знань з безпеки життєдіяльності дитини.

Д/з:опрацювати програму «Дитина» та Базовий компонент дошкільної освіти

Інтерактив-на  лекція-бесіда жовтень

2022

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

Всі педагоги

 

2.  Орієнтовні види діяльності та форми організації освітнього процесу.

Планування роботи з ОБЖД

Д/з:виготовити дидактичну гру з ОБЖД

 

Інтерактив-на  лекція-бесіда

 

 

 

практикум

 листопад

2022

 Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

Всі педагоги

 

3. Безпека на заняттях з фізкультури

Д/з:опрацювати методичні рекомендації «Попередження травматизму і забезпечення страховки під час організації фізичного виховання дітей в закладі дошкільної освіти»

Презентація

Інтерактив-на лекція-бесіда

 

 

 грудень

2022

Вихователь

 

Педагоги всіх вікових груп

 

 

4. Художня література – засіб формування безпечної поведінки дітей

Д/з: оформити добірку художніх творів щодо безпеки дітей

  Методичні рекоменда-ції

практикум

січень

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Вихователь

 

 
5. Просвіта батьків щодо безпеки життєдіяльності дитини

Д/з:розобити консультації, рекомендації;

оформити папки-пересувки для батьків

Інтерактив-на лекція-бесіда

практикум

лютий

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

Вихователі:

 

 

Педагоги

всіх вікових груп

 
6. Методичні рекомендації щодо проведення Тижня безпеки дитини

Д/з: опрацювати методичні рекомендації проведення Тижня безпеки дитини

 

 Методичні рекоменда-ції

 

березень

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

Педагоги всіх вікових груп

 
7. Презентація матеріалів семінару-практикуму.

Результативність роботи семінару.

 

Презентація

аналіз роботи

квітень

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Проблемний семінар

 

«Актуальна мотивація дошкільників до пізнавальної діяльності»

 

Мета: підвищення психолого-педагогічної грамотності педагогів, формування уявлення педагогів про значущість мотивації для активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку, засвоєння прийомів актуальної мотивації дошкільників.

Категорія слухачів: усі педагоги закладу.

Тривалість: 2 години.

Керівник: практичний психолог Княжевська Я.К.

Зміст роботи Термін викнання Відповідальний Відмітка про виконання
1.

 

 

 

2.

 

3.

 

 

 

4.

 

Розвиток мотиваційної сфери дітей дошкільного віку.

 

Створення ситуації успіху.

 

Як спонукати дошкільників бігти на заняття навипередки.

 

«Мотиваційні родзинки»

 

Вересень

2022

2 години

Практичний психолог

Я.К. Княжевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Теоретичний семінар

 

Тема:   «Парціальна програма з розвитку соціальних навичок  

                      ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити           

                      разом»

Мета: ознайомити педагогів зі структурою та специфікою парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»

Категорія слухачів: вихователі, музкерівники,  практичний психолог.

Тривалість: 2 години

Керівник: вихователь-методист  В.І. Куляс

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання  Форма проведення Відповідал

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

Парціальна прграма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом». Мета, завдання.

Специфіка та структура програми

 

Жовтень

2022

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Вихователь

Т.О. Снігур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Консультації для вихователів

№ п/п  

Зміст роботи

Термін виконання Відпо-відальний Примітки щодо виконання
1 2 3 4 5
1. Співпраця з родиною – запорука успіху у вихованні дітей-дошкільнят Вересень

2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

2. Безпека під час війни Жовтень

2022

Вихователь-методист

В.І. Куляс

3. Як розповісти дитині про війну Листопад

2022

 Завідувач

Н.М. Кірєєва

4. Національно – патріотичне виховання дошкільнят Грудень

2022

 Вихователь-методист

В.І. Куляс

5. Попередження насильства та жорстокості у дитячому колективі Січень

2023

Практичний психолог

Я.К. Княжевська

6 Створення умов в ЗДО для виховання здорової дитини Лютий

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

7. Педагогіка партнерства: як успішно взаємодіяти з батьками Березень

2023

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва .

8. Система роботи по формуванню національної свідомості патріотизму дітей дошкільного віку Квітень

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

9. Готуємось до літнього оздоровчого періоду: що робить вихователь Травень

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Творча  група

Тема: Оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка

Мета: надати теоретичну та практичну допомогу педагогічним працівникам  по-новому поглянути на освітній простір закладу, своєчасно підлаштувати його під запити дітей, особливості їхнього сприймання та психофізіологічного розвитку.

Керівник: вихователь-методист В.І. Куляс

Склад творчої групи: керівник – вихователь-методист В.І. Куляс;

вихователь – Л.А. Лабунська

вихователь – Ю.П. Покляцька;

вихователь – В.В. Найчук;

вихователь – М.М. Багола;

вихователь – Т.О. Снігур;

вихователь І.О. Мазур

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітки щодо виконання
І етап: Аналітично – прогностичний 
1.

2.

 

3.

Визначення  освітніх потреб

Здійснення діагностичних заходів

Пошук шляхів вирішення проблеми

Вересень

2022

Вересень

2022

Вересень

2022

Завідувач

Н.Є. Кірєєва

ІІ етап: Проектний

 

1.

 

2.

 Проблеми та недоліки сучасного освітнього простору

Організація середовища дитячого садка

Жовтень

2022

Листопад

2022

 Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

ІІІ етап: Впроваджувальний

 

 
1.

 

2.

 

3.

   Облаштування осередків

 

Персональний простір дитини

 

Технологія в якій дошкільник – господар свого простору

 

Грудень

2022

Січень

2023

Лютий

2023

 

Вихователь

Л.А. Лабунська

Вихователь

Ю.П. Покляцька

Вихователь

М.М. Багола

 

ІV етап: Узагальнюючий

 

1.   Стіни, стеля та підлога, як провокація дітей здійснювати дослідження, експерименту-вати, шукати нову інформацію Березень

2023

 

Вихователь

І.О. Мазур

 

 

 

V етап: Редакційно – оформлювальний

 

1.    Презентація  технології «Стіни, стеля та підлога, які говорять» Квітень

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

2.

 

 Поширення напрацьованого досвіду, демонстрування його загалу педагогів. Травень

2023

 

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.  КОЛЕКТИВНІ ПЕРЕГЛЯДИ  РІЗНИХ  ВИДІВ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

№ з/п  Тема Термін

виконання

Відповідаль-ний Відмітка про виконання
1. Молодша група №12

Освітня лінія:

«Дитина у природному довкіллі»

 Пізнавальний розвиток дітей молодшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з природою рідного краю.

Жовтень 2023 Вихователь групи№12

М.М. Багола

2. Старша логопедична група №4

Освітня лінія:

 «Дитина в соціумі. Соціальний світ».

«Народна іграшка як засіб ознайомлення дітей з українськими ремеслами»

Листопад

2022

Вихователь групи№4

Л.А. Лабунська

 

2. Старша група №3

Освітня лінія:

 «Дитина в соціумі. Соціальний світ». Формування навичок безпечної поведінки дітей в оточуючому світі.

 Лютий

2023

Вихователь

групи №3

І.О. Мазур

 

4. Група раннього віку №1

Освітня лінія:

«Дитина у світі культури. Образотворча майстерня».

Розвиток творчості дошкільників засобами образотворчої діяльності 

 

Березень

2023

 Вихователь

групи №1

Ю.П. Покляцька

 

 

5. Старша група №5

Освітня лінія:

 «Мовлення дитини».

 Використання художньої літератури як провідного чинника мовленнєвого розвитку дошкільників

Березень

2023

Вчитель-логопед

Т.П. Крижанівська

 

 

 

 

 

 

3.11. План роботи з молодими педагогами

№ п\п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний

 

Відмітка

про

виконання

1. Провести анкетування, оцінку мотивацій для досягнення успіху Вересень

2022

 Вихователь-методист

В.І. Куляс

2. Призначити наставників для молодих вихователів Вересень

2022

 

 Завідувач

Н.М. Кірєєва

3. Облаштувати куточок молодого вихователя Вересень

2022

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

4. Провести співбесіди з питань планування навчально – виховної роботи та психолого  — педагогічного обстеження дошкільників за програмою

«Дитина»

Вересень

2022

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

5. Допомогти молодим педагогам у виборі теми для самооосвіти Вересень

2022

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

6. Провести перегляд молодими педагогами занять та режимних моментів у педагогів — наставників Протягом року згідно інд. планів Молоді педагоги
7. Провести перегляд педагогами — наставниками занять та режимних моментів у молодих педагогів Протягом року згідно інд. планів Педагоги- наставники
8. Надавати консультації Протягом року Вихователь-методист

В.І. Куляс

9. Провести звітність наставників.

Оформити професіограми з вивченням зростання профмайстерності молодих педагогів

Травень

2022

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

3.12. ТЕМИ САМООСВІТ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗМІСТ РОБОТИ Відповідальний Посада Примітки
1 Фізичний розвиток дитини третього року життя. Найчук В.В.

Панасенко К.С.

Вихователі гр.№10  
2 Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами мнемотпблиць Попович І.Б. Вихователь

гр.№2

3 Формування основ міжкультурної громадянської і компетентностей, соціалізації дітей середнього істаршого дошкільного віку в багатокультурному соціальному та освітньому просторі України. Кириченко Т.М.

Кардаш Н.С.

Вихователі гр.№5
4  Авторська методика Л.Шелестової «Розвивальне читання» Мельник Н.О.

 

Снігур Т.О.

 

Вихователь групи №7

Вихователь гр.№16

5 Особливості розвитку вокальних здібностей дітей дошкільного віку. Продан С.В. Музичний керівник
6 Вплив українських музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток старших дошкільників Лисенко О.О. Музичний керівник
7 Впровадження сучасних технологій розвитку мовленнєвої творчості дошкільників. Марченко Н.Ф.

Алієва С.О.

Попович І.Б.

Вихователі групи №14

Вихователь групи №2

8 Розвиток творчих здібностей дітей раннього віку засобами зображувальної діяльності Покляцька Ю.П.

Романовська Л.Ф.

Герасимчук О.Б.

Чвалюк А.О.

Вихователі

групи №1

Вихователі групи №17

9 Розвиток логіко-математичних уявлень і вмінь шляхом використання ігор та вправ з дидактичним матеріалом –

паличками Кюізенера

Древенчук Ю.І.

 

Назаренко Т.М.

Макарчук Н.В.

Вихователь групи №13

Вихователі групи №18

10 Розвиток інтелектуально-творчих здібностей дітей та освоєння пізнання світу в процесі роботи з колами Луллія. Мирниця А.М.

Терміт Ю.О.

Вихователі групи №6
11 Казкотерапія в роботі з дошкільниками Княжевська Я.К. Практичний психолог
12 Основи культури та мислення.

Гра та дитина.

Дзюба Л.М. Вчитель-логопед
13 Розвиток пам`яті, зв`язного мовлення, формування словникового запасу та навичок спілкування засобами ейдотехніки. Герасименко О.О.

Лабунська Л.А.

Мазур І.О.

Терміт А.І.

Вихователі

гр.№4

Вихователі гр.№3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.  ПЕДАГОГІЧНІ   ЧИТАННЯ

 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Ліна Костенко – поетеса епохи.

—        Біографія Ліни Костенко.

—        Творчість поетеси.

Жовтень

2022

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Вихователі

Ю.П. Покляцька

В.В. Найчук

2. Ліна Костенко:

«Гуманітарна аура нації або Дефект головного дзеркала»

(дискусія)

Грудень

2022

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

3. Ліна Костенко про нетипових українок, гармонію і маму Березень 2023 Вихователі

М.М. Багола

І.О. Мазур

4. Узагальнення роботи педагогічних читань. Улюблені вірші Л. Костенко Квітень

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14. Діагностика, моніторингові дослідження

 Вивчення роботи та професійної компетентності педагогів

п/п

 

Зміст роботи

Термін виконання Відпові-

дальний

Примітка

про виконання

1 2 3 4 5
1.

 

 

Діагностика педагогічної майстерності педпрацівників ЗДО  Вересень

2022

Травень 2023

 Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

 

 
2.

 

Моніторинг досягнень дітей Вересень 2022

Травень

2023

Вихователі всіх груп  
3.

 

Діагностика фізичного розвитку дітей Вересень 2022

Травень

2023

Вихователі всіх груп  
4.

 

 

Моніторинг освітнього простору ЗДО Вересень

2022

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

 
5.

 

Психологічна діагностика готовності до школи(старші групи) Травень

2023

Практичний психолог

Княжевська Я.К.

 
6.

 

 

Моніторинг стану попередження випадків булінгу Вересень 2022

Травень

2023

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

Практичний психолог

Княжевська Я.К.

 
7.

 

Моніторинг навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в ЗДО Вересень

2022

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

 
8.

 

 

Моніторинг оцінювання якості надання дошкільникам освітніх послуг, рівня виконання державних стандартів дошкільної освіти, програм ЗДО. Квітень, травень 2023 Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист Куляс В.І.

 

 

ІV. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1.План роботи з адміністративно-господарської діяльності

 

№ з/п Зміст  роботи Термін  виконання Відповідальний Відмітка про виконання
Адміністративна  робота
1 Здійснення комплектування груп відповідно до віку дітей до 01.09.

2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

2 Зміцнювати матеріальну базу за рахунок залучення позабюджетних коштів Вересень-серпень завідувач,

завгосп

3 Забезпечити своєчасне проходження медичного обстеження персоналу дошкільного закладу за графіком завідувач,

сестра медична старша

4 Своєчасно здійснювати контроль за роботою всіх підрозділів дошкільного закладу протягом року завідувач,

вихователь/ методист

5 Проводити інвентаризацію всіх наявних у дошкільному закладі матеріальних цінностей 1 раз у квартал завідувач,

завгосп

6 Проводити з працівниками закладу теоретичні та практичні заняття з ЦЗ 1 раз у квартал завгосп,

вихователь/ методист

7 Своєчасно проводити інструктажі працівників з охорони праці, безпеки

життєдіяльності та пожежної безпеки.

Постійно завідувач,

вихователь/

методист,

завгосп

Охорона праці
1 Опрацювати Закон України «Про охорону праці» Вересень

2022

завідувач

 

2 Проводити інструктажі з питань охорони праці зі співробітни-ками дошкільного закладу 1 раз у квартал завідувач

 

3 Контролювати роботу електрообладнання та допоміжних механізмів. постійно завідувач,

завгосп

4 Дотримуватися вимог заходів і розпоряджень з питань ОП. постійно співробітники
5 Виконувати вимоги Колективного договору та комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аваріям, укладених з профспілковим комітетом. постійно завідувач,

голова ПК

 

6 Виконувати приписи органів державно- го нагляду з охорони праці, пожежної безпеки, цивільної оборони. постійно завідувач,

завгосп

Господарська діяльність
1 Підготувати приміщення дошкільного закладу до функціонування в зимовий період:

— підготувати систему опалення;

— здійснити виміри опору ізоляції електрообладнання;

— виконати профілактичні роботи в системі вентиляції;

— утеплити віконні та дверні блоки в усіх  приміщеннях дошкільного закладу

 

 

 

 

травень

травень

2023

червень

2023

Жовтень

2022

 

 

 

 

 

 

завгосп

 

 

 

техперсонал

2 Забезпечити достатню кількість та відповідну якість засобів індивідуального захисту робочого інвентарю, миючих та дезінфікуючих засобів постійно завгосп
3 Заготувати пісок для посипання доріжок травень двірники
4 Своєчасно здавати звіти: про використання електроенергії;

про використання гарячої та холодної води, інших ресурсів.

 

щомісячно завгосп
Контроль і керівництво
1 Харчоблоку:

Санітарно-гігієнічне та технічне становище.

Якість приготування їжі.

Закладка продуктів.

Стан інвентарю та його маркування.

Знімання залишків.

Отримання продуктів із комори. Видача їжі в групи.

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

завідувач,

сестра медична старша

 

 

 

 

 

2 Завгоспа:

Санітарне становище комори, підвальних та підсобних приміщень.

Обмін інвентарю, його списання та правильність ведення документації.

Стан електрообладнання та меблів.

Робота по економії тепла, води, електроенергії

 

Грудень

2022

 

Березень

2023

 

Жовтень 2022

постійно

 

 

завідувач

 

 

 

3 Кастелянки:

Стан м’якого інвентарю.

 

Графік зміни білизни.

 

Контроль за списанням м’якого інвентарю.

Ведення документації.

Ремонт білизни

 

Жовтень 2022

1р. на місяць

1р. в квартал

Постійно

 

завідувач

 

 

 

4 Комірника:

Санітарне становище комори та овочесховища.

Облік продуктів харчування.

 

Зберігання продуктів та овочів.

Знімання залишків.

 

Видача продуктів на харчоблок

Приймання продуктів з бази.

Термін реалізації продуктів харчування.

 

 

1р на місяць

1р на місяць

постійно

1р в квартал

щомісяця

щомісяця

постійно

 

завідувач

 

 

 

 4.2.СТВОРЕННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ЖИТТЄВОГО

ПРОСТОРУ ДИТИНИ

 

п/п

Заходи Термін Відповідальні Примітка
 

Науково-методичне та кадрове забезпечення розвивального середовища

 

1. Оформити виставку методичної літератури і посібників зі створення розвивального середовища Вересень

2022

Вихователь-

методист

В.І. Куляс

2. Придбати іграшки та розвивальні посібники Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва вихователі

3. Поповнити дитячу бібліотеку творами, рекомендованими освітньою програмою для  дітей від 2 до 7 років «Дитина» Протягом року Вихователь-

методист

В.І. Куляс

4. Оформити виставку продуктивної діяльності батьків, вихованців та педагогів ЗДО  Протягом року Вихователь-

методист

В.І. Куляс

 

Соціально-психологічне забезпечення розвивального середовища

 

1 Проаналізувати забезпечення розвивального середовища щодо відповідності вимогам:

— пожежної безпеки;

— санітарії та гігієни

Щокварталу Вихователь-

методист

В.І. Куляс

старша медсестра

Н.Є. Сурко

2 Вивчити запити батьків щодо організації розвивального середовища в ЗДО Вересень

2022

Вихователі всіх вікових груп
3  Залучати кошти спонсорів для поновлення та поповнення розвивального середовища ЗДО  Протягом року  Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

Психолого-педагогічне забезпечення розвивального середовища в ЗДО
1. Проаналізувати стан розвивального середовища відповідно до вимог програми Вересень

2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь-

методист

В.І. Куляс

2.  Продовжувати удосконалювати розвивальне середовище в групах з метою створення оптимальних умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей Протягом року Вихователь-

методист

В.І. Куляс

вихователі

3. Поповнити матеріалами осередки сенсорного виховання дітей в групах раннього віку  Серпень

2022

Вихователь-

методист

В.І. Куляс,

вихователі груп ран.віку №1,8,10,17

4. Поповнити матеріалами розвиваючі ігрові осередки

 

 Серпень

2022

Вихователі всіх вікових груп
5. Поновити інвентар для праці в природничих осередках Серпень

2022

Вихователі всіх вікових груп
6. Поповнити групи конструкторсько-будівельним матеріалом

 

Січень

2022

Вихователі всіх вікових груп
7. Поповнити матеріалами осередки для проведення дослідницької діяльності

 

Січень

2023

Вихователі всіх вікових груп
8. Поповнити осередки СХД  обладнанням та матеріалами

 

Лютий

2022р.

Вихователі всіх вікових груп
9. Поповнити спортивним обладнанням осередки рухової активності

 

Вересень

2022

Вихователі всіх вікових груп
10. Поповнити кабінет практичного психолога методичними посібниками для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

 

Вересень

2022р.

Пр.психолог

Я.К. Княжевська

 

Матеріально-технічне та медико-соціальне забезпечення розвивального середовища

1. Провести косметичний ремонт в групових приміщеннях Липень

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Завгосп

О.П. Валевська

2. Пофарбувати ігрові майданчики, відремонтувати альтанки та обладнання на них Травень

2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Завгосп

О.П. Валевська

3. Поновити посуд в групах  До 01.09.2022 Вихователі всіх вікових груп
4. Поновити аптечки першої допомоги в групах До 01.09.20221 Вихователі всіх вікових груп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Інструктажі

 

п/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітки щодо виконання
1.

 

Вступний

 

на робочому місці  Завідувач

Н.М. Кірєєва

 
2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

Первинний

 

 

Повторний

 

Позаплановий

 

Цільовий

на робочому місці

 

1 раз на 6 місяців

за потреби

 

за потреби

 Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 

 

 

 
Загальні інструкції з охорони праці
1. «Інструкція з протипожежної безпеки для працівників дошкільного навчального закладу» 1 раз на 6 місяців     Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 

 
2. «Інструкція з цивільної оборони та діях персоналу при виникненні надзвичайних ситуацій для працівників дошкільного навчального закладу» 1 раз на 6 місяців

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

.

 
3. «Інструкція з електробезпеки для працівників дошкільного навчального закладу» 1 раз на 6 місяців

 

    Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 
4. «Інструкція з охорони праці на робочому місці»

(по посадам)

1 раз на 6 місяців

 

 Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 
5. «Інструкція з дотримання Санітарного  регламенту» щоквартально Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 
6. «Інструкція з надання першої долікарської допомоги» 1 раз на 6 місяців

 

  Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 
Інструкції з охорони життя і здоров’я вихованців закладу
1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного навчального закладу»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах –  «Профілактика травматизму»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах –  «Профілактика інфекційних захворювань»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Запобігання кишкових захворювань»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Безпека дітей при проведенні цільових прогулянок та екскурсій»

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Попередження отруєнь хімічними речовинами та отруйними рослинами»

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Дотримання технік безпеки під час організації трудової діяльності»

 

«Інструкція з охорони життя і здоров’я дітей  в дошкільних навчальних закладах – «Про пожежну безпеку. Порядок евакуації дітей на випадок виникнення пожежі»

щоквартально

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

 

 

 

 

 

 

щоквартально

 

Вихователь-методист

В.І. Куляс

Завгосп

О.П. Валевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інструкції з безпеки життєдіяльності для вихованців закладу
1.

2.

3.

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

10.

11.

12.

 

13.

 

14.

«Дитина і природа»

«Дитина і вулиця»

«Дитина і серед людей»

«Власне здоров’я дитини»

«Дитина  в груповій кімнаті»

«Дитина  в коридорі закладу»

«Дитина на прогулянковому майданчику»

«Дитина в музичній та спортивній залі»

«Дитина на пішохідному переході»

«Дитина і стихійні лиха»

«Захисти себе сам»

«Небезпека за межами дитячого садочка»

«Дитина в екстремальних ситуаціях»

«Дитина і  незнайомі люди»

щоквартально вихователі  
Інструкції з безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників та помічників вихователів
1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

«Інструкція з безпеки життєдіяльності працівників дошкільного навчального закладу під час освітнього процесу»

 

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації прогулянки з дітьми»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення за гартувальних процедур»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення занять з зображувальної діяльності»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час  організації сну»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення екскурсій та піших переходів за межі дитячого садка»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час організації піших переходів»

«Інструкція з охорони праці та безпеки

життєдіяльності під час організації трудової діяльності дітей дошкільного віку»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час організації прийому їжі»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичного виховання, ранкової гімнастики, свят та розваг»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи з голкою»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи з ножицями»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час миття вікон, стін та проведення пилососних робіт»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час постачання їжі з харчоблоку до групи»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на драбині»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання групових кімнат та службових приміщень»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проведення ремонтних робіт»

4 рази на рік
 

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

   
   
Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників харчоблоку
1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час обробки овочів, м’яса, риби»»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час розморожування холодильників»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на овочерізці»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час нарізання хліба»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час відкривання консервації та соків»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час приготування їжі»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час миття посуду»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час виконання кулінарних робіт»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на електром’ясорубці»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на електроплиті»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання на харчоблоці, коморі, овочесховищі та господарському блоку»

   
Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників пральні
1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час експлуатації водонагрівача»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прання білизни»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час сушки білизни»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на центрафузі»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прасування білизни»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності – «Правила прання білизни в дошкільному закладі»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання приміщень для прання та прасування білизни»

 

   
Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для інших  категорій  працівників

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час утримання сміттєвих баків»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання та належного утримання технічних приміщень та території закладу»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час роботи на ПЕОМ»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час поливання дерев, кущів та квітів»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час прибирання снігу»

«Інструкція з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час охорони об’єкту»

 

   

 

 

 

 

4.4.Санітарно-просвітницька робота

 

№ п/п  

Зміст роботи

 

Термін

 

Відпові

дальний

 

Примітка

Примі

тка щодо вико-нання

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

З метою зміцнення та збереження здоров’я кожного вихованця систематично проводити інструктажі з охорони праці з працівниками закладу

 

Проаналізувати наявність   посадових інструкцій у колектива

 

З метою запобігання нещасних випадків стежити за дотриманням техніки безпеки у групах та на ділянках.

 

Оформити пам’ятки, щодо дій під час  надзвичайних ситуацій

 

Надати методичну допомогу з пропаганди правил пожежної безпеки та ТБ серед дітей.

 

Розробити та організувати заходи, спрямовані на дотримування дітьми правил дорожнього руху.

 

 

згідно графіка

 

 

 

 

 

серпень

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

протягом року

 

 

 

1 раз на квартал

 

Завідувач

 

 

 

 

 

 

Завідувач

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

 

Вихователі

 

 

 

Завідувач

 

 

 

 

Завідувач

 

 

наказ,

інструкції

 

 

 

 

 

посадові інструкції

 

 

інформа-ція до відома

 

 

 

пам’ятки

 

 

 

заходи

 

 

 

 

 

4.5. ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо підготовки КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

до початку 20222023 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період

Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
І. Організація освітнього процесу в 20222023 навчальному році
1 Здійснити організаційні заходи щодо ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Серпень

2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

2 Забезпечити організацію освітнього процесу в ЗДО за затвердженими в установленому порядку навчальними планами на 2022-2023 навчальний рік. до

31.08.2022

Вихователь –методист

В.І. Куляс

 

3 Сформувати оптимальну мережу ЗДО на 2022-2023 навчальний рік з урахуванням освітніх потреб та норм наповнюваності в групах. До

10.08.2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

4 Забезпечити комплектування ЗДО педагогічними кадрами з відповідною фаховою освітою у повному обсязі. до

14.08.2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

5 Тарифікувати педагогічних працівників навчального закладу на 2022-2023 навчальний рік згідно із законодавством України та у відповідності до фахової освіти педагогічних працівників. до 31.08.2022 Завідувач

Н.М. Кірєєва

6 Провести нараду при завідувачі з педагогами щодо ведення обов’язкової ділової документації на початок навчального року. 28.08.2022 Завідувач

Н.М. Кірєєва

7 Провести медичні огляди  працівників до початку навчального року спільно з відповідними органами охорони здоров’я відповідно до  наказу МОНмолодьспорту №1365 від 25.11.11 року «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів». до 06.07.2022 Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

8 Забезпечити контроль за організацією харчування у ЗДО; безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305 «Про порядок організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» постійно Завідувач

Н.Є. Кірєєва

Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

9 Затвердити та погодити річний план роботи ЗДО на 2022-2023 навчальний рік. 25.08.2022 Вихователь –методист

В.І. Куляс

10 Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням вихованцями ЗДО. постійно Сестра медична старша

Сурко Н.Є.

11 Довести до відома педагогічних працівників ЗДО інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інші науково-методичні матеріали щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 2020/2021 навчальному році. до 25.08.2022 Вихователь –методист

В.І. Куляс

2. Підготовка матеріально-технічної бази ЗДО до нового навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

 
12 Створити належні санітарно-гігієнічні умови та належний стан безпеки життєдіяльності вихованців дошкільного навчального закладу. постійно Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

13 Провести своєчасний ремонт будівлі, приміщень, коридорів, капітальний ремонт  харчоблоку, водопровідних та каналізаційних мереж,  санітарно-технічного обладнання згідно з планом роботи дошкільного навчального закладу на літній період 2022 року до 10.08.2022 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

14 Забезпечити необхідний запас ліків та перев’язочного матеріалу, миючих та дезінфікуючих засобів. до 10.08.2022 Сестра медична старша

Н.Є. Сурко

Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

15 Забезпечити контроль за проведенням обстеження протипожежного стану будівель, перевірити справність технічних засобів пожежогасіння. до 10.08.2022

 

Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

16 Здійснити перевірку систем заземлення на відповідність діючим вимогам, отриманням актів за встановленою формою. до 10.08.2022 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

17 Провести випробування спортивних знаряддя та ігрового обладнання на міцність кріплення та надійність експлуатації. до 10.08.2022 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

18 Облаштування території ЗДО:

·        покіс трави;

·        фарбування малих форм та спортивного обладнання;

·        знос сухостою;

·        дизайн квітників;

·        завезення піску.

червень-липень 2022 працівники закладу
19 Підготовка харчоблоку до початку навчального року: забезпечення справним холодильним та технологічним обладнанням, резервними джерелами гарячого водопостачання, до 10.08.2022 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

20 Забезпечити у ЗДО достатній рівень штучного освітлення на робочих місцях вихованців. до 10.08.2022 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

21 Здача системи опалення згідно з правилами:

·        промивка теплових пунктів систем теплопостачання;

·        перевірка технічного стану теплових пунктів, вузлів обліку теплової енергії, контрольно-вимірювальних пристроїв;

·        приведення теплоізоляції до вимог нормативної документації;

·        проведення гідравлічних випробувань;

·        забезпечення технічною документацією у повному обсязі.

до 20.08.2022 Заступник завідувача з господарства

О.П. Валевська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У. Організаційно-педагогічна діяльність

5.1. Взаємодія  з батьками та законними представниками дітей

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка
1. Сприяти підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння закономірності розвитку, навчання та виховання дошкільника Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

2. Залучати батьків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

3. Всебічно вивчати становище, статус родини та моделі взаємодії з батьками для здійснення диференційованого підходу Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

4. Залучати родину до активної участі в заходах дитсадка, формувати у батьків відчуття приналежності до колективу ЗДО як однодумців і спільників

 

Протягом року Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

5. Провести загальні батьківські збори Вересень 2022

Травень 2023

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

 

6. Провести групові батьківські збори Жовтень 2022 Квітень 2023

 

Вихователі всіх вікових груп
7. Проводити «Дні відкритих дверей»

 

Остання середа місяця Вихователі всіх вікових груп
8. Впровадити  наступні форми роботи з батьками:

«день добрих справ»;

«буккросинг» (постійно діючі групові центри психолого-педагогічної літератури);

«батьківська скринька»

Протягом року Вихователі всіх вікових груп
9. Надавати батькам консультації

 

Щомісячно Вихователі всіх вікових груп
10. Застосовувати інтерактивні методи  оформлення наочно – письмових форм роботи з батьками Протягом року Вихователь– методист

В.І. Куляс

12. Забезпечити участь батьків в озелененні території закладу дошкільної освіти Квітень

2022

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

13. Проводити творчі зустрічі батьків, педагогів з:

—        психологами;

—        представниками правоохоронних органів, пожежної служби;

—        вчителями школи.

 

 

Протягом  року

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

 

14. Продовжувати роботу з соціально незахищеними сім’ями:

— обстежити сім’ї, документально оформити обстеження;

— внести корекцію в соціальний паспорт ЗДО;

— подати списки дітей на надання пільг

 

 

Протягом  року

 

 

Завідувач

Н.М. Кірєєва

Вихователь– методист

В.І. Куляс

Педагоги

 

 

 

5.2. Загальні батьківські збори

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпо-відальний Примітки щодо виконання
 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пріоритетні напрямки роботи закладу в новому навчальному році

1.Пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу в новому навчальному році.

2.Охорона прав дитинства та соціальний захист дітей.

3.Обрання членів ради дошкільного закладу.

4.Затвердження плану роботи ради закладу.

 

 

Жовтень

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 1.Звіт керівника ДНЗ перед громадськістю про результати роботи  за

2022-2023 навчальний рік.

2.    Про підготовку до літньої оздоровчої кампанії 2022- 2023 н.р.

3.Звіт голови ради про участь у розвитку закладу та вдосконалення освітнього процесу.

 

 

 Червень

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  Консультації для батьків

 

№ п/п

 

Зміст роботи

 

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Відміт ка

1. Здорове харчування — здорова дитина

 

Вересень

2022

Медична сестра старша

Н.Є. Сурко

2. Національно-патріотичне виховання дошкільників Вересень

2022

Вихователь

Т.О. нігур

3. Емоційне благополуччя дитини у родині Жовтень

2022

Вихователь

Л.А. Лабунська

 4. Основні чинники пізнавальної та творчої активності малюка Жовтень

2022

Вихователь

Ю.П. Покляцька

5. Методи корекції девіантної  поведінки у дітей Листопад

2022

Практичний психолог

Я..К. Княжевська

6. Гаджети в житті дитини: за і проти Листопад

2022

Вихователь

М.М. Багола

7. Як привчити дитину до порядку Грудень

2022

Вихователь

В.В. Найчук

8. Вплив музики на інтелект дитини      Січень

2023

Музичний керівник

С.В. Продан

9. Агресивність та її прояви в житті дитини Січень

2023

Вихователь

І.О. Мазур

10. Виховання громадянина починається з сім,ї Лютий

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

11. Профілактика психологічних проблем у родині Лютий

2023

Практичний психолог

Я..К. Княжевська

12. Ігровий простір дитини: закони розвитку дитячої гри Березень

2023

Вихователь

Н.О. Макарчук

13. “Я не вмію” або як розвинути мотивацію Квітень

2023

Вихователь-методист

В.І. Куляс

14. Фрази, яких варто уникати при розмові з дітьми Травень

2023

Вчитель-логопед

Т.П. Крижанівська

 

 

 

 

 

5.4. Групові батьківські збори

№ з/п Тема Форма проведення Вікова група Термін

проведення

Відповіда-льний

 

Відміт

ка

 

І. 3- й рік життя
1. Полегшення адаптації дитини до дитячого садка

2. Комплексний підхід до розвитку і виховання малюків

Аналіз дилеми

 

Відкритий мікрофон

Гр. №1 Жовтень

2022

 

 

Квітень

2023

Ю.П. Покляцька

 

 

Л.Ф. Романовська

1.Виховання самостійності у дітей раннього віку

2.Прийоми створення позитивної атмосфери для розвитку дитини»

Круглий стіл

 

Тренінг

Гр. №8 Жовтень

2022

 

Квітень

2023

 

 

 

1.Характеристика мовлення дітей третього року життя

2.Золоті правила виховання дитини в сім’ї

Інформа-ційний порадник

 

Аукціон ідей

Гр.№10 Жовтень

2022

 

 

Квітень

2023

В.В. Найчук

 

 

 

К.С. Панасенко

1.Діти – дзеркало батьків

2.Розвиток творчих здібностей дітей

 

Педагогіч-ний журнал

Практикум

Гр. № 17 Жовтень

2022

Квітень

2023

О.Б. Герасимчук

А.О. Чвалюк

ІІ. 4– й рік життя

 

1.Як виховувати гіперактивну дитину

2.Розвиваємо мовлення дитии разом з родиною

Обмін думками

 

Педагогічна мозаїка

Гр. №2 Жовтень

2021

 

Квітень

2022

І.Б. Попович
1.Вплив кольору на психіку дитини

 

2.Безпека у житті дошкільнят

Інформаційний коктейль

Дискусійне кафе

Гр. №11 Жовтень

2022

 

Квітень

2023

Н.О. Гончарова

 

Л.Ф. Делас

1.Мудрість батьківської любові

2.Рухливі ігри разом з батьками

Інтерактив-на бесіда

Практикум

Гр. №12 Жовтень

2022

Квітень

2023

О.А. Коваль

 

М.М. Багола

1.Особливості психологічного і фізичного розвитку дітей 4-го р. ж.

2.Культура спілкування дітей і батьків

Круглий стіл

 

 

Дискусійне кафе

Гр. №14 Жовтень

2022

 

 

Квітень

2023

Н. Ф Марченко

 

 

С. О. Алієва

ІІІ. 5      – й рік життя
1.Здоров’язберігаючі технології для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

2. Створення розви-вального ігрового середовища удома

Практикум

 

 

 

 

Банк ідей

 

Гр. №7 Жовтень

2022

 

 

 

Квітень

2023

Р.О. Мельник
1.Секрети батьків-ської педагогіки

 

2.Логіко-математич-ний розвиток дітей 5-го року життя

Інформаційний коктейль

Тренінг

Гр. №13 Жовтень

2022

 

Квітень

2023

Ю. І. Древенчук

 

 

1. Українські традиції та звичаї родини

2. Кожний малюк розцвітає по своєму

Круглий стіл

 

Тренінгове заняття

Гр. №15 Жовтень

2022

 

Квітень

2023

І.П. Волкова
1.Традиційні та нетрадиційні методи оздоровлення

2.Трудове вихован-ня: усі за і проти

Майстер-клас

 

Дебати

Гр. №18 Жовтень

2022

 

Квітень

2023

Н.О. Макарчук

 

Т.М. Назаренко

ІV. 6– й рік життя

 

1.Вплив інформацій-ного простору на особистість дитини

2.Виховуємо майбутнього школяра

Інформаційний вісник

 

Педагогічна мозаїка

Гр. №3 Жовтень

2022

 

Квітень

2023

І.О. Мазур

 

 

А.І. Терміт

1.Взаємини між батьками та дітьми у світлі патріотичного виховання

2.Психологічна готовність дитини до школи

Банк ідей

 

 

 

Педагогічна мозаїка

Гр. №9 Жовтень

2022

 

 

Квітень

2023

О.Д. Сенченко
1. Особливості психологічного і фізичного розвитку дітей 6-го року життя

2. Дошкільник напередодні шкільного життя

Педагогіч-ний журнал

 

 

 

Батьківські посиденьки

Гр. №16

 

 

 

 

 

 

Жовтень

2022

 

 

 

Квітень

2023

Т.О. Снігур

 

 

 

 

Ю.В. Гавриш

1.Роль родини в розвитку працездатності дитини

2. Аспекти психологічної готовності дитини до школи

Диспут

 

 

 

Педагогічна мозаїка

Гр. №19

 

Жовтень

2022

 

 

Квітень

2023

Л.І. Гусонька

 

 

 

Л.М. Дазідова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління)

6.1.Вивчення стану організації освітнього процесу

 

 

№ з/п Назва контролю Форма Вікова група Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Комплексний контроль
1.1.  Організація життєдіяльності дітей 6-го року життя До наказу  старша

група

№3

Вихователі

І.О. Мазур

А.І. Терміт

Січень

2023

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

3.    Тематичний контроль

 

2.1. Аналіз реалізації національно патріотичного виховання дітей До педради, довідка,

наказ

Старші групи

№3,9,16,

19

Листопад

2022

 Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

2.2. Аналіз освітньої роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності До педради, довідка,

наказ

Дошкільні групи Лютий

2023

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

 

3.Оперативно-оглядовий контроль

 

3.1. Стан      підготовки   закладу  до  нового навчального року до педради довідка,

наказ

всі вікові групи Серпень

2022

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

 

4.Оперативно-якісний контроль

 

4.1. Вивчення сформованості компетенцій дитини відповідно освітнім лініям Базового компоненту дошкільної освіти до відома

(аналітична документація)

 

всі вікові групи Вересень

2022

Травень

2023

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

4.2. Обстеження нервово-

психічного розвитку дітей раннього віку

до відома

(аналітична документація)

групи раннього віку №1,8,10,17 Жовтень

2022

Травень

2023

Вихователь- методист

Куляс В.І.

Пр.психолог

Княжевська Я.К.

Вихователі груп №1,8,10,17

 

4.3. Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей до відома

(аналітична документація)

всі вікові групи 1р/квартал Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

4.4. Ефективність проведення ранкової гімнастики та гімнастики пробудження до відома

(аналітична документація)

всі вікові групи Жовтень

Січень

Березень

Вихователь- методист

Куляс В.І.

5. Епізодичний контроль
 5.1. Виконання режиму дня  та проведення прогулянок до відома

(аналітична документація)

всі вікові групи Вересень

Листопад

Лютий

Квітень

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

 

6. Поперед­жувальний контроль

6.1. Підготовка вихователів до робочого дня до відома

(аналітична документація)

всі вікові групи  Постійно

 

 Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

6.2. Ведення       ділової документації до відома всі вікові групи  Постійно

 

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

6.3. Планування  освітньої  роботи, його зміст  та  якість до відома

 

всі вікові групи 1 раз на місяць Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

6.4. Організація харчування дітей в групах, виховання культурно-гігієнічних навичок до відома всі вікові групи  1р/квартал Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

7.Порівняльний контроль
Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі   до відома

(довідка)

старші групи

№3,9,16,194,5,6

    Квітень

2023

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вихователь- методист

Куляс В.І.

Пр. психолог

Княжевська ЯК

 

 

 

 

 

 • Вивчення процесів функціонування

КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 

 

З  а   х   о   д   и

Термін

виконання

Відповідальний Відмітка про виконання
1. Адміністративний контроль
1.

 

Здійснити комплектування груп відповідно до віку дітей.     до 01.09.2022  

Завідувач

Кірєєва Н.М.

2.

 

Здійснити комплектування  педагогічними кадрами    До 01.09.2022 Завідувач

Кірєєва Н.М.

3.

 

Перевірка готовності груп до нового навчального року до 05.09.2022 Завідувач

Кірєєва Н.М.

Вих.-методист

Куляс В.І.

4. Здійснити тарифікацію працівників ЗДО 16.09.2022 Завідувач

Кірєєва Н.М.

5. Контролювати роботу комірника щодо своєчасного завезення, збереження продуктів харчування, додержання строків реалізації, вхідного контролю якості  продуктів постійно Завідувач

Кірєєва Н.М.

Старша медсестра

Сурко Н.Є.

6. Контролювати роботу кухарів:

—    закладку продуктів  харчування;

—    якість приготування страв;

—    технологію приготування страв;

—    норми видачі порцій на  групи;

—    дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробці продуктів харчування;

постійно Завідувач

Кірєєва Н.М.

Старша медсестра

Сурко Н.Є.

7. Контролювати роботу заступника завідувача господарством  щодо:

— своєчасного ремонту меблів, сантехнічного, спортивного обладнання;

— виконання режиму економії води та електроенергії, тепла (згідно з лімітом);

— справності каналізаційної мережі

— справності теплового вузла

Постійно

 

 

 

 

Завідувач

Кірєєва Н.М.

 

 

 

8. Контролювати роботу м/сестер

—    ведення  документації  з організації харчування дітей в ЗДО;

—    ведення медичної  документації;

—        своєчасне придбання медикаментів та строки їх використання;

—        своєчасне обстеження дітей, проведення антрпометричні;

—    аналіз захворюваності;

своєчасне проходження мед. огляду

своєасне.

постійно Завідувач

Кірєєва Н.М.

9. Контролювати роботу  машиніста із прання білизни:

— наявність та дотримання графіка

зміни білизни,якість прання білизни;

—    дотримання норм витрат миючих засобів;

—    збереження обладнання;

—  виконання інструкцій з ОП

Впродовж місяця Завідувач

Кірєєва Н.М.

10. Перевіряти якість  прибирання приміщення Впродовж місяця Завідувач

Кірєєва Н.М.

2. Фінансово-господарська діяльність
1. Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації:

—      табелів на зарплату;

—      табелів щоденного відвідування  дітей;

—      накопичувальні відомості щодо харчування  дітей;

—    подання показників (вода,електроенергія, опалення)до системи енергомоніторингу

—    табель по харчуванню працівників ЗДО

вересень

 

 

Завідувач

Кірєєва Н.М.

Старша медсестра

Сурко Н.Є.

 

 

 

Заступник завідувача з господарства Валентюк Л.В.

Комірник

Ковалюк Л.В.

 2. Подання в ЦБ № 3 документацію щодо проведення тарифікації . До 04.09

2022

Завідувач Кірєєва Н.М., діловод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т К И


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Плани-циклограми внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування: охорона праці, безпека життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування

План-циклограма

з охорони праці

№ п/п Зміст роботи Місяць
 серпень

 

серпень

вересень жовтень листопад грудень січень лютий березень квітень травень червень липень
1 Отримання Акта (Паспорта) готовності навчального закладу до нового навчального року +
2 Видання наказу «Про затвердження складу комісії для перевірки знань з охорони праці» +
3 Ознайомлення працівників навчального закладу з посадовими обов’язками з охорони праці за їх особистими підписами  +
4 Контроль за проведенням з учнями вступного інструктажу з охорони праці +
5 Видання наказу «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці’» +
6

 

 

 

 

Контроль за проведенням перевірки захисного

заземлення і опору ізоляції  електромереж

+
   7

 

 

 

 

Перевірка стану викладання предмету

«Основи безпеки життєдіяльності»

+ +
   8

 

Контроль за складанням шкільною комісією актів загального технічного огляду будівель та споруд навчального закладу + +
   9 Проведення атестації з охорони праці нових працівників +
 10 Контроль за веденням журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та

учнями, вихованцями

+ + +
  11 Підписання угоди з охорони праці

на календарний рік

+
 12 Затвердження Комплексного плану заходів щодо організації1 роботи з охорони праці +
 13 Видання наказу «Про організацію роботи з охорони праці»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+
 14 Видання наказу «Про порядок забезпечення пожежної безпеки на території, в будівлях, спорудах та приміщеннях навчального

закладу»

+
 15 Видання наказу «Про призначення

відповідального за електрогосподарство»

+
 16 Контроль за веденням журналу обліку

видачі інструкцій з охорони праці

+
 17 Контроль за веденням журналу обліку присвоєння 1 кваліфікаційної групи електробезпеки неелектро-технічному персоналу навчального закладу +
 18 Звіт комісії з охорони праці на зборах

трудового колективу

колективу

+
 19 Контроль за проведенням місячника з

вивчення Правил дорожнього руху

+
   20 Контроль за проведенням Єдиного дня протипожежної безпеки

у навчальному закладі

+

 

 

План-циклограма контролю організації роботи з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в ЗДО

Дні тижня Зміст контролю Періодичність контролю Відповідальний
 

Понеділок

Безпечність організації предметно — ігрового середовища на ігрових та спортивному майданчиках Щотижня Директор

Вихователь-методист

Ст.м/с

Технічний стан будівлі, меблів, обладнання Щотижня Директор
Відповідність меблів зросту дітей, дотримання санітарних вимог Раз на квартал Директор

Вихователь-методист

Санітарно-гігієнічний стан ДНЗ Щотижня Директор

Ст.м/с

Проведення інструктажів на робочому  місці з ОБЖД Раз на квартал Вихователь-методист

Відповід. з ОП

 

Вівторок

Безпечність організації предметно — ігрового середовища у групових кімнатах. Щотижня Вихователь-методист
Дотримання температурного режиму  в групових кімнатах. Відповідність одягу дітей температурі повітря. Щотижня Директор

Ст.м/с

Організація харчування Щотижня Директор

Вихователь-методист

Дотримання працівниками правил охорони праці  та безпеки життєдіяльності  під час освітнього процесу Щотижня Директор

Вихователь-методист

 

Середа

Планування роботи з дітьми з безпеки життєдіяльності Щомісяця Директор

Вихователь-методист

Доцільність підбору методів і прийомів  та їх використання в освітньому процесі. Безпечність використання технічних засобів навчання дітей. Щотижня Директор

Вихователь-методист

 

Четвер

Робота вихователя з батьками:  використання різних методів та їх результативність Щотижня Директор

Вихователь-методист

Організація прогулянки, занять, проведення  спортивних свят та дозвіль Щомісяця Директор

Вихователь-методист

 

П’ятниця

Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення ранкової гімнастики, загартування, гімнастики пробудження Щотижня Директор

Вихователь-методист

Ст.м/с

Рівень сформованості культурно — гігієнічних  навичок  у  дітей Раз на квартал Директор

Вихователь-методист

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку За потреби Директор
Діагностика рівня засвоєння дітьми навичок правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях Двічі на рік Директор

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н

роботи комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад №46 

Вінницької міської ради»

на літній оздоровчий період

 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця

Методична робота

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Провести педагогічні години:

·       система загартування дітей улітку

·       правильна організація режиму дня – запорука фізичного та психічного здоров’я дітей

·       створення умов для полегшення адаптації дітей, що поступають у дошкільний заклад

червень

2023

 

 

серпень

2023

 

 

 

 

 

 

2 Провести консультації з педагогами на теми:

·       Організація оздоровлення дітей улітку

·       Попередження дорожньо-транспортного травматизму

·       Створення позитивного мікроклімату в групі

червень

2023

Серпень

2023

 

 

 

 

 

 

 

3 Забезпечити умови для ігор з піском, водою та повітрям Червень

2023

 .
4 Надати методичну допомогу педагогам  підготовці розваг, конкурсів для дітей двічі на місяць
5 Провести установче засідання педагогічної ради:

·       аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

·       підбиття підсумків оздоровлення дітей

затвердження плану роботи дошкільного закладу на 2022/2023 навчальний рік

Серпень

2023

 

 

 

 

 

 

 

 


Вивчення стану оздоровлення та організації життєдіяльності дітей улітку

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 Провести огляд на тему: «Оснащення педагогічного процесу до літньої оздоровчої компанії»  

Червень

2023

 

 

2 Попереджувальний контроль з питань:

·       організація прогулянки

·       дотримання режиму дня

·       систематичність загартування

·       дотримання питного режиму

·       організація харчування

·       забезпечення рухової активності дітей протягом дня

червень

серпень

2023

 

 

3 Методично-педагогічний контроль  організованої пізнавальної діяльності з фізичної культури червень

серпень

 

 

4 Оперативний контроль «Використання природних факторів з метою гармонійного розвитку дітей старшого дошкільного віку» червень

серпень

 

 

5 Оперативний контроль 1 раз на місяць  

 

6 Оперативний контроль «Забезпечення оптимальної рухової активності дітей дошкільного віку протягом дня» червень
7 Порівняльний контроль «Проведення Дня здоров’я» 1 раз на місяць
8 Вибірковий контроль «Зміст освітньої роботи у години ранкового прийому» 1 раз на місяць
9 Вибірковий контроль «Проведення ранкової гімнастики та фізкультури на свіжому повітрі» 1 раз на місяць
10 Вибірковий контроль «Проведення за гартувальних процедур» 1 раз на місяць
11 Вибірковий контроль «Дотримання санітарно-гігієнічних норм при зберіганні харчових продуктів та приготуванні їжі» 1 раз на місяць
12 Вибірковий контроль «Інформаційне наповнення куточків для батьків» 1 раз на місяць
13 Вибірковий контроль «Доцільність використання природних умов під час організації самостійної діяльності на прогулянках» 1 раз на місяць
14 Вибірковий контроль «Ведення документації педагогами» 1 раз на місяць
15 Вибірковий контроль «Дотримання правильного розпорядку дня, питного та повітряного режиму» 1 раз на місяць
16 Вибірковий контроль «Забезпечення оптимального рухового режиму впродовж дня» 1 раз на місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційно-педагогічна робота

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 Перевести роботу дошкільного навчального закладу на літній режим  До 01.06.2023
2 Забезпечити:

·       максимальне перебування дітей на свіжому повітрі

·       проведення занять згідно з літнім розкладом

·       організацію питного режиму

червень
3 Провести заходи  в рамках   Міжнародного дня захисту дітей:

·       музичне дозвілля

·       конкурс малюнка на асфальті

«Світ очима дітей»

 

червень
4 Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами з питань оздоровлення, загартування, харчування дітей та профілактики захворювань у літній період:

 

червень  серпень  .
5 Організувати туристичні походи та екскурсії (різної спрямованості) для дітей старшого дошкільного віку за участі батьків 1 раз на місяць
6 Скласти та погодити план спільної діяльності зі школою на 2022/2023 навчальний рік серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичного кабінету

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення червень  

 

2 Поновити добірку методичних рекомендацій щодо проведення таких оздоровчих заходів у літній період:

·       ходьба по траві, гальці, босоніж

·       купання в надувному басейні

·       «хвилинки-здоровинки»

·       масаж і самомасаж

·       сонячні та повітряні ванни

червень  

 

 

3 Поновити та систематизувати матеріали з рубрики: «На допомогу вихователям», «Працюємо влітку», «Поради лікаря» червень  .

 

4 Оформити виставку методичної літератури, періодичних видань, дитячої літератури до літнього оздоровчого періоду червень
5 Поповнити дидактичні матеріали, зразками посібників до занять червень

серпень

 .
6 Поповнити  предметно-ігрове розвивальне середовище в групах червень

серпень

вихователі
7 Поповнити методичну базу матеріалами з досвіду роботи вихователів червень
8 Оформити тематичні стенди серпень  .

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня фахової майстерності працівників

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відмітка про виконання
1 Провести заняття «Творчої майстерності для педагогів»:

·       виготовлення зображень та іграшок із природного матеріалу

·       малювання піском

·       зображувальні можливості природних матеріалів

·       фізичні вправи з нетрадиційним обладнанням

·       умови створення комфортного простору

 

 

червень

 

 

серпень

 

 

.

 

2 Надати консультацію на тему: «Ігрова пісочна терапія» червень
3 Провести огляд публікацій у фахових періодичних виданнях на новинок методичної літератури 1 раз на місяць  

 

4 Затвердити плани самоосвіти вихователів на 2022/2023 навчальний рік серпень

 

 

 

 


Додаток №4

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективний план

свят  та розваг

 

 

 

 

 

 

Свята

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
1.

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

 

7.

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

12.

 

13.

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

 

33.

 

 

34.

 

35.

Свято до дня знань:

«Парад груп»

Ярмарка

«Дарунки осені»

 

«Подорож за осіннім листочком»

« Свято парасольок та дощів»

«Казка осіннього лісу»

«Свято музики»

 

 

 

«Миколай у гості йде»

«Ой хто хто Миколая любить»

 

«Ніч на святого Миколая»

 

« Ялинка в дитсадку»

 

«В нас ялинка ось яка!»

«Зачарована ялинка»

«Добрий день, ялинко – диво!»

 

«Казку в гості кличуть люди – хай цей рік щасливим буде!»

« Різдво зустрічаємо  — коляду співаємо»

 

«Вже надходить ніч чарівна»

«Ой прийшло до нас святе Різдво»

Спортивне свято

«Зимові забави»

Спортивне свято

«Ми зі снігом дружимо , тому зростаєм дужими!»

Спортивне свято

«Зимові старти»

 

Родинне свято

«У колі дружної родини»

«Ось і Веснонька прийшла —  свято мами принесла»

«Кожен по-своєму маму вітає»

«Весняночку співаємо – матусеньок вітаємо»

«Як добре, коли з нами завжди поруч наші мами!»

«Весняний вернісаж»

Конкурс  «Колискова пісня»

«Великодня казочка»

«Великодні дзвони»

 

«Воістну воскресла Україна»

«Свято писанки»

 

Фестиваль дитячої творчості

«Чарівна квітка»

«Свято мами і весни»

 

«Прощавай, наш садочок дитячий!»

« Мандрівка островами дитинства»

 

 

вересень

 

жовтень

 

 

жовтень

 

жовтень

 

жовтень

 

листопад

 

 

 

грудень

 

 

 

 

грудень

 

 

грудень

 

 

грудень

 

грудень

 

грудень

 

 

грудень

 

 

 

січень

 

 

січень

 

січень

 

січень

 

січень

 

 

 

січень

 

 

лютий

 

 

березень

 

 

березень

 

березень

 

 

березень

 

 

березень

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

травень

 

 

травень

 

 

травень

 

травень

 

 

 

Муз. керівники, вихователі

усіх вікових груп

Муз. керівники,вихователі

старших груп №3,9,16,19

логопедичних груп № 4,5,6

Муз. керівники,вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Муз. керівник Продан С.В.

вихователі гр. № 4,5,6

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

старших груп №2,11,12,14

логопедичних груп № 4,5,6

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку №1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

середніх груп № 7,13,15,18

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

логопедичних груп № 4,5,6

Муз. керівники,вихователі

груп раннього віку життя №1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Продан С.В.,

вихователі логопедичних гр.№4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

 

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

середніх груп № 7,13,15,18

Продан С.В.,

вихователі логос. гр.№4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

 

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

логопедичних груп № 4,5,6

Муз. керівники, вихователі усіх вікових груп

 

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку №1,8,10,17

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

 

Продан С.В., вихователі

логопедичних груп № 4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

Музичні керівники, вихователі усіх вікових груп

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

Муз. керівники, вихователі

логопедичних груп № 4,5,6

Муз. керівники, вихователі усіх вікових груп

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №,2,11,12,14

середніх груп № 7,13,15,18

Продан С.В., вихователі

логопедичних груп №4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

 

 

Розваги.

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
 

1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

 

12.

 

13.

 

 

14.

 

15.

 

 

16.

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

20.

 

21.

 

22.

 

23.

 

24.

 

 

25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

 

36.

 

37.

 

38.

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

«Весело у дитсадку»

 

«Любо нам гратися!»

 

« Упізнай, хто я» вечір пластичних загадок

«Ми пісеньки співаємо, у веселі ігри граємо!»

«Осіння казочка»

 

«Веселі музиканти»

 

«Ми маленькі українці»

«Чарівні звуки осені»

 

«Чудово грати нам в оркестрі»

« У гості до Ведмедика»

«Колисанки підспівуємо, розігруємо»

«У коло ставайте, танцюйте, співайте!»

«Щоб казка

зазвучала »

 

« Впізнав музику –танцюй!»

«Мотрійка на прогулянці» музична розповідь

«Пісню заспівай і у рухах передай»

Перегляд свята «Різдво стрічаємо –коляду співаємо»

«Із бабусиної скрині ми дістали казку нині»

«Впізнаєш мелодію – співай!»

«Про зимоньку співаємо»

«Гарно ми співаємо – весело всі граємо»

«Веселі мандрівники»

«Заспіваємо колисанку»

«Стрітення»

 

 

«Як Весна з Зимою зустрілися»

«Весняна казочка»

 

«Казкова подорож»

 

«Азбука безпеки»

 

«Кожна дитина повинна знати це з пелюшок»

«Свої права ти добре знай»

«Казочка про пасочку»

«Весна іде – тепло несе»

«Народні ігри на дідусевому подвір’ї”

«Ми –маленькі музиканти»

«Танцювальні вигадки хлопчиків, дівчаток»

«У сонечка в гостях»

 

«Малятам про Україну»

«Сплетем вінок весняний, діти!»

«В хоровод ми ,діти, стали та веснянку заспівали»

 

 

вересень

 

вересень

 

вересень

 

 

вересень

 

 

жовтень

 

жовтень

 

жовтень

 

жовтень

 

жовтень

 

листопад

 

листопад

 

 

листопад

 

листопад

 

 

листопад

 

грудень

 

 

грудень

 

січень

 

 

січень

 

 

січень

 

січень

 

січень

 

лютий

 

лютий

 

лютий

 

 

лютий

 

березень

 

березень

 

березень

 

березень

 

 

березень

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

квітень

 

 

травень

 

травень

 

травень

 

травень

 

 

 

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

 

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку№1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку№1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

 

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку№1,8,10,17

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку№1,8,10,17

 

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

 

Муз. керівники, вихователі

середніх груп №7,13,15,18

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп №3,9,16,19

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку№1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

логопедичних гр. №4,5,6

Муз. керівники, вихователі

старших груп № 3,9,16,19

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку№1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

 

Муз. керівники, вихователі старших груп № 3,9,16,19

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку№1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6

Муз. керівники, вихователі старших груп № 3,9,16,19

 

Муз. керівники, вихователі

груп раннього віку№1,8,10,17

Муз. керівники, вихователі

ІІ мол. груп №2,11,12,14

Муз. керівники, вихователі

середніх груп № 7,13,15,18

Музичні керівники, вихователі

логопедичних гр. №4,5,6,

старших груп № 3,9,16,19

 

 

Лялькові вистави

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

«Чарівне дерево»

 

 

«Лісові пригоди»

 

 

«Сніговик»

 

 

«Мушки – веселушки»

 

«Поросятко-невмиватко»

 

 

 

 

вересень

 

 

листопад

 

 

лютий

 

 

березень

 

 

травень

 

 

 

Муз. керівники, вихователі

гр. № 4,9,16

 

Муз. керівники, вихователі

гр. №1,8,10,17

 

Муз. керівники,вихователі

гр. №2, 7,13,15

 

Муз. керівники, вихователі

гр. №12,5,6,19

 

Муз. керівники, вихователі

гр. №3,14, 11,19

 

 

 

Додаток №5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плани роботи гуртків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План роботи гуртка «Умілі ручки»

 

Керівник: вихователь гр..№3 Мазур Ілона Олегівна

Мета гуртка:

Ознайомити дітей з технікою аплікації.

Вчити створювати композиції зі скоченого паперу.

 Розвивати дрібну моторику рук, удосконалювати техніку викладання та наклеювання скоченого паперу на тло.

Розвивати творчу уяву, фантазію, зорову та рухову пам’ять, образне мислення, естетичні почуття: форми, ритму.

Відпрацьовувати точність та узгодженість рухів рук та пальців.

Зацікавити дітей новими видами діяльності і викликати в них бажання створювати власні творчі композиції.


Вересень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Собачка».

Цілі. Вчити дітей створювати образ веселого песика, закріплювати вміння використовувати прийоми ліплення. Розвивати творчі здібності дітей.

Пластилін, сірники, дощечки, серветки, намистинки. «Ура! Я навчився!»

Л.Е.Белоусова.

2 Тема: «Овочі»

Цілі. Вчити дітей наклеювати об’ємну аплікацію, різати ножицями по прямій, складати папір навпіл. Развиваить творчість, уяву, дрібну моторику руки. Виховувати акуратність в роботі.

Кольоровий картон, кольоровий папір, ножиці, клей, пензлі, дощечки, серветки. «Конструювання з паперу в дитячому садку». И.В.Новикова.
3 Тема: «Осінній ліс» (колективна робота)

Цілі. Продовжувати вчити дітей складати аркуш навпіл, методом обриву, наклеювати листочки, розвивати творчість, уяву. Виховувати акуратність.

Фон паперу (зеленого кольору, ножиці, клей, кольоровий папір, серветки. Аплікація в дитячому садку для старшого віку.

И.В.Новикова.

4 Тема: «Квітковий мотив»

Цілі. Розвивати вміння покривати всю поверхню зображення листям, уяву, естетичний смак. Виховувати акуратність, старанність, вміння закінчувати роботу до кінця.

Висушені квіти різних відтінків, кольоровий картон, пензлик, клей ПВА, олівець. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів».

 

Жовтень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Тарілочка».

Цілі. Продовжувати вчити дітей використовувати насіння для прикраси посуду. Розвивати творчі здібності дітей, уяву, дрібну моторику руки.

Насіння кавуна, динні, клей ПВА. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!
2 Тема: «Мишка»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом природного матеріалу мак. Вчити акуратно, покривати силует маком. Розвивати посидючість, уяву, фантазію. Створити радісний настрій, бажання зробити подарунок своїми руками, подарувати близьким.

Кольоровий картон, мак, пшоно, шматочки шпагату, колосок, гарбузове насіння, клей, пензлі. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів».

Стр. 125.

3 Тема: «Їжачок готується до зими».

Цілі. Продовжувати вчити дітей використовувати природний матеріал соняшникове насіння, складати папір навпіл, створювати об’ємні фрукти. Розвивати творчі здібності дітей, уяву, дрібну моторику руки фрукти. Виховувати бажання працювати спільно, прагнення працювати разом.

Силует їжака, покритий пластиліном, соняшникове насіння, кольоровий папір, клей, пензлі, серветки. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!
4 Тема: «Осіння підвісна композиція»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом матеріалу (віск); вчити дітей обробляти листя у воску. Розвивати уяву, естетичний смак. Вчити працювати в колективі, розподіляти обов’язки між собою.

Половинки волоських горіхів, клей, нитки, листя з черешками, стара дерев’яна ложка, свічкові недогарки, стара каструля, гілка горобини. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів».

Стр. 141.

 

 

 

Листопад

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Гномик»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом матеріалу (нитками). Вчити складати навпіл і зав’язувати у вузол, створюючи при цьому веселих гномів. Розвивати творчість, посидючість терпіння.

Нитки для пряжі, силует картону, ножиці, кольоровий папір. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів».

 

2 Тема: «Мереживний замок»

Цілі. Вчити дітей зображати замок, використовуючи різні види мережива, розвивати творчі здібності дошкільника Виховувати посидючість, інтерес до заняття.

Мережива різних видів, кольоровий картон, лінійка, олівець, ножиці, клей. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр.113
3 Тема: «Страусенок»

Цілі. Вчити дітей в процесі аплікації виготовляти іграшки з поролону. Розвивати терпіння уяву, дрібну моторику руки. Виховувати інтерес до роботи з поролоном.

Кольоровий картон, ножиці, клей, поролон. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»
4 Тема: «Дерево з бісеру»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом матеріалу (бісер). Розвивати уяву, інтерес до роботи з бісером, посидючість. Виховувати бажання зробити подарунок своїм близьким.

Зображення дерева, бісер різних кольорів, розмірів. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр.93

 

Грудень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Черепаха»

Цілі. Познайомити дітей з новим видом матеріалу фісташки. Вчити виконувати колективну саморобку, використовувати різні природні камінчики. Розвивати творчість, дрібну моторику руки, посидючість. Виховувати інтерес до виготовлення виробів.

Фісташки, силует черепахи, черепашки ячна крупа, кольоровий папір. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»
2 Тема: «Дівчинка»

Цілі. Продовжувати вчити дітей відміряти певну кількість ниток. Вчити складати навпіл і зав’язувати у вузол, створюючи при цьому забавних фігурок дівчаток. Розвивати творчість, посидючість терпіння. Виховувати до створення забавних фігурок, інтерес до роботи з нитками.

Нитки для пряжі, силует картону, ножиці, кольоровий папір. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»
3 Тема: «Овечки з вати»

Мета. Познайомити дітей з синтепоном. Вчити створювати іграшки, використовуючи вату. Розвивати творчість, посидючість. Виховувати акуратність в роботі, інтерес до створення іграшок з вати.

Кольоровий папір, жовтий картон, олівець, ножиці, вата, клей. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр.103.
4 Тема: «Ялинкові прикраси»

Мета. Познайомити дітей з новим видом природного матеріалу футляри від кіндерів, шкаралупа від яєць. Розвивати творчі здібності дошкільнят, дрібну моторику руки, фантазії, бажання створювати іграшки своїми руками.

Футляри з під кіндерів, кольоровий папір, упаковки від таблеток, клей, шкаралупа від яєць. Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

 

Січень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Як баба Яга допомагала Дідові Морозу».

Мета. Продовжувати вчити дітей створювати сюжетні картинки, використовуючи різні види паперів, фольгу, шкаралупу волоського горіха. Розвивати творчі здібності дітей, дрібну моторику руки. Створити радісний настрій при виготовленні, вчити працювати колективно.

Кольоровий папір, шкаралупа від горіхів, кольоровий картон, клей, ножиці, зубочистки, бісер. Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

2 Тема: «Ялинкові іграшки».

Мета. Продовжувати вчити дітей використовувати у своїй творчості голки від ялини, сосни. Розвивати творчі здібності, дрібну моторику руки. Вчити працювати колективно. Виховувати почуття взаємодопомоги.

Голки від ялини, сосни, клей, кольоровий папір, кольоровий картон, кисті, силует предметної картинки (ракети, будиночка, тощо) Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

3 Тема: «Ялинка»

Мета. Вчити дітей створювати зображення ялинки, використовуючи глянцеві журнали. Розвивати творчі здібності дітей, уяву, вміння вирізати предмети з журналу.

Старі глянцеві журнали, кольоровий папір і картон, червоні вовняні нитки, голка, золоті намистини, клей, ножиці. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр.57.
4 Тема: «Сніговик»

Мета. Продовжувати вчити дітей використовувати у роботі з аплікації папірусову папір. Закріпити вміння, відриваючи шматочки паперу, формувати з неї маленькі грудочки і покривати ними силует сніговика. Розвивати посидючість терпіння.

Біла папірусний папір, синій картон, кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби» Стр62

 

Лютий

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Півник»

Мета. Вчити дітей створювати іграшки, використовуючи стаканчики з-під йогурту. Развитваь творчі здібності дітей, вміння згортати папір по діагоналі. Виховувати посидючість, бажання майструвати іграшки своїми руками, дарує їхнім малюкам.

Стаканчики з-під йогурту, заготовки з кольорового паперу, клей, пензлі, Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».Стр.46

2 Тема: «Іграшки із сірникових коробок» (За казкою «Три ведмедя»)

Мета. Продовжувати вчити дітей виготовляти іграшки, використовуючи сірникові коробки. Розвивати творчі здібності, уяву. Розвивати вміння складати казку за казці, розвивати зв’язне мовлення.

Сірникові коробки, кольоровий папір, ножиці, клей, пензлі Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

Стр.101

3 Тема: «Риба з гудзиків».

Мета. Продовжувати вчити дітей виконувати аплікацію, використовуючи гудзики різного розміру. Развиваить окомір, естетичний смак, дрібну моторику руки.

Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр96.

4 Тема: «Кромка» (З тканини)

Мета. Познайомити дітей з роботою з тканини. Формувати навички роботи з тканини. Вчити дітей всиляти нитку в голку, і витягуючи нитку створювати кромку на тканини.

Тканина однотонна розміром 15*15см; 20*20см, кольорові нитки, ножиці. А.В.Белошистая, О.Г.Жукова.

«Чарівна голочка».

 

Березень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Наші улюблені іграшки»

Мета. Познайомити дітей «з швомвперед голку». Шити голкою по намічених точках. Сприяти розвитку сенсомоторики — узгодженості в роботі очей і рук, вдосконаленню координації рухів, гнучкості пальців і їх силі.

Кольоровий картон, нитки муліне, прості нитки, ножиці, калька, олівець, голка. А.В.Белошистая, О.Г.Жукова.

«Чарівна голочка».

2 Тема «Наші улюблені іграшки».

Мета. Познайомити дітей «з швомвперед голку». Шити голкою по намічених точках. Сприяти розвитку сенсомоторики — узгодженості в роботі очей і рук, вдосконаленню координації рухів, гнучкості пальців і їх силі.

Кольоровий картон, нитки муліне, прості нитки, ножиці, калька, олівець, голка А.В.Белошистая, О.Г.Жукова.

«Чарівна голочка».

3 Тема: «Пташка — підвіска»

Мета. Вчити дітей згортати папір гармошкою. Розвивати дрібну моторику рук, координацію рухів, естетичний смак. Виховувати інтерес до виготовлення пташок.

Кольоровий картон, кольоровий папір, клей, пензлі, олівець, фломастери, нитки, конфетті. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр131.

4 Тема: «Стрижі»

Мета. Продовжувати вчити дітей создаватьизображения птахів у процесі аплікації. Розвивати творчі здібності дітей. Виховувати акуратність, посидючість.

Картон, силует стрижа, клей ПВА, пензлик, манна крупа, мак харчовий. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!»

Стор.41.

 

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Картини та орнаменти з яєчної шкаралупи»

Мета. Вчити дітей створювати в процесі аплікації квіти.

Сприяти розвитку сенсомоторики — узгодженості в роботі очей і рук, вдосконаленню координації рухів, гнучкості пальців і їх силі.

Кольоровий картон, зображення рослини, шкаралупа, пофарбована в різний колір. Сюзанна Гирндт

«Різнокольорові вироби з природних матеріалів». Стр.40

 

2 Тема: «Зайчик» (циліндра)

Мета. Продовжувати вчити детейизготавливать іграшки, використовуючи форму циліндра. Розвивати творчість, дрібну моторику рук, вміння працювати колективно. Створити умови для обігравання казки.

Кольоровий картон, папір, ножиці, клей, пензлик, серветка. Р.Туфкрео. М.Кудейко.

«Колекція ідей».

Стр.45.

3 Тема: «Змійки»

Мета. Вчити дітей виготовляти іграшки з глянцевих журналів. Закріпити вміння згортати смужку паперу навпіл, закріплювати її на картоні.

Глянцеві журнали, картон, ножиці, клей, пензлик. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр82.

4 Тема: «Повітряний квітка»

Мета. Вчити дітей виготовляти квіти, використовуючи гофрований папір. Розвивати уяву, дрібну моторику руки, фантазію, творчість.

Кольоровий гофрований папір, копірка для переведення викрійок, клей, пензлик, ножиці, лінійка, олівець. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр84

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

п/п

Тема, цілі. Матеріал Література
1 Тема: «Морозиво»

Мета. Продовжувати вчити дітей працювати з серветками. Формувати з них маленькі грудочки і заповнювати поверхню силуету. Развиваить сенсомоторики, силу і гнучкість рук.

Кольоровий картон, зображення вази, серветки 2-3 кольорів, клей, пензлик, ножиці. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!»

Стор.73.

2 Тема: «Баранець»

Мета. «Вчити дітей працювати з крупою, створюючи при цьому аплікацію Розвивати дрібну моторику руки, інтерес до роботи з крупою.

Картон прямокутного кольору, набір пластиліну, гречана крупа. Л.Е.Белоусова. «Ура! Я навчився!»

Стор.37.

3 Тема: «Літній луг»

Мета. Вчити дітей створювати вироби, використовуючи банки з під чаю, кави. Розвивати творчі здібності дітей, згинати папір по намічених лініях. Виховувати інтерес виробам.

Клей, ножиці, копірка для переведення викрійок, олівець, лінійка, банки від консервів, кольоровий папір. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр120-121

4 Тема: Зачіски для дівчаток»

Мета. Вчити дітей надавати зачіску дівчаткам, використовуючи прийом намотування смужки паперу на олівець. Развиватьтворчество, дрібну моторику руки.

Біла папір, фломастери, ножиці. Е.Румянцева. «Аплікація прості вироби»

Стр70-71.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ГУРТОК З НЕТРАДИЦІЙНОГО МАЛЮВАННЯ

«ВЕСЕЛА ПАЛІТРА» 

Керівники гуртка: вихователь гр. №16 – Снігур Тетяна Олександрівна, Гавриш Юлія Вікторівна

Мета гуртка:

 • ознайомити дітей з технікою малювання кольоровою фарбою;
 • ознайомити дітей з технікою малювання – відкритою долонею фарбами(прикладанням);
 • ознайомити дітей з технікою малювання свічкою;
 • ознайомити дітей з технікою малювання – ниткографія;
 • формувати вміння друкувати опалим листям на аркуші паперу, попередньо нафарбованим гуашшю;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання (зібганим папером);
 • розвивати у дітей фантазію, передаючи зовнішній вигляд підводних водоростей за допомогою зубної щітки;
 • вчити дітей малювати круглу форму шляхом нарощування по колу від крапки;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – коробкою від сірників;
 • розвивати творчу уяву, фантазію, зорову та рухову пам’ять, образне мислення, естетичні почуття: форми, ритму, кольору, пропорції;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – монотипія;
 • відпрацьовувати точність та узгодженість рухів та пальців;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – штампуванням;
 • зацікавити дітей новим видом діяльності і викликати в них бажання створювати власні творчі композиції;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – манкою;
 • ознайомити дітей з новою технікою малювання – пір’ям, створюючи образ вітру, передаючи його характер;
 • ознайомити дітей з нетрадиційним методом малювання – набризком;
 • ознайомити дітей з нетрадиційним методом малювання – набивання пензликом;

Матеріали

 • кольорова крейда;
 • білий папір; тонований папір;
 • гуаш біла, жовта, синя ,червона, голуба, коричнева;
 • свічки;
 • ємність для вмочування ниток у гуаш,
 • серветки;
 • ємність для вмочування долоні у гуаш;
 • опале листя;
 • ємність для вмочування листя;
 • пензлики, ємність з водою;
 • коробки від сірників;
 • поролон; гусяче пір’я;
 • клей ПВА, манка;
 • мокрий папір.

ПЛАН   РОБОТИ   ГУРТКА

Вересень

 

 1 Спогади про літо
2 Дощик
3 Святковий салют
4 Кетяг калини
Жовтень

 

1 Чарівний світ ниточки
2 Равлик в акваріумі
3 Дерево восени
4 Танок осіннього листя
5 Гриб
Листопад

 

1 Водяне царство
2 Невгамовні, як пушинки, попливли у даль хмаринки
3 Дерево восени
4 Морські фантазії
Грудень

 

1 Сонечко  
2 За казкою «Рукавичка»  
3 Ялинка  
4 Снігова баба  
5 Снігові грудочки  
Січень

 

1 Засніжена ялинка  
2 Сніжинка  
3 Сніговик  
Лютий

 

1 Мережевне деревце
2 Етюди Мороза
3 Вітер
4 Зоряна ніч
Березень

 

1 Листівка для мами
2 Вербові котики
3 Мімози
4 Чудові квіти
Квітень

 

1 Барви веселки
2 Букет квітів
3 Космос
4 Дерево весною
5 Кульбабки
Травень

 

1 Тюльпан
2 Квіти
3 Квітучий луг
4 Малюю те, що бачу

План роботи гуртка

 

ВЕРЕСЕНЬ

 

Дата Тема та мета План  проведення
Заняття №1

Тема: Спогади про літо.

Малювання кольоровою крейдою.

Мета: Ознайомити дітей з технікою малювання кольоровою крейдою. Формувати вміння створювати малюнок за власним бажанням, задумом. Вчити дітей малювати по пам’яті, передаючи в малюнку власні враження, виразність образів, правильно добираючи кольори, поєднуючи їх в кольоровій гамі. Розвивати почуття насолоди від виконаної роботи, вміння доводити розпочату справу до кінця, оцінювати свій малюнок і малюнок інших дітей. виховувати інтерес до малювання кольоровою крейдою.

 

1.Вступна бесіда про літо.

2.Підбір матеріалу (кольорової крейди)

3.Ознайомлення з технікою малювання кольоровою крейдою.

4.Послідовність малювання сюжетів.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз робіт, підсумок.

Матеріал: кольорова крейда.

Заняття №2

Тема: Дощик. Малювання відкритою долонею фарбами.

Мета: Ознайомити дітей з технікою малювання – відкритою долонею фарбами(прикладанням). Вчити використовувати відповідні фарби; формувати вміння працювати з фарбою(білою, жовтою, червоною). Викликати у дітей емоційний відклик. Виховувати інтерес до неживої природи і нахил до творчої діяльності, бережне ставлення до зображувального матеріалу.

1.Вступна бесіда про дощ.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з технікою малювання відкритою долонею фарбами.

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш біла, жовта, синя червона,  посуд для вмочування долоні у гуаш, серветки, папір.

Заняття №3

Тема: Святковий салют. Малювання свічкою.

Мета: ознайомити дітей з технікою малювання свічкою. Розвивати у дітей естетичне сприймання, інтерес до суспільних явищ, уміння передавати побачене (салют) на своєму малюнку свічкою. Вчити емоційно сприймати малюнок. Викликати у дітей бажання насолоджуватися створенням красивого. Виховувати любов до свого міста.

1.Бесіда про святкування Дня міста, святковий салют.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення з технікою малювання – свічкою.

4.Показ зразка та послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш синя, альбомний папір, свічки, пензлики, ємність для води, серветки.

Заняття №4

Тема: Кетяг калини. Малювання пальчиком.

Мета: вчити дітей зображувати гуашшю гілочку калини з плодами: за допомогою пензлика – гілочку калини, за допомогою пальчика – ягоди калини. Розвивати самостійність, акуратність, вміння оцінювати свій малюнок і малюнки інших дітей. Виховувати естетичний смак, вміння милуватися намальованим, отримувати естетичну насолоду, інтерес, любов до природи, до рідного краю.

1.Бесіда про дерева та кущ калини восени.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з технікою виконання малювання пальчиком.

4.Показ зразка та послідовності виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш червоного та зеленого кольорів, папір, пензлики, посуд для вмочування пальчика, ємність для води ,серветки.

 

ЖОВТЕНЬ

 

Заняття  №5

Тема: Чарівний світ ниточки. Малювання ниткою.

Мета: ознайомити дітей з технікою малювання – ниткографія. Формувати вміння створювати малюнок за власним бажанням, задумом. Вчити працювати з жовтою фарбою. Викликати у дітей емоційний настрій від побаченого витвору мистецтва. Розвивати самостійність, увагу. Виховувати естетичний смак, інтерес до малювання ниточкою.

1.Вступна бесіда.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з технікою малювання – ниткографією.

4.Показ послідовності виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш жовта,  посуд для вмочування ниток у гуаш, серветки, папір.

 

Заняття №6

Тема: Равлик в акваріумі. Малювання пальчиком.

Мета: закріпити з дітьми прийом малювання пальчиком. Вчити дітей малювати равлика пальчиком методом накручування, передаючи в малюнку схожість з натурою. Вчити  визначати форму равлика. Розвивати увагу, уяву, спонукаючи   дітей домальовувати водорості. Сприяти вихованню стійкого інтересу до малювання, любові до природи.

1.Бесіда про мешканців акваріума, равлика, розгляд його.

2.Підбір матеріалу.

3.Закріплення техніки малювання пальчиком.

4.Показ послідовності виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: альбомні листки

тоновані в блакитний колір,

пензлики, вода в стаканчиках, гуаш зеленого та коричневого кольору,

ємність для вмочування пальчика.

Заняття №7

Тема: Дерево восени. Малювання долонею і пальчиком.

Мета: закріпити з дітьми  методи малювання долонею і пальчиком. Вчити передавати в малюнку дерево(коричневою фарбою) за допомогою долоні (прикладання), за допомогою пальчика домальовувати листочки (жовтою та червоною фарбами). Викликати емоційний настрій. Виховувати інтерес до живої природи і нахил до творчої діяльності.

1.Бесіда про осінь, дерева восени.

2.Закріплення знань і умінь дітей про техніку малювання долонею і пальчиком.

3.Показ послідовності виконання роботи.

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш чорного, жовтого, червоного та коричневого кольорів, стаканчики з водою, пензлики, серветки, ємність для вмочування пальчика та долоні.

Заняття №8

Тема: Танок осіннього листя. Друкування опалим листям. (колективно).

Мета: вчити дітей користуватися фарбами: жовтою, червоною, коричневою. Формувати вміння друкувати опалим листям на аркуші паперу, попередньо нафарбованим гуашшю. Закріпити знання дітей про осіннє явище – листопад. Розвивати уяву, фантазію. Виховувати акуратність і наполегливість в роботі, любов до природи, рідного краю.

1.Бесіда про осінь, листопад.

2.Закріплення умінь, знань дітей про техніку друкування опалим листям.

3.Самостійна робота дітей.

4.Аналіз колективної роботи, підсумок.

Матеріал: опале листя, папір, гуаш червоного, жовтого, коричневого кольорів, серветки, ємність для вмочування листя.

Заняття №9

Тема: Гриб. Малювання свічкою.

Мета: закріпити з дітьми техніку малювання свічкою. Розвисати самостійність, естетичну потребу малювання дітей свічкою, емоційно сприймати малюнок, акуратність під час замальовування гриба коричневою гуашшю. Прищеплювати любов до рідної природи, бажання берегти її. Виховувати інтерес до техніки малювання свічкою.

1.Бесіда про гриби.

2.Закріплення техніки малювання свічкою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, свічки,

гуаш коричневого кольору, пензлики, ємність для води , серветки.

 

 

ЛИСТОПАД

 

Заняття №10

Тема: Водяне царство. Малювання долонею. (колективно)

Мета: розвивати фантазію, передаючи зовнішній вигляд підводних мешканців за допомогою пальчиків, долоньки, бічної сторони долоні. Виховувати акуратність і наполегливість у роботі, любов до живої та неживої природи.

1.Бесіда про водних мешканців.

2.Закріплення техніки малювання долонею, пальчиком

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш синього,

жовтого, зеленого, червоного кольорів, ємність для води, серветки.

Заняття №11

Тема: Невгамовні, як пушинки, попливли у даль хмаринки . Малювання зібганим папером.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання (зібганим папером). Вчити дітей передавати вигляд хмаринки зібганим папером. Розвивати зорову пам’ять, окомір, самостійність. Виховувати акуратність у роботі.

1.Спостереження за хмарами.

2.Закріплення техніки малювання зібганим папером.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш блакитного кольору, зібганий папір, спец. посуд для вмочування зібганого паперу, ємність для води, серветки.

Заняття №12

Тема: Дерево восени. Малювання свічкою.

Мета: закріпити  уміння правильно держати та малювати свічкою. Вчити малювати дерево восени свічкою, композиційно правильно розміщувати зображення дерева та зафарбовувати зображення жовтою фарбою. Виховувати акуратність та наполегливість у роботі, любов до природи. Розвивати образне сприймання.

1.Спостереження та бесіда про дерева.

2.Закріплення знань, умінь про техніку малювання свічкою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, свічки,

гуаш жовтого кольору, пензлики, ємність для води, серветки.

 

Заняття №13

Тема: Морські фантазії. Малювання зубною  щіткою.

Мета: розвивати у дітей фантазію, передаючи зовнішній вигляд підводних водоростей за допомогою зубної щітки. Виховувати охайність, наполегливість у роботі, любов до живої та неживої природи, інтерес до образотворчого мистецтва.

1.Бесіда про водяні рослини.

2.Закріплення  умінь дітей техніки малювання зубною щіткою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш синього,

жовтого, зеленого кольорів, спец. Посуд для набирання фарби зубною щіткою, ємність для води, серветки.

 

ГРУДЕНЬ

 

Заняття №14

Тема: Сонечко. Малювання долонею.

Мета:  закріпити техніку малювання – відкритою долонею. Формувати вміння працювати з жовтою фарбою. Викликати у дітей емоційний відклик. Виховувати інтерес до неживої природи і нахил до творчої діяльності, бережне ставлення до зображувального матеріалу.

 

1.Вступна бесіда про зиму, яке сонце взимку.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з технікою малювання відкритою долонею фарбами з провертанням паперу.

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш  жовта, посуд для вмочування долоні у гуаш, серветки, папір.

Заняття №15

Тема: За казкою «Рукавичка» (колективно)

Мета: продовжувати вчити дітей передавати в малюнку сюжет за казкою «Рукавичка»(дерева взимку, ведмедика та рукавичку), додержуючись пропорцій, закріпити знайомі прийоми малювання. Виховувати акуратність у роботі. Розвивати творчу ініціативу.

1.Пригадування казки за ілюстраціями. Спостереження та бесіда про дерева.

2.Підбір матеріалу.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: тонований папір, гуаш коричневого, білого та зеленого кольорів, пензлики, ємність для води, серветки.

 

Заняття №16

Тема: Ялинка. Малювання зубною щіткою.

Мета: продовжувати знайомити дітей з технікою малювання — зубною щіткою. Вчити зображати ялинку з її характерними ознаками; рівномірно вмочувати щітку у гуаш, наносити щіткою зверху вниз гілки, композиційно правильно розміщувати зображення на аркуші паперу. Розвивати зорову пам’ять. Виховувати любов до природи.

1.Розгляд ялинки на ілюстрації. Бесіда про дерева з порівнянням.

2.Закріплення  умінь дітей техніки малювання зубною щіткою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: зубні щітки, папір, гуаш зеленого та коричневого кольорів, спец. посуд

для набирання фарби зубною щіткою, ємність для води, серветки.

Заняття №17

Тема: Снігова баба. Малювання свічкою.

Мета: закріпити  уміння правильно держати та малювати свічкою. Вчити передавати характерну форму снігової баби свічкою, композиційно правильно розміщувати зображення  округлих форм на за тонованому  папері. Виховувати акуратність та наполегливість у роботі, любов до природи. Розвивати образне сприймання.

1. Попередня робота: ігри зі снігом, бесіда про сніг (вологий — ліпиться)

2.Закріплення знань, умінь про техніку малювання свічкою.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, свічки, гуаш

голубого кольору, пензлики, ємність для води, серветки.

 

Заняття №18

Тема: Снігові грудочки.

Мета: вчити дітей малювати круглу форму шляхом нарощування по колу від крапки; розвивати емоційний відгук на зимові явища та ігри дітей зі снігом. Виховувати інтерес до роботи з матеріалом, крейдою.

1.Попередня робота: ігри зі снігом, бесіда про сніг, досліди.

2.Закріплення техніки малювання крейдою.

3.Показ послідовного виконання роботи.

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз та підсумок.

Матеріал: тоновані аркуші синього кольору, біла крейда, картина «Діти катають снігові кулі»

 

СІЧЕНЬ

 

Заняття №19

Тема: Засніжена ялинка.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання – коробкою від сірників. Вчити дітей розташовувати аркуш паперу вертикально, визначати середину аркуша, через яку пройде стовбур дерева. Формувати вміння робити відтиски розташовуючи від верхівки вздовж  стовбура на трьох рівнях, збільшуючи до низу кількість відтисків і їхню довжину. Закріпити домальовування снігового намету: приставивши відтиск, і не відриваючи коробку від паперу, трохи просуваючи її у бажаному напряму внизу. Вчити дітей наносити фарбу на грань коробки плоским широким пензликом. Виховувати вміння про те, щоб фарбу наносити досить швидко, щоб вона не підсихала.

1.Розгляд засніженої  ялинки на ілюстрації. Бесіда про дерева, сніг.

2.Ознайомлення  умінь дітей з технікою малювання –коробкою від сірників.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: коробки від сірників, папір, гуаш білого та коричневого кольорів, ємність для води, пензлики, серветки.

 

Заняття №20

Тема: Сніжинка.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання – монотипія. Вчити дітей складати аркуш паперу тотожно, пояснюючи поняття «симетрія», малюючи на одній стороні чи посередині згину, потім згорнути аркуш навпіл і притиснути його долонею. Формувати навички з малювання за нетрадиційною технікою. Розвивати творчі здібності, фантазію. Закріпити кольори (білий, синій). Виховувати вміння слухати пояснення вихователя, правильно відтворювати запропоновані дії.

1.Бесіда про зиму.

2.Ознайомлення з технікою малювання  — монотипія.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, гуаш білого та синього кольорів, пензлики, ємність для води, серветки.

 

Заняття №21

Тема: Сніговик. Малювання поролоном.

Мета: вчити  дітей малювати поролоном, починаючи знизу аркуша паперу від найбільшого кола до найменшого. Визначати ступінь уміння відтворювати малюнок за зразком, рівень розвитку, зорового сприйняття. Закріпити навички розміщувати малюнок посередині аркуша паперу; колір, кількість кіл та їх розмір. Виховувати здатність до відтворення за зразком, точність рухів, вміння слухати, розуміти і виконувати прохання.

1. Попередня робота: ігри зі снігом, бесіда про сніг (вологий — ліпиться)

2.Закріплення знань, умінь про техніку малювання поролоном.

3.Показ послідовності виконання роботи .

4.Самостійна робота дітей.

5.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: папір, поролон,

гуаш голубого кольору та білого, ємність для води, серветки.

 

 

ЛЮТИЙ

 

Заняття №22

Тема: Мережевне деревце. Малювання штампуванням.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання — штампуванням. Вчити дітей малювати дерево: за допомогою штампу — крону та закріпити вміння проводити вертикальні лінії (стовбур і гілки) пензликом. Розвивати творчу уяву. Виховувати акуратність і наполегливість у роботі, любов до природи.

1.Спостереження за деревами, засніженими, бесіда про дерева.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з новою технікою малювання

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: тоновані темно-синього кольору альбомні аркуші, гуаш білого кольору, пензлик, сира картопля, серветки.

Заняття №23

Тема: Етюди Мороза. Малювання манкою.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання — манкою. Вчити дітей створювати на папері візерунок за допомогою манки. Розвивати фантазію, творчі здібності, композиційне вміння побудови малюнка. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі, самостійність.

 

1.Спостереження за візерунками на вікні, бесіда, читання вірша В.Титенко «Морозець взяв олівець»

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з новою технікою малювання

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: тонований папір, клей ПВА, манка, серветки.

Заняття №24

Тема: Вітер. Малювання пір’ям.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою малювання – пір’ям, створюючи образ вітру, передаючи його характер. Розвивати образне мислення, зорову пам’ять, спостережливість. Виховувати інтерес до явищ неживої природи, бажання малювати їх.

1.Спостереження за вітром, читання вірша М.Познанської

«Вітер», бесіда.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з новою технікою малювання

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гусяче пір’я, тонований папір, біла фарба, ємність для води, серветки.

Заняття №25

Тема: Зоряна ніч. Малювання набризком.

Мета:  ознайомити дітей з нетрадиційним методом малювання – набризком. Вчити дітей створювати  зоряну ніч з допомогою набризку. Розвивати естетичне сприймання, фантазію. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі.

1.Бесіда про ніч, розгляд картинок, спостереження за вечірнім небом.

2.Підбір матеріалу.

3.Ознайомлення дітей з новою технікою малювання

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: зубні щітки, гуаш розведена темно-синього кольору, шаблони ялинки, місяця, зір, фарба жовтого кольору, серветки, газети, скотч, аркуші паперу.

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

 

Заняття №26

Тема: Листівка для мами. Малювання манкою.

Мета: закріпити техніку малювання — манкою. Вчити дітей  обводити шаблон – цифру 8- олівцем, намащувати клеєм рівномірно по поверхні обведеної цифри та присипати намащене манкою, готову вісімку прикрасити блискучим клеєм. Розвивати естетичне сприймання. Виховувати  бажання виготовляти красиві листівки для рідних

1.Бесіда про свято мами.

2.Підбір матеріалу.

3.Закріплення  техніки малювання манкою.

4.Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: кольоровий картон, клей ПВА, пензлики, манка, серветки, шаблон 8, олівці прості, клей-блиск.

Заняття №27

Тема: Вербові котики. Малювання пальчиком.

Мета: продовжувати  вчити дітей малювання пальчиком вербові котики на аркуші паперу. Розвивати творчі здібності, композиційні вміння побудови малюнка, активізувати спостережливість. Виховувати охайність у роботі, самостійність.

 

1.Розглядання  вербових котиків в куточку природи, бесіда.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші паперу, ємність для води, гуаш білого та коричневого кольорів, серветки.

Заняття №28

Тема: Мімози. Малювання долонею.

Мета: закріпити техніку малювання –долонькою. Вчити дітей малювати долонькою основу букета синьою фарбою, потім ребром долоньки і мізинцем по всій довжині зеленою фарбою – гілки мімози і насамкінець пучком пальчиків малювати жовтою фарбою квітки мімози. Розвивати відчуття кольору. Виховувати естетичний смак, охайність.

 

 

1.Розглядання  мімози в куточку природи, бесіда.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші паперу, вода в стаканчиках, гуаш зеленого, жовтого, синього кольорів, вода, серветки, спеціальний посуд для вмочування  долоні у гуаш.

Заняття №29

Тема: Чудові квіти. Малювання ниткою.

Мета: закріпити техніку  малювання – ниткою. Вчити дітей малювати квіти нитками, вмоченими в фарбу. Викликати у дітей емоційний настрій від створеного ними витвору мистецтва, вміння доводити розпочату справу до кінця.  Розвивати самостійність, увагу. Виховувати інтерес до малювання ниточкою.

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням квітів.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш жовтого, фіолетового, блакитного, червоного кольорів, нитки (довжина 20см),  ємність для вмочування ниток у гуаш, серветки, папір.

 

КВІТЕНЬ

 

Заняття №30

Тема: Барви веселки.  Малювання по мокрому  папері.

Мета: ознайомити дітей з новою технікою нетрадиційного малювання – по мокрому папері. Вчити дітей малювати веселку на мокрому папері, надаючи малюнку прозорості. Розвивати творчі здібності, дрібну моторику рук, естетичне сприймання кольорів. Виховувати охайність, самостійність, викликати позитивні емоції.

 

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням веселки.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: мокрий  папір, гуаш жовтого, зеленого, синього, фіолетового, блакитного, червоного кольорів, вода, пензлики, серветки.

Заняття №31

Тема: Букет квітів. Малювання пальчиком.

Мета: вчити дітей малювати квіти пальчиком, самостійно підбираючи кольори. Розвивати естетичне сприймання кольорів, активізувати пам’ять, фантазію. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі, самостійність, наполегливість.

 

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням квітів, читання віршів.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: гуаш  зеленого, жовтого, синього, червоного кольорів, ємність для води, серветки, папір.

Заняття №32

Тема: Космос. Малювання набризком.

Мета: продовжувати знайомити дітей з нетрадиційним методом малювання – набризком. Вчити дітей створювати космічний пейзаж з допомогою набризку.. розвивати естетичне сприймання, фантазію. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі.

1.Бесіда про космос, розгляд ілюстрацій.

2.Підбір матеріалу.

3 Показ зразка та  послідовність виконання роботи.

4. Самостійна робота дітей.

5. Аналіз дитячих робіт, підсумок.

6. Прибирання робочого місця.

Матеріал: зубні щітки, гуаш розведена  чорного, синього, білого, коричневого кольорів, тонований папір, серветки, газети, ємність для води.

Заняття №33

Тема: Дерево весною. Малювання долонею.

Мета: продовжувати вчити дітей малювати нетрадиційними методами. Закріпити вміння малювати весняне дерево долонею і пальчиком. Вчити посередині аркуша коричневою фарбою малювати центр гіллястого дерева, відкритою долонькою, ребром долоні домальовувати стовбур і гілки дерева, пальчиком домальовувати зелені листочки і травичку. Викликати емоційний настрій, виховувати інтерес до живої природи, бажання її малювати.

1.Розглядання  дерев, бесіда. Загадування загадок про дерево.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші паперу, вода в стаканчиках, гуаш зеленого, коричневого  кольорів, вода, серветки, спеціальний посуд для вмочування  долоні у гуаш.

 

Заняття №34

Тема: Кульбабки. Малювання по мокрому  папері.  (колективно)

Мета: вчити дітей виконувати на одному аркуші паперу колективний малюнок, працюючи аквареллю по вологому фоні, малюючи кульбабку. Розвивати творчі здібності, дружно виконувати колективне завдання. Виховувати прагнення виконувати колективний малюнок якнайкраще.

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням кульбаби, загадування загадки про кульбабу.

2. Підбір матеріалу.

3.Самостійна робота дітей.

5. Аналіз колективної роботи

6. Прибирання робочого місця.

Матеріал: великий аркуш паперу зеленого кольору, акварель жовтого кольору, пензлики, ємність для води, серветки.

ТРАВЕНЬ

Заняття № 35

Тема: Тюльпан. Малювання долонею.

Мета: закріпити техніку малювання –долонькою. Вчити дітей малювати основу тюльпана ребром долоньки і мізинцем по всій довжині зеленою фарбою, квітку тюльпана червоною фарбою – долонею. Розвивати відчуття кольору. Виховувати естетичний смак, охайність.

 

 

1.Бесіда та розгляд тюльпанів на клумбі, читання віршів.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші, фарби  червоного, зеленого кольорів, стаканчики з водою, серветки, спеціальний ємність для вмочування  долоні у фарбу.

Заняття №36

Тема: Квіти. Малювання губами.

Мета: вчити дітей передавати зображення квітки дитячими губами, домальовуючи листочки пальчиком. . Викликати емоційний настрій. Виховувати естетичний смак, охайність у роботі.

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням квітів, читання віршів.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: альбомні аркуші,  штампування губами, нафарбованими кольоровою помадою, малювання пальчиком, фарби зеленого, чорного кольорів, пензлики, ємність для води, серветки.

Заняття №37

Тема: Квітучий луг. Набивання пензликом.

Мета: ознайомити дітей з методом в малюванні – набивання пензликом. Вчити дітей малювати квітучий луг, використовуючи метод – набивання пензликом. Розвивати емоційно – чуттєву сферу дитини. Продовжувати розвивати дрібну моторику. Формувати просторове мислення.

1.Бесіда та розгляд ілюстрацій із зображенням квітучого лугу.

2.Підбір матеріалу.

3. Показ послідовності  виконання роботи вихователем.

4.Закріплення послідовності техніки малювання.

5.Самостійна робота дітей.

6.Аналіз дитячих робіт, підсумок.

7.Прибирання робочого місця.

Матеріал: фарби червоного, синього, жовтого, фіолетового кольорів, пензлики, ємність для води, серветки, папір зеленого кольору, ілюстрації.

Заняття №38

Тема: Малюю те, що бачу.

Малювання з натури.

Мета: вчити дітей малювати з натури на свіжому повітрі, зосереджувати увагу на цікавому об’єкті, передавати в малюнку схожість з натури. Розвивати творчі здібності, бажання створювати власні образи, вміння працювати на цілому аркуші паперу. Сприяти вихованню стійкого інтересу до малювання.

1.Бесіда про оточуючі об’єкти.

2. Самостійна робота дітей.

3. Аналіз дитячих робіт, підсумок.

Матеріал: олівці, альбом, підставки, оточуючі об’єкти.

 

 

 • План гурткової роботи інклюзивної групи №19

 на 2022- 2023 н.р.

«Умілі рученята» (паперопластика)

вихователі: Дазідова Г.М., Гусонька Л.І.

ВЕРЕСЕНЬ
1 Бесіда про аплікацію, орігамі, паперову пластику ·       ознайомити дітей з мистецтвом

·       оригамі,аплікацію, паперову пластику;

·       виховувати інтерес до нового виду діяльності;

·       розвивати дрібну моторику рук.

2 Лебеді на озері ·       удосконалювати вміння створювати аплікацію з готових форм;

·       розвивати естетичний смак;

·       виховувати посидючість

3 Мишенята ·       навчати дітей утворювати з основної деталі «півколо» конус;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

4 Сонечко жучок ·       закріплювати вміння складати кружечки, викладати та наклеювати;

·       розвивати окомір, дрібні м’язи рук;

·       виховувати спостережливість

5 Латаття ·       навчати дітей вигинати кінчики пелюстки, щоб утворилась квітка

·       удосконалювати вміння викладати деталі на тлі;

·       виховувати естетичний смак.

6 Осіння квітка ·       удосконалювати вміння складати паперову смужку;

·       використовувати для роботи серветки;

·       виховувати естетичний смак.

7 Веслюк ·       навчати виконувати складну роботу з деталей;

·       закріплювати вміння викладати деталі відповідно до їх місця розташування;

·       виховувати посидючість

8 Пінгвін ·       удосконалювати вміння знаходити деталі відповідні за формою, та утворювати виріб;

·       розвивати окомір.

 

ЖОВТЕНЬ

1 Осіння картина ·       створювати композицію осінній ліс

·       розвивати дрібну моторику рук.

·       виховувати естетичний смак, створювати гарний сюжет

2 Берізка восени ·       удосконалювати вміння створювати аплікацію з готових форм;

·       розвивати естетичний смак;

·       виховувати посидючість

3 Курчатко  з серветок ·       навчати дітей використовувати для виконання роботи серветки

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

4 Їжачок на осінній галявині ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм, викладати та наклеювати;

·       розвивати окомір, дрібні м’язи рук;

·       виховувати спостережливість

5 Курочка ·       закріплювати вміння виконувати роботу з геометричних форм;

·       удосконалювати вміння викладати деталі на тлі;

·       виховувати естетичний смак.

6 Кіт (геометричні фігури) ·       закріпити вміння створювати тваринку кішку з геометричних фігур;

·       удосконалювати вміння правильно викладати деталі;

·       виховувати посидючість.

7 Човник ·       навчати виконувати складну роботу з деталей;

·       закріплювати вміння викладати деталі відповідно до їх місця розташування;

·       виховувати посидючість

8 Осіннє  листя з серветок ·       удосконалювати вміння знаходити деталі відповідні за формою та кольором його розташуванням;

·       поєднувати картон та серветки різного кольору

·       розвивати окомір, естетичний смак

ЛИСТОПАД
1 Снігур та калина ·       створювати композицію снігур та гілка калини;

·       поєднання паперу та серветок;

·       розвивати дрібну моторику рук;

·       виховувати естетичний смак, створювати гарний сюжет

2 Зграя горобчиків ·       удосконалювати вміння створювати аплікацію з готових форм;

·       закріпити прийоми складання кружечків навпіл;

·       розвивати естетичний смак;

·       виховувати посидючість

3 Сова ·       навчати дітей скручувати папір трубочкою;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

4 Пароплав ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм, геометричних фігур;

·       розвивати окомір, дрібні м’язи рук;

·       виховувати спостережливість

5 Зайчик ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       удосконалювати вміння викладати деталі на тлі;

·       виховувати естетичний смак.

6 Циркове слоненя ·       закріпити вміння створювати композицію з геометричних фігур;

·       удосконалювати вміння правильно викладати деталі;

·       виховувати посидючість.

7 Царівна Лягушка ·       навчати виконувати складну роботу з деталей;

·       закріплювати вміння викладати деталі відповідно до їх місця розташування;

·       виховувати посидючість

8 Місяць зорі хмарка ·       удосконалювати вміння знаходити деталі відповідні за формою та кольором його розташуванням;

·       поєднувати картон, кольоровий папір жовтого кольору та вату

·       розвивати окомір.

ГРУДЕНЬ
1 Ялинка зі смужек ·       Удосконалювати вміння конструювати з паперових смужок;

·       розвивати дрібну моторику рук;

·       виховувати естетичний смак,

2 Білий ведмідь ·       удосконалювати вміння створювати аплікацію з готових форм;

·       закріплювати вміння поєднувати кольоровий папір та вату;

·       розвивати естетичний смак;

·       виховувати посидючість

3 Пінгвін (конус) ·       навчати дітей скручувати папір у формі конус;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

4 Сова (конус) ·       закріплювати вміння дітей скручувати папір у формі конус;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

5 Дід мороз (конус) ·       удосконалювати вміння  дітей скручувати папір у формі конус;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати естетичний смак.

6 Сніговик з вати ·       закріпити вміння створювати композицію сніговик з вати, використовувати допоміжний матеріал

·       удосконалювати вміння правильно викладати деталі;

·       виховувати посидючість.

7 Прикрашаємо ялинки (колективна робота)
8 Оформлення дитячих робіт для виставки
СІЧЕНЬ
1 Янголятко ·       удосконалювати вміння  дітей скручувати папір у формі конус;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати естетичний смак.

2 Сніговик (з серветок) ·       удосконалювати вміння використовувати серветки різного кольору для створення виробу;

·       виховувати естетичний смак

3 Зайченя з (серветок) ·       закріплювати вміння використовувати серветки різного кольору для створення виробу, та поєднувати з папером;

·       виховувати естетичний смак.

4 Лісовички (допоміжний матеріал) ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       удосконалювати вміння поєднувати допоміжний матеріал (лоток з під яєць), для створення виробу.

5 Лісовички (конус) ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       удосконалювати вміння  дітей скручувати папір у формі конус;

·       виховувати естетичний смак.

6 Сорока (комбінування папір та серветки) ·       закріпити вміння створювати композицію з геометричних фігур, вміння правильно викладати деталі, поєднувати з серветками;

·       виховувати посидючість.

7 Собака «Пудель» (комбінування папір та серветки) ·       закріпити вміння створювати композицію з геометричних фігур, вміння правильно викладати деталі, поєднувати з серветками;
8 Зайчик (з кружечків) ·       удосконалювати вміння складати кружечки навпіл, щоб краї круга співпадали;

·       поєднувати білий, сірий, та жовтий папір

·       розвивати увагу.

ЛЮТИЙ
1 Готуємось до свята (день народження) ·       удосконалювати вміння  дітей скручувати папір у формі конус;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати естетичний смак.

2 Дерево з сердечками (крона з сердечок) /колективна робота/ ·       удосконалювати вміння використовувати готові деталі для створення композиції;

·       виховувати естетичний смак

3 Равлик ( з сердечок) ·       закріплювати вміння використовувати серветки різного кольору для створення виробу, та поєднувати з папером;

·       виховувати естетичний смак.

4 Метелик (з сердечок) ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       удосконалювати вміння поєднувати допоміжний матеріал (лоток з під яєць), для створення виробу.

5 Метелик (папір звертаємо трубочкою для тулуба, крила сердечка) ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       удосконалювати вміння  дітей скручувати папір у формі трубочка;

·       виховувати естетичний смак.

6 Світлофор (з готових деталей) ·       закріпити вміння створювати композицію з геометричних фігур, вміння правильно викладати деталі;

·       виховувати посидючість.

7 Горобчик (зі смужок) ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       удосконалювати вміння  дітей скручувати папір у формі трубочка;

·       виховувати естетичний смак.

8 Підготовка до 8 – Березня (заготовки)
БЕРЕЗЕНЬ
1-2 Підготовка до 8 – Березня (подарунки для мами, заготовки,) індивідуальна робота з дітьми
3 Ваза з квітами ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       виховувати естетичний смак.

4 Курчатко з тюльпаном та вербовою гілочкою ·       закріплювати вміння складати з кружечків геометричні форми трикутник, півколо;

·       удосконалювати вміння викладати і наклеювати одержані форми на тло.

5 Квітка з паперових смужок ·       удосконалювати вміння створювати композицію з паперових смужок, правильно складати їх;

·       виховувати естетичний смак.

6 Водяний світ (рибка, краб, …) ·       закріпити вміння складати кружечки навпіл, щоб краї круга співпадали, та складати їх так, щоб утворювався сюжет;

·       виховувати посидючість.

7 Їжачок і яблуко ·       закріпити вміння створювати композицію з готових форм, вміння правильно викладати деталі;

·       розвивати увагу.

8 Мишка ·       удосконалювати вміння складати кружечки навпіл, щоб краї круга співпадали;

·       закріплювати вміння поєднувати різні розміри кружечків для створення виробу

·       розвивати увагу.

 

КВІТЕНЬ
1 Аквариум ·       удосконалювати вміння  дітей виконувати композицію з готових деталей ;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати естетичний смак.

2 Літак ·       удосконалювати вміння  дітей виконувати композицію з готових деталей ;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати посидючість.

3 Космос ·       удосконалювати вміння  дітей виконувати композицію з готових деталей ;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати посидючість, естетичний смак.

4 Човник ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       розрізняти геометричні фігури.

5 Мишка з геометричних деталей ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       розрізняти геометричні фігури.

6 Вербова гілочка ·       закріпити вміння створювати композицію відповідну за задумом;

·       поєднати папір та вату

·       виховувати естетичний смак, та посидючість

7 Пасхальний декор ·       закріпити вміння створювати композицію з геометричних фігур, вміння правильно викладати деталі, поєднувати з серветками;
8 Пасхальне курчатко ·       удосконалювати вміння створювати композицію з готових деталей

·       розвивати увагу.

ТРАВЕНЬ
1 Сонечко – жучок на галявині ·       удосконалювати вміння  дітей виконувати композицію з готових деталей ;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати естетичний смак.

2 Поросятко (геометричні фігури) ·       удосконалювати вміння  дітей виконувати композицію з геометричних  деталей ;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати посидючість.

3 Клоун (геометричні фігури) ·       удосконалювати вміння  дітей виконувати композицію з геометричних  деталей ;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати посидючість, естетичний смак.

4 Лебідь (готова форма, смужки) ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       вміння використовувати смужки для аплікації

·       виховувати естетичний смак.

5 «День матері» (квіти в вазі) ·       закріплювати вміння виконувати роботу з готових форм;

·       закріплювати вміння використовувати серветки різного кольору;

6 Морський котик (геометричні фігури) ·       удосконалювати вміння  дітей виконувати композицію з геометричних  деталей ;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати естетичний смак.

7 Мавпочка (геометричні фігури) ·       удосконалювати вміння  дітей виконувати композицію з геометричних  деталей ;

·       закріплювати прийоми викладання і наклеювання.

·       виховувати посидючість,

8 Виставка дитячих робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 • План роботи літературного гуртка

«Наша мова калинова»

2022 – 2023 н.р.

Керівник: вихователь Сенченко О.Д.

 

Вересень

1.Тематичне заняття «Як створюється книга»

 

 

Познайомити дітей з процесом написання художнього твору. Люди яких професій беруть участь у тому, щоб книжка потрапила до рук читача.
2-4    «Дивовижний літературний світ»

 

Розвиток літературного інтересу і творчого мислення дітей дошкільного віку. Ознайомити дітей з дитячою художньою літературою, з літературними жанрами, з творами українських поетів та письменників;з мнемодоріжками та принципом роботи з ними; вчити складати речення за мнемо доріжкою.
Вчити складати невелику розповідь з використанням мнемодоріжок та за допомогою мнемотаблиці.
 

Жовтень

«Творчість письменника Платона Воронька»

 

 

 

 

 

 

1.Познайомити дітей з епізодами біографії П. Воронька та творчістю письменника.

Вивчення вірша «Облітав журавель»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

2. Продовження знайомства з творчістю письменника

Вивчення вірша «Є у мене киця Мурка»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

3. Продовження знайомства з творчістю письменника

Вивчення вірша «Їжачок – хитрячок»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

4.Повторити вивчену творчість письменника пригадати біографію
 

Листопад

«Творчість письменника Василя Сухомлинського»

 

1.Познайомити дітей з епізодами біографії В. Сухомлинського та творчістю письменника.

Розповідання  оповідання «Як Сергійко навчився жаліти»

Етапи роботи над розповіданням оповідання за допомогою мнемотаблиць

1.Виразне читання оповідання педагогом.

2.Повторне читання оповідання  дорослим з опорою на мнемотаблицю. Установка, що це оповідання ми будемо вчитися розповідати.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Розповідання  дорослим оповідання і повторення його дитиною з опорою на мнемотаблицю.

6.Відтворення дитиною оповідання з опорою на мнемо таблицю.

2. Продовження знайомства з творчістю письменника

Розповідання  оповідання «Лялька під дощем»

Етапи роботи над розповіданням оповідання за допомогою мнемотаблиць

 

1.Виразне читання оповідання педагогом.

2.Повторне читання оповідання  дорослим з опорою на мнемотаблицю. Установка, що це оповідання ми будемо вчитися розповідати.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Розповідання  дорослим оповідання і повторення його дитиною з опорою на мнемотаблицю.

6.Відтворення дитиною оповідання з опорою на мнемо таблицю.

3. Продовження знайомства з творчістю письменника

Розповідання  оповідання «Ледача подушка»

Етапи роботи над розповіданням оповідання за допомогою мнемотаблиць

1.Виразне читання оповідання педагогом.

2.Повторне читання оповідання  дорослим з опорою на мнемотаблицю. Установка, що це оповідання ми будемо вчитися розповідати.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Розповідання  дорослим оповідання і повторення його дитиною з опорою на мнемотаблицю.

6.Відтворення дитиною оповідання

4.Повторити вивчену творчість письменника пригадати біографію.
 

Грудень

 

 

«Про що в казці говорилось»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познайомити дітей з епізодами біографії М. Коцюбинського та творчістю письменника.

Розповідання казки М. Коцюбинського «Брати місяці»

Етапи роботи над розповіданням казки за допомогою мнемотаблиць

1.Виразне читання казки педагогом.

2.Повторне читання казки  дорослим з опорою на мнемотаблицю. Установка, що цю казку ми будемо вчитися розповідати.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Розповідання  дорослим казки і повторення його дитиною з опорою на мнемотаблицю.

6.Відтворення дитиною казки

2.Переказ змісту української народної казки «Три ведмеді» з опорою на мнемотаблицю.
3-4 Робота з українською народною казкою «Лисичка – сестричка та Вовк – Панібрат»
 

 

Січень

 

 

1-2«Новорічні та Різдвяні історії»

 

 

 

 

3-4 «Зимові вірші Н.Забіли»

1-2Знайомити дітей з народними традиціями, пов’язаними з зимовими календарними святами Новий рік, Різдво.

Ввести  в словник дітей слова: коляда, щедрівка

3. Познайомити дітей з епізодами біографії Н.Забіли та творчістю

Вивчення вірша «Наша ялинка»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

4. Продовження знайомства з творчістю письменниці

Вивчення вірша «Зима»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

 

Лютий

 

«Билини і сказання»

1.Познайомити дітей з новим жанром літератури. З’ясувати, у чому відмінність билини від казки.
«Пісенна творчість українського народу» 2. Познайомити дітей з жанром українська народна пісня. Заучування напам’ять українських пісень.
«Книжкові ілюстрації до українських  народних казок» 3. Ввести в розмовний словник дітей поняття «Ілюстрація». Позначити основні критерії зображення українських народних героїв і антигероїв.
«Широка Масляна» 4.Познайомити дітей з потішками, примовками, закличками, які використовують на Масляну. Заучування їх на пам’ять. Знайомство з традиціями українського народу за літературними творами.
 

Березень

«Милі матусі»

 

 

 

 

 

1. Познайомити дітей з оповіданням  В. Сухомлинського «Найгарніша мама», віршем П. Воронька «Наша мама». Показати, що кожен письменник і поет у своїй творчості звертається до цієї теми. Доступною мовою познайомити дітей з поняттям «алегорія».
«Поети про весну, про природу та рідну Україну» 2. Познайомити дітей з епізодами біографії Т. Г. Шевченка та творчістю

Вивчення вірша «Встала весна»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мнемотаблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

3. Познайомити дітей з епізодами біографії Лесі Українки та творчістю

Вивчення вірша «На зеленому горбочку»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мнемотаблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

«Творчість Леоніда Глібова», знайомство з жанром «байка»

 

4. Познайомити дітей з епізодами біографії Леоніда Глібова

Вивчення вірша «Веснянка»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мнемотаблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

Вивчення байки «Вовк і лисиця»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мнемотаблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

 

Квітень

«Творчість письменника Івана Франка»

 

1. Познайомити дітей з епізодами біографії Івана Франка та творчістю

Вивчення вірша «Навесні»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мнемотаблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

2. Продовження знайомства з творчістю письменника Івана Франка

Вивчення вірша «Киця»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

«Христос воскрес!!!» 3.Знайомити дітей з народними традиціями, пов’язаними зі святом Пасхи.

Вивчення вірша Віри Ворскло «Христос воскрес!»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша

4. Продовження знайомства з творчістю письменника Івана Франка «

Вивчення вірша

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша з опорою на мнемо таблицю.

 

Травень

1-3 «Про професії дорослих» 1.Вивчення вірша «Няня»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша

2. Вивчення вірша «Сміливий пожежник»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша

3. Вивчення вірша «Художник»

Етапи роботи над вивченням віршів за допомогою мне таблиць

1.Виразне читання вірша педагогом.

2.Повторне читання вірша дорослим з опорою на мнемо таблицю. Установка, що цей вірш буде вивчатися напамять.

3.Запитання за змістом.

4.Пояснення значення незрозумілих слів у доступній для дитини формі.

5.Читання дорослим окремо кожного рядка вірша і повторення його дитиною з опорою на мнемо таблицю.

6.Відтворення дитиною вірша

4. Підсумкове заняття по пройденим темам 4. Згадати разом з дітьми, чого ми навчилися за минулий рік. З якими жанрами літератури познайомилися. До творів якихось поетів і письменників найчастіше зверталися. З’ясувати літературні вподобання кожної дитини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №6

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

__________Н.М. Кірєєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

 з організації інклюзивної освіти

в КЗ «ДНЗ №46 ВМР» 

на 2022-2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пріоритетні напрями розвитку інклюзії в закладі дошкільної освіти:

 • інтеграція всіх видів підтримки в освітнє середовище;
 • покращення процесу адаптації нових дітей;
 • запровадження політики взаєморозуміння всіх учасників освітнього процесу;
 • розвиток партнерських відносин між освітнім закладом та місцевими громадами;
 • створення позитивного іміджу закладу.
Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Примітка
Робота методичного кабінету  
1. Опрацювання нормативно-правових документів з питань інклюзивної освіти:

Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти»,  Постанови КМУ №545 від 12.07.2015 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», Наказу МОН України від 06.02.2015 №104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», Наказу МОН від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти», Лист Міністерства освіти і науки України від 25.06.2020 року № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти»

Протягом року Завідувач

Кірєєва Н.М.

2. Поповнити бібліотеку навчально-методичних матеріалів з питань інклюзивної освіти, зробити її доступною для користування педагогами та батьками Вересень-жовтень

2022

Вих.-методист

Куляс В.І.

3. Координація роботи логопедичної та психологічної служби, педагогічного колективу з організації психологічної, педагогічної, соціальної допомоги та підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Протягом року

 

 

Вих.-методист

Куляс В.І.

4. Сформувати «банк ідей» щодо подальшого розвитку інклюзивної політики дошкільного закладу Травень

2023

Вих.-методист

Куляс В.І.

Робота з педагогами  
1. «Офіційний вісник» ознайомлення з нормативно-правовою базою з організації інклюзивної освіти на веб-сайті закладу Протягом року Вих.-методист

Куляс В.І.

2. Анкетування

«Самоосвітня діяльність педагога з огляду на сучасні тенденції напряму інклюзивної освіти в ЗДО. Шляхи професійного розвитку»

Листопад 2022

Березень

2023

Практичний психолог

Княжевська Я.К.

3. Навчальний тренінг «Розвиток інклюзивного освітнього середовища в КЗ «ДНЗ №46 ВМР» Листопад 2022 Практичний психолог

Княжевська Я.К.

4. Студія методичного супроводу «Розвиток мовленнєвої  активності  дошкільників засобами коректурних таблиць та асоціативних карт» Грудень

2022

Вчителі-логопеди

Терміт Ю.О.

Покляцька Ю.П.

5. Круглий стіл «Реалії та перспективи інклюзивної освіти в Україні».

 

Вересень 2022 Вих.-методист

Куляс В.І., педагоги інклюзивних груп

6. Семінар– практикум «Мультисенсорний підхід до організації освітнього процесу в ЗДО».

 

Жовтень

2022

Вих.-методист

Куляс В.І, спеціалісти закладу

7. Консультація для педагогів «Створення сприятливих умов розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами» Грудень

2022

Вих.-методист

Куляс В.І.

8. Проблемна бесіда «Адаптація в середовище дітей з особливими освітніми потребами» Січень

2023

Практичний психолог

Княжевська Я.К., вихователі інклюзивних груп

9. Синтез думок: «Методика застосування розповіді за картиною як засобу розвитку уяви та зв’язного мовлення дітей в інклюзивних групах» Березень 2023 Вчителі-логопеди

Терміт Ю.О.

Покляцька Ю.П.

10 Педагогічна рада №2 «Інтелектуальна кав’ярня», «Системний підхід до формування професійної компетенції педагогів в умовах розвитку інклюзивного середовища» Листопад 2022 Завідувач

Кірєєва Н.М., педагогічний колектив

11 Педагогічна скринька «Родзинки інклюзивної практики» Травень

2023

Завідувач

Кірєєва Н.М., практичний психолог

Княжевська Я.К.

Робота з батьками  
1. Провести благодійну акцію «Я відкритий до тебе» Листопад 2022 Вих.-методист

Куляс В.І.,

педагоги закладу

2. Блокнот порад: «Виховуємо дитину разом» (просвітницько-консультативна робота  спеціалістів з батьками) Протягом року Педагоги закладу, спеціалісти
3. Міні-лекція «Здоров’язберігаючий простір дитини» Грудень

2022

Сестра медична старша

Сурко Н.Є., практичний психолог

Княжевська Я.К.

4. Практичне заняття «Ігротека в колі сім’ї» Березень 2023 Педагоги
5. Індивідуальні бесіди «Особливості емоційного розвитку вашої дитини» Протягом року Практичний психолог

Княжевська Я.К.

6. Практикум «В гостях у веселого язичка». Навчання виконанню вправ для розвитку артикуляційного апарату. Квітень

2023

Вчителі-логопеди

Терміт Ю.О.

Покляцька Ю.П.

Робота з дітьми  
1. Створити банк даних закладу про дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю Вересень 2022 Вих.-методист

Куляс В.І.

2. Забезпечити психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами Протягом року Команда психолого-педагогічного супроводу
3. Провести засідання команди супроводу дітей охоплених інклюзивною освітою:

скласти графік корекційно-розвиткових занять, перелік документації асистента-вихователя, практичного психолога, вчителя-логопеда тощо.

Вересень 2022 Вих.-методист

Куляс В.І.

4. Розробити Індивідуальні програми розвитку (ІПР) дітей з особливими освітніми потребами, котрі перебувають в інклюзивних групах на три місяці. Вересень 2022 Команда психолого-педагогічного супроводу
5. Здійснювати щоквартальне вивчення стану розвитку та переглядати основні завдання ІПР Кожні три місяці Команда психолого-педагогічного супроводу
6. Залучати дітей з ООП до участі у роботі гуртків ЗДО за інтересами. Протягом року Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №7

ПОГОДЖЕНО:                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. №33             Завідувач КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

____________Сидоренко Н.А.                        ________Кірєєва Н.М.

«01» вересня 2022 р.                                            «01» вересня 2022 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План спільної роботи

КЗ «ДНЗ №46 ВМР»   та  ЗОШ №33

на 2022 – 2023н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Г О Д А

 

про співпрацю КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

і   ЗОШ №33

 

01.09.2022 р.

 

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад №4 Віннимцької міської ради  в особі завідуючої   Кірєєвої    Н.М.        з однієї сторони  і  загальноосвітня школа І – ІІІ ст.  №33     в особі директора  Сидоренко Н.А.  (далі – сторони) уклали цю угоду про таке:

 

 1. Предмет угоди
  • Сторони зобов’язуються співпрацювати з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання у початковій школі та всебічного гармонійного розвитку дітей, збереження та зміцнення їхнього фізичного та духовного здоров’я.
  • Предметом співпраці є забезпечення наступності і перспективності роботи між дошкільним навчальним закладом №46  та ЗОШ №33.
  • Спільне розроблення та реалізація моделей співпраці навчальних закладів забезпечує наступність у:
 • програмах, педагогічних технологіях;
 • формах, методах і прийомах роботи педагогічних працівників з дітьми;
 • педагогічній співпраці з батьками.
 1. Обов’язки сторін

Сторони визначають, що співпраця педагогічних колективів можлива за умови взаєморозуміння, взаємоповаги та рівноправного партнерства.

 • Дошкільний навчальний заклад №46 зобов’язується:
  • Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної совіти та відповідних програм.
  • Забезпечити психологічну готовність дітей до навчання у початковій школі.
  • Створити сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, організувати діяльність дітей з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних особливостей.
  • Брати участь у спільних заходах з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників.
  • Систематично проводити відкриті заходи для учителів початкових класів.
  • Консультувати батьків з питань соціальної адаптації дітей до умов навчання у школі.
 • Загальноосвітня школа № 33 зобов’язується:
  • Зараховувати випускників дошкільного закладу №46 , які мають необхідні знання, уміння, навички, для подальшого навчання в школі.
  • Вивчити систему роботи КЗ «ДНЗ №46 ВМР».
  • Проводити спільно з педагогічними працівниками дошкільногозакладу №46 консультаційно-методичну роботу, спрямовану на забезпечення успішної адаптації дітей до умов навчання у школі.
  • Систематично проводити відкриті заходи для вихователів КЗ «ДНЗ №46 ВМР».
 • Сторони зобов’язуються:
  • Щорічно складати план спільних заходів КЗ «ДНЗ №46 ВМР» і ЗОШ № 33.
  • Сприяти взаємодії педагогічних колективів.
 1. Строки дії угоди
  • Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 2022 – 2023 навчального року. Кожна із Сторін має право розірвати цю угоду, письмово повідомивши про це іншу Сторону за два місяці.
  • У разі відсутності заяви однієї з Сторін про припинення або зміну умов цієї угоди протягом двох місяців після закінчення строку її дії, вона вважається пролонгованою на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цією угодою.

Цю угоду укладено у двох примірниках.

 

 1. Юридичні адреси Сторін

 

 

ЗОШ №33 І – ІІІ ст.                                                   КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

м. Вінниця

вул.. В. Порика,20                                                     м. Вінниця

51-15-56                                                                      пр. Юності, 15

51-15-38                                                                      56-09-96

Директор___________                                              Завідувач____________

Сидоренко Н.А.                                                          Кірєєва Н.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. №33                              Завідувач КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

____________Сидоренко Н.А.                                        ________Н.М. Кірєєва

«____»___________2022 р.                                      «____»___________2022 р.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНОСТІ  У РОБОТІ

 КЗ «ДНЗ № 46 ВМР» ТА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 33 ВМР

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітки

про

виконання

Продовжувати здійснювати наступність у роботі,

икористовуючи різні форми та методи.

1.    ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
І. 3 метою підвищення якості організації перспективності та наступності у роботі дошкільного закладу та початкової школи: Вихователь-методист

Куляс В.І.

• обговорити та скласти спільний

план заходів;

Вересень

2022

Завуч початкових класів
• вивчити стан освітнього процесу в:
 — початкових класах (випускників ЗДО №46) Листопад

2022 — травень

2023

Вихователі випускних груп
— старших групах ЗДО

 

Протягом року Вихователі старших груп
2. 3 метою підвищення рівня мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі:

• організувати та провести екскурсії:

—     на перший дзвоник;

—        до шкільної бібліотеки;

—        на уроки початкових класів.

• провести зі старшими дошкільниками цикл занять та бесід:

«Я йду до школи»;

• використовувати в освітній роботі

читання творів про школу;

• знайомити вихованців з правилами поведінки школярів;

• створити умови для розгортання

творчої гри «Школа»;

• організувати конкурс дитячих малюнків:

«Школа майбутнього”

«Якою я бачу свою школу”.

Вересень

2022 Протягом року

 

 

 

 

Вихователі старших груп
2.    МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

1.

 

2.

Спланувати спільну роботу.

 

Скласти і обговорити план роботи дитячого садка та школи з питань  наступності в роботі.

Вересень

2022

Вихователь-методист

Куляс В.І.

Завуч початкових класів

3. Познайомити вчителів  з програмою

» Дитина» (старший дошкільний вік)

Вересень

2022

Вчителі початкових класів
4.

 

5.

Познайомитися з «Програмою навчання в 1-2 класах».

Створити інформаційно педагогічну бібліотеку для батьків, вихователів із посібниками щодо підготовки дітей до школи.

Вересень

2022

Вихователі

старших  груп

Вихователь-методист

Куляс В.І.

6. Організувати взаємовідвідування

освітнього процесу-учителями,

уроків-вихователями.

Вересень-травень Адміністрація ДНЗ і школи
7. Запросити представників школи для зустрічі з батьками в дні відкритих дверей, на батьківські збори. Вересень-травень Вихователі старших груп
8.

 

 

Брати участь у роботі педагогічної ради школи, де розглядатимуться питання роботи початкових класів. Вересень-травень Вихователь-методист

Куляс В.І.

 

3.    РОБОТА 3 БАТЬКАМИ МАЙБУТНІХ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

 

1. 3 метою залучення батьків до педагогічного процесу: Вихователі старших груп
• призначити  єдиний  батьків­ський день для проведення від­критих заходів, зустрічей із ко­лективом (останній четвер ко­жного місяця);

• проводити музичні та спорти­вні розваги разом із сім’ями ви­хованців;

• проводити батьківські збори, консультування батьків.

Вересень

2022

 

Вересень-травень

 

 

 

Додаток №8

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний план вчителів-логопедів

КЗ «ДНЗ №46 ВМР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1.1 Обстежити мову дітей логопедичної групи, заповнити мовні картки, діагностичні картки; скласти індивідуальний план корекційної роботи на кожну дитину. Поділити дітей на підгрупи за діагнозами. Надати інформацію мовлення дітей адміністрації ДНЗ Вересень

2022

Вчителі-логопеди
1.2 Ознайомити вихователів, батьків, керівника музичного, практичного психолога з результатами обстеження дітей Вересень

2022

Вчителі-логопеди
1.3 Скласти графік роботи, ознайомити з ним вихователів, батьків Вересень

2022

Вчителі-логопеди
1.4 Обстежити мову дітей у групах загального призначення КЗ «ДНЗ №46 ВМР» Квітень

Травень

 

Вчителі-логопеди
1.5 Оформити документацію для проведення психолого-медико-педагогічної комісії з відбору дітей у логопедичні групи Згідно графіку Вчителі-логопеди
1.6 Брати активну участь у психолого-медико-педагогічному консиліумі КЗ «ДНЗ №46 ВМР» Один раз на місяць Вчителі-логопеди
2. ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
2.1 Провести комплексну діагностику дітей старшого віку Вчителі-логопеди
2.2 Консультування у лікарів-спеціалістів по питанню психоневрологічного стану дітей-логопатів, з метою впровадження індивідуально-диференційованого підходу Вересень-травень Вчителі-логопеди
3. КОРЕКЦІЙНА РОБОТА
3.1 Постановка та корекція звуків Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.2 Автоматизація звуків Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.3 Диференціація звуків, близьких за звучанням Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.4 Збагачення словникового запасу Вересень-травень Вч.-логопеди
3.5 Розвиток фонематичного сприймання та формування звуко-буквенного аналізу та синтезу складу, слів Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.6 Формування граматично правильного мовлення згідно з вимогами навчання рідної мови Вересень-травень Вчителі-логопеди
3.7 Розвиток зв’язного мовлення Вересень-травень Вчителі-логопеди
4. МЕТОДИЧНА РОБОТА
4.1 Приймати активну участь у педгодинах та педрадах згідно річного плану роботи ДНЗ №46 Вересень-травень Вчителі-логопеди
4.2 Брати активну участь в роботі міського методичного об’єднання вчителів-логопедів. Вересень-травень Вчителі-логопеди
4.3 Виготовлення дидактичних та наочних матеріалів відповідно до завдань корекційної роботи. Поповнити новинками (дидактичними, наочними посібниками, літературою) Вересень-травень Вчителі-логопеди
5. РОБОТА З ВИХОВАТЕЛЯМИ ТА  МУЗИЧНИМ  КЕРІВНИКОМ
5.1 Провести бесіди з вихователями логопедичної групи за темами:

— стан звуковимови, граматичної будови та зв´язного мовлення дітей після обстеження;

-формування підгруп.

Вересень

2022

 

 

Жовтень

2022

Вчителі-логопеди

Поливіна Н.В.

Крижанівська Т.П.

Дзюба Л.М.

5.2 Провести консультацію для вихователів логопедичних груп:

«Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку»

«Дидактичний іровий матеріал для дидактичної роботи».

«Від символу – до слова. Використання методу наочного моделювання».

«Казкотерапія – як сучасний метод відновлювально-розвивального впливу на дошкільників»

 

 

Жовтень

2022

 

Жовтень

2022

 

Січень

2023

Квітень

2023

 

 

Вчитель-логопед

Крижанівська Т.П.

 

Вчитель-логопед

Поливіна Н.В.

 

Вчитель-логопед

Поливіна Н.В.

Вчитель-логопед

Поливіна Н.В.

6. взаємодія з родинами
6.1 Провести онлайн-консультації для батьків:

«Аналіз стану мовленнєвого розвитку дітей після обстеження»

«Роль батьків у корекційній роботі. Як займатися з дитиною вдома».

«Пропоганда логопедичних знань серед батьків дітей з порушенням мовлення»

«Як подолати заїкуваність»

 

«Дислексія – хвороба геніїв»

 

 

Вересень 2022

 

Січень

2023

 

Лютий

2023

 

Березень

2023

Квітень

2023

 

 

Вчитель-логопед

Поливіна Н.В.

 

Вчитель-логопед

Поливіна Н.В.

 

Вчитель-логопед

Крижанівська Т.П.

 

Вчитель-логопед

Крижанівська Т.П.

Вчитель-логопед

Крижанівська Т.П.

6.2

 

Проводити консультації у разі потреби, та за бажанням батьків У разі потреби Вчителі-логопеди
6.7 Проводити індивідуальні заняття в присутності батьків з метою показу прийомів корекційної роботи Вересень-травень Вчителі-логопеди
6.8 Запрошувати батьків на ранки та розваги з метою демонстрації правильної вимови дітей Вересень-травень Вчителі-логопеди
6.9 Вести зошити для домашніх завдань батьків з дітьми Вересень-травень Вчителі-логопеди

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №9

 

 

 

 

 

 

План роботи

практичного психолога

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад №46 ВМР«

Княжевської Я.К.

на 2022-2023 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Робота психологічної служби закладу будується відповідно законодавчої бази та  нормативно-правової документації  психологічної служби  системи освіти України, а саме:

 • Конституцією України;
 • Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом Президента України від 11 липня 2001р.№2628-11І;
 • Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;
 • ü «Положення про психологічну службу у системі освіти України \наказ МОН від 22.05.2018\
 • ü наказу МОН України від 08.08.2017 р. «Про затвердження заходів МОН України з розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 р.»
 • ü Листа МОНУ від 24.07.2019 р. «Про типову документацію працівників психолдогічноїх службим у системі освіти України»

і спрямована на реалізацію завдань Концепції та стратегії розвитку дошкільного навчального закладу на 2022 – 2024 р.р.

 

 1. I. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Практичний психолог дошкільного закладу  в 2021-2022 н.р. працювала за  річним планом, затвердженим  ВМЦППСР.

В полі уваги  були такі питання, як адаптація дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ЗДО.

Психологічний супровід дітей окремих категорій. З особливими освітніми потребами,  с особливостями поведніки, з сімей учасників АТО та які опинилаися в СЖО. А також обдаровані діти.

Психолог Княжевська Я.К. протягом навчального року пройшла  атестацію на підтверждення першої атестаційної категорії.

 

Нові виклики  сучасності примусили усіх педагогічних працівників освітніх закладів   перейти на дистаційні форми роботи.

Тому, протягом березня-квітня 2021р. практичний психолог оволоділа   методами дистанційної роботи.

Постійно оновлюється зміст сторінки психолога на  сайті  садочка.

Пріоритетним напрямком роботи психологічної служби ДНЗ є організація психологічного супроводу окремих категорій дітей — дітей з особливими освітніми потребами; обдарованими; дітьми з багатодітних сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;  дітей учасників АТО.

Планово проводиться робота з впровадження Державних Програм. Зокрема, з дітьми старших груп проведено тематичні заняття: «Права та обов’язок»; «Навчіть дитину захищатися».

В вересні-жовтні практичний психолог відвідує батьківські збори  в групах, вихователі яких її запрошують. Проводить з батьками тестування та  інтерактивні вправи, направлені на  усвідомлення себе в ролі батьків.  І кращого розуміння власних дітей.

Великий об’єм роботи проводиться за запитом батьків. В основному, батьки звертаються до психолога з приводу капризування, вередливості дітей, а також тривожності та страхів. Половина запитів стосується перебігу адаптаційного періоду дитини до ДНЗ та питань підготовки дитини до школи.

Збільшується кількість індивідуальних консультацій батьків. Батьки знають психолога, звертаються за допомогою.

Звертаються й педагоги з проблем роботи з дітьми, а також, з особистісних питань. Їм було надано 7 консультацій.

Психологічна просвіта  та профілактична робота вихователів та батьків проводиться згідно річного плану роботи. Тематика в переважній більшості продиктована Державними програмами, які реалізуються в закладі, інноваційним технологіям та використанню індивідуального підходу до  роботи з дітьми.

Робота практичного психолога була спрямована на удосконалення усіх аспектів роботи дошкільного закладу. Велася планово та системно.

 

ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧА ЧАСТИНА

Проаналізувавши  стан  освітньої роботи за 2021-2022 навчальний  рік, з метою підвищення якості навчання  та  виховання дітей, педагогічний колектив дошкільного закладу у 2022- 2023 навчальному році ставить перед собою такі завдання:

 

1.Продовжувати формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетенції засобами ігрової діяльності.

2.Виховання у дітей дошкільного віку позитивного ставлення до сприйняття світу та соціально значущої діяльності засобами праці.

 1. Формування світогляду дошкільників та мовленнєвого розвитку засобами сучасних форм роботи з літературними творами.

Виходячи з  загальних завдань колективу дошкільного закладу

Першочерговим завданням психологічної служби є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, просвітницької та розвивальної діяльності.

Зокрема, дистанційних форм роботи з усіма учасниками освітнього процесу. .

Приоритетними для психологічної служби, виконуючи суспільний запит та запит  адміністрації  КЗ «ДНЗ№:46 ВМР»  на 2022-2023 навчальний рік визначаємо:

 1. Впровадження дистанційних форм роботи практичного психолога з усіма  учасниками  освітнього процесу.
 2. Психологічний супровід окремих категорій дітей:
 • дітей тимчасових переселенців та учасників АТО
 • які опинилися у складних життєвих обставинах
 • з особливими освітніми потребами
 • з неблагополучних сімей та «группи ризику»
 • обдарованих дітей.
 1. Психологічний супровід дітей в період адаптації до умов дошкільного закладу.
 2. Просвітницька та профілактична робота з батьками дошкільників та педагогами з метою забезпечення оптимального фізичного, психічного розвитку кожної дитини та забезпечення прав дитини в сім’ї та дошкільному закладі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА

ДІАГНОСТИКА

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
ДІАГНОСТИКА ДОШКІЛЬНИКІВ
Методика визначення типу темпераменту — Г.П.Лаврентьєва, Т.М.Титаренко 13.09-01.10.2022 Групи ясельного віку

№ 1,8,10,17.

 Вивчення готовності  дитини до школи.

( А.Л.Венгер)

01.11.21-30.11.21;

01.03.21-31.03.21

 

 

01.03.21-31.03.21

 

Старші групи

№ 2,14,12,11.

За запитом

Психодіагностика готовності дитини до школи.
Вивчення адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку

1.1. Спостереження за адаптацією дітей

1.2. Бесіди з вихователями з метою виявлення дітей , які мають ознаки дезадаптації

1.3. Виявлення причин, що перешкоджають процесу адаптації

01.09- 31.10.2021 Групи № 1,8,10,17.

 

Батьки груп раннього віку

Новоприбулі діти

 

Педагоги

Визначення рівня інтелектуального розвитку

1.1.Спостереження

1.2. Індивідуальні бесіди , анкетування дорослих(батьків , вихователів)

1.3. Діагностика інтелектуальної сфери

Впродовж  року За запитом
Вивчення небажаних форм поведінки.

1.1. Спостереження за дітьми під час режимних  моментів

1.2. Психологічне обстеження дошкільників

1.3. Діагностика індивідуальних характерологічних особливостей дітей (тестування)

1.4. Індивідуальні бесіди , діагностика з батьками, вихователями.

Впродовж року Діти, які потребують підвищеної психологічної уваги
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ДІТЕЙ
1. Спостереження та виявлення дітей:

—    з особливими освітніми потребами,

—        «групи ризику»

—        обарованих

—        з сімей, які опинилися у СЖО та учасників АТО

до 03.10.2022 Згідно планів інд.псих.супроводу
ДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІВ
Діагностика професійної компетентності педагогів, які атестуються:
1. В.Бодров. «Прогноз» За запитом Педагоги, що атестуються в 2022-2023н.р.
2. Ч.Спілбергер- Рівень тривожності За запитом
3. С.Снайдер.Оцінювання самоконтролю у спілкуванні За запитом
4. Н.В.Вишнякова, Р.В.Ткач.Креативність особистості За запитом
5. Л.Н.Бережнова .Рівень самооцінки+ Здатність до саморозвитку За запитом

 

ПРОФІЛАКТИКА

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти.

Види та форми роботи

Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1  «Гіперактивна дитина в  закладі дошкільної освіти»( психологічний практикум) 01.09.2022-08.09.2022 педагоги
2 «Попередження торгівлі людьми» (Перегляд відеоролику)  23.09.2022 05.10.2022 батьки дітей старших груп
3  «Психологічна безпека дитини (поради психолога) 14.02.2023 28.02.2023 Батьки молодших-середніх  груп
4 «Виростити дитину самостійною» — «відкритий мікрофон» (під час  педагогічної ради) 15.03.2023 усі педагоги

 

5 «Розвиток саморегуляції у дошкільника. Вікові етапи» — (Виступ. ) 07.04.2023 Усі педагоги

КОРЕКЦІЯ

Зміст роботи Термін проведення Цільова група Відмітка про виконання
1. Заняття на зниження рівня тривожності За запитом, за потребою Діти з високим рівнем тривожності
2. Заняття на зниження рівня агресії За запитом, за потребою Діти з високим рівнем агресії
3. Заняття на зниження рівня гіперактивності За запитом, за потребою Діти з високим рівнем агресії
4. Заняття на формування емоційно-вольового компоненту За запитом, за потребою Робота з дітьми
5. Заняття на формування пізнавальних процесів За запитом, за потребою Робота з дітьми
6. Заняття по корекції самооцінки За запитом, за потребою Робота з дітьми
7.  Заняття по розвитку моторики та координації За запитом, за потребою Робота з дітьми
8. Заняття на формування мотивації За запитом, за потребою Робота з дітьми низької мотивації
9. Заняття з розвитку творчого мислення За запитом, за потребою Робота з обдарованими дітьми

КОРЕКЦІЯ

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
1 Заняття з формування  мотивації— Ігровий тренінг для адаптації «Давайте жити дружно» С.В.Крюкова 7 занять\ 01.10.2022

21.10.2022

 

Діти з низькою мотивацією
2 Формування мотиваційної готовності до навчання в школі ( Н.Северіна ,І. Івченко) Грудень-січень 2022-2023 н.р. Діти  ст.груп   з низьким рівнем мотиваційної готовності до навчання у школі
3 Заняття на зниження рівня тривожності- Програма «Психогімнастика, як метод психокорекції» З. Карпенко 15 занять Впродовж року за запитом+

Діти  психологічного супроводу- СЖО, АТО, група ризику

4 Тематичні групові заняття:

—            « Гра у пісочниці» розвиток мовлення з елементаи арттерапії

—  «Права та обов’язок»

 

Впродовж року

 

Середні групи

 

Старші групи

 

За запитом

5 Заняття з розвитку творчого мислення — Програма «Психолого-педагогічні аспекти розвивально-корекційної роботи з обдарованими дітьми старшого дошкільного віку.»\ 10 занять\ Г.М.Нижник Впродовж року Група обдарованих дітей

 

За запитом

6 Заняття з розвитку моторики та координації рухів — Лого-та-пальчикова гімнастика Впродовж року Діти з ООП,

які опинилися в СЖО,

за запитом

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  в КЗ « ДНЗ №46» не ведеться

 

КОНСУЛЬТУВАННЯ

Зміст роботи Термін проведення Цільова група Відмітка про виконання
І ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ:  
1. Індивідуальне консультування за запитом педагоги
2. Індивідуальне консультування за потребою педагоги всіх вікових груп
  ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ БАТЬКІВ:
1. Індивідуальне консультування за індивідуальним планом психологічного супроводу дітей Батьки дітей з особливими освітніми потребами  
2 Індивідуальне консультування за індивідуальним планом психологічного супроводу дітей Батьки дітей учасників АТО
3 Індивідуальне консультування за індивідуальним планом психологічного супроводу дітей Батьки дітей, які потребують підвищеної психологічної уваги «група ризику»
4 Індивідуальне консультування за потребою Батьки всіх вікових груп
5 Індивідуальне консультування за результатами психодіагностичної роботи протягом навчального року Батьки, педагоги
ІІ                                                     ПРОСВІТА

 

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
Просвіта  батьків вихованців
1 «Складові поняття підготовки дитини до школи» (психологічний порадник) 01.09.20221-30.09.2022 батьки старших груп
2 «Що таке страх розлуки »- адаптація дитини до дошкільного закладу. Виступи під час батьківських зборів 11-20.10.2022 Батьки груп раннього та  молодшого  дошкільного віку.
3 «Про дитяче вередування» (інформація для батьків) 01.-10.11.2022 Батьки середніх груп
4 «Дитячий аутизм: індивідуальність чи хвороба?» (інформація в батьківський куточок) 01.-10.12.2022 батьки дітей  раннього та молодшого дошкільного віку
5 «Сім’я- чинник виникнення у дітей неврозів?»- (усний журнал) 10-21.02.2023 Батьки усіх груп
6 «Готовність до школи та її складові.» (поради) 10-20.03.2023 батьки  старших груп
7 «Щаслива сім’я: яка вона?»  11-20.04.2023 батьки усіх груп
Просвіта  педагогів
7 «Особливості  ліворуких дітей.» 20-30.09.2022 педагоги
8 «Особливості дівчат та хлопчиків.» 12-18.11.2022 усі педагоги
9 «Особливості психологічного розвитку дітей 4-х віку». 01-10.02.2023 Вихователі молодших груп
10 «Важливо розуміти один одного,  як розуміти істинні мотиви поведінки дитини» 11-20.04.2023 Вихователі  середніх груп

 

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
ПРОСВІТА БАТЬКІВ
1 «Вплив сімейних стосунків на психічний розвиток дитини». 20-30.09.2022 батьки усіх груп
2  «Адаптація дітей до садка» Батьківські збори. 11-20.10.2022
3 Батькам про насилля. 01- 10.11.2022
4 Інтелектуальний розвиток дитини раннього віку. 10-20.01.2023 батьки дітей до 3-х років
5 Комп’ютерна залежність у дітей. 21-30.03.2023 батьки усіх груп
ПРОСВІТА ПЕДАГОГІВ
6 Наступність в роботі дошкільного закладу та школи- обговорення за «круглим столом» 10-20.12.2022 педагоги старших  груп
7 «Як навчити дитину самостійності.» 01-10.12.2022 Педагоги середніх груп
8 «Попробуй повтори»- ігри на розвиток узгодження роботи півкуль 15-29.04.2023 Усі педагоги
9 Розповсюдження буклетів

ü   «Безконфліктна педагогіка»

ü   «Ігри з казкою, як метод психокорекції.»

 

 

10.2022

04.2023

МАТЕРІАЛИ СТЕНДУ «Поради психолога»
1 Пам’ятка «Десять правил виховання» 10.2022 батьки

педагоги

громадськість

 
2 Спілкування з дитиною впродовж дня 12.2022  
3 Типові помилки у вихованні 02.2023  
4 Що робити якщо у дитини проблема 05.2023  
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА
1 Ведення сайту  психологічної служби ДНЗ Під час дистанційної роботи закладу батьки

педагоги

громадськість

 
2 Проведення  онлайн зустрічей з  усіма учасниками освітнього процесу  на платформах Zoom, Meet  

ІНШЕ  (ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ФУНКЦІЯ, ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ)

№ з\п Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботи Термін проведення Цільова група/аудиторія Відмітка про виконання
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КОНСИЛІУМИ
1 Тема: Психолого-педагогічний супровід дітей окремих категорій дітей.

 

1.1.Адаптація дітей в дошкільному закладі в 2022 році.

1.2.Затвердження планів роботи на 2022-2023 н.р.

— з дітьми вимушених переселенців, дітей учасників АТО,

— з дітьми з особливими освітніми потребами,

— з дітьми  групи ризику

— з неблагополучних сімей та які  потрапили в складні життєві ситуації,

— з обдарованими дітьми

10.2022 завідувач, вихователь-методист, практичний  психолог, вихователі груп раннього та молодшого дошкільного віку
2 Тема: Хід підготовки дітей старших груп до навчання у школі.

1.Результати педагогічного моніторингу рівня інтелектуального розвитку дітей.

2. Про результати діагностики рівня готовності дошкільників до навчання у школі

3. Шляхи підвищення рівня мотиваційної готовності дітей до навчання у школі.

 

03.2023

Вихователі старших груп

 

Вихователь-методист

Практичний психолог

ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ
3 Складання списків та індивідуальних планів психологічного супроводу дітей проблемних груп:

—   з особливими освітніми потребами

—  з особливостями особистісного розвитку,групи ризику

—  соціально незахищених верств населення

які опинилися у складних життєвих обставинах

—  обдарованих дітей

4 Ведення індивідуальних карток на дітей:

—  з особливими освітніми потребами

—  групи ризику

—  соціально незахищених верств населення

—  які опинилися у складних життєвих обставинах

—  обдарованих дітей

Протягом року
5 Поповнення кабінету ігровим та дидактичним обладнанням. Протягом року
6 Підвищення кваліфікаціїї практичного психолога. Тема: «Форми дистанційної роботи  психолога ДНЗ з усіма учасниками освітнього процесу» Протягом року
7 Підготовка звітності згідно з листом КУ «ММК» Про організацію діяльності працівників  психологічної служби системи освіти

міста у 2020- 2021 навчальному році від:

19 на виконання Наказу МОН України від 21.12.2015р. №1327р. «Про затвердження плану заходів МОН України щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на  період до 2020 року» (п. 9) до 10.12.2022
23 Відвідування ЦППСР, отримання фахової консультації .

Участь у семінарах, методоб’єднаннях, нарадах тощо

За планом, за необхідністю

 

 

Додаток №10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медико-профілактичні  заходи дошкільного навчального закладу

 

 

 

 

 

 

Медична робота

Зміст роботи  

Термін

Відповідальний Відм.

про виконання

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
1. Скласти і затвердити графік роботи  старшої медсестри. постійно Старша медсестра
2. Брати участь у п’ятихвилинках і нарадах у дитячій поліклініці. постійно старша медсестра
3. Прийом дітей-новачків до ЗДО  за наявності всієї необхідної документації. постійно старша медсестра
4. Здійснювати правильне ведення картки історії розвитку дитини і карток профілактичних щеплень. постійно старша медсестра
5. Систематичне ведення всієї обов’язкової медичної документації за встановленою формою. 1 раз на місяць старша медсестра
6. Брати участь у педрадах, на які виносяться питання оздоровлення і фізичного виховання дітей. 1 раз на місяць старша медсестра
7. Проводити наради з питань стану здоров’я та нервово-психічного розвитку, захворюваності дітей раннього віку. 1 раз на місяць старша медсестра
8. Аналізувати стан захворюваності дітей з медичним та педагогічним персоналом ДНЗ. 1 раз на місяць старша медсестра
9. Проведення подачі заявок на медикаменти, придбання медикаментів, списання їх за  нормами. 2 рази на рік старша медсестра
10. Участь у батьківських зборах 1 раз на квартал старша медсестра
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ
1. Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та термічною обробкою продуктів. постійно старша медсестра
2. Участь у складанні перспективного та щоденного меню. постійно старша медсестра
3. Забезпечення вхідного контролю якості продуктів. постійно старша медсестра
4. Перевірка якості приготовленої іжі та ведення за формою бракеражного журналу. постійно старша медсестра
5. Підрахунок калорійності раціону. постійно старша медсестра
6. Проведення С-вітамінізації. постійно старша медсестра
7. Контроль за закладкою продуктів до котла. постійно старша медсестра
8. Чіткий контроль за зберіганням та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються. постійно старша медсестра
9. Контроль за харчуванням дітей та дотриманням методики проведення цього процесу. постійно старша медсестра
10. Узагальнення спільно з лікарем результатів роботи щодо харчування і розглядання їх на нарадах. 1 раз на місяць лікар,

старша медсестра

11. Участь у роботі з батьками дітей за питаннями організації харчування у домашніх умовах. 1 раз на місяць старша медсестра,

вихователі

3. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА
1. Проведення антропометричних вимірювань дітей:

·       Від 2 до 3 років

·       Від 3 до 6(7) років

 

1 раз на квартал

2 рази на рік

старша медсестра
2. Організація поглибленого медогляду дітей 3-6(7) років лікарями – спеціалістами. 1 раз на рік старша медсестра, лікарі-спеціалісти, лікар
3. Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, забезпечення їх ізоляції до приходу батьків. постійно старша медсестра
4. Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз. 1 раз на рік старша медсестра
5. Проведення диспансерізації дітей, які мали хронічні захворювання. 1 раз на рік старша медсестра
6. Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей, виконання режиму дня. 1 раз на місяць Вихователь-методист, старша медсестра
7. Забезпечення медичного кабінету необхідними ліками та медичними інструментами. 2 рази на рік старша медсестра
4. ОЗДОРОВЧА РОБОТА
1. Контроль за розробкою раціонального режиму дня у всіх вікових групах на навчальний рік та літній період. 2 рази на рік старша медсестра,

вихователь-методист

2. Контроль за виконанням миття посуду (дизінфекції) у групах. постійно старша медсестра
4. Контроль за дотриманням вимог під час карантину. постійно старша медсестра
5. Проведення санмінімумів із працівниками ЗДО. 1 раз на місяць старша медсестра
5. ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА
1. Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням. Аналіз виконання плану. 1 раз на рік лікар,

старша медсестра

2. Ознайомлення батьків із термінами щеплень дітей. постійно старша медсестра
3. Контроль за санітарно-гігієнічним режимом згідно з інструкцією. постійно старша медсестра
4. Контроль за зберіганням та використанням дезінфікуючих та мийних засобів. постійно старша медсестра
5. Проведення планового обстеження всього персоналу на кишкову паличку. 1 раз на рік старша медсестра
6. Проведення обстеження дітей на педикульоз та коросту. 1 раз на місяць старша медсестра
7. Проведення протиепідемічних та загартовуючих заходів щодо боротьби з грипом та іншими ГРЗ. постійно старша медсестра
8. Контроль за проведенням ранкового прийому дітей. щоденно старша медсестра
9. Складання плану проходження та контроль за термінами проходження персоналом медогляду. 1 раз на рік старша медсестра
10. На час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках. за необхідності старша медсестра
11. Складання плану заходів під час наявності інфекційних захворювань, контроль за їх виконанням. за необхідності старша медсестра
12. Суворий контроль за прийомом до ДНЗ дітей, які хворіли на кишкові інфекції. постійно старша медсестра
13. Своєчасна організація сезонної профілактики епідемічного гепатиту у дітей. постійно старша медсестра
6. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА РОБОТА
1. Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків. щоденно старша медсестра
2. Контроль за повітряно-температурним режимом. щоденно старша медсестра
3. Контроль за виконанням співробітниками правил особистої гігієни. щоденно старша медсестра
4. Контроль за своєчасною зміною постільної білизни, рушників, серветок, за методикою миття та дезінфекції посуду по групах. щоденно старша медсестра
5. Контроль за проведенням поточних та генеральних прибирань та розподілом обов’язків серед технічного персоналу. 2 рази на місяць старша медсестра
7. САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА
1. Проведення співбесід із батьками та співробітниками з метою підвищення санітарно-гігієнічних знань. 1 раз на місяць старша медсестра
2. Проведення бесід і консультацій з батьками з питань профілактики різних видів захворювань, попередження дитячого травматизму. постійно старша медсестра
3. Проведення індивідуальних бесід із батьками про стан здоров’я дітей. постійно старша медсестра
4. Випуск санбюлетенів за різною тематикою:

·       «Профілактика вітряної віспи»;

·       «Попередження кишкових інфекцій»;

·       «Попередження захворювань на туберкульоз».

1 раз на квартал старша медсестра
5. Оформлення куточку просвітницької літератури для працівників закладу та батьків. постійно старша медсестра
8. РОБОТА ЛІКАРЯ ТА СТАРШОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ З ДИСПАНСЕРНОЮ ТА ОЗДОРОВЧОЮ ГРУПАМИ ДІТЕЙ
1. Поглиблений огляд дітей з проведенням повної антропометрії та записом до історії розвитку дитини. 1 раз на квартал старша медсестра,

вихователі

2. Ведення елементів коригуючої гімнастики на заняттях з фізичного виховання для дітей з порушенням осанки, сколіозом, плоскостопістю. постійно старша медсестра
3. Зобов’язати вихователів після денного сну робити вправи для дітей з плоскостопістю, для цього використовувати масажні ролики, ручні масажери, а також проводити ходьбу дітей по ковдрі з гудзиками. постійно старша медсестра
4. Організація дієтичного харчування дітей із захворбваннями печінки, нирок та ДЖВП згідно з довідкою дільничного лікаря. постійно старша медсестра
5. Обов’язковий огляд дітей диспансерної групи за їхнім профілем лікарями-спеціалістами під час відвідування ним дитячого закладу. 1 раз на квартал старша медсестра
6. Аналіз захворюваності дітей диспансерної групи. щоквартально старша медсестра
7. Підготовка інформації для батьків з тем:

·       Попередження порушення постави дитини;

·       Профілактика плоскостопості;

·       Належний режим та харчуання дитини;

·       Використання настоїв трав, відвару шипшини.

протягом року старша медсестра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №11

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізкультурно-оздоровча робота

КЗ «ДНЗ № 46 ВМР»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фізкультурно-оздоровча робота

 

№ з/п  

Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальні

Відмітка

про виконання

І. Робота з педагогами
1. Забезпечити вихователів груп науково-методичною літературою з проблем навчання дітей спортивних ігор та вправ, застосування ігрового методу в навчанні гімнастичних вправ, диференційований підхід доформування у дітей рухових умінь, навичок, використання «малих форм» фізичної культури, фізичне виховання дітей у сім’ї. протягом року вихователь-методист
2. Удосконалювати і урізноманітнювати систему засобів фізичного виховання дітей: проводити традиційне та нетрадиційне загартування дітей, втілювати гігієнічне виховання засобами гри та художньої літератури. протягом року вихователь-методист, вихователі,
3. Поліпшити якість навчання дітей рухів та формування у них фізичних якостей. протягом року в/методист, вихователі,
4. Забезпечити якісне планування оздоровчих та виховних завдань на фізкультурних заняттях, у рухливих іграх, під час загартування та гігієнічних процедур з урахуванням стану здоров’я дітей. протягом року вихователь-методист, вихователі,
ІІ. Робота з дітьми
1. Забезпечення здорового способу життя
1. Створити умови для оптимальної адаптації дітей до умов ЗДО. протягом року в/методист, вихователі, практичний психолог
2. Дотримуватися режиму дня. протягом року в/методист, вихователі, практичний психолог
3. Забезпечити позитивний психологічний мікроклімат. протягом року в/методист, вихователі, практичний психолог
4. Дотримуватись температурного та санітарно-гігієнічного режиму в приміщеннях. протягом року вихователі, помічники вихователів
5. Регулювати фізичні навантаження ша дітей із урахуванням індивідуальних та вікових особливостей. протягом року вихователь-методист, мед.сестра
6. Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.

 

протягом року вихователі
7. Заповнювати аркуші здоров’я. вересень

2022 р.

старша мед.сестра
8. Використання технічних приладів: кварцових ламп, зволожувачів повітря. за необхідністю мед.сестра,

помічники вихователів

9. Використання різноманітних валеологічних технологій в процесі організації  життєдіяльності дітей в ЗДО. протягом року педагоги, мед.сестра
10. Забезпечити повний комплекс  оздоровчо – загартовуючих   заходів згідно Програми «Дитина»:

— загартування повітрям (скласти і вивісити графіки провітрювання),

— проведення гімнастики пробудження  з відкритими фрамугами,

— ранковий прийом дітей на свіжому повітрі,

— організація прогулянок на свіжому повітрі,

— гігієнічні водні процедури: умивання, миття рук до ліктів, миття ніг з використанням прохолодної води.

протягом року вихователь-методист, вихователі, мед.сестра
12. Використовувати заходи загартування:

— полоскання горла;

—  оздоровчі хвилинки.

жовтень 2022

протягом року, щоденно

вихователі, мед.сестра
13. Здійснювати контроль за організацією та якістю проведення ранкової гімнастики, фізкультурних занять. протягом року вихователь-методист, мед.сестра
14. Проводити  медико – педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей постійно в/методист, мед.сестра
2. Організація рухового режиму
1. Проводити повний обсяг форм фізичного виховання, передбачений Програмою «Дитина»:

-ранкову гімнастику;

— заняття з фізкультури;

— прогулянки;

— пішохідні переходи;

— рухливі ігри;

— фізкультурні хвилинки, паузи;

— гімнастику пробудження;

— вправи для формування  та корекції постави та профілактики плоскостопості;

— пальчикову гімнастику;

— спортивні свята, розваги, змагання, естафети;

—        Дні  -Дні  Здоров’я.

протягом року

щоденно

за розкладом

щоденно,              1 р. на тиждень

щоденно

 

 

 

 

 

1 р. на місяць

вихователь-методист, вихователі
2. Організувати під наглядом вихователів на свіжому повітрі самостійну рухову активність дітей. щоденно

 

вихователі
3. Робота з батьками
1. Активізувати роботу з батьками щодо фізичного виховання дітей в сім’ї. протягом року завідувач, в/методист, практичний психолог
2. Забезпечити обмін інформацією між батьками та педагогами про фізичний розвиток дитини. щоденно вихователі
3. Забезпечити участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах дошкільного навчального закладу. протягом року вихователь-методист, вихователі
4. Провести консультацію для батьків за темою «Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі і вдома». жовтень 2022

 

вихователь-методист
5.  Залучати батьків до оформлення тематичних стендів, фотовиставок, анкетування з фізкультурно-оздоровчої тематики. протягом року в/методист, вихователі, практичний психолог

 

 

 

 

 

 

Додаток № 12

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

 щодо  «Охорони  життя 

та  безпеки  життєдіяльності»

 

 

 

 

 

 

Охорона життя та безпеки життєдіяльності дітей

 

Мета: сприяти формуванню навичок здорового способу життя, створити умови щодо безпечної життєдіяльності вихованців та запобігання порушень техніки безпеки педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом.

№ з/п Зміст роботи

 

 

Термін

 

Відповідальні

Відмітка про виконання
1. Організаційна робота
1. Створити сприятливі умови для фізичного, психічного та духовного розвитку дітей, забезпечити їх правовий та соціальний захист. протягом року завідувач

 

2. Призначити відповідального за організацію роботи з профілактики дитячого травматизму. вересень 2022 завідувач
3. Поповнити оснащення ЗДО розробками, наочними та методичними посібниками з розділу «Охорона та зміцнення здоров’я дітей». протягом року завідувач вихователь-методист
4. Поповнити банк даних щодо охорони життя та здоров’я дітей з розділів:

—        пожежна безпека;

— дорожньо-транспортний рух (практичні заняття);

— запобігання травматизму в побуті.

протягом року вихователь-методист вихователі
5. Організувати і провести «Тиждень безпеки».

 

квітень 2023 в/методист вихователі
6. Організувати щоквартальні розгляди стану охорони праці в ДНЗ на виробничих нарадах. щоквартально служба ОП
8. Проводити інструктажі з працівниками ЗДО:

—        вступний при зарахуванні на роботу;

—        первинний, на робочому місці;

—        повторний, на робочому місці;

—        позачерговий,  в разі необхідності;

по пожежній безпеці                                                (під розпис в журналі).

протягом року, відповідно до нормативів завідувач вихователь-методист завгосп
9. Забезпечити протипожежну готовність ЗДО до початку нового навчального року, в т.ч. зарядку вогнегасників, їх розміщення в легкодоступних місцях. до вересня 2022 завідувач завгосп

 

10. Організувати конкурси дитячих малюнків з попередження дитячого травматизму (з вимогами відповідно віку дітей). згідно з графіком вихователь-методист вихователі
2. Робота з педагогічним колективом
1. Проводити інструктажі по відпрацюванню у співробітників ЗДО навичок дій під час загрози виникнення надзвичайних ситуацій. згідно з планом практичних дій завідувач

 

2. Надання методичної допомоги вихователям з пропаганди правил поведінки та засобів захисту дітей в надзвичайних ситуаціях через проведення консультацій, колективних переглядів. протягом року вихователь-методист вихователі
3. Поповнювати картотеку практичного і теоретичного матеріалу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей, їх правового виховання. протягом року вихователь-методист вихователі
4. Контролювати дотримання  техніки безпеки життєдіяльності дітей в групах та на ділянках дошкільного навчального закладу. щодено

 

вихователь-методист
3. Робота з дітьми
1. Урізноманітнити роботу з дітьми по дотриманню правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки у надзвичайних ситуаціях, отримання початкової правової освіти, прищеплення норм здорового способу життя, формування валеологічного світогляду та валеологічного розвитку. постійно вихователь-методист вихователі
2. Використовувати в роботі з дітьми спеціально створені ігрові ситуації, вводити їх елементи у зміст сюжетно-рольових ігор «Транспорт», «Поліклініка», «Пожежники», «Рятівна служба» та ін. щомісяця

 

вихователі

 

3. Поповнити та поновити в кожній віковій групі куточки інформаційної грамотності з охорони життя і здоров’я дітей, правового виховання, забезпечити наявність тематичного ігрового матеріалу. до 10 вересня 2022 вихователі

 

4. Продовжувати знайомити з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях за темами:

—        «Ліки»;

—        «Один вдома»;

—        «Служба порятунку»;

—        «Прогулянка в лісі»;

—        «В країні дорожних знаків».

протягом року вихователь-методист вихователі
5. Проводити:

—        цільові прогулянки;

—        лялькові вистави;

—        театральні вистави;

—        спортивні розваги.

згідно з планом вихователь-методист вихователі музичний керівник
6. Читання художньої літератури з даного розділу постійно вихователі
4. Робота з батьками
1. Посилити інформаційно просвітницький компонент роботи з батьками щодо соціального та правового захисту дітей, пропаганди здорового способу життя. постійно завідувач, вихователь-методист, вихователі
2.

 

Проводити групові та індивідуальні консультації для батьків за такими напрямками: щоп’ятниці вихователі
—    Дії під час виникнення пожежі; грудень 2022
—        Батьки – приклад для наслідування (дорожньо-транспортний рух); вересень 2022
—        Надзвичайні ситуації: правила безпечної поведінки (повінь, отруєння хімічними речовинами тощо); березень 2023
—        Безпечність ігор на вулиці та вдома; травень 2023
—    Правила поведінки на водоймі, в лісі, в полі; червень 2023
3.

 

Поповнити папки-пересувки для батьків за темами:

—        «Вузлики напамять» — надзвичайні ситуації;

 

квітень 2023

вихователі
—        «Червоний, жовтий, зелений» — правила дорожнього руху; вересень 2022
—        «Наш номер – 101». листопад 2022
4.

 

Залучати батьків до участі у конкурсах та виставках з питань безпеки життєдіяльності, створення безпечних і комфортних умов перебування дітей в ДНЗ. згідно графіку вихователь-методист вихователі
5.

 

Висвітлювати питання охорони життя та здоров’я дітей на батьківських зборах. травень 2023 вихователь-методист мед.сестра
6. Провести спортивну розвагу «В країні дорожних знаків». жовтень            2022 в/методист муз.керівник

 

з/п

Зміст роботи Термін

виконання

Відповідальні Відмітка про

виконання

1.    Робота з педагогами
1. Провести повторне ознайомлення працівників з посадовими інструкціями. Вересень

2022

Завідувач

Кірєєва Н.М.

2. Здійснювати контроль за  дотриманням техніки безпеки та виконання інструкцій з охорони життя та здоров я дітей. Протягом року Завідувач

Кірєєва Н.М.

3. Проводити інструктажі по відпрацюванню у працівників закладу  навичок дій під час загрози виникнення надзвичайних ситуацій Згідно плану практичних занять Вихователь-методист

Куляс В.І.

4. Підвищити особисту відповідальність співробітників у період проведення масових заходів. Постійно під час їх проведення Завідувач

Кірєєва Н.М.

вихователі

5. Поповнити оснащення закладу розробками, наочними та методичними посібниками, літературою з розділу «Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей». Протягом року Вихователь-методист

Куляс В.І.

6. Включити до перспективного та календарного планування роботи педагогів заняття з наступної тематики:

— «Сам  вдома»;

— «Чужа людина»;

— «Правила поведінки в лісі, на воді, у суспільних місцях та ін.»;

— «Отруйні гриби, рослини, ягоди та ін.»;

— з пожежної безпеки;

— надзвичайні ситуації;

— правила поведінки в побуті та інші.

Протягом року

 

Вихователь-методист

Куляс В.І.

7. Проводити огляд стану приміщень, підвалу, території, вентиляційних люків щодо  виявлення небезпечних предметів. Постійно Завідувач

Кірєєва Н.М.

вихователі

8. З метою зміцнення та збереження здоров′я кожного вихованця систематично проводити інструктажі з працівниками закладу:

— на робочому місці;

— позачергові інструктажі;

— при прийомі на роботу

1 раз на півріччя;

1 раз на квартал,

за потребою

Завідувач

Кірєєва Н.М.

вихователі

9. Поповнити куточки безпеки у групах Жовтень

2022

вихователі
2.    Робота з дітьми
 1. Провести Тиждень безпеки Жовтень, квітень Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

2. Продовжувати знайомити дітей з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях за темами:

— «Ліки (користь та шкода)»;

— «Один вдома»;

— «Зустріч з незнайомцями»;

— «Прогулянка у лісі»

— «В країні дорожніх знаків» та ін.

 

 

Згідно розкладу, щомісяця

Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

3. Використовувати в роботі з дітьми спеціально створені ігрові вправи, ситуації, вводити їх елементи у зміст сюжетно-рольових ігор «Транспорт», «Поліклініка», «Пожежники», «Рятівна служба» та ін. Щомісяця Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

4. Організувати виставку дитячих малюнків:

— «Наша вулиця»;

— «Бачимо небезпеку»

Протягом року Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

7. Проводити:

— цільові прогулянки та екскурсії;

— лялькові вистави;

— театральні вистави;

— спортивні розваги.

Згідно плану роботи вихователів та музичного керівника

 

Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

3.    Робота з батьками
1. Проводити групові та індивідуальні консультації для батьків з питань охорони життя і здоров’я дітей  за такими напрямками:

— «Дії під час виникнення пожежі»;

— «Батьки-приклад для наслідування (дорожньо-транспортний рух);

— «Надзвичайні ситуації: правила безпечної поведінки» (землетрус, радіаційна небезпека, повінь, отруєння  хімічними речовинами тощо);

— «Правила поведінки на водоймищі, в лісі, в полі»

протягом

року

Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

2. Поновити папки-пересувки для батьків за темами:

— «Вузлики на пам’ять» – надзвичайні ситуації;

— «Червоний, жовтий, зелений» – правила дорожнього руху;

— «Наш номер 101» – протипожежна безпека

 

 

Протягом

року

Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

3. До групових батьківських зборів включити питання:

— «Запобігання усіх видів дитячого травматизму – спільне завдання дошкільного закладу та сім′ї»;

— «Бережіть дітей»

 

 

Протягом

року

Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

4. Залучати батьків до участі у святах Протягом року
5. Виставка літератури для батьків з запобігання дитячого травматизму березень Вихователь-методист

Куляс В.І.

вихователі

 

 

 

 

 

Додаток № 13

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

щодо  «Охорони дитинства»

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Відм.

про                              викон

1 Поповнити базу нормативно – правових документів щодо забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я дитинства. Вересень2022 завідувач
2 Поновити банк даних  дітей пільгового контингенту ЗДО №46.

2.1. Поповнити банк даних по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини  та появи нових дітей пільгового контингенту в складі ДНЗ.

2.2. Надати інформацію про дітей пільгового контингенту до ДО ВМР.

2.3. Систематично подавати уточнену інформацію до ДОВМР.

 

протягом року

 

 

 

 

до 20.09.

2022

1 раз на квартал

вихователі

м/сестра в/методист

завідувач

 

 

 

завідувач

 

завідувач

 

3 Терміново інформувати органи опіки і піклування ССД про дітей , які залишилися без піклування батьків. за

потребою

завідувач

 

4 Провести ознайомлення працівників ЗДО з новими нормативними документами,що регулюють законодавство в галузі охорони дитинства. Вересень2022 завідувач

 

5 Проводити обстеження умов проживання  дітей пільгових категорій:

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти-напівсироти;

-діти-інваліди;

-діти, реєстрація яких проведена згідно ст.135 Сімейного кодексу України;

-діти, постраждалі внаслідок  аварії на ЧАЕС;

-діти з багатодітніх сімей;

-діти з малозабезпечених родин;

-діти військово службовців, які загинули під час виконання посадових обов’язків.

постійно завідувач, громадський інспектор

вихователі

6 Надавати психологічну допомогу дітям пільгових категорій та їх батькам. протягом року психолог
7 Забезпечити виконання натуральних норм харчування дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. протягом року завідувач, м/сестра комірник
8 Проводити консультації щодо роз’яснення  батькам та особам, що їх замінюють, норм сучасного законодавства з охорони дитинства. протягом року вихователі
9 Надання матеріальної підтримки дітям пільгового контингенту:

-безкоштовне харчування;

-безкоштовне відвідування гуртків за інтересами;

протягом року Громадський інспектор

 

10 Забезпечити проведення медичних оглядів, профілактичних щеплень дітям пільгового контингенту. згідно графіку м/сестра
11

 

 

Організувати безкоштовне харчування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що мають  статус осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей з малозабезпечених родин (які підтвердили статус в бухгалтерії );

50% на харчування дітям з багатодітних родин.

протягом року завідувач

м/сестра

 

 

 

 

 

 

Додаток № 14

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

з протипожежної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

№   Зміст роботи Термін виконання Відповіда-льні Відмітка про виконання
1. Організаційна робота:

—        створити пожежно-технічну комісію

—        перевірити наявність та стан засобів гасіння пожежі, забезпечити їх утримання в справному стані;

—        поновити в групах куточки пожежної безпеки

 

01.2022

 

 

09.2022

 

завгосп

Валентюк Л.В.

вихователі

 

2. Робота з кадрами:

—        провести інструктаж «Дії персоналу на випадок пожежі»;

—        організувати і провести просвітницьку роботу з дітьми і батьками з пожежної безпеки;

—        надати індивідуальні консультації, забезпечити педагогів методичною літературою

 

Двічі на рік

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

завгосп

Валентюк Л.В.

вих.-методист

Куляс В.І.

3. Робота з дітьми:

—        провести тематичні заняття, бесіди, вікторини з пожежної безпеки;

—        провести сюжетно – рольові ігри «Пожежники на навчанні», «Сім’я»;

—        використовувати в навчально – виховній роботі читання художньої літератури з правил пожежної безпеки;

—        провести конкурс малюнків «Вогонь добрий – вогонь злий»

—        провести музичне дозвілля з пожежної безпеки

 

Протягом року

Протягом року

Протягом року

 

 

05.2023

 

05.2023

 

 

вихователі всіх

вікових груп

 

 

вихователі старших груп

муз. керівники

3. Робота з батьками:

—        поновити інформаційні стенди з пожежної безпеки;

—        провести бесіди з пожежної безпеки;

—        надати індивідуальні консультації;

—        залучити батьків до участі у музичному дозвіллі з пожежної безпеки

 

 

09.2022

 

Протягом року

 

05.2023

 

 

вихователі всіх вікових груп

 

 

 

Додаток № 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

з попередження дорожньо-транспортного травматизму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зміст роботи Термін

виконання

Відповідаль

ний

Приміт-ки
1. Організаційна робота:
•   поновити             майданчик        із  ознайомлення      дошкільників      з правилами дорожнього руху;

•   поповнити    групи    настільно — друкованими, розвивальними іграми  на теми дорожньо-транспортних пригод;

•   узгодити перспективне планування занять,   роботу   поза  заняттями   з правил   дорожнього   руху   в  усіх вікових групах

09.2022

 

 

09.2022

 

 

 

09.2022

Завідувач

Кірєєва Н.М.

 

 

Вихователі

 

вихователь-методист

Куляс В.І.

2. Робота з кадрами:

 

 

 

протягом року

 

протягом

року

 

 

04.2023

 

вихователь-методист

Куляс В.І.

 

 

вихователі

 

вихователь-методист

Куляс В.І.

•   організувати          та          проводити

просвітницьку  роботу  з  дітьми   і батьками      щодо      профілактики дорожньо        —        транспортного травматизму   (тематичні папки-    пересувки,інформаційні  ширми — розкладки тощо);

•   надавати                       індивідуальні консультації,               забезпечувати посібниками;

•   систематизувати,              поповнити матеріалами         методкабінет закладу         з попередження дорожньо-    транспортного травматизму

3. Робота з дітьми:
 • оформити   ігрові  осередки;
 • проводити         бесіди,         тематичні екскурсії вулицями міста;

·       проводити        тематичні        заняття,
вікторини, читання художньої літератури;

 • провести розвагу  по  закріпленню
  правил дорожнього руху;
 • провести сюжетно-рольові ігри «Водії і пішоходи», «Перехрестя»

·

    09.2022

 

протягом року

 

 

05.2023

протягом року

Вихователі

груп

 

 

 

Вихователі дошкільних груп

4. Робота з батьками:  

протягом року

 

протягом року

 

 

05.2023

 

Вихователі

 

 

Вихователі

 

 

Вихователі  дошкільних

груп

•    проводити бесіди по попередженню
дорожньо        —        транспортного
травматизму у дітей;•    надавати індивідуальні консультації з
правил    безпечної    поведінки    на
вулицях міста;

•    залучити батьків до участі у розвазі
по           закріпленню            правил
дорожнього руху.

 

 

Додаток № 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів  КЗ «ДНЗ №46 ВМР»

спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва заходів Термін виконання Відповідальний
1. Проведення просвітницької діяльності з учасниками освітнього процесу,  спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій  Упродовж

року

Директор, педагогічні працівники
2 Проведення:

Тижня правового виховання «Великі права маленької дитини»

Правового квесту «У фокусі права дитини»

 Грудень

2022

Лютий

2023

Вихователь – методист

Куляс В.І.

3 Проводити обстеження житло-побутових умов проживання дітей, які потребують підвищеної уваги, сімей, що опинилися у складних сімейних обставинах.      За

Потребою

 

 

Завідувач,

Практичний психолог

Княжевська Я.

4 Інформаційний буклет «Безпечний психологічний простір сім’ї» Січень Практичний

психолог

5 Благодійна акція «Чужих дітей не буває…» Вихователі
6 Консультації для батьків:

«10 порад: чому і як батьки повинні навчити дитину?»

«Упізнай себе, або батьківські помилки та як їх уникнути?»

«Злість. Як з нею бути?»

Жовтень .

 

Квітень

 

Грудень

 

Вихователі

Практичний

психолог

Практичний

психолог

7 Консультації для педагогів:

«Дитяча агресія – насильство – чи самозахист?»

Листопад Психолог

Княжевська Я.

8 Уроки спілкування бля батьків у форматі тренінгу «Три шляхи у вихованні» Березень

2023

Вихователі,

практичний

психолог

9. В разі виявлені фактів насильства над дітьми негайно надавати інформації відповідним право-охоронним органам Постійно Завідувач
10. Розробити та провести цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед  батьків конвенції ООН про права дитини Листопад . Педагоги
11. Пропагувати під час освітнього процесу форму-вання навичок здорового способу життя серед дітей Постійно Педагоги
12. Відеоролик для дітей «Домівка дитинства»

Онлайн-газета для батьків та дітей

«Дружня сімейка».

 

Березень

2023

Упродовж

Року

 

Куляс В.І. педагоги

13. При необхідності надавати постраждалим від насильства в сім’ї соціально-педагогічні, інфор-маційні послуги Постійно психолог

Княжевська Я.

14. Популяризувати заходи з питань  родинного виховання на сайті закладу Постійно Вихователь-методист, педагоги
15. Робота з дітьми «групи ризику» Упродовж

року

 Княжевська  Я.
16. Розмістити на інформаційному стенді ЗДО номери телефону гарячої лінії протидії булінгу   116000 Вересень

2022

Куляс В.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар постів
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Випадковий мульт

Return to Top ▲Return to Top ▲